HomeCơ Hội Cho TraderFirst Class Forex Funds - Phá Vỡ Giới Hạn Cấp Vốn Tối...

First Class Forex Funds – Phá Vỡ Giới Hạn Cấp Vốn Tối Đa Với Mức Sụt Giảm Cho Phép 12%

I. Thông tin quỹ

First Class Forex Funds – FCFF là gì?

First Class Forex Funds (viết tắt First Class) là một công ty cấp quỹ Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 2022 và chính thức cung cấp dịch vụ cấp vốn từ tháng 9 năm 2022.

Các thành viên sáng lập quỹ First Class là thành viên cũ của sàn giao dịch NYBOT/ICE – đây là sàn giao dịch điện tử bán các mặt hàng về năng lượng được thành lập vào tháng 5 năm 2000 tại Atlanta, Georgia.

First Class hướng tới sự chính trực và năng lực tối đa nhằm giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính cao nhất của mình.

First Class đã phá vỡ giới hạn khi cung cấp tài khoản cấp vốn tối đa bằng hình thức trả phí lên tới $1,000,000 trong khi đó 2 quỹ nổi tiếng là My Forex FundsThe Funded Trader chỉ cho phép số vốn tối đa là $600,000.

Hiện tại, 3 công ty kể trên cho phép mức sụt giảm tối đa lên tới 12% – đây là mức sụt giảm lớn nhất trên thị trường cấp vốn.

Thông tin liên hệ

Website: https://www.firstclassforexfunds.co/

Discord: https://discord.gg/JBExrpb5

Mail: support@firstclassforexfunds.com

Địa chỉ: 101 Crawfords Corner Road, Holmdel, NJ 07733, US.

First Class có uy tín không?

First Class là một công ty cấp quỹ mới, bạn có thể xem các bằng chứng thanh toán của họ trên nhóm Discord.

Thời điểm gần đây, First Class đang có nhiều đánh giá tiêu cực, với 261 đánh giá với tổng điểm là 4.2 (mức điểm khá thấp).

Với một quỹ cấp vốn bạn chỉ nên tham gia khi quỹ đó có mức điểm tối thiểu 4.5 và có nhiều đánh giá tích cực gần nhất.

Lưu ý: Trước khi tham gia First Class bạn nên đọc kỹ các đánh giá mới nhất tại đây.

II. Sản phẩm quỹ

First Class có 2 sản phẩm quỹ chính:

– Tài khoản đánh giá 2 vòng (2 Step Evaluation)

– Tài khoản đánh giá 1 vòng (1 Step Evaluation)

Tuy nhiên, hiện tại First Class chỉ mới cung cấp tài khoản đánh giá 2 vòng, tài khoản đánh giá 1 vòng sẽ được ra mắt trong thời gian tới.

Giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết các loại tài khoản này.

1.Tài khoản đánh giá 2 vòng (2 Step Evaluation)

a. Giai đoạn đánh giá

Có 5 kích thước tài khoản để bạn lựa chọn từ $25,000 đến $500,000.

Vòng 1

– Mục tiêu lợi nhuận 8%.

– Giới hạn thời gian 30 ngày.

– Số ngày giao dịch tối thiểu 5 ngày.

– Giới hạn sụt giảm ngày 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản 12%.

Vòng 2

– Mục tiêu lợi nhuận 5%.

– Giới hạn thời gian 60 ngày.

– Số ngày giao dịch tối thiểu 5 ngày.

– Giới hạn sụt giảm ngày 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản 12%.

Trong đó

Mục tiêu lợi nhuận được tính theo số vốn ban đầu.

Thời gian được tính kể từ khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên.

Giới hạn sụt giảm ngày là 5% được tính theo mức vốn ban đầu và căn cứ vào Balance đầu ngày.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là 12% được tính cố định theo mức vốn ban đầu.

Ví dụ

Bạn tham gia tài khoản $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $8,000 (8%) và vòng 2 là $5,000 (5%).

Giới hạn sụt giảm ngày là $5,000(5%)

Để hiểu rõ hơn chúng ta xét các trường hợp sau:

#1. 

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = Equity = $100,000.

> $100,000 – $5,000 = $95,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,000 nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

#2. 

Bắt đầu ngày giao dịch tài khoản có Balance = Equity = $99,000.

> $99,000 – $5,000 = $94,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $94,000.

#3.

Bắt đầu ngày giao dịch tài khoản có Balance = $102,000; Equity = $103,000.

Trong trường hợp này, bạn giữ giao dịch qua đêm, thời điểm bắt đầu một ngày mới ghi nhận mức Equity = $103,000. 

Do mức sụt giảm ngày luôn được First Class tính theo Balance đầu ngày: 

> $102,000 – $5,000 = $97,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $97,000.

Giới hạn sụt giảm tài khoản tối đa là $12,000(12%) tính theo số vốn ban đầu.

> $100,000- $12,000 = $88,000.

Bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $88,000 trong mọi trường hợp.

Lưu ý: Bạn có thể xem các giới hạn sụt giảm của tài khoản trên bảng điều khiển.

Xem thêm giới hạn sụt giảm là gì?

Chính sách gia hạn và thử lại miễn phí

Chính sách gia hạn chỉ áp dụng cho vòng 1, trong khi chính sách thử lại miễn phí áp dụng cho cả vòng 1 và 2.

Yêu cầu để được gia hạn hoặc thử lại miễn phí là:

– Tài khoản không vi phạm bất cứ quy tắc nào.

– Tài khoản có lợi nhuận dương.

– Tài khoản hết hạn trong vòng 5 ngày.

Chính sách gia hạn hay thử lại miễn phí chỉ được áp dụng 1 lần duy nhất, chọn gia hạn thì bạn không được phép thử miễn phí, chọn thử lại miễn phí bạn không được phép gia hạn.

Nếu thất bại sau khi gia hạn/thử lại miễn phí, bạn phải trả phí nếu muốn tham gia thử thách cấp quỹ tiếp theo.

Đây là điểm trừ của quỹ First Class.

b. Giai đoạn cấp vốn

Sau khi vượt qua giai đoạn đánh giá bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn. Các quy tắc giao dịch được áp dụng tương tự trong giai đoạn đánh giá. 

Ở giai đoạn này sẽ không có mục tiêu lợi nhuận và giới hạn thời gian.

Hai quy tắc chính bạn cần ghi nhớ là:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 12%.

Chính sách rút lợi nhuận

Bạn sẽ được hoàn phí lên tới 125% ở lần rút tiền đầu tiên.

Điều kiện để rút khoản thanh toán đầu tiên:

– Tối thiểu sau 30 ngày kể từ khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên trên tài khoản cấp vốn.

– Hoàn thành tối thiểu 10 ngày giao dịch.

Bạn có thể gửi yêu cầu rút tiền trên bảng điều khiển của mình.

Các khoản thanh toán tiếp theo, bạn có thể rút sau 14 ngày.

Mức phân chia lợi nhuận của First Class như sau:

Tháng đầu tiên: Bạn nhận được 75% lợi nhuận.

Tháng thứ 2: Bạn nhận được 80% lợi nhuận.

Tháng thứ 3: Bạn nhận được 85% lợi nhuận.

Tháng thứ 4 trở đi: Bạn nhận được 90% lợi nhuận.

Chính sách mở rộng vốn

Yêu cầu để được mở rộng tài khoản cấp vốn là:

– Tài khoản đạt lợi nhuận tối thiểu 10% trong 4 tháng (trung bình 2.5%/tháng).

– Ít nhất 2 trong 4 tháng đó có lợi nhuận.

First Class sẽ tăng 30% quy mô tài khoản ban đầu lên tới $1,000,000.

Ví dụ:

Tài khoản cấp vốn của bạn là $100,000.

$100,000*30% = $30,000

Tăng vốn lần 1: $100,000 + $30,000 = $130,000.

Tăng vốn lần 2: $130,000 + $30,000 = $160,000.

Tăng vốn lần n: tối đa $1,000,000.

2. Tài khoản đánh giá 1 vòng (1 Step Evaluation)

Có 3 kích thước tài khoản để bạn lựa chọn: $100k, $200k, $500k.

Yêu cầu:

– Mục tiêu lợi nhuận 10%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu 5 ngày.

– Giới hạn sụt giảm ngày 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản 10%.

Thông tin về tài khoản này sẽ được cập nhật chi tiết khi First Class chính thức phát hành.

III. Câu hỏi chung thường gặp

Tôi đã vượt qua vòng 1, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Hãy đảm bảo bạn đã làm các yêu cầu sau:

– Đóng tất cả các giao dịch trên tài khoản.

– Đã hoàn thành 5 ngày giao dịch tối thiểu và đạt được mục tiêu lợi nhuận 8% mà không có bất kỳ vi phạm nào.

– Bạn có thể nâng cấp tài khoản giai đoạn 1 lên giai đoạn 2 trên trang tổng quan của mình sau khi ngày giao dịch thứ 5 kết thúc.

Tôi đã vượt qua vòng 2, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Hãy đảm bảo rằng bạn đã làm những việc sau:

– Đóng tất các giao dịch trên tài khoản.

– Đã hoàn thành 5 ngày giao dịch và đạt được mục tiêu lợi nhuận 5% mà không có bất kỳ vi phạm nào.

– Bạn đã nhận được thông báo “PASSED” trên bảng điều khiển, sau đó chờ tối đa 48h (giờ làm việc, không bao gồm ngày cuối tuần) để nhận email từ Deel kèm theo hợp đồng.

– Sau khi ký, thông tin đăng nhập tài khoản cấp vốn của bạn sẽ có trên trang tổng quan trong vòng 24h.

Lưu ý: Nếu bạn đã hoàn thành đủ số ngày giao dịch tối thiểu mà bảng điều khiển chưa thông báo “PASSED”, vui lòng đặt giao dịch 0.01 lot và đóng nó. Sau 10 phút, trang tổng quan của bạn sẽ cập nhật.

Tôi có thể lựa chọn giao dịch trên những nền tảng nào?

Bạn có thể chọn MT4 hoặc MT5.

Tôi có thể chuyển đổi giữa MT4 và MT5 trên tài khoản cấp vốn không?

Hiện tại, First Class chưa cung cấp chuyển đổi nền tảng giao dịch từ MT4 sang MT5 và ngược lại.

Vì vậy, bạn cần cân nhắc lựa chọn nền tảng giao dịch khi đăng ký.

Tôi đã nhận được tài khoản của mình nhưng tôi không thể giao dịch các cặp tiền tệ?

Tất cả các tài khoản của First Class là tài khoản RAW với broker Eightcap. Do đó, bạn cần giao dịch các cặp tiền kết thúc bằng ký tự “i”.

Tôi đã hoàn thành thanh toán cho một tài khoản đánh giá, khi nào tôi nhận được thông tin đăng nhập của mình?

Bạn sẽ nhận được thông tin đăng nhập của mình qua email trong vòng 12h kể từ khi xác nhận thanh toán hoàn tất.

First Class sử dụng broker nào?

First Class sử dụng dịch vụ của EightCap Global Ltd.

Phí Commission trên tài khoản của First Class là bao nhiêu?

Phí Commission trung bình là $7/lot trên các cặp tiền tệ.

Tài khoản của First Class có đòn bẩy là bao nhiêu?

Tất cả các tài khoản đánh giá có đòn bẩy là 1:100.

Điều gì xảy ra khi tôi đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận sớm trong giai đoạn đánh giá?

Bạn được phép mở giao dịch với khối lượng 0.01 và đóng ngay lập tức để hoàn thành đủ số ngày giao dịch.

Thế nào là một ngày giao dịch?

Ngày giao dịch được tính khi bạn mở ít nhất một giao dịch.

Tôi có thể sử dụng EA hoặc Indicators không?

Có, bạn có thể sử dụng EA để sao chép giao dịch, quản lý vốn hoặc bất kỳ EA bên thứ 3 nào miễn là chúng không được sử dụng theo cách sau:

– Copy trading of other persons’ signals (sao chép tín hiệu giao dịch của người khác)

– Tick scalping

– Latency arbitrage trading

– Reverse arbitrage trading

– Hedge arbitrage trading

– And/or any use of emulators

– Using same strategy and/or set files of other party.

Tài khoản sử dụng EA theo các cách bị cấm trên sẽ được gắn cờ và xét xét bởi nhóm quản lý rủi ro của First Class.

Tôi có thể giao dịch tin tức không?

Có, bạn được phép giao dịch tin tức.

Tôi có thể giữ giao dịch qua tuần không?

Có, bạn được phép giữ giao dịch qua tuần.

Tôi có thể giao dịch Hedging không?

Có, bạn được phép giao dịch hedging trên cùng một tài khoản.

Giao dịch Hedging không được phép khi bạn sử dụng nhiều tài khoản.

Tôi có bắt buộc phải thiết lập lệnh cắt lỗ (SL) hoặc chốt lời (TP) không?

Không có bắt buộc về việc sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời cho bất kỳ giao dịch nào, vì vậy bạn có thể tự do giao dịch mà không cần sử dụng nó.

Có khối lượng giao dịch tối thiểu hoặc tối đa không?

Không, bạn có thể giao dịch theo khối lượng bạn muốn.

Tôi có được hoàn tiền sau khi hoàn thành giai đoạn đánh giá không?

Có, bạn sẽ được hoàn lại 125% khoản phí bạn đã trả cho First Class.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản thử thách $100,000 với mức phí là $525.

> $525*125% = $652.

Ngoài khoản ăn chia lợi nhuận, bạn sẽ được hoàn lại khoản phí là $652 ở lần thanh toán đầu tiên.

First Class có những lựa chọn nào cho Trader rút lợi nhuận?

Hiện, First Class chọn Deel là phương thức duy nhất thanh toán lợi nhuận cho Trader.

Xem thêm hướng dẫn đăng ký tài khoản Deel.

Điều gì xảy ra nếu tôi vi phạm tài khoản của mình?

Bất cứ khi nào bạn vi phạm quy tắc giao dịch, tài khoản của bạn sẽ không đủ điều kiện cho giai đoạn tiếp theo.

Tôi thể có bao nhiêu tài khoản giao dịch?

Bạn có thể có bao nhiêu tài khoản tùy thích, miễn sao tổng số vốn không vượt quá $1,000,000.

Tôi có thể hợp nhất tài khoản cấp vốn của mình không?

Bạn có thể hợp nhất tài khoản cấp vốn tối đa $500,000, các tài khoản đánh giá không được phép hợp nhất.

Để được hợp nhất bạn gửi yêu cầu tới First Class qua email: support@firstclassforexfunds.com

Những quốc gia nào bị hạn chế tham gia First Class?

First Class không chấp nhận khách hàng đến từ các quốc gia sau: Nga, Cuba, Sudan, Somalia, Iran, Lebanon, Syria, Triều Tiên, Libya, Pakistan.

Tôi có thể thanh toán cho First Class qua những hình thức nào?

Bạn có thanh toán cho First Class qua:

– Thẻ Credit/Debit.

– Crypro.

IV. Hướng dẫn đăng ký quỹ First Class Forex Funds

Để tham gia thử thách cấp vốn quỹ First Class bạn nhấn vào đây

Tại giao diện chính của website bạn tìm mục “Our 2 – Step Evaluation” (tài khoản 2 vòng đánh giá)

Bạn chọn kích thước tài khoản, sau đó nhấn vào “START EVALUATION

Nhấn chọn “SELECT OPTIONS

Tại đây bạn thao tác như sau:

1. Chọn nền tảng giao dịch MT4 hoặc MT5.

2. Nhấn vào “Add to cart” để thêm vào giỏ hàng.

3. Nhấn vào giỏ hàng.

Bạn nhấn vào Checkout

Bạn điền đầy đủ thông tin cá nhân, tích chọn đồng ý các điều khoản tương tự hình trên.

First Class cho phép bạn thanh toán phí tham gia bằng Crypro và thẻ Credit.

Để đơn hàng xử lý nhanh chóng bạn nên dùng thẻ Credit, bạn tích chọn vào tùy chọn này rồi điền thông tin thẻ.

Thông tin xác nhận về đơn hàng, thông tin tài khoản sẽ được gửi qua email bạn đăng ký.

Trong quá trình thanh toán nếu có bất cứ thắc mắc nào bạn có thể liên hệ với First Class qua email:support@firstclassforexfunds.com để được hỗ trợ.

Trên đây là toàn bộ thông tin về quỹ First Class để bạn tham khảo, nếu có bất cứ thắc mắc nào vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Lưu ý: Bài viết sẽ liên tục được cập nhật khi chính sách của First Class thay đổi.

Tham gia cộng đồng Funded Trader tại đây:

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisment -spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!