HomeCơ Hội Cho TraderQuỹ Blue Guardian Capital BGC Thêm Làn Gió Mới Cho Funded Trader

Quỹ Blue Guardian Capital BGC Thêm Làn Gió Mới Cho Funded Trader

I. Thông tin Quỹ

Blue Guardian Capital là gì?

Blue Guardian Capital (BGC) là một công ty cấp quỹ ở vương quốc Anh.

BGC được thành lập vào tháng 9 năm 2021. Trước đó các thành viên sáng lập quỹ đã có kinh nghiệm về thị trường tài chính từ năm 2019.

Ưu điểm của BGC là cung cấp tài khoản thử thách chỉ yêu cầu mục tiêu lợi nhuận là 6% vòng 1. 

BGC cho phép gộp nhiều tài khoản thành một lên tới $600k, đồng thời cung cấp chương trình tăng quỹ tối đa là $1,800,000.

Thông tin liên hệ:

– Website: https://www.blueguardiancapital.com/

Group Telegram: https://t.me/BlueGuardianCapital

– Email hỗ trợ: support@blueguardiancapital.com

– Địa chỉ: 2 Highlands Court, Cranmore Avenue, Solihull, West Midlands, England, B90 4LE.

Blue Guardian Capital có uy tín không?

Bạn có thể xem đánh giá quỹ BGC tại Trustpilot ở đây.

Hay những video chia sẻ của các Trader trên Youtube về BGC tại đây.

Lưu ý: Bạn nên xem kỹ các đánh giá mới nhất trước khi tham gia BGC.

Mã: halloween giảm 15% hạn 31/10/2022

Mã: hocvientrader – giảm 5%

II. Sản phẩm quỹ của BGC

Hiện tại, BGC cung cấp một loại tài khoản duy nhất đó là tài khoản thử thách. 

BGC cấp cung 4 kích thước tài khoản với đòn bẩy là 1:100 để bạn lựa chọn.

Để nhận được quỹ bạn sẽ trải qua 2 vòng thử thách với các yêu cầu sau:

Vòng 1: 

– Thời gian: 30 ngày.

– Số ngày giao dịch tối thiểu: 5 ngày

– Mục tiêu lợi nhuận: 6%.

– Giới hạn sụt giảm ngày: 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản: 10%.

Vòng 2: 

– Thời gian: 60 ngày.

– Số ngày giao dịch tối thiểu: 5 ngày

– Mục tiêu lợi nhuận: 6%.

– Giới hạn sụt giảm ngày: 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản: 10%.

Trong đó

Mục tiêu lợi nhuận, giới hạn sụt giảm ngày, giới hạn sụt giảm tài khoản đều được tính theo số vốn ban đầu.

Ví dụ:

Tài khoản $100,000.

– Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 và vòng 2 là $6,000.

– Giới hạn sụt giảm ngày là $4,000, được reset lại khi sang ngày mới.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản so với vốn ban đầu là $10,000 hay nói cách khác bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $90,000.

Khi bạn vượt qua vòng 1, bạn cần thông báo với BGC qua email để họ xác nhận bạn đã vượt qua vòng 1 và cung cấp cho bạn tài khoản ở vòng 2.

Khi hoàn thành vòng 2, bạn gửi mail thông báo cho BGC để họ xác nhận bạn đã vượt qua vòng 2, sau đó họ sẽ  yêu cầu bạn cung cấp các giấy tờ xác minh danh tính và địa chỉ, đồng thời bạn cần ký vào “Trader Agreement” (thỏa thuận giao dịch).

Bạn sẽ được hoàn phí đăng ký ở lần thanh toán đầu tiên và nhận được 85% lợi nhuận do mình tạo ra.

III. Những câu hỏi thường gặp

Đánh giá của tôi được bắt đầu khi nào?

Đánh giá của bạn bắt đầu khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên. 

Lưu ý: Bạn phải thực hiện giao dịch trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua tài khoản. Nếu không bạn sẽ bị mất tài khoản.

Tôi có thể mua bao nhiêu tài khoản?

Bạn có thể mua nhiều tài khoản cùng lúc và chúng được đánh giá độc lập.

Tổng số tiền tối đa của các tài khoản là $600k.

Tôi có thể thử lại miễn phí?

Nếu hết thời gian quy định vòng 1 mà bạn chưa đạt được mục tiêu lợi nhuận. Bạn có quyền được thử lại miễn phí nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

– Tài khoản của bạn không vi phạm quy định nào.

– Tài khoản có lợi nhuận dương số với số vốn được cấp ban đầu.

BGC không giới hạn số lần thử lại.

Nếu tài khoản của bạn đáp ứng các yêu cầu trên vui lòng gửi email tới: support@blueguardiancapital.com.

Quy định thử lại miễn phí không áp dụng cho vòng 2. 

Nếu tài khoản của bạn không đủ điều kiện để thử lại, bạn phải trả phí đăng ký để tiếp tục tham gia thử thách cấp quỹ.

Tôi có thể thanh toán phí đăng ký cho BGC bằng những hình thức nào nào?

Bạn có thể thanh toán phí đăng ký nhận quỹ bằng:

– Thẻ Credit/Debit (visa,master)

– Paypal.

Tôi có được hoàn lại phí đăng ký cấp quỹ không?

Phí đăng ký sẽ được hoàn lại đầy đủ khi bạn nhận được khoản thanh toán đầu tiên.

Nếu bạn không hoàn thành thử thách cấp quỹ phí đăng ký sẽ không được hoàn lại.

BGC có chương trình tăng trưởng vốn không?

Có, để mở rộng quy mô vốn, bạn cần đạt được mức tăng trưởng 12% trong vòng 4 tháng và 2 trong 4 tháng phải có lãi.

Nếu bạn đáp ứng yêu cầu, bạn sẽ được tăng quy mô tài khoản lên 30% trên số vốn ban đầu.

Số vốn tối đa lên tới $1,800,000.

Hay nói cách khác, BGC xét duyệt tăng trưởng vốn 4 tháng 1 lần. Bạn đạt được mức tăng trưởng tối thiểu là 12% trong 4 tháng đó bạn sẽ được tăng 30% vốn.

Tôi có thể giữ lại lợi nhuận của mình không?

Bạn có thể giữ lại lợi nhuận của mình trong tài khoản, mặc dù giới hạn rút tiền của bạn phụ thuộc vào số vốn ban đầu (initial balance).

Bạn có thể rút lợi nhuận của mình bất cứ khi nào sau ngày thanh toán của bạn.

Tôi có thể hợp nhất các tài khoản của mình không?

BGC cho phép bạn hợp nhất các tài khoản của mình làm 1 với số tiền tối đa lên đến $600k.

Ví dụ:

3 tài khoản 200k có thể được hợp nhất thành 1 tài khoản 600k.

1 tài khoản 100k và 1 tài khoản 200k có thể hợp nhất thành 1 tài khoản 300k.

Lưu ý: Chỉ các tài khoản đã vượt qua giai đoạn thử thách mới được hợp nhất.

Khi nào tôi có thể rút khoản lợi nhuận?

Khi bạn nhận được tài khoản cấp vốn, để rút khoản lợi nhuận đầu tiên bạn cần đáp ứng yêu cầu sau:

– Sau 30 ngày kể từ khi có giao dịch đầu tiên trên tài khoản cấp vốn.

– Đạt được mức lợi nhuận tối thiểu là 4%.

– Đóng hết các giao dịch trong tài khoản cấp vốn. Bạn có thể giao dịch trở lại khi yêu cầu rút tiền được phê duyệt.

Ví dụ:

Bạn nhận được tài khoản cấp vốn, bạn thực hiện giao dịch đầu tiên vào ngày 10, bạn có thể rút lợi nhuận vào ngày 10 tháng tiếp theo nếu đạt đủ mục tiêu lợi nhuận.

Nếu bạn nhận được khoản rút tiền của mình vào ngày 14, thì bạn có thể thực hiện yêu cầu rút tiền tiếp theo vào ngày 14 tháng kế tiếp.

Các khoản thanh toán sẽ được xử lý trong vòng 1-3 ngày làm việc kể từ khi BGC nhận được yêu cầu thanh toán của bạn.

Lưu ý: Yêu cầu lợi nhuận 4% chỉ áp dụng cho lần rút tiền đầu tiên và sẽ không có yêu cầu mục tiêu lợi nhuận cho những lần rút tiền sau đó.

BGC cung cấp những hình thức thanh toán lợi nhuận nào cho Trader?

Các hình thức thanh toán gồm:

– Wise Transfer (Bank transfer).

– Crypto (BTC).

– Paypal.

Để yêu cầu thanh toán bạn gửi mail đến địa chỉ: billing@blueguardiancapital.com.

Điều gì xảy ra nếu tôi vi phạm các quy tắc giao dịch?

Nếu tài khoản của bạn vi phạm các quy tắc giao dịch, tài khoản sẽ không đủ điều kiện để được cấp vốn. 

Khi đó tài khoản sẽ bị đóng và thỏa thuận giao dịch chấm dứt. Lưu ý một số vi phạm không được xác định tự động và sẽ chỉ được xác minh bởi nhóm rủi ro của BGC.

Mối quan hệ giữa Funded Trader (nhà giao dịch) và Blue Guardian Capital là gì?

Mối quan hệ giữa Funded Trader và Blue Guardian Capital dựa trên Contract Agreement ( thỏa thuận hợp đồng) mà họ gửi cho bạn sau khi bạn hoàn thành quá trình đánh giá.

Contract Agreement là một văn bản ràng buộc về mặt pháp lý.

BGC có bảng theo dõi hiệu suất giao dịch không?

Có, BGC đã tích hợp bảng điều khiển.

Giới hạn thua lỗ ngày (daily loss) được tính thế nào?

Giới hạn thua lỗ ngày là 4% được tính theo số vốn ban đầu.

Ví dụ: 

Tài khoản 100k thì giới hạn thua lỗ ngày của bạn là $4,000. Nếu ngày hôm nay bạn kiếm được $1,000 lợi nhuận, thì giới hạn lỗ trong ngày của bạn là $5,000.

Giới hạn lỗ ngày được đặt lại vào ngày giao dịch mới lúc 23:57 GMT + 2 (hay 4:57 sáng theo giờ Việt Nam GMT + 7).

Giới hạn sụt giảm tài khoản (maximum total loss) được tính thế nào?

Mức sụt giảm tài khoản tối đa cho phép là 10%.

Ví dụ:

Với tài khoản $100,000 thì 10% số dư ban đầu (initial balance) là $10,000. 

Trong mọi trường hợp, bạn không được để Equity của tài khoản dưới mức $90,000. ($100,000 – $10,000 = $90,000).

Tôi có được phép giao dịch Hedging và không cài SL không?

– Stop loss không bắt buộc.

– Bạn được phép giao dịch Hedging

Bạn không được phép sử dụng EA để ẩn TP và SL.

Tôi có thể giữ lệnh qua đêm, qua tuần hay giao dịch khi có tin tức?

Bạn được phép giữ lệnh qua đêm, qua tuần và không có giới hạn giao dịch trong thời gian phát hành tin tức.

Tôi có thể giao dịch bằng EA?

Bạn được phép giao dịch bằng EA mà bạn thiết lập để phù hợp với chiến lược hoặc phong cách giao dịch của bạn.

Mặc dù, BGC cho phép bất cứ chiến lược giao dịch hay phong cách giao dịch nào bằng EA. 

Tuy nhiên, nếu họ phát hiện một số lượng lớn các nhà giao dịch sử dụng cùng một EA, họ có thể hạn chế EA được giao dịch trên các tài khoản cấp vốn.

Tôi có được phép sao chép giao dịch?

Bạn được phép sử dụng phần mềm sao chép giao dịch. Tín hiệu giao dịch đó phải là của chính bạn.

Đồng thời bạn chỉ được phép sao chép tín hiệu giao dịch trên 1 tài khoản, có thể là tài khoản đánh giá hoặc tài khoản cấp vốn.

Bạn không được phép giao dịch hoặc sử dụng phần mềm sao chép để giao dịch giống nhau trên hai hay nhiều tài khoản. Nếu vi phạm bạn sẽ bị mất quyền truy cập tài khoản.

Tài khoản cấp vốn (Funded Account) hết hạn khi nào?

Các tài khoản cấp vốn phải được giao dịch trong vòng ít nhất 65 ngày, nếu không tài khoản sẽ được coi là không hoạt động và bạn sẽ không còn quyền truy cập vào tài khoản.

Những hình thức giao dịch nào không được phép?

BGC cấm cách hình thức giao dịch theo các cách sau:

1. Use of platform or data freezing

2. Use of delayed data feed

3. Trading on delayed charts

4. Use of hedging trades between accounts.

Việc vi phạm các điều khoản hoặc quy định này theo bất cứ cách nào có thể dẫn tới việc chấm dứt tài khoản và sẽ không được hoàn lại tiền hoặc thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào.

BGC cung cấp ​loại tài khoản và nền tảng giao dịch nào?

BGC sử dụng nhà môi giới Purple Trading Seychelles.

Nền tảng giao dịch là Metatrader 4.

Các tài khoản đánh giá và tài khoản cấp vốn đều là tài khoản demo.

Bạn được đảm bảo thanh toán lợi nhuận bằng nguồn tài chính của BGC.

Tôi có thể giao dịch các sản phẩm nào?

Bạn có thể giao dịch tất cả các sản phẩm có sẵn trong nền tảng giao dịch của mình.

Tiền tệ (forex), Chỉ số (Indices), Hàng hóa (Commodities), Tiền điện tử (Crypto).

Bạn hoàn toàn tự do trong việc lựa chọn sản phẩm để giao dịch.

Mức đòn bẩy, phí giao dịch (spread, commissions) là bao nhiêu?

BGC sử dụng ECN Spread cho tất cả các tài khoản.

Đòn bẩy: Tiền tệ là 1:100, Vàng & Hàng hóa là 1:20, Chỉ số là 1:50, Tiền điện tử là 1:2.

BGC có cung cấp tài khoản thử miễn phí?

Không, tuy nhiên bạn có thể mở tài khoản demo với nhà môi giới Purple Trading Seychelles để luyện tập nếu muốn.

Hãy nhớ, tài khoản đánh giá của BGC có commission là $3,5 mỗi bên thay vì $5.

IV. Hướng dẫn đăng ký nhận quỹ BGC

Trước khi đăng ký bạn hãy đảm bảo mình đã hiểu đầy đủ các quy định của BGC.

Điều đó sẽ giúp bạn hạn chế mắc phải những vi phạm không đáng có.

Để đăng ký bạn nhấn vào đây.

Bạn kéo xuống dưới tìm mục Our Evaluations

Giả sử bạn chọn mức quỹ 100k, bạn nhấn vào Buy 100k

Chọn View Cart

Bạn nhập mã giảm giá sau đó chọn apply

Mã: hocvientrader – giảm 5%.

Mã: BIWEEKLY – giảm 15% – hạn đến 24/06/2022.

Nếu thanh toán bằng Paypal bạn nhấn vào Paypal Checkout.

Để thanh toán bằng thẻ Credit/Debit bạn nhấn vào Checkout with Stripe Or Crypto như hình trên.

Bạn điền thông tin thanh toán: họ tên, địa chỉ, số điện thoại sau đó nhấn vào Continue.

Chọn Continue

Tại đây, điền thông tin thẻ, tích vào ô xác nhận và chọn Continue

Cuối cùng, bạn kiểm tra lại thông tin thanh toán, tích vào ô đồng ý và chọn Place Order để hoàn thành quá trình thanh toán.

Lưu ý: BGC sẽ gửi thông tin tài khoản của bạn trong 1-2 ngày làm việc qua email.

Trên đây là những thông tin về quỹ Blue Guardian Capital để bạn tham khảo, nếu có bất cứ thắc mắc nào vui lòng để bình luận bên dưới.

Xem thêm công cụ quản lý vốn cho Trader

Tham gia cộng đồng Funded Trader tại đây:

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES

7 COMMENTS

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

7 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
thangnguyen
thangnguyen
1 year ago

Các tài khoản đánh giá và tài khoản cấp vốn đều là tài khoản demo.
Bạn được đảm bảo thanh toán lợi nhuận bằng nguồn tài chính của BGC.

dong
dong
1 year ago

Các bài viết này không nói cụ thể việc xác minh danh tính và địa chỉ; Nên dùng giấy tờ gì cho hợp lệ

Khoat
Khoat
11 months ago

Quỹ này tỷ lệ ăn chia lợi nhuận là 85% cho cả giai đoạn thử thách hả AD?

luyen
luyen
11 months ago

quỹ này ổn áp không admin có sợ bị scam hay gì không có xem đánh giá thấy ổn áp mà toàn mấy ông nước ngoài đánh giá

- Advertisment -spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!