HomeCơ Hội Cho TraderQuỹ FundedPeaks - Cho phép Giới hạn sụt giảm Tài khoản lên...

Quỹ FundedPeaks – Cho phép Giới hạn sụt giảm Tài khoản lên tới 12%

I. Thông tin quỹ

FundedPeaks là quỹ cấp vốn đầu tiên ở Đức, quỹ chính thức cung cấp dịch vụ vào tháng 02 năm 2024.

Các thành viên sáng lập quỹ là Umar APasquale J (ảnh từ trái qua phải), họ đều có kinh nghiệm nhiều năm trên thị trường tài chính.

Tham gia FundedPeaks cho phép bạn quản lý số vốn tối đa là $600,000 qua hình thức trả phí và $1,500,000 với chính sách mở rộng.

Thông tin liên hệ

Website: https://www.fundedpeaks.com/

Twitter: https://twitter.com/FundedPeaks

Discord: https://discord.gg/MbRzGe6EBM

Email: support@fundedpeaks.com

Address: Theresienstraße 1, 80333 Munich, Germany

FundedPeaks có uy tín không?

Đầu tiên, bạn nên tham gia nhóm Discord này, để trao đổi với ae Trader Việt Nam trước khi quyết định có nên đăng ký thử thách cấp vốn quỹ FundedPeaks hay không?

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các đánh giá của các Trader trên thế giới về FundedPeaks ở Trustpilot, Youtube.

Trên Trustpilot, FundedPeaks có 146 đánh giá với điểm số trung bình khá thấp là 3.0, nội dung chi tiết các đánh giá bạn xem ở đây.

Lưu ý: Các quỹ mới thành lập có thể phát sinh nhiều vấn đề, bạn cần chấp nhận rủi ro nếu có ý định tham gia.

Lấy mã giảm giá

II. Sản phẩm quỹ

FundedPeaks đang cung cấp 2 loại tài khoản:

– Tài khoản Standard.

– Tài khoản Rapid.

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết các tài khoản này.

Standard là tài khoản có 2 vòng thử thách, điểm đặc biệt là nó sẽ có giới hạn sụt giảm là 12%.

Các kích thước tài khoản và mức phí niêm yết tương ứng bạn xem bảng sau:

Lưu ý: Phí sẽ được hoàn lại ở lần thanh toán lợi nhuận đầu tiên, mức hoàn phí là 112%.

Quy trình cấp vốn của tài khoản Standard

a. Giai đoạn đánh giá

Giai đoạn này, bạn cần vượt qua 2 vòng thử thách với yêu cầu sau:

Vòng 1:

– Mục tiêu lợi nhuận là 8%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 3 ngày.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 12%.

Vòng 2:

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 3 ngày.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 12%.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $8,000 và vòng 2 là $5,000.

Giới hạn sụt giảm ngày là 5%, được xác định theo Balance đầu ngày.

Một vài trường hợp để bạn dễ hình dung.

#1.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $100,000.

$100,000 – $100,000*5% = $95,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,000.

#2.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $103,000.

$103,000 – $103,000*5% = $97,860.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $97,860.

#3.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $99,000.

$99,000 – $99,000*5% = $94,050.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $94,050.

Với cách tính giới hạn sụt giảm theo Balance đầu ngày, bạn sẽ không gặp bất lợi nếu giữ giao dịch lời qua đêm.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $12,000 (12%).

$100,000 – $12,000 = $88,000.

Ở mọi thời điểm, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $88,000.

Lưu ý: Các thông số tài khoản bạn có thể dễ dàng xem trên bảng điều khiển, tuy nhiên bạn nên hiểu rõ cách tính các mức sụt giảm để chủ động trong giao dịch.

b. Giai đoạn cấp vốn

Vượt qua giai đoạn đánh giá bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn.

2 quy tắc chính trên tài khoản cấp vốn Standard bạn cần nhớ:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 12%.

Bạn nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Chính sách rút tiền

Bạn có thể rút tiền sau 14 ngày – áp dụng cho lần đầu tiên và các lần rút sau đó.

Để gửi yêu cầu rút tiền, bạn thực hiện trên bảng điều khiển, nút Payout sẽ khả dụng khi bạn đủ điều kiện, bạn cần đóng hết các giao dịch trước khi gửi yêu cầu.

Phương thức rút tiền

Tất cả các khoản lợi nhuận, FundedPeaks chi trả cho Trader thông qua Rise.

Lưu ý: Bạn nên sử dụng email đăng ký tài khoản Rise trùng với tài khoản quỹ để hạn chế gặp rắc rối trong quá trình nhận thanh toán lợi nhuận.

Xem thêm hướng dẫn đăng ký tài khoản Rise.

Chính sách mở rộng vốn

Để được mở rộng vốn, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

– Tài khoản có lợi nhuận tối thiểu 10% trong vòng 3 tháng.

– Ít nhất 2 trong 3 tháng bạn có lợi nhuận.

Nếu đủ điều kiện, tài khoản sẽ được mở rộng thêm 25% vốn.

Ví dụ:

Tài khoản cấp vốn $100,000.

Mở rộng vốn lần 1:

$100,000 + $25,000 = $125,000.

Mở rộng vốn lần 2:

 $125,000 + $25,000 = $150,000.

Số vốn mở rộng tối đa là $1,500,000.

Lưu ý: Khi tài khoản đủ điều kiện, bạn cần gửi email yêu cầu mở rộng vốn cho FundedPeaks.

Nếu bạn chỉ muốn có 1 vòng thử thách cấp vốn thì tài khoản Rapid sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn.

Các kích thước tài khoản và mức phí niêm yết tương ứng bạn xem bảng sau:

Lưu ý: Phí sẽ được hoàn lại ở lần thanh toán lợi nhuận đầu tiên.

Quy trình cấp vốn của tài khoản Rapid

a. Giai đoạn đánh giá

Sẽ có 1 vòng thử thách trong giai đoạn đánh giá với những yêu cầu sau:

– Mục tiêu lợi nhuận là 10%.

– Không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 3%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 6%.

Ví dụ: 

Bạn tham gia tài khoản $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận là $10,000.

Giới hạn sụt giảm ngày là 3%, mức giới hạn sụt giảm ngày được xác định theo Balance đầu ngày.

Cách tính tương tự tài khoản Standard.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là 6%, mức giới hạn sụt giảm được xác định theo Balance cao nhất bạn từng đạt được và được cố định ở số vốn ban đầu khi bạn đạt tối thiểu 6% lợi nhuận.

Một vài trường hợp sau đây giúp bạn dễ hình dung:

#1.

Ngày giao dịch thứ 1, tài khoản có Balance = $100,000.

$100,000 – $100,000*6% = $94,000.

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $94,000.

#2.

Ngày giao dịch thứ 2, bạn giao dịch có lợi nhuận $4,000 tài khoản ghi nhận mức Balance cao nhất là $104,000.

$104,000 – $104,000*6% = $97,760.

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $97,760.

#3.

Ngày giao dịch thứ 3, bạn giao dịch có thêm $3,000 lợi nhuận, tài khoản ghi nhận mức Balance cao nhất là $107,000.

Do tổng lợi nhuận bạn đạt được là $7,000 (7%) mà bất cứ khi nào lợi nhuận lớn hơn hoặc bằng 6% thì mức giới hạn sụt giảm sẽ được cố định ở số vốn ban đầu.

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $100,000.

b. Giai đoạn cấp vốn

Khi nhận được tài khoản cấp vốn, có hai quy tắc chính bạn cần nhớ đó là:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 3%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 6%.

Cách tính các mức giới hạn sụt giảm tương tự ở giai đoạn đánh giá.

Bạn sẽ nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Chính sách rút tiền và phương thức rút tiền

Tương tự tài khoản Standard.

Mối quan hệ giữa giới hạn sụt giảm tài khoản & rút tiền

Khi bạn rút tiền nó cũng được tính vào giới hạn sụt giảm tài khoản như 1 khoản thua lỗ.

Để hiểu rõ sự ảnh hưởng của việc rút tiền tới giới hạn sụt giảm tài khoản, chúng ta sẽ lấy vài ví dụ cụ thể:

#1.

Bạn có tài khoản cấp vốn Rapid $100,000, bạn giao dịch có lợi nhuận $4,000, tài khoản ghi nhận mức Balance cao nhất là $104,000.

$104,000 – $104,000*6% = $97,760.

Mức giới hạn sụt giảm tài khoản lúc này $97,760.

Nếu bạn rút toàn bộ lợi nhuận, tài khoản trở về số dư ban đầu là $100,000 và có giới hạn sụt giảm tài khoản là $97,760.

Có nghĩa là giới hạn sụt giảm không được đặt lại (reset) sau mỗi lần rút tiền.

#2.

Ở một trường hợp khác, bạn giao dịch có tổng lợi nhuận là $10,000 (10%), tài khoản ghi nhận mức Balance cao nhất là $110,000.

Do lợi nhuận lớn hơn 6% nên mức giới hạn sụt giảm được cố định ở mức vốn ban đầu là $100,000.

Bất kể bạn rút bao nhiêu lợi nhuận thì tài khoản sau khi rút tiền vẫn sẽ có giới hạn sụt giảm là $100,000.

Chẳng hạn, bạn rút $5,000 thì tài khoản sau khi rút có Balance = $105,000 và có mức giới hạn sụt giảm là $100,000.

Tuy nhiên, nếu bạn rút toàn bộ lợi nhuận trong trường hợp này sẽ dẫn tới tài khoản bị vi phạm.

III. Những câu hỏi thường gặp

1. Câu hỏi về chính sách rủi ro của FundedPeaks?

FundedPeaks có quy tắc rủi ro tối đa không?

Có, khi giao dịch bạn cần lưu ý:

  • Rủi ro tối đa cho mỗi ý tưởng giao dịch là 2% tài khoản.
  • Trách hành vi cờ bạc và giao dịch cực đoan.

FundedPeaks có các khung hình phạt được thiết kế để hỗ trợ nhà giao dịch.

Lần 1: bạn sẽ nhận được thông báo kèm theo hướng dẫn cải thiện.

Lần 2: Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi, nếu nhà giao dịch ở giai đoạn đánh giá có thể thực hiện lại với cách giao dịch phù hợp.

Còn đối với nhà giao dịch ở giai đoạn cấp vốn có thể bị giảm tỷ lệ ăn chia xuống còn 50% và điều chỉnh đòn bẩy về 1:15 trong 45-60 ngày.

Lần 3: Nếu nhà giao dịch tiếp tục phớt lờ các thông báo, cố gắng đánh lừa hệ thống mà không có dấu hiệu thay đổi, nhà giao dịch sẽ bị chấm dứt hợp đồng và cấm sử dụng dịch vụ trong 30 ngày.

Thế nào là một ý tưởng giao dịch?

Một ý tưởng giao dịch là một hoặc nhiều giao dịch được thực hiện trên cùng một sản phẩm.

Ví dụ: Bạn mua EURUSD, bạn có thể mở một hoặc nhiều giao dịch, bất kể bạn có chia nhỏ ra làm bao nhiêu giao dịch thì nó vẫn được coi là 1 ý tưởng giao dịch, rủi ro tối đa cho phép là 2%.

Điều này có nghĩa tôi chỉ có thể rủi ro 2% tài khoản ở mọi thời điểm?

Không, bạn có thể rủi ro 2% với một sản phẩm này và rủi ro 2% với một sản phẩm khác.

Ví dụ: Bạn mua EURUSD với rủi ro là 2% và đồng thời mua GBPUSD với rủi ro là 2%.

Tôi đã di chuyển cắt lỗ về mức không còn rủi ro, tôi có thể tiếp tục mở giao dịch khác không?

Có, nếu giao dịch trước đó của bạn không có rủi ro, bạn có thể tự do mở giao dịch tiếp theo trên cùng một sản phẩm với rủi ro tối đa là 2%.

Hành vi cờ bạc, cá cược là gì?

Ví dụ về điều này là đặt cược tất tay khi có tin tức, giao dịch scalping quá mức hoặc đặt cược toàn bộ giới hạn sụt giảm ngày cho bất kỳ giao dịch nào.

Tôi có bị phạt nếu thua lỗ quá 2% do bị trượt giá?

Không, FundedPeaks sẽ xem xét rủi ro mong muốn của bạn dựa trên mức cắt lỗ ban đầu, nếu gặp phải tình trạng trượt giá họ sẽ xem xét điều đó.

Phạm vi áp dụng của chính sách rủi ro?

Chính sách này sẽ được áp dụng trên tất cả các tài khoản, ở mọi giai đoạn nhằm tạo thói quen giao dịch lành mạnh cho nhà giao dịch.

Khi nào FundedPeaks sẽ tiến hành đánh giá việc tuân thủ chính sách rủi ro của nhà giao dịch?

Mỗi khi chuyển tiếp giữa các giai đoạn và yêu cầu thanh toán trên tài khoản cấp vốn, tài khoản của bạn sẽ được xem xét có tuân thủ chính sách rủi ro hay không.

2. Câu hỏi chung thường gặp

Chương trình Peakelite Trader là gì?

Đây là chương trình giúp nhà giao dịch nhận được quyền lợi tốt hơn khi đáp ứng điều kiện như: rủi ro mỗi giao dịch từ 1-2%, có ít nhất 6 lần rút tiền trong 4 tháng…chi tiết bạn xem bảng dưới đây.

Tôi có thể sử dụng VPN/VPS không?

FundedPeaks cho phép sử dụng VPN/VPS, họ cũng khuyến khích bạn sử dụng một địa chỉ IP chuyên dụng và bạn không được phép chia sẻ IP với người khác.

Đối với việc sử dụng VPN/VPS, FundedPeaks khuyên bạn nên chọn một IP cụ thể trong một quốc gia để đảm bảo tính nhất quán.

Nếu tài khoản của bạn bị gắn cờ vì bất cứ lý do gì và bạn đang sử dụng VPN/VPS thì họ có thể yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng.

Tôi cần cung cấp những giấy tờ gì để thực hiện KYC?

FundedPeaks yêu cầu bạn cung cấp những giấy tờ sau:

– Giấy tờ xác minh danh tính: Căn cước, Hộ chiếu hoặc Bằng lái.

– Giấy tờ xác minh địa chỉ: Hóa đơn tiện ích (hóa đơn điện, nước, internet…), sao kê ngân hàng, các giấy tờ này được phát hành trong vòng 3 tháng.

Xem thêm kinh nghiệm xác minh thành công.

Tôi có thể nhận lợi nhuận còn lại nếu tài khoản của tôi vi phạm?

Không, nếu để xảy ra vi phạm trên tài khoản cấp vốn mà tài khoản vẫn có lợi nhuận, bạn không đủ điều kiện để nhận được khoản lợi nhuận còn lại.

Tài khoản của FundedPeaks là tài khoản live hay demo?

Tất cả tài khoản của FundedPeaks ở các giai đoạn là tài khoản demo.

Tôi có thể hợp nhất các tài khoản cấp vốn?

Có, bạn có thể hợp nhất, tài khoản hợp nhất có số vốn tối đa là $300,000.

Tôi có thể có bao nhiêu tài khoản và số vốn tối đa là bao nhiêu?

FundedPeaks không giới hạn số lượng tài khoản, miễn sao tổng số vốn không vượt quá $600,000.

Thế nào là một ngày giao dịch?

Một ngày giao dịch là ngày bạn mở mới ít nhất 1 giao dịch.

Bạn có thể kiểm tra số ngày giao dịch của bạn trên bảng điều khiển.

Tôi có bắt buộc cài cắt lỗ không?

Không, FundedPeaks không bắt buộc bạn đặt cắt lỗ, những họ khuyên bạn nên có cắt lỗ cho các giao dịch, vì điều đó thể hiện bạn là nhà giao dịch đề cao quản trị rủi ro.

Tôi có thể giao dịch tin tức không?

Có, FundedPeaks không hạn chế giao dịch tin tức.

Tôi có thể giữ giao dịch qua đêm, qua tuần?

Có, bạn có thể giữ giao dịch qua đêm, qua tuần.

Tôi có thể giao dịch tiền điện tử vào cuối tuần không?

Có, bạn có thể giao dịch tiền điện tử vào cuối tuần.

Tôi có thể sử dụng EA để giao dịch không?

Có, bạn có thể sử dụng EA để giao dịch, sao chép giao dịch, quản lý vốn miễn sao chúng không được sử dụng theo những cách sau:

– Copy trading of other persons signals (sao chép tín hiệu của người khác).

– Tick scalping.

– Latency arbitrage trading.

– Reverse arbitrage trading.

– Hedge arbitrage trading.

– Or any use of emulators.

Bất kỳ tài khoản nào sử dụng EA theo những cách cấm trên, tài khoản sẽ bị vô hiệu hóa, bị cấm và không được phép hoàn tiền.

Xem thêm các giao dịch cấm của FundedPeaks.

FundedPeaks có quy định thời gian tài khoản không hoạt động?

Không, hiện tại FundedPeaks không quy định thời gian tài khoản không hoạt động.

Tôi có thể sử dụng những nền tảng giao dịch nào?

Bạn có thể dùng nền tảng MT4, MT5, cTrader hoặc DXTrade.

Xem thêm hướng dẫn sử dụng nền tảng cTrader.

Mức đòn bẩy trên tài khoản của FundedPeaks là bao nhiêu?

Chi tiết mức đòn bẩy, bạn xem bảng sau:

Phí commission và mức spread là bao nhiêu?

Đối với Forex, Commodities phí là $2/lot.

Miễn phí commission với Indices và Crypto.

Mức spead bạn tham khảo bảng dưới đây.

FundedPeaks sử dụng nhà môi giới nào?

Các tài khoản của FundedPeaks đều sử dụng thanh khoản riêng của chính họ.

Note: Tài khoản MT5 của FundedPeaks sử dụng máy chủ có tên là: Exfor-Demo/Live.

FundedPeaks có cung cấp tài khoản miễn phí không?

Không, hiện FundedPeaks chưa có tài khoản dùng thử miễn phí.

Tôi có thể thanh toán cho Fundedpeak bằng những hình thức nào?

Bạn có thể thanh toán bằng:

– Thẻ Credit/Debit.

– Crypto: BTC, LTC, ETH, USDT (Tron) & USDC.

Tôi có thể dùng thẻ của người thân không?

Có, bạn có thể dùng thẻ của người thân để thanh toán phí cho FundedPeaks.

Sau khi thanh toán thành công sau bao lâu tôi có thể nhận được tài khoản?

Bạn sẽ nhận được tài khoản, ngay sau khi thanh toán thành công quá trình này hoàn toàn tự động.

IV. Hướng dẫn đăng ký tham gia quỹ FundedPeaks

Để tham gia thử thách cấp vốn quỹ FundedPeaks, bạn nhấn vào đây.

Lấy mã giảm giá

Giao diện website hiện lên như sau:

Bạn chọn loại tài khoản muốn tham gia.

Ví dụ: Tham gia tài khoản 2-Step, bạn chọn như hình trên.

Ở đây, bạn chọn nền tảng giao dịch và kích thước tài khoản, nhập mã giảm giá nếu có, sau đó nhấn “Complete Order

Tiếp đó, bạn điền đầy đủ thông tin cá nhân, để quá trình xử lý đơn hàng nhanh chóng, bạn nên thanh toán bằng thẻ.

Bạn điền thông tin thẻ và nhấn vào “Pay..” để hoàn tất quá trình.

Mọi thông tin đơn hàng sẽ được gửi qua email bạn đăng ký.

Trên đây là toàn bộ thông tin về quỹ FundedPeaks để bạn tham khảo, nếu có bất cứ thắc mắc nào, bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Đừng quên tham gia cộng đồng Học Viện Trader để nhận được những chia sẻ quý báu từ ace Trade Quỹ.

Cộng đồng Học Viện Trader

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Discord: https://discord.com/hocvientrader

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!