HomeCấm VNOANDA Labs quỹ của nhà môi giới OANDA có điều gì hấp...

OANDA Labs quỹ của nhà môi giới OANDA có điều gì hấp dẫn?

OANDA Labs là một quỹ cấp vốn thuộc đối tác của nhà môi giới OANDA, nói tới OANDA thì đây là nhà môi giới được rất nhiều nhà giao dịch biết tới.

Tham gia quỹ OANDA Labs cho phép bạn quản lý số vốn tối đa là $500,000 với mức ăn chia lợi nhuận 80%.

Thông tin liên hệ:

Website: https://labstrader.oanda.com/

Twitter: https://twitter.com/OANDALabsTrader

Facebook: https://www.facebook.com/OANDALabsTrader

Email: support-labstrader@oanda.com

Lấy mã giảm giá

Hiện tại, OANDA Labs chỉ có 1 loại tài khoản duy nhất với 2 vòng thử thách trong giai đoạn đánh giá.

Các kích thước tài khoản và mức phí bạn xem bảng sau:

Lưu ý:

  • Phí sẽ được hoàn lại ở lần thanh toán lợi nhuận lần đầu tiên.
  • Sử dụng mã “hocvientrader20” để giảm 20% phí.

Quy trình cấp vốn của OANDA Labs.

1. Giai đoạn đánh giá

Vòng 1

– Mục tiêu lợi nhuận là 8%.

– Không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu.

– Giới hạn thời gian là 120 ngày.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Vòng 2

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%.

– Không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu.

– Giới hạn thời gian là 120 ngày.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản $100,000

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $8,000(8%) và vòng 2 là $5,000(5%).

Giới hạn sụt giảm ngày là 5%, mức giới hạn sụt giảm ngày được xác định theo Balance đầu ngày.

#1.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $100,000.

$100,000 – $100,000*5% = $95,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

#2.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $101,000; Equity = $102,000.

Trong trường hợp này, bạn giữ giao dịch lời qua đêm, tại thời điểm bắt đầu ngày giao dịch ghi nhận mức Equity = $102,00.

Do mức giới hạn sụt giảm luôn được xác định theo Balance đầu ngày:

$101,000 – $101,000*5% = $95,950.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,950.

#3.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $99,000; Equity = $97,000.

Trong trường hợp này, bạn giữ giao dịch lỗ qua đêm, tại thời điểm bắt đầu ngày giao dịch ghi nhận mức Equity = $97,000.

Do mức giới hạn sụt giảm luôn được xác định theo Balance đầu ngày:

$99,000 – $99,000*5% = $94,050.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $94,050.

Điều này cũng có nghĩa nếu tài khoản của bạn sụt giảm thêm $2,950 thì sẽ dẫn tới vi phạm.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%, mức giới hạn sụt giảm tài hoản được xác định theo mức Balance cao nhất bạn từng đạt được.

Mức giới hạn sụt giảm tài khoản sẽ được cố định ở mức vốn ban đầu, khi bạn tạo ra lợi nhuận lớn hơn 10% tài khoản.

Một vài trường hợp để bạn dễ hình dung:

#1.

Ngày thứ nhất, bạn bắt đầu với tài khoản $100,000.

$100,000 – $100,000*10% = $90,000

Lúc này, bạn không được phép để tài khoản sụt giảm dưới mức $90,000.

#2.

Ngày giao dịch thứ hai, bạn giao dịch có lợi nhuận $5,000, tài khoản ghi nhận mức Balance cao nhất là $105,000, mức giới hạn sụt giảm được xác định như sau:

$105,000 – $105*10% = $94,500.

Lúc này, bạn không được phép để tài khoản sụt giảm dưới mức $94,500.

#3.

Ngày giao dịch thứ 3, bạn tiếp tục có thêm $5,000 lợi nhuận, tài khoản ghi nhận mức Balance cao nhất là $110,000

$110,000 – $10,000 = $100,000.

Lúc này, bạn không được phép để tài khoản sụt giảm dưới mức $100,000 (bằng số vốn ban đầu), kể từ đây mức giới hạn sụt giảm tài khoản sẽ được cố định.

Điều này có nghĩa, nếu bạn tạo thêm lợi nhuận, tài khoản tăng lên $111,000; 112,000… thì mức giới hạn sụt giảm tài khoản vẫn là $100,000.

Một số quy tắc khác 

Ngoài 2 quy tắc sụt giảm, nếu bạn vi phạm các quy tắc sau sẽ dẫn tới chấm dứt tài khoản.

– Tài khoản không hoạt động trong 20 ngày liên tục.

– Thực hiện các hành vi giao dịch bị cấm, vi phạm điều khoản.

Chính sách thử lại

Bất cứ khi nào bạn thất bại, OANDA sẽ giảm 20% phí ở các lần thử lại tiếp theo.

2. Giai đoạn cấp vốn

Tài khoản cấp vốn sẽ có mức vốn tương ứng như tài khoản thử thách bạn đã đăng ký ban đầu, kèm theo các quy tắc tương tự giai đoạn đánh giá.

Trên tài khoản cấp vốn sẽ không có giới hạn thời gian, có 2 quy tắc chính bạn cần nhớ là:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Cách tính các mức giới hạn sụt giảm tương tự như giai đoạn đánh giá.

Bạn sẽ nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Chính sách rút tiền

Lần rút đầu tiên và các lần rút tiền tiếp theo sau 14 ngày.

Yêu cầu số tiền tối thiểu là $200.

Có một điểm đặc biệt để nhận tài khoản cấp vốn của OANDA Labs, bạn cần tạo tài khoản OANDA Global Market (OGM) ở website: www.oanda.com.

Phương thức rút tiền

– Bank Transfers.

Sơ đồ tóm tắt quy trình cấp vốn của OANDA Labs

Dưới đây là bảng so sánh tài khoản FTMO (Swing) và tài khoản OANDA Labs (Glod) cùng kích thước $100,000:

Mặc dù mục tiêu lợi nhuận vòng 1 của OANDA Labs là 8% trong khi FTMO là 10%, điều đó cũng không thể nói thử thách cấp vốn của OANDA Labs dễ hơn FTMO, do cách tính giới hạn sụt giảm tài khoản của OANDA Labs không được cố định theo số vốn ban đầu và bị giới hạn thời gian đánh giá.

Về phí tham gia, tài khoản $100,000 của OANDA Labs hiện đang thấp hơn khi thêm mã giảm giá 20%.

III. Những câu hỏi thường gặp

Những trường hợp nào tôi sẽ bị mất tài khoản?

Bạn sẽ mất tài khoản khi để xảy ra các vi phạm sau:

  • Vi phạm sụt giảm tài khoản 10%
  • Vi phạm sụt giảm ngày 5%
  • Tài khoản không hoạt động trong vòng 20 ngày liên tục.
  • Bạn không hoàn mục tiêu lợi nhuận vòng 1 hoặc vòng 2 sau khi kết thúc 120 ngày.
  • Thực hiện các hành vi giao dịch cấm như: Sao chép giao dịch (copy trading), giao dịch chênh lệch giá (latency arbitrage) hoặc các hành vi bị cấm khác được quy định trong điều khoản.

Điều gì xảy ra khi tôi vượt qua các vòng đánh giá?

Sau khi vượt qua vòng đánh giá, tài khoản của bạn sẽ ở chế độ Read-only (chỉ đọc) và họ sẽ tự động thông báo rằng bạn đã vượt qua thử thách.

Trong vòng 1-2 ngày làm việc, OANDA Labs sẽ đánh giá kết quả giao dịch của bạn và gửi cho bạn thông tin tài khoản ở giai đoạn tiếp theo.

Tôi cần những giấy tờ gì để thực hiện xác minh/KYC?

OANDA Labs sẽ yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ xác minh danh tính và bằng chứng địa chỉ.

Chi tiết bạn xem bài viết này.

Làm sao tôi có thể trở thành nhà giao dịch của OANDA Labs?

Để trở thành nhà giao dịch của OANDA Labs bạn cần vượt qua giai đoạn đánh giá, thực hiện xác minh và thiết lập tài khoản OANDA Global Markets.

Làm thế nào tôi có thể mở tài khoản OANDA Global Markets?

Để nhận các khoản thanh toán, bạn cần tạo tài khoản OANDA Global Markets bằng cách đăng ký theo liên kết này.

Bạn điền các thông tin yêu cầu và gửi đơn đăng ký, bạn sẽ nhận được email phê duyệt từ OANDA trong vòng 1-2 ngày làm việc.

Tôi có bắt buộc đặt phải đặt cắt lỗ không?

Không, bạn có thể giao dịch không cần đặt cắt lỗ.

OANDA Labs có ưu đãi nào khi thử lại không?

Có, bất cứ khi nào bạn thất bại, OANDA Labs sẽ giảm 20% phí cho lần thử lại tiếp theo.

Tôi có thể sao chép giao dịch không?

Không, bạn không được phép sao chép giao dịch.

Tôi có thể giao dịch Hedging không?

Có, bạn được phép.

Tôi có thể giao dịch EA không?

Có, bạn có thể sử dụng EA, Scripts và Indicator.

Tuy nhiên, bạn không được dùng EA để sao chép giao dịch.

Thời gian tài khoản không hoạt động là bao lâu?

20 ngày, do đó bạn không được phép để tài khoản không hoạt động liên tục trong 20 ngày liên tiếp.

Tôi có thể có bao nhiêu tài khoản?

Bạn có thể có bao nhiêu tài tài khoản tùy thích, miễn sao tổng số vốn không vượt quá $500,000. Các tài khoản cũng không được phép sao chép giao dịch.

Tôi có thể hợp nhất tài khoản cấp vốn?

Có, các tài khoản cấp vốn có thể hợp nhất thành 1 tài khoản có kích thước tối đa là $500,000.

Mức đòn bẩy trên tài khoản là bao nhiêu?

Đòn bẩy của tài khoản là 1:100.

Tôi có thể sử dụng nền tảng giao dịch nào?

Bạn có thể chọn nền tảng giao dịch MT4 hoặc MT5.

Tôi có thể giao dịch những sản phẩm nào?

Bạn có thể giao dịch: Tiền tệ, Kim loại, Chỉ số và Hàng hóa, chi tiết danh sách các sản phẩm, bạn xem ở đây.

Tôi có thể thanh toán phí cho OANDA Labs bằng những hình thức nào?

Thẻ Credit/Debit (Visa/Master) là hình thức duy nhất để bạn thanh toán phí cho OANDA Labs.

Khi nào tôi có thể nhận được tài khoản?

OANDA Labs sẽ xử lý tài khoản của bạn ngay sau khi họ nhận được thanh toán, thông tin tài khoản bạn sẽ nhận được qua email.

IV. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán

Để tham gia quỹ OANDA Labs bạn nhấn vào đây.

Lấy mã giảm giá

Giao diện website hiện lên như sau:

Tại đây, bạn điền thông tin như trên hình, chọn nền tảng giao dịch, kích thước tài khoản, tích chọn đồng ý các điều khoản, nhập mã giảm giá nếu có.

Nhập mã “hocvientrader20” giảm 20% phí

Tiếp đó, bạn nhấn vào “Create Order

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-oanda-labs-dang-ky.png

Bạn điền thông tin thẻ và kiểm tra lại các thông tin, sau đó nhấn vào “Place Order” để hoàn tất quá trình thanh toán.

Mọi thông tin về đơn hàng sẽ được gửi về email bạn đăng ký, để nhận được sự hỗ trợ của OANDA Labs bạn liên hệ với họ qua email sau: support-labstrader@oanda.com.

Trên đây là toàn bộ thông tin về quỹ OANDA Labs để bạn tham khảo, nếu có bất cứ thắc mắc nào, bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Lưu ý: Bài viết sẽ được cập nhật theo chính sách mới nhất của OANDA Labs.

Đừng quên tham gia cộng đồng Học Viện Trader để nhận được những chia sẻ quý báu từ ace Trade Quỹ.

Cộng đồng Học Viện Trader

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Discord: https://discord.com/hocvientrader

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES

6 COMMENTS

3.7 3 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

6 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kenny
Kenny
2 months ago

quỹ này có liên quan gì đến OANDA.com ko ad?

admin
Admin
2 months ago
Reply to  Kenny

có bạn

Huan
Huan
1 month ago

Ad cho mình hỏi:
Giả sử mình đạt lợi nhuận trên 10% sau đó mình rút hết lợi nhuận và để lại bằng số vốn ban đầu thì mức sụt giảm tk tính 10% so với số vốn ban đầu hay vẫn tính theo quy định khi mk đạt lợi nhuận trên 10% là tạch khi sụt giảm dưới số vốn ban đầu. Thanks!

admin
Admin
1 month ago
Reply to  Huan

Khi bạn rút lợi nhuận bạn, cần chú ý tới mức Balance cao nhất bạn từng có, mức này sẽ giảm theo số tiền bạn rút.

Huan
Huan
26 days ago
Reply to  admin

Thanks ad!
Cho mình hỏi nữa là balance có tính theo cộng dồn không ạ, hay chỉ tính balance theo con số đang hiện trên tk ạ.
Vd: sau khi nhận tk live mk trade lợi nhuận được 5% tk, sau đó chờ 14 ngày rút hết 5% lợi nhuận. Kỳ tiếp theo trade đc 6% lợi nhuận và rút hết lợi nhuận thì có tính là balance 11% k ạ.

Hoàng Cao Cường
Hoàng Cao Cường
28 days ago

Muốn tham gia quỹ thì làm bằng cách nào Ad? Mình ko hiểu lắm nên cần tư vấn 0912338066. Tks!

spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!