HomeCơ Hội Cho TraderQuỹ Rocket21 Challenge - Thông tin chi tiết và quy trình cấp...

Quỹ Rocket21 Challenge – Thông tin chi tiết và quy trình cấp vốn

I. Thông tin quỹ

Rocket21 Challenge là gì?

Rocket21 Challenge (gọi tắt là Rocket21) là một quỹ cấp vốn ở Hoa Kỳ, công ty đang tìm kiếm các  nhà giao dịch có kinh nghiệm và có khả năng tạo ra lợi nhuận ổn định trên thị trường.

Nhà giao dịch chỉ cần chứng minh năng lực của mình qua giai đoạn đánh giá, sau đó sẽ được Rocket21 cung cấp số vốn tương ứng mà nhà giao dịch đã đăng ký tham gia thử thách cấp vốn.

Rocket21 cho phép bạn quản lý số vốn tối đa là $600,000 qua hình thức trả phí và $2,000,000 với chính sách mở rộng.

Thông tin liên hệ

Website: https://rocket21challenge.com

Discord: https://discord.com/invite/qdD74ty2SM

Twitter: https://twitter.com/Rocket21funding

Email: support@rocket21challenge.com

Rocket21 có uy tín không?

Đầu tiên, bạn nên tham gia nhóm Discord này, để nhận được những chia sẻ từ ae Trader Việt Nam về quỹ Rocket21.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các đánh giá của Trader thế giới về Rocket21 trên Trustpilot.

Hiện tại, Rocket21 có 4,115 đánh giá với điểm số trung bình là 4.2, nội dung chi tiết các đánh giá bạn xem ở đây.

Lấy mã giảm giá

II. Sản phẩm quỹ

Hiện Rocket cung cấp 2 sản phẩm quỹ đó là:

– Tài khoản Apollo 11.

– Tài khoản Standard (Rocket21)

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thông tin chi tiết.

1. Tài khoản Apollo 11

Để nhận được tài khoản cấp vốn Apollo 11, bạn cần trải qua 1 vòng thử thách trong giai đoạn đánh giá.

Các kích thước tài khoản và mức phí tương ứng bạn xem bảng sau:

Lưu ý: Phí sẽ được hoàn lại ở lần thanh toán lợi nhuận lần đầu tiên.

Tùy chọn Add-on

Tài khoản Apollo 11, bạn có thể lựa chọn thêm các tùy chọn Add-on để gia tăng quyền lợi cho tài khoản.

  • Weekly Payout: Rút tiền hàng tuần (thêm 20% phí).
  • Increased Drawdown: Gia tăng giới hạn sụt giảm (thêm 20% phí).
  • 90% Profit Split: Ăn chia 90% lợi nhuận (thêm 20% phí).

Lưu ý: Các tùy chọn add-on này chỉ có trên tài khoản Apollo

Quy trình cấp vốn tài khoản Apollo 11.

a. Giai đoạn đánh giá (Phase 1)

Yêu cầu 1 vòng thử thách:

– Mục tiêu lợi nhuận 9%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu 3 ngày.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 3%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 6%.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản Apollo 11 kích thước $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận bạn cần đạt được là $9,000 (9%).

Giới hạn sụt giảm ngày là $3,000 (3% theo vốn ban đầu), mức giới hạn sụt giảm ngày được xác định theo Balance hoặc Equity đầu ngày, cái nào lớn hơn tính theo cái đó.

Một vài trường hợp để giúp bạn dễ hình dung.

#1. 

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = Equity = $100,000.

Trong trường hợp này, bạn không giữ giao dịch nào qua đêm. Mức giới hạn sụt giảm ngày được xác định như sau:

$100,000 – $3,000 = $97,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $97,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

#2. 

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $101,000; Equity = $102,000.

Trong trường hợp này, bạn giữ giao dịch lời qua đêm. Tại thời điểm bắt đầu một ngày giao dịch ghi nhận Equity = $102,000.

Do Equity > Balance, nên mức giới hạn sụt giảm được xác định theo Equity.

$102,000 – $3,000 = $99,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $99,000.

#3. 

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $99,000; Equity = $98,000.

Trong trường hợp này, bạn giữ giao dịch lỗ qua đêm. Tại thời điểm bắt đầu một ngày giao dịch ghi nhận Equity = $98,000.

Do Balance > Equity, nên mức giới hạn sụt giảm được xác định theo Balance.

$99,000 – $3,000 = $96,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $96,000.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $6,000 (6% số vốn ban đầu), được xác định theo Balance cao nhất tài khoản từng có.

Mức giới hạn sụt giảm tài khoản sẽ được cố định ở mức vốn ban đầu khi tài khoản đạt lợi nhuận lớn hơn hoặc bằng 6%.

#1.

Ngày giao dịch thứ nhất, tài khoản có Balance = $100,000.

$100,000 – $6,000 = $94,000.

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $94,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

#2.

Ngày giao dịch thứ 2, bạn giao dịch có lợi nhuận $2,000, tài khoản ghi nhận mức Balance (cao nhất) = $102,000.

$102,000 – $6,000 = $96,000.

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $96,000.

#3.

Ngày giao dịch thứ 3, bạn giao dịch có thêm lợi nhuận $4,000, tài khoản ghi nhận mức Balance (cao nhất) = $106,000.

$106,000 – $6,000 = $100,000.

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $100,000.

Từ thời điểm này, mức giới hạn sụt giảm tài khoản sẽ được cố định ở mức $100,000, điều này có nghĩa bất kể bạn tạo thêm lợi nhuận mức giới hạn sụt giảm tài khoản vẫn không đổi.

Tóm lại, với tài khoản $100,000 thì $94,000 là mức sụt giảm tài khoản thấp nhất và được nâng dần lên mức cao nhất là $100,000 khi bạn có lợi nhuận lớn hơn hoặc bằng 6%.

b. Giai đoạn cấp vốn (Live)

Sau khi vượt qua giai đoạn đánh giá bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn.

2 quy tắc chính bạn cần nhớ là:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 3%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 6%.

Cách tính các mức giới hạn sụt giảm tương tự như giai đoạn đánh giá.

Bạn sẽ nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn Apollo 11.

Lưu ý: Các tài khoản cấp vốn của Rocket21 đều là tài khoản demo.

Chính sách giữ lại lợi nhuận

Việc rút lợi nhuận từ tài khoản cũng được vào giới hạn sụt giảm.

Ví dụ

Bạn nhận được tài khoản cấp vốn $100,000, sau một thời gian giao dịch bạn đạt mức lợi nhuận là $10,000 (10%), tài khoản tăng lên $110,000.

Bất cứ khi nào tài khoản ghi nhận mức lợi nhuận lớn hơn 6% thì mức giới hạn sụt giảm tài khoản sẽ cố định ở số vốn ban đầu là $100,000. Do đó, ngay cả khi rút tiền, bạn cần đảm bảo duy trì số dư lớn hơn $100,000 để tài khoản hoạt động.

Điều này có nghĩa:

– Nếu bạn rút $2,000, bạn được phép sụt giảm $8,000 trước khi dẫn tới vi phạm.

– Nếu bạn rút $5,000, bạn được phép sụt giảm $5,000 trước khi dẫn tới vi phạm.

– Nếu bạn rút $8,000, bạn được phép sụt giảm $2,000 trước khi dẫn tới vi phạm.

Lưu ý: Bạn vẫn có thể thực hiện rút tiền nếu lợi nhuận nhỏ hơn 6%.

Chính sách rút tiền

Ở lần rút đầu tiên và các lần sau đó, bạn có thể rút tiền sau 14 ngày tính từ khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên.

Trước khi rút tiền, bạn cần đóng tất cả các giao dịch trong tài khoản.

Để gửi yêu cầu rút tiền, bạn nhấn vào thẻ “Payout” trên bảng điều khiển. Yêu cầu rút tiền được gửi đi, tài khoản của bạn sẽ ở chế độ chỉ đọc (read-only).

Rocket21 sẽ xử lý yêu cầu rút tiền của bạn trong vòng 3 ngày làm việc.

Phương thức rút tiền

Rocket21 sẽ chi trả lợi nhuận cho Trader thông qua Crypto:

Bitcoin (BTC), Ethereum/ETH (ERC-20), USDT (ERC-20), hoặc USDC (ERC-20).

2. Tài khoản Standard (Rocket21)

Tài khoản Standard được thiết kế với 2 vòng thử thách trong giai đoạn đánh giá.

Các kích thước tài khoản và mức phí tương ứng bạn xem bảng sau:

Lưu ý: Phí sẽ được hoàn lại ở lần thanh toán lợi nhuận lần đầu tiên.

Chế độ tài khoản Swing và Regular

Với tài khoản Standard bạn được phép lựa chọn chế độ tài khoản Swing hoặc Regular, sự khác nhau giữa 2 chế độ này bạn xem bảng sau:

Cụ thể hơn với tài khoản Standard Regular giới hạn giao dịch tin tức chỉ áp dụng cho giai đoạn cấp vốn, giai đoạn đánh giá (vòng 1&2) bạn vẫn có thể giao dịch tin tức. Ngoài ra, bạn không được phép giữ giao dịch qua tuần.

Tài khoản Standard Swing có đòn bẩy thấp nhưng không có hạn chế giao dịch tin tức và giữ giao dịch qua tuần ở tất cả các giai đoạn.

Quy trình cấp vốn tài khoản Standard

a. Giai đoạn đánh giá

Yêu cầu 2 vòng thử thách như sau:

Vòng 1

– Mục tiêu lợi nhuận là 8%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 5 ngày.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Vòng 2

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 5 ngày.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Ví dụ

Bạn tham gia tài khoản Standard kích thước $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $8,000 (8%) và vòng 2 là $5,000 (5%).

Giới hạn sụt giảm ngày là $5,000 (5% theo số vốn ban đầu), mức giới hạn sụt giảm ngày được căn cứ theo Equity hoặc Balance đầu ngày, cái nào lớn hơn tính theo cái đó.

Cách tính tương tự tài khoản Apollo 11.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $10,000 (10% theo số vốn ban đầu).

$100,000 – $10,000 = $90,000.

Trong mọi trường hợp, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $90,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

Lưu ý: Các mức giới hạn sụt giảm bạn có thể dễ dàng theo dõi trên bảng điều khiển.

b. Giai đoạn cấp vốn

Vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn.

2 quy tắc chính bạn cần nhớ đó là:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Bạn sẽ nhận được 85% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Chính sách rút tiền

Lần rút tiền đầu tiên, sau 30 ngày kể từ khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên.

Các lần rút tiền tiếp theo sau 14 ngày.

Phương thức rút tiền

Tượng tự tài khoản Apollo 11.

Chính sách mở rộng vốn

Rocket21 sẽ xem xét tài khoản 3 tháng 1 lần, với điều kiện:

– Tài khoản có lợi nhuận ít nhất 8% trong 3 tháng liên tiếp (trung bình 2,67%/tháng).

– Có ít nhất 2 lần rút tiền trong 3 tháng đó.

Nếu đáp ứng đủ điều kiện trên tài khoản sẽ được mở rộng 25% vốn.

Ví dụ:

Tài khoản cấp vốn $100,000.

Mở rộng vốn lần 1: $100,000 + $25,000 = $125,000.

Mở rộng vốn lần 2: $125,000 + $25,000 = $150,000.

Số vốn mở rộng tối đa là $2,000,0000.

Sau một lần mở rộng tỷ lệ ăn chia lợi nhuận sẽ được tăng từ 85% lên 90%.

III. Những câu hỏi thường gặp

Rocket21 có cuộc thi hàng tháng không?

Có, thông tin chi tiết về cuộc thi hàng tháng của Rocket21 bạn xem ở đây.

Khi thanh toán thành công sau bao lâu tôi sẽ nhận được tài khoản thử thách?

Nếu bạn đã hoàn tất thanh toán, bạn sẽ nhận được tài khoản trong vòng 5 phút.

Trong trường hợp quá 5 phút, mà bạn vẫn chưa nhận được tài khoản vui lòng kiểm tra hộp thư Spam, trước khi yêu cầu Rocket21 hỗ trợ qua email hoặc trò chuyện trực tiếp trên website.

Với tài khoản Standard, tôi đã hoàn thành vòng 1 tôi cần làm gì tiếp theo?

Quá trình xem xét tài khoản được thực hiện tự động, bạn không cần phải gửi yêu cầu để nhận tài khoản vòng 2.

Rocket21 sẽ xử lý và gửi tài khoản vòng 2 cho bạn trong vòng 36-48h.

Tôi cần cung cấp những giấy tờ gì để xác minh KYC?

Trước khi nhận tài khoản cấp vốn, bạn cần thực hiện xác minh KYC/AML thông qua SumSub. Các giấy tờ bạn cần cung cấp:

Giấy tờ xác minh danh tính: Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Bằng lái xe.

Giấy tờ xác minh địa chỉ: Hóa đơn điện, Hóa đơn nước, Hóa đơn Internet hoặc Sao kê ngân hàng được phát hành trong vòng 90 ngày.

Sau khi xác minh thành công, trong vòng 24-48h bạn sẽ nhận được thỏa thuận giao dịch. Khi thỏa thuận giao dịch được ký kết, bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn trong vòng 24-48h.

Tôi có thể sử dụng VPS/VPN không?

Rocket21 không khuyến khích sử dụng VPN/VPS để truy cập tài khoản giao dịch, vì nó can thiệp vào hệ thống dữ liệu nội bộ của họ.

Điều cần thiết là phải hiểu rằng điều này ngăn chặn nhiều người dùng trên một tài khoản.

Xin lưu ý rằng mặc dù việc sử dụng VPN hoặc VPS không bị cấm nhưng nếu bất kỳ hoạt động tiềm ẩn nào được phát hiện trên tài khoản của bạn, vì việc sử dụng các công cụ đó sẽ là yếu tố quyết định quan trọng trong việc đánh giá xem bạn có vi phạm các điều khoản và điều kiện của Rocket21 hay không.

Tôi có được phép sử dụng VPN/VPS trong quá trình KYC hay không?

Không, việc sử dụng VPN/VPS trong quá trình KYC bị cấm.

Tôi có được phép giữ giao dịch qua đêm?

Có, bạn có thể giữ giao dịch qua đêm.

Tôi có thể giao dịch tin tức không?

Giai đoạn đánh giá: Bạn được phép giao dịch tin tức.

Giai đoạn cấp vốn: Cụ thể trên tài khoản cấp vốn Standard sẽ hạn chế giao dịch trước và sau 2 phút khi phát hành tin tức có thư mục màu đỏ. Điều này bao gồm: mở các giao dịch mới, đóng các giao dịch trước đó (bất kỳ khoản lãi hoặc dừng lỗ nào được kích hoạt trong thời gian 4 phút).

Quy trình vi phạm

Bạn sẽ nhận được tối đa 2 cảnh báo (vi phạm mềm) – cả hai cảnh báo này sẽ dẫn đến việc khấu trừ bất kỳ khoản lợi nhuận nào kiếm được từ các giao dịch được thực hiện trong khoản thời gian 4 phút bị hạn chế.

Ở lần vi phạm thứ 3 – tài khoản sẽ bị chấm dứt.

Danh sách các sản phẩm bị hạn chế giao dịch trong các sự kiện tin tức:

Thư mục đỏ

Cần lưu ý bất kỳ sự kiện tin tức có thư mục màu đỏ được hiển thị trên Forex Factory không được liệt kê trong bảng trên vẫn được tính là tin tức bị giới hạn giao dịch.

Sự kiện tin tức có thời gian “All day” (cả ngày) không được tính là tin tức bị giới hạn giao dịch vì không có thời gian cụ thể cho việc phát hành dữ liệu.

Tôi được giao dịch Scalping, Swing không?

Có, bạn được phép.

Tôi có được phép giao dịch Martingale không?

Không, bạn không được phép giao dịch Martingale.

Tôi có được phép giao dịch bằng EA không?

Tài khoản Standard

Bạn không được phép sử dụng EA để giao dịch ở cả giai đoạn đánh giá và cấp vốn.

Tài khoản Apollo 11

Bạn được phép giao dịch bằng EA ở cả giai đoạn đánh giá và cấp vốn.

Tôi có được phép sao chép giao dịch không?

Tài khoản Standard

Bạn không được phép sao chép giao dịch.

Tài khoản Apollo 11

Bạn được phép sao chép giao dịch.

Cụ thể bạn có thể sao chép:

– Từ tài khoản khoản Apollo 11 sang tài khoản cá nhân, tài khoản công ty cấp vốn khác.

– Từ tài khoản cá nhân, công ty cấp vốn khác sang tài khoản Apollo 11.

Lưu ý:

Tất cả các tài khoản trên đều là của bạn, nghiêm cấm sao chép từ tài khoản của người khác hay bên thứ 3.

Việc sử dụng bất cứ dịch vụ sao chép, dịch vụ quản lý tài khoản, dịch vụ vượt qua thử thách đều bị cấm.

Rocket21 có giới hạn kích thước giao dịch không?

Không, Rocket21 không có giới hạn kích thước giao dịch.

Quy tắc dừng lỗ tối thiểu là gì?

Rocket21 yêu cầu bạn đặt dừng lỗ ở mức tối thiểu như sau:

  • Ngoại hối (Forex): Khoảng cách tối thiểu 1 pip
  • Chỉ số (Indices): Khoảng cách tối thiểu $1.5
  • Vàng/Hàng hóa (Commodities): Khoảng cách tối thiểu $0.2

Tôi có thể hợp nhất các tài khoản cấp vốn không?

Có, bạn được phép hợp nhất các tài khoản cấp vốn.

Tôi có thể sử dụng những nền tảng giao dịch nào?

Bạn có thể lựa chọn nền tảng DXtrade hoặc cTrader.

Xem thêm hướng dẫn sử dụng nền tảng giao dịch DXtrade

Rocket21 sử dụng nhà môi giới nào?

Rocket21 sử dụng nhà môi giới Purple Trading (cTrader) và Voyage Markets (DXtrade).

Tôi có thể thanh toán cho Rocket21 bằng những hình thức nào?
Bạn có thể thanh toán cho Rocket21 bằng

– Thẻ Credit/Debit

– Crypto: BTC, ETH, USDC, USDT, DAI.

Lưu ý: Các khoản thanh toán cần được thực hiện trong vòng 60 phút kể từ khi hóa đơn Coinbase được phát hành.

IV. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán quỹ Rocket21

Để tham gia quỹ Rocket21 bạn nhấn vào đây:

Lấy mã giảm giá

Giao diện chính hiện lên như sau:

Tại đây, bạn chọn loại tài khoản muốn tham gia và điền đầy đủ thông tin.

Ví dụ: Bạn muốn tham gia tài khoản Standard (Rocket21) kích thước $100,000 chế độ Swing, dùng nền tảng cTrader, bạn chọn như hình trên.

Tiếp đó, bạn nhấn vào “Complete Order

Bạn có thể thanh toán cho Rocket21 qua thẻ Credit/Debit hoặc Crypto, để quá trình xử lý nhanh chóng, bạn nên chọn thanh toán qua thẻ bằng cách nhấn chọn như hình trên.

Tại đây, bạn điền thông tin thẻ và nhấn vào “Pay for order” để hoàn thành quá trình thanh toán.

Mọi thông tin liên quan tới đơn hàng sẽ được gửi qua email bạn đăng ký. Nếu bạn cần được Rock21 hỗ trợ bạn có thể liên hệ qua email: support@rocket21challenge.com

Lưu ý: Bài viết sẽ được cập nhật liên tục khi chính sách của Rocket21 thay đổi.

Trên đây là toàn bộ thông tin về quỹ Rocket21 để bạn tham khảo, nếu có bất cứ thắc mắc nào, bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Đừng quên tham gia cộng đồng Học Viện Trader để nhận được những chia sẻ quý báu từ ace Trade Quỹ.

Cộng đồng Học Viện Trader

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Discord: https://discord.com/hocvientrader

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!