test
HomeCấm VNBespoke Funding Program BFP không giới hạn thời gian đánh giá, giao...

Bespoke Funding Program BFP không giới hạn thời gian đánh giá, giao dịch thoải mái, tăng vốn nhanh

Thông báo: từ ngày 18/06/2023 BFP đã cấm khách hàng Việt Nam mua tài khoản thử thách mới.

HVT sẽ cập nhật khi BFP cung cấp dịch vụ trở lại.

I. Thông tin quỹ

Bespoke Funding Program là gì?

Bespoke Funding Program (viết tắt là BFP) là một quỹ cấp vốn ở Vương quốc Anh, công ty ra mắt dịch vụ cấp vốn từ tháng 9 năm 2022.

Cũng như các công ty cấp vốn khác BFP cung cấp giải pháp cho Trader được tiếp cận với số vốn lớn đồng thời giảm thiểu tổn thất khi giao dịch trên thị trường.

Ưu điểm của BFP là quy tắc giao dịch thoải mái, không giới hạn thời gian đánh giá.

BFP cho phép Trader quản lý số vốn tối đa lên tới $4,000,000 bằng hình thức trả phí.

Thông tin liên hệ

Website: https://www.bespokefundingprogram.com/

Email: support@bespokefundingprogram.com

Discord: https://discord.gg/bespokefundingprogram

Địa chỉ: Gemma House, Lilestone Street, London, England, NW8 8SS

Bespoke Funding Program có uy tín không?

Để đánh giá độ uy tín của BFP bạn nên tham gia vào các nhóm cộng đồng của họ. 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các đánh giá về BFP trên trustpilot.

Tại thời điểm viết bài, BFP có 119 đánh giá và có điểm trung bình là 4.8, đặc biệt các đánh giá gần nhất đều tích cực.

Lưu ý: Trước khi tham gia BFP, bạn nên xem kỹ nội dung các đánh giá mới nhất ở đây.

Lấy mã giảm giá

II. Sản phẩm quỹ

BFP hiện đang cung cấp 3 loại tài khoản

– Tài khoản Classic 2-Step

– Tài khoản Rapid 2-Step

– Tài khoản 1-Step

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết các loại tài khoản này.

1. Tài khoản Classic 2-Step

Có 7 kích thước tài khoản Classic 2-Step để bạn lựa chọn, mức phí niêm yết với từng kích thước tài khoản bạn xem bảng đây.

Lưu ý: Refundable Fee có nghĩa là phí sẽ được hoàn lại khi bạn đủ điều kiện.

a. Giai đoạn đánh giá

Đây là tài khoản bạn cần vượt qua 2 vòng đánh giá để nhận tài khoản cấp vốn

Yêu cầu giai đoạn đánh giá như sau:

Vòng 1

– Mục tiêu lợi nhuận là 8%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 3 ngày.

– Không giới hạn thời gian.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Vòng 2

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 3 ngày.

– Không giới hạn thời gian.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Ví dụ

Bạn tham gia tài khoản Classic 2-Step kích thước $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $8,000 và vòng 2 là $5,000.

Giới hạn sụt giảm ngày là 5% được căn cứ theo Balance đầu ngày và được reset khi sang ngày mới.

#1.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản của bạn có Balance = $100,000.

$100,000 – $100,000*5% = $95,000

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

#2.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản của bạn có Balance = $99,000.

$99,000 – $99,000*5% = $94,050

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $94,050.

#3.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản của bạn có Balance = $102,000.

$102,000 – $102,000*5% = $96,900

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $96,900.

Cách tính giới hạn sụt giảm ngày theo Balance đầu ngày là cách tính có lợi nhất cho Trader, bạn không hề gặp bất lợi khi giữ lệnh qua đêm.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10% căn cứ vào số vốn ban đầu.

$100,000 – $100,000*10% = $90,000

Trong mọi thời điểm, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $90,000.

Lưu ý: Các mức giới hạn sụt giảm bạn có thể theo dõi trên bảng điều khiển.

b. Giai đoạn cấp vốn

Sau khi hoàn thành giai đoạn đánh giá bạn cần hoàn thành xác minh KYC trước khi nhận tài khoản cấp vốn. 

Sẽ không có mục tiêu lợi nhuận hay giới hạn thời gian trong giai đoạn này.

Hai quy tắc chỉnh bạn cần nhớ là: 

– Giới hạn sụt giảm ngày 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản 10%.

Bạn sẽ nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Chính sách rút tiền

Lần rút tiền đầu tiên: sau 14 ngày kể từ khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên trên tài khoản cấp vốn, phí cũng sẽ được hoàn lại ở lần rút đầu tiên.

Các lần rút tiền sau đó là sau 14 ngày.

BFP yêu cầu bạn cần tạo ra lợi nhuận tối thiểu là 0.5% trước khi thực hiện rút tiền.

Ví dụ tài khoản cấp vốn $100,000, bạn cần tạo ra lợi nhuận $500 để đủ điều kiện rút tiền.

Phương thức rút tiền

BFP cung cấp những phương thức rút tiền sau:

– Deel.

– Crypto.

Xem thêm cách đăng ký tài khoản Deel

Chính sách mở rộng vốn

Điều kiện để mở rộng vốn là:

–  Bạn có lợi nhuận tối thiểu 8% trong vòng 4 tháng (trung bình 2%/tháng).

– Ít nhất 3 trong 4 tháng đó có lãi.

Nếu đủ điều kiện bạn sẽ được tăng trưởng 40% số vốn ban đầu.

Ví dụ với tài khoản cấp vốn $100,000.

– Mở rộng vốn lần 1: $100,000 + $40,000 = $140,000.

– Mở rộng vốn lần 2: $140,000 + $40,000 = $180,000.

….

Số vốn tối đa là $2,000,000.

Ngoài ra, nếu bạn muốn có được số vốn tối đa nhanh nhất bạn có thể mua tối đa 5 tài khoản Classic 2-Step kích thước $400,000 và vượt qua giai đoạn đánh giá để có tổng số vốn là $2,000,000.

2. Tài khoản Rapid 2-Step

Quy trình cấp vốn tài khoản Rapid 2-Step tương tự tài khoản Classic 2-Step, điểm khác là tài khoản Rapid 2-Step không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu, tuy nhiên chỉ cho phép giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Các kích thước tài khoản Rapid 2-Step và mức phí niêm yết tương ứng bạn xem bảng dưới đây.

Bạn cũng cần trải qua 2 vòng thử thách trước khi nhận tài khoản cấp vốn.

a. Giai đoạn đánh giá

Yêu cầu 2 vòng thử thách như sau:

Vòng 1

– Mục tiêu lợi nhuận là 8%.

– Không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu.

– Không giới hạn thời gian.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Vòng 2

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%.

– Không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu.

– Không giới hạn thời gian.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản Rapid 2-Step $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $8,000 và vòng 2 là $5,000.

Giới hạn sụt giảm ngày là 5%, cách tính tương tự tài khoản Classic 2-Step.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $8,000 (8%) được tính theo số vốn ban đầu.

$100,000 – $8,000 = $92,000.

Ở mọi thời điểm, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $92,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

b. Giai đoạn cấp vốn

Ở tài khoản cấp vốn không yêu cầu mục tiêu lợi nhuận hay giới hạn thời gian, tuy nhiên bạn cần chú ý không để tài khoản không hoạt động liên tục trong vòng 30 ngày.

Hai quy tắc bạn cần nhớ là:

– Giới hạn sụt giảm ngày 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản 8%.

Chính sách rút tiền, phương thức rút tiền

Tượng tự tài khoản Classic 2-Step

Chính sách mở rộng vốn

Tượng tự tài khoản Classic 2-Step

3. Tài khoản 1-Step

Ưu điểm của tài khoản này là chỉ có 1 vòng thử thách trong giai đoạn đánh giá, không cần giữ lại lợi nhuận khi rút tiền để tài khoản hoạt động như các công ty công vốn khác thường áp dụng với tài khoản 1 vòng.

Nhược điểm là chỉ cho phép giới hạn sụt giảm tài khoản 5% và được tính theo Relative Drawdown.

Các kích thước tài khoản và mức phí niêm yết tương ứng bạn xem bảng dưới đây.

Lưu ý: Tài khoản 1-Step không có chính sách hoàn phí.

a. Giai đoạn đánh giá

Yêu cầu 1 vòng thử thách như sau:

– Mục tiêu lợi nhuận 10%

– Không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu.

– Không giới hạn thời gian.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 5%.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận bạn cần đạt được là $10,000 (10%).

Giới hạn sụt giảm ngày là 4% căn cứ vào Balance đầu ngày cách tính tương tự tài khoản Classic 2-Step.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $5,000 (5%) được căn cứ theo mức Balance cao nhất bạn từng đạt được và cố định ở mức vốn ban đầu khi bạn tạo ra lợi nhuận tối thiểu 5%.

#1.

Ngày giao dịch thứ 1, bạn bắt đầu với Balance = $100,000

$100,000 – $5,000 = $95,000

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,000.

#2.

Ngày giao dịch thứ 2, sau thời gian buổi sáng giao dịch bạn có lợi nhuận là $2,000, tài khoản ghi nhận mức Balance = $102,000.

$102,000 – $5,000 = $97,000

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $97,000.

#3.

Ngày giao dịch thứ 3, bạn tiếp tục giao dịch có lợi nhuận là $3,000, tài khoản ghi nhận mức Balance cao nhất là $105,000.

$105,000 – $5,000 = $100,000

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $100,000. Đồng thời, giới hạn sụt giảm tài khoản cũng được cố định ở mức $100,000.

Điều này có nghĩa, khi bạn tạo ra lợi nhuận lớn hơn hoặc bằng 5% thì giới hạn sụt giảm tài khoản sẽ được cố định ở mức vốn ban đầu.

b. Giai đoạn cấp vốn

Vượt qua giai đoạn đánh giá bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn.

2 quy tắc chính bạn cần nhớ đó là:

– Giới hạn sụt giảm ngày 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản 5%.

Bạn sẽ nhận được 75% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Chính sách rút tiền

Lần rút tiền đầu tiên, bạn có thể rút bất cứ lúc nào khi có lợi nhuận tối thiểu 0.5%.

Các lần rút tiền sau đó, sau 30 ngày kể từ lần rút tiền trước đó.

Sau mỗi lần rút tiền tài khoản của bạn sẽ được reset về trạng thái bạn đầu, do đó bạn có thể rút toàn bộ lợi nhuận.

Ví dụ bạn có tài khoản cấp vốn 1-Step $100,000.

Sau một thời gian giao dịch tài khoản tăng lên $106,000.

Bạn có thể rút toàn bộ lợi nhuận $6,000 và nhận được 75% là $4,500, tài khoản reset trở lại số vốn $100,000.

Phương thức rút tiền 

Tương tự tài khoản Classic 2-Step.

III. Những câu hỏi thường gặp

Tôi có thể giữ giao dịch qua đêm, qua tuần không?

Có, bạn được phép.

Tôi có thể giao dịch tin tức không?

Có, bạn có thể giao dịch tin tức.

Tuy nhiên, bạn không được phép đặt lệnh chờ mua và chờ bán cùng 1 lúc trước khi phát hành tin tức quan trọng nhằm kiếm lợi nhuận.

Tôi có bắt buộc sử dụng cắt lỗ khi giao dịch?

Không, bạn có thể không cần sử dụng cắt lỗ đối với tài khoản Classic 2-Step, Rapid 2-Step.

Còn đối với tài khoản 1-Step bạn bắt buộc phải đặt cắt lỗ.

Tôi có thể sao chép giao dịch không?

Bạn có thể sao chép bất kỳ từ tài khoản nào khác (của chính bạn) sang tài khoản của BFP bạn sở hữu.

Tôi có thể giao dịch EA không?

Có, bạn có thể giao dịch bằng EA miễn sao nó không được sử dụng theo các cách sau:

HFT (giao dịch cao tần)

Grid / Martingale (giao dịch lưới, giao dịch gấp thếp)

Arbitrage (giao dịch chênh lệch giá)

Tick scalping (giao dịch với khối lượng lớn thường giữ giao dịch trong vài giây, vài phút nhằm kiếm lợi nhuận).

BFP cấm những cách giao dịch nào?

Dưới đây là những cách giao dịch bị cấm: 

• Exploiting errors or latency in the pricing and/or platform(s) provided by the Broker (khai thác lỗi độ trễ giá).

• Utilizing non-public and/or insider information (sử dụng thông tin nội bộ).

• Front-running of trades placed elsewhere (chạy trước các giao dịch đặt ở nơi khác).

• Trading in any way that jeopardizes the relationship Prop Account has with a broker or may result in the canceling of trades (giao dịch theo cách nguy hiểm gây hại cho nhà môi giới).

• Trading in any way that creates regulatory issues for the Broker (giao dịch theo cách tạo ra vấn đề pháp lý cho nhà môi giới).

• Utilizing any third-party strategy, off-the-shelf strategy or one marketed to pass assessment accounts (sử dụng chiến lược của bên thứ ba, chiến lược có sẵn hoặc dịch vụ vượt qua đánh giá).

• Utilizing an EA to pass an assessment and then manual trading the funded account (sử dụng EA để vượt qua đánh giá sau đó giao dịch thủ công trên tài khoản cấp vốn).

Có một số công ty tiếp thị và bán EA có sẵn nhằm mục đích vượt qua giai đoạn đánh giá. Đây không phải đại diện của một nhà giao dịch, mà thuộc về cách làm độc hại.

Nếu bạn bị phát hiện đang sử dụng bất kỳ hành vi độc hại nào trên trang web của BFP, bạn sẽ bị đưa vào danh sách đen không được sử dụng dịch vụ và không được hoàn lại tiền.

Thời gian tài khoản không hoạt động là bao lâu?

Trên mọi tài khoản, bạn cần thực hiện ít nhất một giao dịch sau 30 ngày, nếu không BFP tài khoản của bạn sẽ bị chấm dứt.

BFP có bảng điều khiển không?

Có, sau khi bạn mua tài khoản thử thách, bạn có thể truy cập vào bảng điều khiển, nơi bạn có thể theo dõi các thông số như: giới hạn sụt giảm ngày, giới hạn sụt giảm tài khoản, mục tiêu lợi nhuận…

Lưu ý: Dữ liệu sẽ được cập nhật khoảng 60 giây một lần.

Số vốn tối đa tôi có thể có là bao nhiêu?

Bạn có thể có số vốn tối đa là $4,000,000.

Cụ thể:

– Tổng số vốn tối đa với tài khoản Classic 2-Step và Rapid 2-Step là $2,000,000.

Điều này có nghĩa bạn có thể có 1 trong các trường hợp sau: 

  • $2,000,000 tài khoản Classic 2-Step  
  • $2,000,000 tài khoản Rapid 2-Step 
  • $1,000,000 tài khoản Classic 2-Step và $1,000,000 tài khoản Rapid 2-Step

– Tổng số vốn tối đa đối với tài khoản 1-Step là $2,000,000.

Khối lượng giao dịch tối đa là gì?

Với mỗi kích thước tài khoản bạn có thể mở tối đa số lot như sau:

Ví dụ:

Nếu bạn đang giao dịch trên tài khoản $100,000 và bạn Buy 20 lots EURUSD ở mức giá 1.2000 và đặt mức dừng lỗ là 1.1800. Lúc này bạn đang rủi ro 20 lots và có sẵn 20 lots.

Khi giá tăng lên, bạn di chuyển cắt lỗ ở mức 1.2000 thì bạn không còn rủi ro nữa, bạn sẽ có 40 lots để sẵn sàng giao dịch ngoài 20 lots đang mở.

Lưu ý: 

Nếu có quá nhiều giao dịch có rủi ro thì hệ thống của BPF sẽ thanh lý tất cả các giao dịch đang mở vẫn có rủi ro. 

Các yêu cầu về ký quỹ và đòn bẩy được áp dụng, có nghĩa là bạn không thể mở giao dịch ở mức tối đa.

Trên nền tảng giao dịch 1 lot bằng bao nhiêu?

– Forex 1lot = $100,000

– Index 1lot = 10 Contracts

– Crypto 1lot = 1 Coin

– Gold 1lot = 100 Ounces

– Oil 1lot = 1,000 Barrels

Sau khi vượt qua giai đoạn đánh giá mất bao lâu tôi có thể nhận được tài khoản cấp vốn?

Hoàn thành giai đoạn đánh giá, bạn sẽ nhận được email từ đối tác của BFP là Deel với thông tin chi tiết cách truy cập và hoàn tất thỏa thuận giao dịch.

Khi thỏa thuận giao dịch được ký kết, đồng thời xác minh KYC được hoàn tất, bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn trong vòng 3 ngày làm việc.

Chức năng Auto-Close là gì?

Đây là chức năng tự động đóng giao dịch của bạn khi đạt được mục tiêu lợi nhuận ở vòng 1 và vòng 2. Sau đó bạn sẽ được chuyển tới giai đoạn kế tiếp.

Nếu Equity của bạn ở trên mục tiêu lợi nhuận tối đa 7 giây thì chức năng này được kích hoạt.

Tài khoản có mức đòn bẩy là bao nhiêu?

Mức đòn bẩy trên các tài khoản của BPF như sau:

Tối có thể sử dụng những nền tảng giao dịch nào?

Bạn có thể giao dụng nền tảng MT4/MT5.

Tôi có thể giao dịch những sản phẩm nào?

Bạn có thể giao dịch bất kỳ sản phẩm nào có sẵn trong nền tảng giao dịch do Eightcap cung cấp.

Điều này bao gồm: Tiền tệ (FX), Chỉ số (Indices), Kim loại (Metals) và Tiền điện tử (Cryptocurrencies).

Mức phí commission, spread trên tài khoản cùa BFP là bao nhiêu?

Phí commission: $4/lot – Forex, $0 – Indices & Metals, $0 – Crypto.

Mức spread bạn tham khảo bảng sau:

Tôi có thể thanh toán phí của BFP bằng những hình thức nào?

Bạn có thể thành toán cho BFP bằng:

– Thẻ credit/debit.

– Crypto.

IV. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán

Trước khi tham gia quỹ BFP hãy đảm bảo, bạn đã hiểu rõ các quy tắc, để đăng ký bạn nhấn vào đây.

Lấy mã giảm giá

Giao diện chính của website như sau:

Bạn nhấn vào “Buy Now

Tại đây, bạn khai báo thông tin, địa chỉ, chọn loại tài khoản, nhập mã giảm giá nếu có.

Ví dụ bạn muốn tham gia tài khoản Classic 2-Step kích thước $100,000, bạn chọn như hình trên.

Để lấy mã giảm giá bạn nhấn vào đây.

Tiếp đó, bạn nhấn vào “Create Order”

Cửa số thông báo xuất hiện, bạn nhấn vào “Proceed to payment

Tại đây, bạn chọn phương thức thanh toán, ví dụ muốn thanh toán bằng thẻ Credit/Debit, bạn tích chọn Credit/Debit card with Checkout.com.

Bạn điền thông tin thẻ, cuối cùng nhấn vào “Pay for order” để hoàn tất quá trình thanh toán.

Mọi thông tin đơn hàng sẽ được gửi về email bạn đăng ký.

Trên đây là toàn bộ thông tin về quỹ Bespoke Funding Program để bạn tham khảo, nếu có bất cứ thắc mắc nào, bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Đừng quên tham gia cộng đồng Học Viện Trader để nhận được những chia sẻ quý báu từ ace Trade Quỹ.

Cộng đồng Học Viện Trader

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Discord: https://discord.com/hocvientrader

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES
3 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!