HomeCơ Hội Cho TraderQuỹ Funded Elite cho phép Trader thử lại 1 lần duy nhất...

Quỹ Funded Elite cho phép Trader thử lại 1 lần duy nhất khi vi phạm

I. Thông tin quỹ

Funded Elite là quỹ cấp vốn ở Italy được điều hành bởi Quantum Srls, quỹ ra mắt dịch vụ cấp vốn vào tháng 11 năm 2023.

Funded Elite có điểm nổi bật đó là cho phép thử lại 1 lần miễn phí khi bạn vi phạm ở giai đoạn đánh giá, ngoài ra quỹ cũng có chính sách giao dịch tương đối thoải mái.

Tham gia Funded Elite cho phép bạn quản lý số vốn tối đa là $600,000 qua hình thức trả phí và $2,000,000 với chính sách mở rộng.

Thông tin liên hệ

Website: https://fundedelite.com/

Twitter (X): https://twitter.com/fundedelite

Discord: https://discord.com/invite/6rFMDp8guX

Email: support@fundedelite.com

Address: Latina, Italy

Lưu ý: Để nhận được sự hỗ trợ của Funded Elite, bạn hãy liên hệ với họ qua email.

Quỹ Funded Elite có uy tín không?

Đầu tiên, bạn nên tham gia nhóm Discord này, để nhận được những chia sẻ từ những ae Trader Việt Nam đã tham gia Funded Elite.

Do mới thành lập, nên Funded Elite có khá ít đánh giá từ các Trader trên thế giới.

Trên trang trustpilot, Funded Elite có 121 đánh giá với điểm số trung bình là 4.8.

Lưu ý: Bạn nên vào nhóm discord để xem thêm thông tin trước khi tham gia quỹ Funded Elite.

Lấy mã giảm giá

II. Sản phẩm quỹ

Hiện tại, Funded Elite cung cấp 2 loại tài khoản:

– Tài khoản 1 Step

– Tài khoản 2 Step

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết xem sản phẩm của Funded Elite có điểm gì khác biệt?

Điểm đặc biệt tài khoản 1 Step của Funded Elite đó là có cách tính giới hạn sụt giảm tài khoản cố định theo số vốn ban đầu, đồng thời cho phép mức giới hạn khá cao là 8%, trong khi ở các quỹ khác chỉ là 6%.

Các kích thước tài khoản 1 Step và mức phí tương ứng bạn xem bảng sau:

Lưu ý: Funded Elite cũng luôn có ưu đãi giảm phí và phí sẽ được hoàn lại ở lần thanh toán lợi nhuận đầu tiên.

Quy trình cấp vốn tài khoản 1 Step

a. Giai đoạn đánh giá (Phase 1)

Giai đoạn này, bạn chỉ cần vượt qua 1 vòng thử thách với các yêu cầu sau:

– Mục tiêu lợi nhuận là 10%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 5 ngày.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 3%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản 1 Step kích thước $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận là $10,000.

Giới hạn sụt giảm ngày là $3,000 (3% vốn ban đầu), mức giới hạn sụt giảm ngày được xác định theo Balance hoặc Equity đầu ngày, cái nào lớn hơn tính theo cái đó.

Một vài trường hợp để bạn dễ hình dung.

#1. 

Bắt đầu một ngày giao dịch, tài khoản có Balance = Equity = $100,000.

Trường hợp này, bạn không giữ giao dịch qua đêm.

$100,000 – $3,000 = $97,000

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $97,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

#2. 

Bắt đầu một ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $103,000; Equity = $101,000.

Trường hợp này, bạn giữ giao dịch lỗ qua đêm, tại thời điểm bắt đầu ngày giao dịch ghi nhận mức Equity của tài khoản là $101,000.

Do Balance > Equity, nên Balance được sử dụng để xác định mức giới hạn sụt giảm ngày.

$103,000 – $3,000 = $100,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $100,000.

#3. 

Bắt đầu một ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $98,000; Equity = $99,000.

Trường hợp này, bạn giữ giao dịch lời qua đêm, tại thời điểm bắt đầu ngày giao dịch ghi nhận mức Equity của tài khoản là $99,000.

Do Equity > Balance, nên Equity được sử dụng để xác định mức giới hạn sụt giảm ngày.

$99,000 – $3,000 = $96,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $96,000.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $8,000 (8% vốn ban đầu)

$100,000 – $8,000 = $92,000.

Trong mọi thời điểm, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $92,000.

Chính sách thử lại 1 lần duy nhất (Second Chance)

Trong trường hợp thất bại, bạn sẽ được thử lại 1 lần duy nhất.

Lưu ý: Chính sách này chỉ áp dụng cho giai đoạn đánh giá.

b. Giai đoạn cấp vốn (Elite Trader)

Sau khi vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn.

3 quy tắc chính bạn cần nhớ là:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 3%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

– Hoàn thành 5 ngày giao dịch với khối lượng nhất quán.

Bạn nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Chính sách rút tiền

Bạn có thể rút tiền lần đầu sau 21 ngày, tính từ khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên.

Các lần rút tiền tiếp theo sau 14 ngày.

Sau 5 lần rút tiền thành công, bạn có thể rút tiền hàng tuần.

Phương thức rút tiền

Funded Elite sẽ chi trả lợi nhuận cho Trader qua:

– Bank Transfer (Wise, Revolut…).

– Crypto.

Xem thêm hướng dẫn lấy địa chỉ ví Crypto

Tài khoản 2 Step sẽ có 2 vòng thử thách trong giai đoạn đánh giá.

Các kích thước tài khoản và mức phí niêm yết bạn xem bảng sau:

Bạn có thể thấy, mức phí tài khoản 2 Step bằng với tài khoản 1 Step cùng kích thước.

Lưu ý: Phí cũng sẽ được hoàn lại ở lần thanh toán lợi nhuận đầu tiên.

Quy trình cấp vốn tài khoản 2 Step

a. Giai đoạn đánh giá (Phase 1&2)

Với giai đoạn đánh giá bạn cần vượt qua 2 vòng thử thách với yêu cầu sau:

Vòng 1

– Mục tiêu lợi nhuận là 8%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 5 ngày.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Vòng 2

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 5 ngày.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản 2 Step kích thước $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $8,000 và vòng 2 là $5,000.

Giới hạn sụt giảm ngày là $5,000 (5% vốn ban đầu), mức giới hạn sụt giảm ngày được xác định theo Balance hoặc Equity đầu ngày, cái nào lớn hơn tính theo mức đó, tương tự như tài khoản 1 Step.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $10,000 (10% vốn ban đầu).

$100,000 –  $10,000 = $90,000.

Ở mọi thời điểm, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $90,000.

Các thông số tài khoản bạn có thể dễ dàng xem trên bảng điều khiển.

Chính sách thử lại 1 lần duy nhất

Tương tự như tài khoản 1 Step, trong trường hợp bạn thất bại, bạn sẽ được thử lại 1 lần duy nhất.

Nếu bạn thất bại ở vòng 2, bạn sẽ được bắt đầu lại từ vòng 2.

b. Giai đoạn cấp vốn (Elite Trader)

Vượt qua giai đoạn đánh giá bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn.

3 quy tắc giao dịch chính bạn cần nhớ là:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

– Hoàn thành 5 ngày giao dịch với khối lượng nhất quán.

Bạn sẽ nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Chính sách rút tiền

Tương tự tài khoản 1 Step

Phương thức rút tiền

Tương tự tài khoản 1 Step

Chính sách mở rộng vốn và gia tăng giới hạn sụt giảm

Cứ sau 2 lần thanh toán bạn sẽ được tăng 10% vốn và được gia tăng thêm 1% giới hạn sụt giảm tài khoản.

Ví dụ:

Tài khoản cấp vốn $100,000.

Mở rộng vốn lần 1:

– Sau 2 lần thanh toán, số vốn: $100,000 + $100,000*10% = $110,000.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản tăng lên 11%.

Mở rộng vốn lần 2:

– Sau 4 lần thanh toán, số vốn: $110,000 + $110,000*10% = $121,000.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản tăng lên 12%.

– Nhận được 90% lợi nhuận.

….

Số vốn mở rộng tối đa là $2,000,000

Giới hạn sụt giảm tài khoản tối đa là 14%.

Lưu ý: Chính sách này áp dụng cho cả tài khoản 1 Step và 2 Step.

III. Các câu hỏi thường gặp

Chính sách IP của Funded Elite là gì?

Funded Elite cam kết duy trì môi trường giao dịch an toàn và công bằng cho tất cả các nhà giao dịch. Khi bạn tham gia vào các hoạt động giao dịch của mình, Funded Elite khuyên bạn nên sử dụng một thiết bị duy nhất có địa chỉ IP duy nhất.

Du lịch hoặc tái định cư.

Đối với nhà giao dịch hay di chuyển hoặc thay đổi địa điểm, tài khoản sẽ phản ánh địa chỉ IP của vị trí hiện tại của bạn, sẽ cần phải có tài liệu xác nhận hành trình của bạn đến một địa điểm mới.

– Cảnh báo về sự tương đồng.

Vui lòng lưu ý rằng, việc duy trì nhiều tài khoản có địa chỉ IP giống nhau, cũng như những giao dịch tương đồng (bao gồm Hedging trên nhiều tài khoản có địa chỉ IP giống nhau) bị coi là vi phạm chính sách của Funded Elite.

– VPS và thiết bị cá nhân.

Trong lĩnh vực sử dụng VPS để giao dịch và thỉnh thoảng đăng nhập thiết bị cá nhân cho các tác vụ kiểm tra quá trình, bạn cần cung cấp bằng chứng mua địa chỉ IP VPS đó.

– Xử lý các vi phạm chính sách.

Trong trường hợp vi phạm chính sách liên quan đến nhiều địa chỉ IP, các hình phạt có thể được áp dụng:

  • Cảnh báo và khấu trừ lợi nhuận.
  • Chấm dứt tài khoản: Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm, tài khoản có thể bị chấm dứt mà không được chia sẻ lợi nhuận. Khi Funded Elite đề cập đến vấn đề IP, ý họ là khi phát hiện ra một người đang sử dụng IP ở khắp mọi nơi trên thế giới như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Anh…Nếu bạn sử dụng một địa chỉ IP khác và vẫn giống với địa chỉ bạn đã sử dụng thì bạn sẽ không gặp vấn đề.

Nếu bạn đi du lịch giữa các quốc gia, chỉ cần gửi email cho Funded Elite và sẽ không có vấn đề gì cả.

Tóm lại, nếu bạn có sự thay đổi địa chỉ, công việc yêu cầu thường xuyên di chuyển, đi du lịch,… bạn nên chủ động thông báo cho họ để tránh bị bắt lỗi này.

Tôi cần hoàn thành 5 ngày giao dịch với khối lượng nhất quán có nghĩa là thế nào?

Mỗi khi gửi yêu cầu rút tiền bạn cần hoàn thành 5 ngày giao dịch với khối lượng nhất quán, 5 ngày giao dịch không cần liên tục.

Ví dụ:

Trong thời gian giao dịch trên tài khoản cấp vốn, bạn giao dịch với khối lượng lớn nhất là 5 lot thì bạn cần hoàn thành 4 ngày giao dịch nữa. Trong mỗi ngày đó, bạn cần có ít nhất 1 giao dịch với khối lượng 5 lot.

Lưu ý: Bạn cần hoàn thành 5 ngày giao dịch với khối lượng nhất quán ở mỗi lần rút tiền, điều này chỉ áp dụng ở giai đoạn cấp vốn, còn giai đoạn đánh giá (vòng 1&2) bạn cũng cần hoàn thành 5 ngày giao dịch mỗi vòng nhưng không yêu cầu khối lượng nhất quán.

Có Trader Việt Nam nào nhận được thanh toán từ Funded Elite chưa?

Đã có, bạn có thể xem ảnh bên dưới, chia sẻ từ Trader người Việt đã nhận được thanh toán từ Funded Elite.

Tôi cần những tài liệu gì để thực hiện xác minh KYC?

Quá trình KYC, Funded Elite cần bạn cung cấp những tài liệu sau:

1. Ảnh mặt trước và mặt sau của Căn cước hoặc Hộ chiếu.

2. Ảnh Selfie cầm Căn cước hoặc Hộ chiếu.

Tôi có thể hợp nhất tài khoản cấp vốn không?

Có, bạn có thể hợp nhất tài khoản có số vốn tối đa là $600k.

Tôi có thể giao dịch tin tức không?

Có, bạn có thể giao dịch tin tức.

Tôi được phép giữ giao dịch qua đêm, qua tuần?

Có, Funded Elite cho phép bạn giữ giao dịch qua đêm, qua tuần.

Tôi có thể sử dụng EA để giao dịch không?

Có, bạn có thể sử dụng EA của chính mình.

Tôi có được phép giao dịch Martingale không?

Có, Funded Elite cho phép tất cả các chiến lược, bao gồm cả chiến lược Martingale.

Tôi có thể sử dụng VPS không?

Có, bạn được phép sử dụng VPS.

Tôi có được phép sao chép giao dịch không?

Có, bạn có thể sao chép giao dịch, điều quan trọng là bạn phải đảm bảo rằng các tài khoản đều do bạn sở hữu.

Tôi có bắt buộc phải sử dụng cắt lỗ không?

Mặc dù không bắt buộc, nhưng Funded Elite thực sự khuyên bạn nên sử dụng cắt lỗ khi giao dịch.

Đó là cách quản lý rủi ro có trách nhiệm nhằm thúc đẩy giao dịch có kỷ luật và thành công lâu dài.

Nếu đạt đủ mục tiêu lợi nhuận, tôi có thể giao dịch 0.01 để hoàn thành số ngày giao dịch tối thiểu không?

Có, bạn được phép làm vậy.

Funded Elite có yêu cầu thời gian giữ giao dịch tối thiểu không?

Không, Funded Elite không áp đặt giới hạn thời gian cụ thể cho mỗi giao dịch.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu thời gian giữ giao dịch quá ngắn có thể bị gắn cờ là giao dịch cao tần (HFT), điều này bị nghiêm cấm.

Kinh nghiệm: Nếu bạn có số lượng giao dịch lớn trong 1 ngày, để trách vi phạm giao dịch cao tần, bạn nên giữ giao dịch tối thiểu trong 5 phút.

Điều gì xảy ra nếu tôi thất bại trong giai đoạn đánh giá?

Bạn sẽ có 1 cơ hội duy nhất để thực hiện lại thử thách và học hỏi từ bất kỳ thất bại nào.

Funded Elite có bảng điều khiển không?

Có, Funded Elite cung cấp cho bạn quyền truy cập vào bảng điều khiển toàn diện nơi bạn có thể theo dõi hành trình giao dịch của mình.

Funded Elite cho phép số vốn tối đa là bao nhiêu?

Bạn được phép có số vốn tối đa là $600k.

Tôi có thể có bao nhiêu tài khoản?

Funded Elite không giới hạn số lượng tài khoản, miễn sao tổng số vốn không vượt quá $600k.

Funded Elite có cung cấp tài khoản dùng thử miễn phí không?

Không, hiện tại Funded Elite chưa có tài khoản miễn phí, trong tương lai họ sẽ cung cấp điều này.

Funded Elite sử dụng nhà môi giới nào?

Các tài khoản của Funded Elite cung cấp bởi nhà môi giới Think Markets.

Tôi có thể sử dụng nền tảng giao dịch nào?

Bạn có thể chọn MT4 hoặc MT5.

Xem thêm hướng dẫn đăng nhập tài khoản giao dịch.

Phí commission và spread là bao nhiêu?

Phí commission là $7/lot.

Mức Spread bạn tham khảo bảng sau:

Tôi có thể thanh toán phí cho Funded Elite bằng những hình thức nào?

Bạn có thể sử dụng thẻ Credit/ Debit hoặc Crypto để thanh toán phí.

IV. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán

Để tham gia quỹ Funded Elite bạn nhấn vào đây.

Lấy mã giảm giá

Giao diện website hiện lên như sau:

Bạn kéo xuống phần “Choose The Best FundedElite Challenge

1. Chọn kích thước tài khoản.

2. Chọn loại tài khoản.

3. Chọn nền tảng MT4/MT5.

Sau đó, bạn nhấn vào “Start Challenge

Tại đây, bạn nhập mã giảm giá nếu có, điền đầy đủ thông tin như hình trên.

Bạn chọn phương thức thanh toán, ví dụ bạn thanh toán bằng thẻ Credit/Debit bạn tích chọn vào “Credit or Debit Card via Stripe” và thêm thông tin thẻ.

Cuối cùng, bạn nhấn vào “Place order” để hoàn tất quá trình thanh toán.

Mọi thông tin liên qua tới đơn hàng sẽ được gửi qua email bạn đăng ký.

Nếu bạn thanh toán bằng Crypto, bạn sẽ nhận được thông tin tài khoản sau 30-60 phút.

Lưu ý: Bài viết sẽ được cập nhật khi chính sách của Funded Elite thay đổi.

Trên đây là toàn bộ thông tin quỹ Funded Elite để bạn tham khảo, nếu có bất cứ thắc mắc nào, bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Đừng quên tham gia cộng đồng Học Viện Trader để nhận được những chia sẻ quý báu từ ace Trade Quỹ.

Cộng đồng Học Viện Trader

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Discord: https://discord.com/hocvientrader

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
vu
vu
8 days ago

tổng tk được sở hữu 50k hoặc  mình mua nhiều tk 50k .thành 600k hay sao ad

spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!