HomeCơ Hội Cho TraderLark Funding - Quỹ cấp vốn có chính sách rút lợi nhuận...

Lark Funding – Quỹ cấp vốn có chính sách rút lợi nhuận quá chặt 

I. Thông tin quỹ

Lark Funding là gì?

Lark Funding là một công ty cấp vốn có trụ sở chính ở Canada, được thành lập vào tháng 6 năm 2022. Quỹ được điều hành bởi CEO – Matt L.

Ưu điểm của Lark Funding là không giới hạn giới hạn thời gian đánh giá, trả lợi nhuận ngay cả khi bạn vi phạm trên tài khoản cấp vốn.

Nhược điểm là không hoàn phí đăng ký, chính sách rút tiền quá chặt chẽ, bạn cần trả thêm phí nếu muốn có điều kiện giao dịch thoải mái hơn.

Tham gia Lark Funding bạn được phép quản lý số vốn tối đa là $1,000,000.

Thông tin liên hệ

Website: https://larkfunding.com/

Discord: https://larkfunding.com/discord/

Email: support@larkfunding.com

Lark Funding có uy tín không?

Để đánh giá độ uy tín của Lark Funding, bạn có thể xem các review của các Trader trên thế giới trên trang Trustpilot hoặc Youtube.

Trên trang trustpilot, Lark Funding hiện có 205 đánh giá với điểm trung bình là 4.7, đặc biệt các đánh giá gần đây đều rất tích cực.

Lưu ý: Trước khi tham gia Lark Funding, bạn hãy xem kỹ nội dung các đánh giá ở đây.

II. Sản phẩm quỹ

Hiện tại, Lark Funding cung cấp 2 sản phẩm:

– Tài khoản 1-Stage 

– Tài khoản 2-Stage

– Tài khoản 3-Stage

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết các tài khoản này.

1. Tài khoản 1-Stage

Đây là tài khoản bạn chỉ cần trải qua 1 vòng thử thách để nhận tài khoản cấp vốn. 

Các kích thước tài khoản và mức phí niêm yết, bạn xem bảng dưới đây:

Lưu ý: Lark Funding không có chính sách hoàn phí đăng ký.

Ưu điểm tài khoản 1-Stage của Lark Funding so với tài khoản 1 vòng của quỹ cấp vốn khác là giới hạn sụt giảm được tính theo Absolute Drawdown thay vì Relative Drawdown.

Nhược điểm là tài khoản có đòn bẩy thấp 1:10, bạn cần trả thêm phí nếu muốn tăng gấp đôi mức đòn bẩy.

a. Giai đoạn đánh giá

Yêu cầu 1 vòng thử thách như sau:

– Mục tiêu lợi nhuận là 10%.

– Không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu.

– Không giới hạn thời gian.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 6%.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản 1-Stage kích thước $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận bạn cần đạt được là $10,000 (10%).

Giới hạn sụt giảm ngày là 5% của Balance đầu ngày.

Một vài trường hợp giúp bạn dễ hình dung.

#1.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản của bạn có Balance là $100,000.

$100,000 – $100,000*5% = $95,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

#2.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản của bạn có Balance là $99,000.

$99,000 – $99,000*5% = $94,050.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $94,050.

#3.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản của bạn có Balance là $105,000.

$105,000 – $105,000*5% = $99,750.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $99,750.

Việc xác định giới hạn sụt giảm ngày theo Balance đầu ngày không khiến bạn gặp bất lợi khi giữ giao dịch lời qua đêm.

Giới hạn sụt giảm ngày sẽ được reset lúc 5:00 PM (EST) hay 4:00 sáng theo giờ Việt Nam.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $6,000 (6% theo số vốn ban đầu).

$100,000 – $6,000 = $94,000.

Trong mọi trường hợp, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới $94,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

Mức sụt giảm tài khoản luôn được cố định ở mức $94,000, điều này có nghĩa nếu bạn có thêm lợi nhuận mức sụt giảm không bị dịch lên như cách tính Relative Drawdown.

Lưu ý: 

– Các mức giới hạn sụt giảm bạn có thể theo dõi trên bảng điều khiển.

Xem thêm các cách tính sụt giảm tài khoản.

b. Giai đoạn cấp vốn

Sau khi vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn cần hoàn thành Deel contract với Lark Funding để nhận tài khoản cấp vốn.

Hai quy tắc chính bạn cần nhớ đó là:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 6%.

Bạn nhận được 75% lợi nhuận được tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Lưu ý: Tài khoản cấp vốn của Lark Funding cũng là tài khoản demo.

Chính sách rút tiền

Tài khoản 1-Stage cứ sau 30 ngày bạn sẽ được rút tiền, điều này áp dụng cho lần rút đầu tiên và các lần rút sau đó.

Lark Funding sử dụng Deel là phương thức duy nhất để chi trả lợi nhuận cho Trader.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Deel.

Chính sách cố định giới hạn sụt giảm tài khoản.

Chúng ta sẽ xét một ví dụ cụ thể để bạn dễ hình dung.

Bạn có tài khoản cấp vốn 1-Stage kích thước $100,000. 

Khi bạn giao dịch thì giới hạn sụt giảm luôn là $6,000 (6%) tính theo số vốn ban đầu hay mức giới hạn sụt giảm tài khoản là $94,000.

Bất kể có lợi nhuận là bao nhiêu khi bạn thực hiện rút tiền, mức giới hạn sụt giảm tài khoản sẽ bị khóa lại ở mức vốn ban đầu là $100,000.

Chẳng hạn, bạn tạo ra lợi nhuận $2,000 tài khoản tăng lên $102,000. Nếu bạn không rút tiền và tiếp tục giao dịch thì mức giới hạn sụt giảm tài khoản vẫn là $94,000.

Nhưng nếu bạn chọn rút tiền, thì giới hạn tài khoản sẽ bị khóa lại ở mức vốn ban đầu là $100,000, điều này có nghĩa:

– Bạn rút $2,000 tài khoản sẽ vi phạm.

– Bạn rút $1,000, thì bạn được phép sụt giảm $1,000 trước khi dẫn tới vi phạm.

– Bạn rút $500 thì bạn được phép sụt giảm $1,500 trước khi dẫn tới vi phạm.

Tóm lại, chính sách này rất bất lợi khi bạn có khoản lợi nhuận nhỏ hơn 6% tài khoản mà lựa chọn rút tiền ngay.

2. Tài khoản 2-Stage

Đây là tài khoản bạn cần vượt qua 2 vòng thử thách trong giai đoạn đánh giá.

Các kích thước tài khoản và mức phí niêm yết bạn xem bảng sau:

a. Giai đoạn đánh giá

Giai đoạn đánh giá bạn cần vượt qua 2 vòng thử thách với yêu cầu sau:

Vòng 1.

– Mục tiêu lợi nhuận là 8%.

– Không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10% (tính theo Relative Drawdown).

Vòng 2.

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%.

– Không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10% (tính theo Relative Drawdown).

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $8,000 và vòng 2 là $5,000.

Giới hạn sụt giảm ngày là 5% Balance đầu ngày.

Cách tính tương tư như tài khoản 1-Stage.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $10,000 và mức giới hạn sụt giảm ngày được căn cứ theo Balance cao nhất bạn từng đạt được.

Khi bạn tạo ra lợi nhuận lớn hơn hoặc bằng $10,000 (10%) nó sẽ được cố định ở mức vốn ban đầu.

Một vài trường hợp để bạn dễ hình dung.

#1.

Ngày thứ 1, tài khoản của bạn có Balance = $100,000.

$100,000 – $10,000 = $90,000.

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $90,000.

#2.

Ngày thứ 2, bạn giao dịch có lợi nhuận $3,000, tài khoản có ghi nhận mức Balance = $103,000.

 $103,000 – $10,000 = $93,000.

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $93,000.

#3.

Ngày thứ 3, bạn giao dịch lời thêm $7,000, đóng giao dịch tài khoản ghi nhận Balance = $110,000.

$110,000 – $10,000 = $100,000.

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $100,000.

Kể từ lúc này, mức giới hạn sụt giảm tài khoản được cố định là $100,000 (số vốn ban đầu), việc bạn kiếm thêm lợi nhuận không làm thay đổi mức giới hạn sụt giảm tài khoản.

b. Giai đoạn cấp vốn

Sau khi vượt qua giai đoạn đánh giá bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn.

Hai quy tắc giao dịch bạn cần chú ý.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Cách tính giới hạn sụt giảm tương tự giai đoạn đánh giá.

Bạn sẽ nhận được 75% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Chính sách rút tiền

Lần rút tiền đầu tiên sau 30 ngày kể từ khi bạn nhận tài khoản cấp vốn, từ lần thứ 2 trở đi là sau 14 ngày.

Chính sách cố định giới hạn sụt giảm tài khoản

Tương tự tài khoản 1-Stage.

3. Tài khoản 3-Stage

Với tài khoản này bạn cần vượt qua 3 vòng đánh giá trong giai đoạn thử thách.

Các kích thước tài khoản và mức phí bạn xem bảng sau:

a. Giai đoạn đánh giá

Yêu cầu 3 vòng thử thách trong giai đoạn đánh giá như sau:

Vòng 1

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%.

– Không giới hạn thời gian.

– Không có giới hạn sụt giảm ngày.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 5%.

Vòng 2

– Mục tiêu lợi nhuận là 4%.

– Không giới hạn thời gian.

– Không có giới hạn sụt giảm ngày.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 5%.

Vòng 3

– Mục tiêu lợi nhuận là 3%.

– Không giới hạn thời gian.

– Không có giới hạn sụt giảm ngày.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 5%.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $5,000, vòng 2 là $4,000 và vòng 3 là $3,000.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $5,000 (5% theo số vốn ban đầu)

$100,000 – $5,000 = $95,000.

Ở mọi thời điểm bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,000.

b. Giai đoạn cấp vốn

Sau khi vượt qua giai đoạn thử thách bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn.

Quy tắc duy nhất bạn cần nhớ đó là:

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 5%.

Bạn sẽ nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Chính sách rút tiền

Tượng tự tài khoản 1-Stage.

Chính sách cố định giới hạn sụt giảm tài khoản.

Tượng tự tài khoản 1-Stage

Nhìn chung, tất cả các tài khoản của Lark Funding khi bạn rút tiền giới hạn sụt giảm tài khoản sẽ được đặt ở số vốn ban đầu, do đó bạn cần bớt lại 1 phần lợi nhuận để tài khoản cấp vốn không bị vi phạm.

III. Những câu hỏi thường gặp

Nếu vi phạm trên tài khoản cấp vốn mà tài khoản vẫn có lợi nhuận, liệu tôi có mất khoản lợi nhuận đó không?

Câu trả lời là không, Lark Funding sẽ cung cấp cho bạn lợi nhuận mà bạn đã kiếm được.

Ví dụ: Bạn có tài khoản cấp vốn $100,000. 

Sau 1 thời gian giao dịch, bạn để xảy ra vi phạm nghiêm trọng và tài khoản đang có số dư là $110,000. Bạn sẽ bị đóng tài khoản, số tiền lãi là $10,000 bạn sẽ nhận được 75% ($7,500).

Các add on trên tài khoản của Lark Funding là gì?

Khi bạn thanh toán phí tham gia thử thách cấp vốn sẽ có các tùy chọn add on để bạn có điều kiện giao dịch thoải mái hơn, cụ thể:

– Nhân đôi mức đòn bẩy thêm 25% phí.

– Giao dịch qua tuần thêm 10% phí.

– Không bắt buộc đặt SL thêm 10% phí.

– Lợi nhuận ăn chia 90% thêm 20% phí.

Tôi có bắt buộc phải đặt cắt lỗ (SL) không?

Có, bạn cần đặt cắt lỗ (SL) cho mọi giao dịch.

Tuy nhiên, nếu bạn thêm add on No Stop Loss cho tài khoản thì bạn giao dịch không cần có SL.

Tôi có thể giữ giao dịch qua đêm?

Có, bạn có thể giữ giao dịch qua đêm.

Tôi có thể giữ giao dịch qua tuần?

Không, bạn không được giữ giao dịch qua tuần. Với các giao dịch vẫn đang mở Lark Funding sẽ tự động đóng vào cuối ngày thứ 6.

Nếu các giao dịch đang mở bị đóng đây chỉ coi là vi phạm nhỏ, bạn vẫn có thể tiếp tục giao dịch sau khi thị trường mở cửa trở lại.

Ngoài ra, Lark Funding có tùy chọn trả thêm 10% phí cho phép bạn có thể giữ giao dịch qua tuần.

Tôi có thể giao dịch tin tức?

Có, bạn được thoải mái giao dịch với bất kỳ sự kiện, tin tức nào.

Tôi có thể giao dịch EA không?

Có, bạn có thể sử dụng EA để giao dịch, miễn sao EA đó không giao dịch theo cách tận dụng môi trường demo so với thị trường thực.

Tôi có thể sử dụng VPS/VPN?

Theo điều khoản của Lark Funding, tất cả nhà giao dịch chỉ có một tài khoản duy nhất, do đó họ không khuyến khích bạn sử dụng VPS/VPN.

Bạn cần lưu ý là bạn được phép sử dụng VPS/VPN nhưng nếu họ phát hiện bất cứ hoạt động nào đáng ngờ trên tài khoản của bạn có thể dẫn tới chấm dứt tài khoản do vi phạm điều khoản.

Nếu bạn sử dụng VPS/VPN vui lòng đảm bảo không vi phạm bất cứ điều khoản nào, chẳng hạn như có nhiều người giao dịch trên tài khoản của bạn hoặc sử dụng bất kỳ hệ thống giao dịch tự động nào.

Ngoài ra, xin lưu ý rằng bạn không được phép sử dụng VPS/VPN trong quá trình xác minh KYC/AML.

Tôi có thể giao dịch Scalping không?

Có, bạn có thể giao dịch Scalping ở tất cả các giai đoạn.

Tôi có thể sao chép giao dịch không?

Có, bạn được phép sao chép giao dịch của chính mình.

Tôi có thể giao dịch Martingale không?

Không, bạn không được phép dùng chiến lược Martingale.

Tôi có thể hợp nhất tài khoản cấp vốn không?

Hiện tại, Lark Funding chưa hỗ trợ hợp nhất tài khoản cấp vốn, tuy nhiên họ cho phép bạn sao chép giao dịch giúp bạn quản lý nhiều tài khoản một cách dễ dàng.

Lark Funding có chính sách mở rộng vốn không?

Không, hiện Lark Funding chưa có chính sách mở rộng vốn.

Số vốn tối đa tôi có thể có là bao nhiêu?

Bạn được phép có số vốn tối đa là $1,000,000.

Lưu ý: Các tài khoản đánh giá cùng kích thước không được phép.

Ví dụ: Bạn có thể tham gia tài khoản thử thách kích thước $50,000 và $100,000 cùng lúc.

Tuy nhiên, bạn không thể tham gia 2 tài khoản $100,000 cùng lúc.

Vi phạm mềm (Soft Break) là gì?

Vi phạm mềm là một lời nhắc nhở tuân thủ các quy tắc.

Bạn có thể nhận được email vi phạm mềm trong trường hợp không đặt lệnh dừng lỗ.

Điều này không có nghĩa bạn đã vi phạm tài khoản của mình. Bạn có thể tự do tiếp tục giao dịch như bình thường.

Lark Funding có bảng điều khiển không?

Sau khi mua một tài khoản thử thách, bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển, nơi bạn có thể theo dõi các thông số của tài khoản.

Dữ liệu giao dịch trên tài khoản của bạn sẽ được cập nhật 60 giây một lần.

Tôi có thể sử dụng nền tảng giao dịch nào?

Bạn có thể lựa chọn MT4 hoặc MT5.

Lark Funding sử dụng nhà môi giới nào?

Lark Funding sử dụng nhà môi giới Eightcap.

Tôi có thể giao dịch các sản phẩm nào?

Bạn có thể giao dịch tất cả các sản phẩm có sẵn mà nhà môi giới Eightcap cung cấp.

Forex, Commodities, Indices, Crypto.

Phí commission tài khoản của Lark Funding là bao nhiêu?

Phí comission như sau:

– Forex là $7/lot. 

– Commodities, Indices, Crypto miễn phí commission.

IV. Kết luận

Nhìn chung, Lark Funding chưa phải là lựa chọn hấp dẫn cho Trader do chính sách rút tiền của họ quá chặt.

Ngoài ra, để có thêm tùy chọn đòn bẩy cao, giao dịch không SL, giao dịch qua tuần bạn cần trả thêm phí, trong khi đó ở các công ty cấp vốn khác, bạn có được những điều này, mà không mất bất cứ chi phí nào.

Lưu ý: Bạn viết sẽ được cập nhật liên tục khi chính sách của Lark Funding thay đổi.

Xem thêm các công ty cấp vốn khác.

Tham gia cộng đồng Funded Trader tại đây:

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES

2 COMMENTS

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Đạt
Đạt
1 month ago

Chính sách rút vốn chỉ bị ảnh hưởng trong ngày, qua ngày hôm sau mức sụt giảm được đặt lại đầu ngày phải không ạ

admin
Admin
1 month ago
Reply to  Đạt

nếu bạn đang đề cập tới giới hạn sụt giảm ngày thì đúng

spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!