HomeCơ Hội Cho TraderStellar Challenge - Tài khoản hấp dẫn nhất của quỹ FundedNext

Stellar Challenge – Tài khoản hấp dẫn nhất của quỹ FundedNext

FundedNext là một công ty cấp vốn thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập (UAE), được thành lập vào tháng 3 năm 2022, quỹ được cộng đồng Funded Trader biết tới với tài khoản Evaluation và Express, chi tiết bạn có thể xem ở đây.

Ngày 15/05/2023, FundedNext đã chính thức phát hành tài khoản Stellar nhằm tăng tính cạnh tranh của mình.

Ưu điểm của tài khoản này đó là:

– Không giới hạn thời gian.

– Giảm mục tiêu lợi nhuận vòng thử thách. 

– Được ăn chia 15% mục tiêu lợi nhuận trong giai đoạn đánh giá.

– Giới hạn sụt giảm được tính theo Balance Static.

Việc ra mắt sản phẩm mới là bước đi cần thiết của FundedNext để lấy lại thị phần khách hàng, khi sản phẩm quỹ Evaluation và Express đang cho thấy dấu hiệu kém hấp dẫn trên thị trường cấp vốn.

Đồng thời, các công ty cấp vốn khác liên tục cải thiện chính sách khiến sản phẩm quỹ ngày càng tốt hơn, điều này làm FundedNext không thể ngồi yên.

Lấy mã giảm giá

I. Thông tin tài khoản Stellar

Tài khoản Stellar được chia thành 3 loại:

– Tài khoản Stellar 1-Step.

– Tài khoản Stellar 2-Step.

– Tài khoản Stellar Lite.

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết của từng loại tài khoản này.

Tất cả các tài khoản của FundedNext đều cung cấp 2 lựa chọn:

  • Swap Account: Tài khoản có phí qua đêm.
  • Swap Free Account: Tài khoản miễn phí qua đêm, phù hợp với khi nhà giao dịch (Swing) giữ lệnh qua nhiều ngày.

Các kích thước tài khoản Stellar 1-Step và mức phí niêm yết như sau:

Lưu ý: Phí sẽ được hoàn lại ở lần thanh toán lợi nhuận đầu tiên.

Quy trình cấp vốn tài khoản Stellar 1-Step

a. Giai đoạn đánh giá

Để nhận được tài khoản cấp vốn Stellar 1-Step, bạn cần trải qua 1 vòng thử thách với yêu cầu như sau:

– Mục tiêu lợi nhuận là 10%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 5 ngày.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 3%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 6%.

Ví dụ

Bạn tham gia tài khoản kích thước $100,000

Mục tiêu lợi nhuận bạn cần đạt được là $10,000 (10%).

Giới hạn sụt giảm ngày là $3,000 (3%) luôn được căn cứ theo Balance.

Một vài trường hợp dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

#1.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $100,000.

$100,000 – $3,000 = $97,000

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $97,000.

#2.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = 102,000.

$102,000 – $3,000 = $99,000

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $99,000.

#3.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = 99,000.

$99,000 – $3,000 = $96,000

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $96,000.

Giới hạn sụt giảm ngày được xác định theo Balance, bạn sẽ không gặp bất lợi khi giữ giao dịch qua đêm.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $6,000 (6%).

$100,000 – $6,000 = $94,000

Trong mọi trường hợp, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $94,000.

Chính sách Reset tài khoản

Bất cứ khi nào thất bại ở giai đoạn đánh giá, bạn có thể Reset lại tài khoản với mức phí chiết khấu là 10%.

b. Giai đoạn cấp vốn

Sau khi vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn sẽ được nhận tài khoản cấp vốn mà không yêu cầu mục tiêu lợi nhuận.

2 quy tắc chính bạn cần nhớ đó là:

– Giới hạn sụt giảm ngày 3%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản 6%.

Bạn sẽ nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Chính sách rút lợi nhuận

Lần rút tiền đầu tiên: Sau 5 ngày kể từ khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên trên tài khoản cấp vốn, phí đăng ký cũng sẽ hoàn lại ở lần rút tiền đầu tiên.

Các lần rút tiền tiếp theo: Sau 5 ngày làm việc.

Chính sách thưởng 15% mục tiêu lợi nhuận

Điều kiện nhận khoản thưởng 15% mục tiêu lợi nhuận ở giai đoạn đánh, khi bạn tạo ra lợi nhuận tối thiểu 5% trên tài khoản cấp vốn.

Ví dụ

Bạn tham gia tài khoản $100,000 với mức phí là $569.

Bạn vượt qua giai đoạn đánh giá và nhận tài khoản cấp vốn.

Trên tài khoản cấp vốn, bạn tạo ra mức lợi nhuận là $5,000 (5%) trong 2 tuần đầu tiên.

Khi đó, bạn nhận được các khoản tiền sau:

  • 80% lợi nhuận: $5,000*80% = $4,000.
  • Hoàn phí: $569.
  • 15% mục tiêu lợi nhuận giai đoạn đánh giá: $10,000*15% = $1,500.

Tổng số tiền bạn nhận được trong lần rút tiền đầu tiên:

$4,000 + $569 + $1,500 = $6,069.

Phương thức rút tiền

Bạn có thể rút tiền bằng những phương thức sau:

– Perfect Money.

– Crypto: USDT (ERC20, TRC20), USDC (ERC20, TRC20).

– Rise, Wise.

Xem thêm hướng dẫn đăng ký tài khoản Rise.

Để gửi yêu cầu rút tiền, bạn có thể dễ dàng thao tác trên bảng điều khiển.

Lời hứa từ FundedNext: FundedNext cam kết xử lý yêu cầu thanh toán của bạn trong vòng 24h, nếu quá 24h họ sẽ bồi thường cho bạn thêm $1,000.

Chính sách mở rộng vốn

FundedNext sẽ xem xét các tài khoản cấp vốn theo chu kỳ 4 tháng 1 lần, tài khoản của bạn sẽ được mở rộng nếu đáp ứng được các yêu cầu sau:

– Bạn đạt mức tăng trưởng 10% trong 4 tháng liên tiếp (trung bình 2.5%/tháng).

– 2 trong 4 tháng bạn có lợi nhuận và đã thực hiện 2 lần rút tiền.

– Tháng thứ 4 của bạn kết thúc bằng lợi nhuận.

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu trên, bạn sẽ được mở rộng 40% số vốn ban đầu.

Ví dụ

Tài khoản cấp vốn $100k

Mở rộng lần 1: $100,000 + $40,000 = $140,000

Mở rộng lần 2: $140,000 + $40,000 = $180,000

Mở rộng lần 3: $180,000 + $40,000 = $220,000

….

Mở rộng tối đa: $4,000,000

Sau khi mở rộng lần 1, mức ăn chia lợi nhuận sẽ tăng lên là 90%.

Như tên gọi của nó, tài khoản này sẽ có 2 vòng thử thách trong giai đoạn đánh giá.

Các kích thước tài khoản Stellar 2-Step và mức phí tương ứng bạn xem bảng sau:

Quy trình cấp vốn tài khoản Stellar 2-Step

a. Giai đoạn đánh giá

Yêu cầu 2 vòng thử thách như sau:

Vòng 1

– Mục tiêu lợi nhuận là 8%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 5 ngày.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Vòng 2

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 5 ngày.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Trong đó

Cách tính giới hạn sụt giảm ngày, sụt giảm tài khoản tương tự tài khoản Stellar 1-Step.

Chính sách Reset tài khoản

Tương tự tài khoản Stellar 1-Step

b. Giai đoạn cấp vốn

Vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn.

2 quy tắc chính bạn cần chú ý đó là:

– Giới hạn sụt giảm ngày 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản 10%.

Bạn nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn và được ăn chia lên tới 90% khi có ít nhất 1 lần mở rộng vốn.

Chính sách rút lợi nhuận

Lần rút tiền đầu tiên: Sau 1 tháng kể từ khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên trên tài khoản cấp vốn.

Các lần rút tiền tiếp theo: Sau 2 tuần.

Chính sách thưởng 15% mục tiêu lợi nhuận, chính sách mở rộng vốn.

Tương tự tài khoản Stellar 1-Step.

Stellar Lite khác với tài khoản Stellar 2-Step ở chỗ có giới hạn sụt giảm ngày, sụt giảm tài khoản thấp hơn, đồng thời mức phí tham gia cũng rẻ hơn.

Các kích thước tài khoản Stellar Lite và mức phí tương ứng bạn xem bảng sau:

Lưu ý: Phí đăng ký sẽ được hoàn lại ở lần rút lợi nhuận lần thứ 3.

Quy trình cấp vốn tài khoản Stellar Lite

a. Giai đoạn đánh giá

Yêu cầu 2 vòng thử thách như sau:

Vòng 1

– Mục tiêu lợi nhuận là 8%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 5 ngày.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Vòng 2

– Mục tiêu lợi nhuận là 4%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 5 ngày.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Trong đó

Cách tính giới hạn sụt giảm ngày, sụt giảm tài khoản tương tự tài khoản Stellar 1-Step.

Chính sách Reset tài khoản

Tương tự tài khoản Stellar 1-Step

b. Giai đoạn cấp vốn

Vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn.

2 quy tắc chính bạn cần chú ý đó là:

– Giới hạn sụt giảm ngày 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản 8%.

Bạn nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn và được ăn chia lên tới 90% khi có ít nhất 1 lần mở rộng vốn.

Chính sách rút lợi nhuận

Lần rút tiền đầu tiên: Sau 30 ngày kể từ khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên trên tài khoản cấp vốn.

Các lần rút tiền tiếp theo: Sau 2 tuần.

Chính sách thưởng 15% mục tiêu lợi nhuận, chính sách mở rộng vốn.

Tương tự tài khoản Stellar 1-Step.

Dưới đây là bảng so sánh các sản phẩm quỹ của FundedNext

II. Những câu hỏi thường gặp

Tôi cần những giấy tờ gì để KYC?

Bạn cần cung cấp 2 loại giấy tờ sau:

1. Giấy tờ xác minh danh tính: Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Bằng lái xe.

2. Giấy tờ xác minh địa chỉ: Hóa đơn tiên ích (hóa đơn điện, nước, internet…) hoặc Sao kê ngân hàng.

Tôi có thể giao dịch từ nhiều địa chỉ IP không?

Nếu bạn đi du lịch hoặc chuyển đến một quốc gia khác, tài khoản của bạn sẽ phản ánh địa chỉ IP của quốc gia đó. Trong những trường hợp như vậy, FundedNext yêu cầu bạn cung cấp những tài liệu xác minh việc di chuyển thực tế đến địa điểm mới.

Điều quan trọng cần lưu ý là nếu FundedNext tìm thấy một số lượng đáng kể các tài khoản từ các địa chỉ IP tương tự và phát hiện bất kỳ điểm tương đồng hoặc khác biệt nào trong chiến lược, bao gồm cả Hedging trên nhiều tài khoản có cùng địa chỉ IP, điều đó sẽ coi là vi phạm.

Nếu FundedNext phát hiện hành vi vi phạm chính sách của mình liên quan tới nhiều địa chỉ IP, các hành động sau có thể được thực hiện:

  • Cảnh báo được đưa ra cùng với việc khấu trừ lợi nhuận, tài khoản sẽ được đặt lại. Nếu không có lợi nhuận, tài khoản sẽ không được đặt lại.
  • Tài khoản sẽ bị chấm dứt mà không được chia sẻ lợi nhuận, tùy thuộc mức độ nghiêm trọng của vi phạm.

Số vốn tối đa tôi có thể có là bao nhiêu?

Số vốn tối đa với một nhà giao dịch là $300,000, bạn có thể đạt tới giới hạn này bằng một loại tài khoản duy nhất hoặc kết hợp nhiều loại tài khoản khác nhau.

Đối với Trader Việt Nam, FundedNext đang áp dụng hạn chế, do đó bạn chỉ được phép có số vốn tối đa là $50,000.

Tôi có được phép giữ giao dịch qua đêm, qua tuần không?

Có, bạn được phép.

Tôi có được phép giao dịch tin tức không?

Có, bạn được phép giao dịch tin tức.

Tôi có được sao chép giao dịch không?

Có, bạn được phép sao chép giao dịch của chính mình và không được phép sao chép giao dịch từ người khác.

Giao dịch Hedging có được phép?

Có, tuy nhiên bạn chỉ được phép giao dịch Hedging cùng một sản phẩm tại cùng một thời điểm.

Ví dụ: 

Bạn có thể mua và bán trên cùng một cặp EU. Nhưng nếu bạn muốn thực hiện giao dịch Hedging ở một cặp tiền khác thì bạn cần đóng các lệnh hedging ở cặp EU.

Lưu ý: Bạn chỉ được phép Hedging trên cùng 1 tài khoản.

Tôi có bắt buộc phải đặt cắt lỗ (SL) không?

Không, bạn không cần đặt cắt lỗ, bạn có thể tự do giao dịch mà không cần sử dụng nó.

Tôi có được phép dùng VPN/VPS không?

Bạn nên thông báo cho người quản lý tài khoản, trước khi sử dụng nó.

Tôi có được phép giao dịch bằng EA/Bot không?

EA/Bot được phép miễn là do bạn phát triển. Bạn cần cho FundedNext biết nếu có bất kỳ phương pháp giao dịch nào tương tự vậy. 

Bạn có thể dùng EA/Bot để làm cho phong cách giao dịch của mình dễ dàng hơn nhưng không được phép dùng để sao chép giao dịch từ người khác.

Đòn bẩy của tài khoản là bao nhiêu?

  • Tài khoản Stellar 1-Step có đòn bẩy là 1:30.
  • Tài khoản Stellar 2-Step, Stellar Lite có đòn bẩy là 1:100.

Tôi có thể giao dịch trên nền tảng nào?

Bạn có thể chọn MT4, MT5 hoặc cTrader.

Spread và commission tài khoản của FundedNext là bao nhiêu?

Phí Comission là $3/lot với Forex, Commodities và $0/lot với Indices.

Chi tiết bạn tham khảo bảng dưới đây:

Tôi có thể thanh toán phí tham gia thử thách cấp vốn bằng những hình thức nào?

Bạn có thể thanh toán cho FundedNext bằng:

– Thẻ Credit/Debit.

– Crypto: BTC, ETH, LTC, DOGE, USDC, USDT…

– Bank Transfer.

III. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán

Để tham gia thử thách cấp vốn tài khoản Stellar bạn nhấn vào đây.

Lấy mã giảm giá

Giao diện chính của website như sau:

Bạn nhấn vào “Start Challenge

Tại đây: bạn chọn loại tài khoản và kích thước.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản Stellar 2-Step kích thước $100,000, bạn chọn như hình trên sau đó nhấn vào “Start Challenge” phía dưới cùng.

Bạn điền họ tên, email, chọn quốc gia Việt Nam và nhấn “Next“.

Bạn điền các thông tin còn lại, chọn phương thức thanh toán.

Để quá trình thanh toán xử lý nhanh chóng, bạn nên sử dụng thẻ Credit/Debit bằng cách tích chọn vào “Card“.

Sau đó, bạn thêm thông tin thẻ và nhấn vào “Pay…” để hoàn tất quá trình thanh toán.

Mọi thông tin đơn hàng sẽ được gửi qua email bạn đăng ký.

Trên đây là toàn bộ thông tin tài khoản Stellar của quỹ FundedNext, nếu có bất cứ thắc mắc nào, bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Đừng quên tham gia cộng đồng Học Viện Trader để nhận được những chia sẻ quý báu từ ace Trade Quỹ.

Cộng đồng Học Viện Trader

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Discord: https://discord.com/hocvientrader

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES

3 COMMENTS

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

3 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng
Hoàng
9 months ago

ban có thể viết 1 bài về cách rút tiền quỹ Funded Next được ko??

Ngô Quang Thiệu
Ngô Quang Thiệu
2 months ago

chính sách IP làm khó trader nghĩa là thế nào?

admin
Admin
2 months ago

họ có thể cho rằng tài khoản của bạn có những giao dịch trùng với 1 tài khoản nào đó có cùng địa chỉ IP

spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!