HomeCơ Hội Cho TraderStellar Challenge - Tài khoản hấp dẫn nhất của quỹ FundedNext

Stellar Challenge – Tài khoản hấp dẫn nhất của quỹ FundedNext

FundedNext là một công ty cấp vốn thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập, thành lập vào tháng 3 năm 2022, quỹ được cộng đồng Funded Trader biết tới với tài khoản Evaluation và Express, chi tiết bạn có thể xem ở đây.

Vào ngày 15/05/2023, FundedNext đã chính thức phát hành tài khoản Stellar nhằm tăng tính cạnh tranh của mình.

Ưu điểm của tài khoản này đó là:

– Không giới hạn thời gian.

– Giảm mục tiêu lợi nhuận vòng thử thách. 

– Được ăn chia 15% mục tiêu lợi nhuận trong giai đoạn đánh giá.

– Giới hạn sụt giảm được tính theo Balance Static.

Việc ra mắt sản phẩm mới là bước đi cần thiết của FundedNext để lấy lại thị phần khách hàng, khi sản phẩm quỹ Evaluation và Express đang cho thấy dấu hiệu kém hấp dẫn trên thị trường cấp vốn. Đồng thời, các công ty cấp vốn khác liên tục cải thiện chính sách khiến sản phẩm quỹ ngày càng tốt hơn, điều này làm FundedNext không thể ngồi yên.

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm mới nhất của FundedNext.

I. Thông tin tài khoản Stellar

Tài khoản Stellar bao gồm Stellar 1-Step và Stellar 2 Step, có mức phí niêm yết như nhau với cùng kích thước.

Lấy mã giảm giá

1. Tài khoản Stellar 1-Step

a. Giai đoạn đánh giá

Để nhận được tài khoản cấp vốn Stellar 1-Step bạn cần trải qua 1 vòng thử thách với yêu cầu như sau:

– Mục tiêu lợi nhuận là 10%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 5 ngày.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 3%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 6%.

Ví dụ

Bạn tham gia tài khoản kích thước $100,000

Mục tiêu lợi nhuận bạn cần đạt được là $10,000 (10%).

Giới hạn sụt giảm ngày là $3,000 (3%) luôn được căn cứ theo Balance.

Một vài trường hợp dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

#1.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $100,000.

$100,000 – $3,000 = $97,000

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $97,000.

#2.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = 102,000.

$102,000 – $3,000 = $99,000

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $99,000.

#3.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = 99,000.

$99,000 – $3,000 = $96,000

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $96,000.

Với việc, giới hạn sụt giảm ngày được căn cứ theo Balance, bạn sẽ không gặp bất lợi khi giữ giao dịch qua đêm.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $6,000 (6%).

$100,000 – $6,000 = $94,000

Trong mọi trường hợp, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $94,000.

Nếu đã tìm hiểu tài khoản 1-Step của quỹ MyFundedFX hay hầu hết các tài khoản 1 vòng khác, bạn sẽ thấy phần lớn giới hạn sụt giảm tài khoản được tính theo Relative Drawdown còn đối với Stellar 1-Step của FundedNext, nó được tính theo Absolute Drawdown. 

Đây là một trong những yếu tố giúp FundedNext tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn đối với tài khoản 1 vòng.

Tìm hiểu thêm Relative Drawdown và Absolute Drawdown.

Chính sách Reset tài khoản

Bất cứ khi nào thất bại ở vòng thử thách, bạn có thể Reset lại tài khoản với mức phí chiết khấu như sau: 

Stellar $6,000 Fund = 53$

Stellar $15,000 Fund = 107$

Stellar $25,000 Fund = 179$

Stellar $50,000 Fund = 269$

Stellar $100,000 Fund = 467$

Stellar $200,000 Fund = 899$

Chính sách Reset của FundedNext giúp bạn giảm 10% phí khi tham gia thử thách cấp vốn tiếp theo và không giới hạn số lần Reset.

b. Giai đoạn cấp vốn

Sau khi vượt qua giai đoạn đánh giá bạn sẽ được nhận tài khoản cấp vốn mà không yêu cầu mục tiêu lợi nhuận.

2 quy tắc chính bạn cần nhớ đó là:

– Giới hạn sụt giảm ngày 3%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản 6%.

Bạn sẽ nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Chính sách rút lợi nhuận

Lần rút tiền đầu tiên: Sau 2 tuần kể từ khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên trên tài khoản cấp vốn.

Phí đăng ký cũng sẽ hoàn lại ở lần rút tiền đầu tiên.

Các lần rút tiền tiếp theo: Sau 2 tuần.

Chính sách thưởng

Điều kiện nhận khoản thưởng 15% mục tiêu lợi nhuận giai đoạn đánh khi bạn tạo ra lợi nhuận tối thiểu 5% trên tài khoản cấp vốn.

Ví dụ

Bạn tham gia tài khoản $100,000 với mức phí là $519.

Bạn vượt qua giai đoạn đánh giá và nhận tài khoản cấp vốn.

Trên tài khoản cấp vốn, bạn tạo ra mức lợi nhuận là $5,000 (5%) trong 2 tuần đầu tiên.

Khi đó, bạn nhận được các khoản tiền sau:

– 80% lợi nhuận: $5,000*80% = $4,000.

– Hoàn phí: $519.

– 15% mục tiêu lợi nhuận giai đoạn đánh giá: $10,000*15% = $1,500.

Tổng số tiền bạn nhận được trong lần rút tiền đầu tiên:

$4,000 + $519 + $1,500 = $6,019.

Phương thức rút tiền

Bạn có thể rút tiền bằng những phương thức sau:

– Perfect Money

– Crypto: USDT, BTC

– Deel.

Để gửi yêu cầu rút tiền, bạn có thể dễ dàng thao tác trên bảng điều khiển.

Xem thêm hướng dẫn đăng ký tài khoản Deel.

Chính sách mở rộng vốn

FundedNext sẽ xem xét các tài khoản cấp vốn theo chu kỳ 4 tháng 1 lần, tài khoản của bạn sẽ được mở rộng nếu đáp ứng được các yêu cầu sau:

– Bạn đạt mức tăng trưởng 10% trong 4 tháng liên tiếp (trung bình 2.5%/tháng).

– 2 trong 4 tháng bạn có lợi nhuận và đã thực hiện 2 lần rút tiền.

– Tháng thứ 4 của bạn kết thúc bằng lợi nhuận.

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu trên, bạn sẽ được mở rộng 40% số vốn ban đầu.

Ví dụ

Tài khoản cấp vốn $100k

Mở rộng lần 1: $100,000 + $40,000 = $140,000

Mở rộng lần 2: $140,000 + $40,000 = $180,000

Mở rộng lần 3: $180,000 + $40,000 = $220,000

….

Mở rộng tối đa: $4,000,000

Sau khi mở rộng lần 1, mức ăn chia lợi nhuận sẽ tăng lên là 90%.

2. Tài khoản Stellar 2-Step

a. Giai đoạn đánh giá

Yêu cầu các vòng thử thách như sau:

Vòng 1

– Mục tiêu lợi nhuận là 8%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 5 ngày.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Vòng 2

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 5 ngày.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Trong đó

Cách tính giới hạn sụt giảm ngày, sụt giảm tài khoản tương tự tài khoản Stellar 1-Step.

Chính sách Reset tài khoản

Tương tự tài khoản Stellar 1-Step

b. Giai đoạn cấp vốn

Vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn.

2 quy tắc chính bạn cần chú ý đó là:

– Giới hạn sụt giảm ngày 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản 10%.

Bạn nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn và được ăn chia lên tới 90% khi có ít nhất 1 lần mở rộng vốn.

Chính sách rút lợi nhuận

Lần rút tiền đầu tiên: Sau 1 tháng kể từ khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên trên tài khoản cấp vốn.

Các lần rút tiền tiếp theo: Sau 2 tuần.

Chính sách thưởng, mở rộng vốn

Tương tự tài khoản Stellar 1-Step.

Dưới đây là bảng so sánh các sản phẩm quỹ của FundedNext

II. Những câu hỏi thường gặp

Số vốn tối đa tôi có thể có là bao nhiêu?

Số vốn tối đa với một nhà giao dịch là $300,000, bạn có thể đạt tới giới hạn này bằng một loại tài khoản duy nhất hoặc kết hợp nhiều loại tài khoản khác nhau.

Tôi có được phép giữ giao dịch qua đêm, qua tuần không?

Có, bạn được phép.

Tôi có được phép giao dịch tin tức không?

Có, bạn được phép giao dịch tin tức.

Tôi có được sao chép giao dịch không?

Có, bạn được phép sao chép giao dịch của chính mình và không được phép sao chép giao dịch từ người khác.

Giao dịch Hedging có được phép?

Có, tuy nhiên bạn chỉ được phép giao dịch Hedging cùng một sản phẩm tại cùng một thời điểm.

Ví dụ: 

Bạn có thể mua và bán trên cùng một cặp EU. Nhưng nếu bạn muốn thực hiện giao dịch Hedging ở một cặp tiền khác thì bạn cần đóng các lệnh hedging ở cặp EU.

Lưu ý: Bạn chỉ được phép Hedging trên cùng 1 tài khoản.

Tôi có bắt buộc phải đặt cắt lỗ (SL) không?

Không, bạn không cần đặt cắt lỗ, bạn có thể tự do giao dịch mà không cần sử dụng nó.

Tôi có thể giao dịch từ nhiều địa chỉ IP không?

FundedNext khuyên bạn không nên, nếu bạn giao dịch từ một địa điểm khác hoặc sử dụng VPS, bạn cần đưa ra bằng chứng cho người quản lý tài khoản của mình.

Tôi có được phép dùng VPN/VPS không?

Bạn nên thông báo cho người quản lý tài khoản, trước khi sử dụng nó.

Tôi có được phép giao dịch bằng EA/Bot không?

EA/Bot được phép miễn là do bạn phát triển. Bạn cần cho FundedNext biết nếu có bất kỳ phương pháp giao dịch nào tương tự vậy. 

Bạn có thể dùng EA/Bot để làm cho phong cách giao dịch của mình dễ dàng hơn nhưng không được phép dùng để sao chép giao dịch từ người khác.

Đòn bẩy của tài khoản là bao nhiêu?

– Tài khoản Stellar 1-Step có đòn bẩy là 1:30

– Tài khoản Stellar 2-Step có đòn bẩy là 1:100.

Tôi cần những giấy tờ gì để KYC?

Bạn cần cung cấp 2 loại giấy tờ sau:

1. Giấy tờ xác minh danh tính: Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Bằng lái xe.

2. Giấy tờ xác minh địa chỉ: Hóa đơn tiên ích (hóa đơn điện, nước, internet…) hoặc Sao kê ngân hàng.

Tôi có thể giao dịch trên nền tảng nào?

FundedNext sử dụng nhà môi giới Eightcap.

Bạn có thể chọn MT4 hoặc MT5.

Spread và commission tài khoản của FundedNext là bao nhiêu?

Phí Comission là $3/lot với FX, Commodities và $0/lot với Indices

Bạn sẽ nhận được mức Spread rất thấp, thấp hơn cả các tài khoản ECN thông thường.

Chi tiết bạn tham khảo bảng dưới đây:

Tôi có thể thanh toán phí tham gia thử thách cấp vốn bằng những hình thức nào?

Bạn có thể thanh toán cho FundedNext bằng:

– Thẻ Credit/Debit.

– Crypto: BTC, ETH, LTC, DOGE, USDC, USDT…

– Bank Transfer.

III. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán

Để tham gia thử thách cấp vốn tài khoản Stellar bạn nhấn vào đây

Lấy mã giảm giá

Giao diện chính của website như sau:

Bạn nhấn vào “Get Funded

Mục 1: Bạn chọn tài khoản “Stellar Challenge

Mục 2: Chọn nền tảng MT4 hoặc MT5

Mục 3: Chọn 1-Step hoặc 2-Step.

Ví dụ: Bạn tham gia tài khoản Stellar 1-Step kích thước $100,000, bạn chọn như hình trên sau đó nhấn vào “Get Funded” phía dưới cùng.

Tại đây, bạn thêm mã giảm giá nếu có, để lấy mã giảm giá bạn xem ở đây.

Tiếp đó, bạn điền đầy đủ thông tin và nhấn vào “Next

Bạn điền các thông tin còn lại, thêm thông tin thẻ Credit/Debit và nhấn vào “Confirm Payment” để hoàn tất quá trình thanh toán.

Mọi thông tin đơn hàng sẽ được gửi qua email bạn đăng ký.

Trên đây là toàn bộ thông tin tài khoản Stellar của quỹ FundedNext, nếu có bất cứ thắc mắc nào, bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Tham gia cộng đồng Funded Trader tại đây:

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng
Hoàng
3 months ago

ban có thể viết 1 bài về cách rút tiền quỹ Funded Next được ko??

spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!