Free Porn
xbporn
HomeCơ Hội Cho TraderQuỹ Funded Elite cho phép Trader thử lại 1 lần duy nhất...

Quỹ Funded Elite cho phép Trader thử lại 1 lần duy nhất khi vi phạm

I. Thông tin quỹ

Funded Elite là quỹ cấp vốn ở Italy được điều hành bởi Quantum Srls, quỹ ra mắt dịch vụ cấp vốn vào tháng 11 năm 2023.

Funded Elite có điểm nổi bật đó là cho phép thử lại 1 lần miễn phí khi bạn vi phạm ở giai đoạn đánh giá, ngoài ra quỹ cũng có chính sách giao dịch tương đối thoải mái.

Tham gia Funded Elite cho phép bạn quản lý số vốn tối đa là $600,000 qua hình thức trả phí và $2,000,000 với chính sách mở rộng.

Thông tin liên hệ

Website: https://fundedelite.com/

Twitter (X): https://twitter.com/fundedelite

Discord: https://discord.com/invite/6rFMDp8guX

Email: support@fundedelite.com

Address: Latina, Italy

Quỹ Funded Elite có uy tín không?

Đầu tiên, bạn nên tham gia nhóm Discord này, để nhận được những chia sẻ từ những ae Trader Việt Nam đã tham gia Funded Elite.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm đánh giá của các Trader trên thế giới về Funded Elite ở TrustpilotYoutube.

Trên trang Trustpilot, Funded Elite có 238 đánh giá với điểm số trung bình là 4.6, nội dung chi tiết các đánh giá bạn xem ở đây.

Lấy mã giảm giá

II. Sản phẩm quỹ

Hiện tại, Funded Elite cung cấp 4 loại tài khoản:

– Tài khoản 1 Step

– Tài khoản 2 Step

– Tài khoản Eilte

– Tài khoản Elite Now.

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết xem sản phẩm của Funded Elite có điểm gì hấp dẫn?

Điểm đặc biệt tài khoản 1 Step của Funded Elite đó là có cách tính giới hạn sụt giảm tài khoản cố định (Static Drawdown) theo số vốn ban đầu, đồng thời cho phép mức giới hạn khá cao là 8%, trong khi ở các quỹ khác chỉ là 6%.

Các kích thước tài khoản 1 Step và mức phí tương ứng bạn xem bảng sau:

Lưu ý: Funded Elite luôn có ưu đãi giảm phí và phí sẽ được hoàn lại ở lần thanh toán lợi nhuận thứ 3.

Quy trình cấp vốn tài khoản 1 Step

a. Giai đoạn đánh giá (Phase 1)

Giai đoạn này, bạn chỉ cần vượt qua 1 vòng thử thách với các yêu cầu sau:

– Mục tiêu lợi nhuận là 10%.

– Hoàn thành 3 ngày giao dịch với lợi nhuận tối thiểu là 1%.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 3%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản 1 Step kích thước $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận là $10,000.

Hoàn thành 3 ngày giao dịch (không cần liên tiếp) với lợi nhuận tối thiểu $1,000 (1%).

Giới hạn sụt giảm ngày là $3,000 (3% vốn ban đầu), mức giới hạn sụt giảm ngày được xác định theo Balance hoặc Equity đầu ngày, cái nào lớn hơn tính theo cái đó.

Một vài trường hợp để bạn dễ hình dung.

#1. 

Bắt đầu một ngày giao dịch, tài khoản có Balance = Equity = $100,000.

Trường hợp này, bạn không giữ giao dịch qua đêm.

$100,000 – $3,000 = $97,000

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $97,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

#2. 

Bắt đầu một ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $103,000; Equity = $101,000.

Trường hợp này, bạn giữ giao dịch lỗ qua đêm, tại thời điểm bắt đầu ngày giao dịch ghi nhận mức Equity của tài khoản là $101,000.

Do Balance > Equity, nên Balance được sử dụng để xác định mức giới hạn sụt giảm ngày.

$103,000 – $3,000 = $100,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $100,000.

#3. 

Bắt đầu một ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $98,000; Equity = $99,000.

Trường hợp này, bạn giữ giao dịch lời qua đêm, tại thời điểm bắt đầu ngày giao dịch ghi nhận mức Equity của tài khoản là $99,000.

Do Equity > Balance, nên Equity được sử dụng để xác định mức giới hạn sụt giảm ngày.

$99,000 – $3,000 = $96,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $96,000.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $8,000 (8% vốn ban đầu)

$100,000 – $8,000 = $92,000.

Ở mọi thời điểm, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $92,000.

Như vậy, để vượt qua vòng thử thách ngoài mục tiêu lợi nhuận, bạn còn phải đáp ứng đủ số ngày giao dịch với mức lợi nhuận tối thiểu.

Chính sách thử lại 1 lần duy nhất (Second Chance)

Trong trường hợp thất bại, bạn sẽ được thử lại 1 lần duy nhất.

Tài khoản thử lại hay còn gọi là tài khoản thứ 2, mức giới hạn sụt giảm tài khoản cho phép là 6% thay vì 8%.

Nếu bạn vượt qua thử thách thành công và rút lợi nhuận nhờ cơ hội thử lại ở tài khoản thứ 2, lần rút tiền đầu tiên bạn chỉ được ăn chia 50% lợi nhuận, các lần rút tiếp theo bạn nhận được 80% lợi nhuận.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng cơ hội thử lại, phí sẽ không được hoàn lại.

b. Giai đoạn cấp vốn (Elite Trader)

Sau khi vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn.

3 quy tắc chính bạn cần nhớ là:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 3%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

– Hoàn thành 5 ngày giao dịch.

Bạn nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Lưu ý: Ngày giao dịch ở giai đoạn cấp vốn không yêu cầu lợi nhuận tối thiểu như giai đoạn đánh giá.

Chính sách rút tiền

Bạn có thể rút tiền lần đầu sau 21 ngày, tính từ khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên trên tài khoản cấp vốn.

Các lần rút tiền tiếp theo sau 14 ngày.

Sau 5 lần rút tiền bạn sẽ được ăn chia 90% lợi nhuận và sau 7 lần rút tiền bạn sẽ được rút tiền hàng tuần.

Phương thức rút tiền

Funded Elite sẽ chi trả lợi nhuận cho Trader qua:

– Rise (khoản lợi nhuận trên $500)

– Crypto (khoản lợi nhuận dưới $500).

Funded Elite thường xử lý yêu cầu rút tiền của bạn trong vòng 48h.

Xem thêm hướng dẫn lấy địa chỉ ví Crypto

Tài khoản 2 Step sẽ có 2 vòng thử thách trong giai đoạn đánh giá.

Các kích thước tài khoản và mức phí niêm yết bạn xem bảng sau:

Lưu ý: Phí sẽ được hoàn lại ở lần rút lợi nhuận thứ 3.

Quy trình cấp vốn tài khoản 2 Step

a. Giai đoạn đánh giá (phase 1 & phase 2)

Trong giai đoạn đánh giá bạn cần vượt qua 2 vòng thử thách với yêu cầu sau:

Vòng 1

– Mục tiêu lợi nhuận là 8%.

– Hoàn thành 3 ngày giao dịch với lợi nhuận tối thiểu 1%.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Vòng 2

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%.

– Hoàn thành 3 ngày giao dịch với lợi nhuận tối thiểu 0.5%.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản 2 Step kích thước $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $8,000 và vòng 2 là $5,000.

Hoàn thành 3 ngày giao dịch với lợi nhuận tối thiểu mỗi ngày là $1,000 (1%) ở vòng 1 và $500 (0.5%) ở vòng 2.

Giới hạn sụt giảm ngày là $5,000 (5% vốn ban đầu), mức giới hạn sụt giảm ngày được xác định theo Balance hoặc Equity đầu ngày, cái nào lớn hơn tính theo mức đó, tương tự như tài khoản 1 Step.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $10,000 (10% vốn ban đầu).

$100,000 –  $10,000 = $90,000.

Ở mọi thời điểm, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $90,000.

Các thông số tài khoản bạn có thể dễ dàng xem trên bảng điều khiển.

Chính sách thử lại 1 lần duy nhất (Second Chance)

Tương tự như tài khoản 1 Step, trong trường hợp bạn thất bại, bạn sẽ được thử lại 1 lần duy nhất, nếu bạn thất bại ở vòng 2, bạn sẽ được bắt đầu lại từ vòng 2.

Tài khoản thử lại hay còn gọi là tài khoản thứ 2, mức giới hạn sụt giảm ngày cho phép chỉ là 3% thay vì 5%, còn giới hạn sụt giảm tài khoản vẫn là 10%.

Trong trường hợp, bạn vượt qua thử thách thành công và rút lợi nhuận nhờ cơ hội thử lại (ở tài khoản thứ 2), lần rút tiền đầu tiên bạn chỉ được ăn chia 50% lợi nhuận, các lần rút tiếp theo bạn nhận được 80% lợi nhuận.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng cơ hội thử lại, phí sẽ không được hoàn lại.

b. Giai đoạn cấp vốn (Elite Trader)

Vượt qua giai đoạn đánh giá bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn.

3 quy tắc giao dịch chính bạn cần nhớ là:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

– Hoàn thành 3 ngày giao dịch.

Bạn sẽ nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Chính sách rút tiền

Tương tự tài khoản 1 Step.

Phương thức rút tiền

Tương tự tài khoản 1 Step.

Chính sách mở rộng vốn và gia tăng giới hạn sụt giảm

Cứ sau 3 lần rút tiền bạn sẽ được tăng 10% vốn và được gia tăng thêm 1% giới hạn sụt giảm tài khoản.

Ví dụ:

Tài khoản cấp vốn 2 Step kích thước $100,000.

Mở rộng vốn lần 1:

– Sau 3 lần thanh toán, số vốn: $100,000 + $100,000*10% = $110,000.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản tăng lên 11%.

Mở rộng vốn lần 2:

– Sau 6 lần thanh toán, số vốn: $110,000 + $110,000*10% = $121,000.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản tăng lên 12%.

– Nhận được 90% lợi nhuận.

….

Số vốn mở rộng tối đa là $2,000,000

Giới hạn sụt giảm tài khoản tối đa là 14%.

Lưu ý: Chính sách này áp dụng cho cả tài khoản 1 Step và 2 Step.

Tài khoản Elite cũng có 2 vòng thử thách trong giai đoạn đánh giá, nó khác so với tài khoản 2 Step có giới hạn sụt giảm thấp hơn, mục tiêu lợi nhuận cao hơn nhưng bù lại phí tham gia rẻ hơn.

Tài khoản Elite cho phép bạn rút tiền bất cứ khi nào miễn sao đạt đủ điều kiện.

Các kích thước tài khoản Elite và mức phí tương ứng bạn xem bảng sau:

Quy trình cấp vốn tài khoản Elite

a. Giai đoạn đánh giá

2 vòng thử thách trong giai đoạn đánh giá như sau:

Vòng 1

– Mục tiêu lợi nhuận là 9%.

– Hoàn thành 3 ngày giao dịch với lợi nhuận tối thiểu 1%.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 3%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 6%.

Vòng 2

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%.

– Hoàn thành 3 ngày giao dịch với lợi nhuận tối thiểu 0.5%.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 3%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 6%.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản 2 Elite $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $9,000 và vòng 2 là $5,000.

Hoàn thành 3 ngày giao dịch với lợi nhuận tối thiểu mỗi ngày là $1,000 (1%) ở vòng 1 và $500 (0.5%) ở vòng 2.

Giới hạn sụt giảm ngày là $3,000 (3% vốn ban đầu), mức giới hạn sụt giảm ngày được xác định theo Balance hoặc Equity đầu ngày, cái nào lớn hơn tính theo mức đó, tương tự như tài khoản 1 Step.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $6,000 (6% vốn ban đầu).

$100,000 –  $6,000 = $94,000.

Ở mọi thời điểm, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $94,000.

Lưu ý: Tài khoản Elite không có cơ hội thử lại (Second Chance).

b. Giai đoạn cấp vốn (Elite Trader)

Vượt qua giai đoạn đánh giá bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn.

3 quy tắc giao dịch chính bạn cần nhớ là:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 3%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 6%.

– Hoàn thành 3 ngày giao dịch.

Bạn sẽ nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Chính sách rút tiền

Tài khoản cấp vốn Elite, bạn có thể rút tiền bất cứ khi nào (payout on demand) miễn sao đáp ứng điều kiện sau:

– Đạt được lợi nhuận tối thiểu 0.5%.

– Hoàn thành tối thiểu 3 ngày giao dịch.

Chính sách này áp dụng với lần rút đầu tiên và các lần rút tiếp theo.

Phương thức rút tiền

Tương tự tài khoản 1 Step

Elite Now là tài khoản cấp vốn trực tiếp, có nghĩa bạn không cần trải qua giai đoạn đánh giá.

Các kích thước tài khoản Elite Now và mức phí tương ứng bạn xem bảng sau:

Bạn có thể thấy mức phí rất, phí sẽ không được hoàn lại.

Quy tắc trên tài khoản Elite Now

3 quy tắc chính bạn cần nhớ trên tài khoản cấp vốn Elite Now:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 6% (Relative).

– Hoàn thành 3 ngày giao dịch.

Bạn cần lưu ý, giới hạn sụt giảm tài khoản nó được tính theo Relative Drawdown, điều này có nghĩa nó sẽ căn cứ theo mức Balance cao nhất tài khoản từng đạt được.

Trong khi tài khoản 1 Step, 2 Step, Elite được giới hạn sụt giảm tài khoản tính theo Static Drawdown, tức là luôn được tính theo Balance (số vốn) ban đầu.

Chính sách rút tiền

Bạn có thể rút tiền lần đầu và các lần tiếp theo sau 14 ngày.

Phương thức rút tiền

Tương tự tài khoản 1 Step.

III. Các câu hỏi thường gặp

Chính sách IP của Funded Elite là gì?

Funded Elite cam kết duy trì môi trường giao dịch an toàn và công bằng cho tất cả các nhà giao dịch. Khi bạn tham gia vào các hoạt động giao dịch của mình, Funded Elite khuyên bạn nên sử dụng một thiết bị duy nhất có địa chỉ IP duy nhất.

Du lịch hoặc tái định cư.

Đối với nhà giao dịch hay di chuyển hoặc thay đổi địa điểm, tài khoản sẽ phản ánh địa chỉ IP của vị trí hiện tại của bạn, sẽ cần phải có tài liệu xác nhận hành trình của bạn đến một địa điểm mới.

– Cảnh báo về sự tương đồng.

Vui lòng lưu ý rằng, việc duy trì nhiều tài khoản có địa chỉ IP giống nhau, cũng như những giao dịch tương đồng (bao gồm Hedging trên nhiều tài khoản có địa chỉ IP giống nhau) bị coi là vi phạm chính sách của Funded Elite.

– VPS và thiết bị cá nhân.

Trong lĩnh vực sử dụng VPS để giao dịch và thỉnh thoảng đăng nhập thiết bị cá nhân cho các tác vụ kiểm tra quá trình, bạn cần cung cấp bằng chứng mua địa chỉ IP VPS đó.

– Xử lý các vi phạm chính sách.

Trong trường hợp vi phạm chính sách liên quan đến nhiều địa chỉ IP, các hình phạt có thể được áp dụng:

  • Cảnh báo và khấu trừ lợi nhuận.
  • Chấm dứt tài khoản: Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm, tài khoản có thể bị chấm dứt mà không được chia sẻ lợi nhuận. Khi Funded Elite đề cập đến vấn đề IP, ý họ là khi phát hiện ra một người đang sử dụng IP ở khắp mọi nơi trên thế giới như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Anh…Nếu bạn sử dụng một địa chỉ IP khác và vẫn giống với địa chỉ bạn đã sử dụng thì bạn sẽ không gặp vấn đề.

Nếu bạn đi du lịch giữa các quốc gia, chỉ cần gửi email cho Funded Elite và sẽ không có vấn đề gì cả.

Tóm lại, nếu bạn có sự thay đổi địa chỉ, công việc yêu cầu thường xuyên di chuyển, đi du lịch,… bạn nên chủ động thông báo cho họ để tránh bị bắt lỗi này.

Có Trader Việt Nam nào nhận được thanh toán từ Funded Elite chưa?

Đã có, bạn có thể xem ảnh bên dưới, chia sẻ từ Trader người Việt đã nhận được thanh toán từ Funded Elite.

Tôi cần những tài liệu gì để thực hiện xác minh KYC?

Quá trình KYC, Funded Elite yêu cầu bạn cung cấp những tài liệu sau:

1. Ảnh mặt trước và mặt sau của Căn cước hoặc Hộ chiếu.

2. Ảnh Selfie cầm Căn cước hoặc Hộ chiếu.

Second Chance là gì?

Second Chance là cơ hội thử lại miễn phí 1 lần duy nhất trong trường hợp bạn thất bại ở vòng 1 hoặc vòng 2, chính sách này chỉ áp dụng trên tài khoản 1 Step và 2 Step ở giai đoạn đánh giá.

Tôi có thể giao dịch tin tức không?

Có, bạn có thể giao dịch tin tức.

Tôi được phép giữ giao dịch qua đêm, qua tuần?

Có, Funded Elite cho phép bạn giữ giao dịch qua đêm, qua tuần.

Tôi có thể sử dụng EA để giao dịch không?

Có, bạn có thể sử dụng EA của chính mình.

Tôi có được phép giao dịch Martingale không?

Có, Funded Elite cho phép tất cả các chiến lược, bao gồm cả chiến lược Martingale.

Tôi có thể sử dụng VPS không?

Có, bạn được phép sử dụng VPS.

Tôi có được phép sao chép giao dịch không?

Có, bạn có thể sao chép giao dịch, điều quan trọng là bạn phải đảm bảo rằng các tài khoản đều do bạn sở hữu.

Xem thêm phần mềm sao chép giao dịch.

Tôi có bắt buộc phải sử dụng cắt lỗ không?

Mặc dù không bắt buộc, nhưng Funded Elite thực sự khuyên bạn nên sử dụng cắt lỗ khi giao dịch.

Đó là cách quản lý rủi ro có trách nhiệm nhằm thúc đẩy giao dịch có kỷ luật và thành công lâu dài.

Funded Elite có yêu cầu thời gian giữ giao dịch tối thiểu không?

Không, Funded Elite không áp đặt giới hạn thời gian cụ thể cho mỗi giao dịch.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu thời gian giữ giao dịch quá ngắn có thể bị gắn cờ là giao dịch cao tần (HFT), điều này bị nghiêm cấm.

Kinh nghiệm: Nếu bạn có số lượng giao dịch lớn trong 1 ngày, để tránh vi phạm giao dịch cao tần, bạn nên giữ giao dịch tối thiểu trong 3 phút.

Funded Elite có bảng điều khiển không?

Có, Funded Elite cung cấp cho bạn quyền truy cập vào bảng điều khiển toàn diện nơi bạn có thể theo dõi hành trình giao dịch của mình.

Funded Elite cho phép số vốn tối đa là bao nhiêu?

Bạn được phép có số vốn tối đa là $600k.

Tuy nhiên, do đang bị áp dụng hạn chế nên Trader Việt Nam chỉ được phép có số vốn tối đa là $50,000.

Funded Elite có cung cấp tài khoản dùng thử miễn phí không?

Không, hiện tại Funded Elite chưa có tài khoản miễn phí.

Thời gian tài khoản không hoạt động là gì?

Nếu tài khoản của bạn không hoạt động trong 29 ngày liên tục, tài khoản sẽ bị chấm dứt.

Để duy trì tài khoản hoạt động, bạn cần thực hiện ít nhất 1 giao dịch trong vòng 29 ngày.

Funded Elite sử dụng nhà môi giới nào?

Các tài khoản của Funded Elite cung cấp bởi nhà môi giới Think Markets và Purpel Trading.

Tôi có thể sử dụng nền tảng giao dịch nào?

Bạn có thể chọn nền tảng cTrader, TradeLocker hoặc Axe Market.

Xem thêm hướng dẫn đăng nhập tài khoản giao dịch.

Phí commission và spread là bao nhiêu?

Phí commission là $3/lot.

Mức Spread trên nền tảng cTrader, bạn tham khảo bảng sau:

Funded Lite cung cấp những add-on nào?

Nếu bạn muốn gia tăng quyền lợi cho tài khoản, bạn có thể thêm các add-on sau:

  • Faster payout 7 Days: Rút tiền sau 7 ngày (thêm 25% phí).
  • 95% profit split: Ăn chia 95% lợi nhuận (thêm 20% phí).
  • Increase leverage: Tăng mức đòn bẩy (thêm 10% phí).

Tôi có thể thanh toán phí cho Funded Elite bằng những hình thức nào?

Bạn có thể sử dụng các hình thức sau để thanh toán phí cho Funded Elite:

  • Google Pay, Apple Pay.
  • Thẻ Credit/ Debit
  • Crypto (tiền điện tử).

IV. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán

Để tham gia quỹ Funded Elite bạn nhấn vào đây.

Lấy mã giảm giá

Giao diện website hiện lên như sau:

Bạn kéo xuống phần “Choose the best FundedElite challenge

Tại đây, bạn chọn loại tài khoản và kích thước tài khoản.

Sau đó, bạn nhấn vào “Start Challenge

Ở phần này, bạn chú ý IP có khớp với địa chỉ không, nếu không thì bạn cần liên hệ với hỗ trợ của Funded Elite.

Tiếp đó, bạn chọn lại tài khoản và nền tảng giao dịch muốn sử dụng.

Ví dụ:

Bạn muốn tham gia tài khoản 2 Step kích thước $50,000 sử dụng nền tảng cTrader, bạn chọn như hình trên.

Sau đó, bạn nhấn vào “Yes, Continue“.

Bạn điền đầy đủ thông tin và nhấn vào “Yes, Continue

Bạn chọn phương thức thanh toán.

Ví dụ:

Bạn thanh toán bằng thẻ Credit/Debit, bạn tích chọn vào “Credit or Debit Card via Stripe” và thêm thông tin thẻ.

Cuối cùng, bạn nhấn vào “Place order” để hoàn tất quá trình thanh toán.

Mọi thông tin liên quan tới đơn hàng sẽ được gửi qua email bạn đăng ký.

Trên đây là toàn bộ thông tin quỹ Funded Elite để bạn tham khảo, nếu có bất cứ thắc mắc nào, bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Lưu ý: Bài viết sẽ được cập nhật khi chính sách của Funded Elite thay đổi.

Đừng quên tham gia cộng đồng Học Viện Trader để nhận được những chia sẻ quý báu từ ace Trade Quỹ.

Cộng đồng Học Viện Trader

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Discord: https://discord.com/hocvientrader

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
vu
vu
5 months ago

tổng tk được sở hữu 50k hoặc  mình mua nhiều tk 50k .thành 600k hay sao ad

spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!