HomeCơ Hội Cho TraderFunded Trading Plus - FTP Quỹ Cấp Vốn Với Nhiều Lựa Chọn...

Funded Trading Plus – FTP Quỹ Cấp Vốn Với Nhiều Lựa Chọn Tài Khoản Và Thời Gian Đánh Giá Vô Hạn

I.Thông tin quỹ

Funded Trading Plus là gì?

Funded Trading Plus (FTP) là một công ty cấp vốn độc quyền ở Vương Quốc Anh, được thành lập năm 2021 bởi các thành viên của Trade Room Plus.

Trade Room Plus bắt đầu hoạt động năm 2013 là nơi đào tạo các nhà giao dịch cải thiện kỹ năng của họ để trở thành nhà giao dịch có lợi nhuận và giao dịch toàn thời gian.

Trong quá trình đào tạo họ nhận thấy vấn đề lớn mà nhà giao dịch dịch cá nhân gặp phải đó chính là hạn chế về vốn. Với suy nghĩ đưa ra giải pháp tốt nhất cho nhà giao dịch các chuyên gia của Trader Room Plus đã thảo luận và cho ra mắt dịch vụ cấp vốn, Funded Trading Plus cũng được ra đời từ đó.

Funded Trading Plus mong muốn tìm kiếm và kết nối các nhà giao dịch cá nhân với nguồn vốn của họ để đôi bên cùng có lợi.

Ưu điểm của FTP

– Các chương trình đánh giá không giới hạn thời gian.

– Chính sách tăng trưởng vốn nhanh.

– Trang bị phần mềm quản lý vốn và hỗ trợ giao dịch.

– Dịch vụ hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và tận tình.

Thông tin liên hệ Funded Trading Plus

Website: https://www.fundedtradingplus.com/

Email: info@fundedtradingplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/fundedtradingplus

Discord: https://discord.com/invite/8fjYcFUXx7

Funded Trading Plus có uy tín không?

Hiện tại, FTP đang nhận được nhiều đánh giá tích của các Trader trên trang Trustpilot.

Nội dung chi tiết các đánh giá bạn có thể xem tại đây.

Mã: hocvientrader10 – giảm 10%

II. Sản phẩm quỹ của Funded Trading Plus 

FTP hiện cung cấp 3 loại tài khoản

– Tài khoản Experienced

– Tài khoản Advanced

– Tài khoản Master.

Giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết chính sách cụ thể của các loại tài khoản này.

1.Tài khoản Experienced

Với tài khoản này bạn cần trải qua 1 vòng đánh giá để nhận được tài khoản cấp vốn.

a. Giai đoạn đánh giá

Yêu cầu của vòng đánh giá:

– Mục tiêu lợi nhuận là 10%.

– Đòn bẩy lên tới 1:30

– Giới hạn sụt giảm ngày là 3%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 6%.

– Không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu.

– Không giới hạn thời gian để hoàn thành mục tiêu lợi nhuận.

– Được hoàn phí khi vượt qua giai đoạn đánh giá.

Trong đó

Giới hạn sụt giảm ngày luôn được tính theo Balance đầu ngày.

Ví dụ: Bạn tham gia thử thách cấp vốn với kích thước tài khoản là $100,000, các trường hợp có thể xảy ra:

#1

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $100,000.

Giới hạn sụt giảm ngày (daily loss limit) là 3% tương ứng với $3,000.

$100,000 – $3,000 = $97,000.

>> Bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $97,000 trong ngày.

#2

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $105,000.

Giới hạn sụt giảm ngày là: $105,000*3% = $3,150

$105,000 – $3,150 = $101,850.

>> Bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức 

$101,850 trong ngày.

#3

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $99,000.

Giới hạn sụt giảm ngày là: $99,000*3% = $2,970.

$99,000 – $2,970 = $96,030.

>> Bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $96,030 trong ngày.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là 6% của số vốn ban đầu và được căn cứ theo mức Balance cao nhất mà bạn từng đạt được.

Ví dụ: Bạn tham gia thử thách cấp quỹ với tài khoản $100,000. .

#1

Bạn được cấp tài khoản có Balance ban đầu = $100,000.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là 6% tương ứng $6,000.

$100,000 – $6,000 = $94,000.

>> Bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $94,000.

#2

Tài khoản của bạn có lợi nhuận $3,000 khi đó tài khoản có Balance (cao nhất) = $103,000. 

Giới hạn sụt giảm 6% – $6,000.

$103,000 – $6,000 = $97,000.

>> Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $97,000.

#3

Tài khoản của bạn có lợi nhuận $6,000 khi đó tài khoản có Balance (cao nhất) = $106,000.

Giới hạn sụt giảm 6% – $6000.

$106,000 – $6000 = $100,000.

>> Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới $100,000.

#4 

Tài khoản của bạn thua lỗ $2,000 (2%) so với số vốn ban đầu, tài khoản có Balance = $98,000. Nhưng Balance (cao nhất) = $100,000.

Giới hạn sụt giảm 6% – $6000.

$100,000 – $6,000 = $94,000.

>> Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $94,000.

Tóm lại, trong giai đoạn đánh giá với tài khoản $100,000 thì $94,000 là mức giới hạn sụt giảm thấp nhất, khi bạn có lợi nhuận thì giới hạn sụt giảm tài khoản sẽ được tự động dịch chuyển lên.

Xem thêm video giải thích cách tính giới hạn sụt giảm

b. Giai đoạn cấp vốn

Sau khi bạn hoàn thành giai đoạn đánh giá, bạn sẽ được cấp số vốn tương ứng khi đăng ký.

Bạn nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra.

Có một điểm khác trong giai đoạn cấp vốn bạn cần lưu ý đó là cách tính giới hạn sụt giảm tài khoản.

Bất cứ khi nào, bạn tạo ra lợi nhuận tối thiểu 6% thì giới hạn sụt giảm tài khoản cố định ở mức vốn ban đầu.

Cách tính này tương tự với quỹ SurgeTrader.

Ví dụ:

Bạn nhận tài khoản cấp vốn $100,000, bạn tạo ra mức lợi nhuận $10,000 (10%). 

Lúc này, tài khoản của bạn có Balance (cao nhất) = $110,000, giới hạn sụt giảm của bạn là $100,000 (số vốn ban đầu), điều này áp dụng ngay cả khi bạn rút tiền.

Do đó, bạn cần duy trì Balance của tài khoản lớn hơn $100,000 để tài khoản được hoạt động.

Điều này có nghĩa:

– Nếu bạn rút toàn bộ lợi nhuận là $10,000 bạn nhận được $8,000 (80%) tài khoản vi phạm.

– Bạn rút $8,000 bạn nhận được $6,000 (80%) tài khoản được phép sụt giảm $2,000 trước khi dẫn tới vi phạm.

– Bạn rút $5,000 bạn nhận được $4,000 (80%) tài khoản được phép sụt giảm $5,000 trước khi dẫn tới vi phạm.

– Bạn rút $2,000 bạn nhận được $1,600 (80%) tài khoản được phép sụt giảm $8,000 trước khi dẫn tới vi phạm.

Tóm lại, khi bạn có lợi nhuận tối thiểu là 6% mức thì giới hạn sụt giảm tài khoản được cố định ở số vốn ban đầu. Bạn cần duy trì lợi nhuận để dự phòng rủi ro cho tài khoản.

Ngoài giới hạn sụt giảm tài khoản, bạn cũng cần tuân thủ giới hạn sụt giảm ngày 3% đối với tài khoản cấp vốn.

c. Chính sách tăng trưởng tài khoản.

Yêu cầu để được tăng trưởng tài khoản là bạn chỉ cần đạt được mục tiêu lợi nhuận 10%.

Lưu ý: TFP không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu, không yêu cầu thời gian tối thiểu, không yêu cầu giao dịch nhất quán để được tăng trưởng.

Quá trình tăng trưởng tài khoản $12,500 được mô phỏng bảng dưới đây:

Mức tăng trưởng tối đa lên tới $2,500,000.

Ví dụ

Bạn tham gia tài khoản $100,000 bạn sẽ rút ngắn được thời gian để tăng trưởng đến số vốn tối đa.

Tài khoản đạt được lợi nhuận 10%, khi đó tài khoản có Balance = $110,000 sau khi tăng trưởng tài khoản có Balance là:

$200,000 + $10,000(lợi nhuận trước đó) = $210,000.

Lúc này, $200,000 là mức sụt giảm tối đa của tài khoản.

Lợi nhuận của bạn được sử dụng để tạo làm vùng đệm để duy trì tài khoản hoạt động.

Bạn có những lựa chọn sau:

#1: Rút lợi nhuận

Nếu bạn rút lợi nhuận ngay khi tăng trưởng bạn vẫn phải duy trì sao cho tài khoản được hoạt động và có khoảng cách an toàn để cho phép thực hiện các giao dịch.

Giả sử: Bạn rút $5,000 và để lại $5,000 trong tài khoản để tạo vùng đệm giao dịch. Balance = $205,000.

Bạn tiếp tục giao dịch có lợi nhuận, bạn tiếp tục yêu cầu rút tiền.

#2: Tăng trường đến level tiếp theo

Để tăng trưởng cho level tiếp theo bạn cần đạt Balance (tối thiểu)= $220,000.

Khi sang level mới cách tính tương tự như trên.

2. Tài khoản Advanced

Với tài khoản Advanced trong giai đoạn đánh giá bạn cần vượt qua 2 vòng thử thách.

a. Giai đoạn đánh giá

Vòng 1:

Mục tiêu lợi nhuận là 10%

Giới hạn sụt giảm ngày 5%

Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu.

Không giới hạn thời gian.

Vòng 2:

Mục tiêu lợi nhuận là 5%

Giới hạn sụt giảm ngày 5%

Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu.

Không giới hạn thời gian.

Trong đó:

Cách tính sụt giảm ngày, sụt giảm tài khoản tương tự như tài khoản Experienced.

b. Giai đoạn cấp vốn.

Khi hoàn thành giai đoạn đánh giá, bạn sẽ được nhận tài khoản cấp vốn và được hoàn phí khi đạt yêu cầu.

Cách tính giới hạn sụt giảm tài khoản, sụt giảm ngày cũng tương tự tài khoản Experienced.

Bất cứ khi nào bạn tạo ra mức lợi nhuận 10% thì giới hạn sụt giảm tài khoản cấp vốn được cố định ở mức vốn ban đầu.

c. Chương trình tăng trưởng.

Để được tăng trưởng tài khoản, bạn cần đạt được mục tiêu lợi nhuận là 20%.

Quá trình tăng trưởng với tài khoản $25,000 được mô phỏng bởi bảng dưới đây:

Số vốn tăng trưởng cao nhất là $2,500,000.

3. Tài khoản Master

Đây là tài khoản không có giai đoạn đánh giá, bạn sẽ được cấp quỹ ngay sau khi thanh toán phí.

So với tài khoản Experienced, Advanced thì tài khoản Master có mức phí cao nhất. 

Đặc điểm của tài khoản Master:

– Không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu.

– Ăn chia lợi nhuận là 70%, khi bạn đạt tăng trưởng 20% thì mức ăn chia được tăng lên 80%, khi bạn đạt tăng trưởng 30% mức ăn chia lợi nhuận là 90%.

– Đòn bẩy là 1:30.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 5%. 

Cách tính giới hạn sụt giảm tài khoản tương tự với tài khoản Experienced. 

Bất cứ khi nào bạn đạt được mức lợi nhuận tối thiểu là 5% thì giới hạn sụt giảm tài khoản sẽ được cố định ở số vốn ban đầu.

Chính sách tăng trưởng tài khoản.
Bạn cần đạt được 10% lợi nhuận để được tăng trưởng vốn. 

Ví dụ: quá trình tăng trưởng với tài khoản $5,000 được mô phỏng bởi bảng sau:

III. Chính sách rút tiền

1. Tài khoản Experienced và Advanced

Bạn có thể rút tiền khi Balance tài khoản cấp vốn của bạn lớn hơn Balance ban đầu. Bạn không cần phải đợi cho đến khi đạt được mục tiêu lợi nhuận. Tuy nhiên, khi bạn có lợi nhuận thấp việc rút lợi nhuận sẽ làm giảm mức rủi ro cho phép.

Phần chia lợi nhuận 80% cho bạn và 20% cho Funded Trading Plus.

Khi bạn đạt được lợi nhuận 30%, bạn sẽ được trả 90% lợi nhuận.

2. Tài khoản Master

Phần ăn chia lợi nhuận 70% cho bạn và 30% cho Funded Trading Plus.

Bạn có thể rút tiền nếu khoản ăn chia của bạn tối thiểu $50, thời gian tối thiểu là 7 ngày.

3. Các bước thực hiện rút tiền

Bước 1: Từ trang tổng quan, bạn nhấn vào nút “withdrawal request”.

Vui lòng đóng tất cả các giao dịch trước khi thực hiện yêu cầu rút tiền và không giao dịch lại cho đến khi lợi nhuận được rút khỏi tài khoản.

FPT cần thời gian 48h để xử lý yêu cầu rút tiền của bạn.

Bước 2: Từ tài khoản Deel của bạn, gửi hóa đơn đến info@fundedtradingplus.com.

Nếu bạn chưa có tài khoản Deel bạn có thể xem hướng dẫn đăng ký tài khoản Deel ở đây.

Ngoài ra, FTP cũng cung cấp các hình thức rút tiền khác như:

– Paypal.

– Direct to Bank account.

– Crypto.

IV. Câu hỏi thường gặp

Tôi có được hoàn phí thử thách cấp vốn không?

FTP sẽ hoàn phí đối với tài khoản Experienced và Advanced khi bạn đủ yêu cầu rút tiền và đạt được mục tiêu lợi nhuận 10% trên tài khoản cấp vốn.

Chính sách hoàn phí không áp dụng với tài khoản Master.

Tôi có thể có bao nhiêu tài khoản?

Bạn có thể có nhiều tài khoản Experienced và Advanced tổng số vốn tối đa là $400,000.

Còn với tài khoản Master không có giới hạn, tuy nhiên bạn cần liên hệ với FTP trước khi mua các tài khoản có tổng số vốn lớn hơn $400,000.

Tôi có được phép giao dịch qua đêm, qua tuần?

Có, bạn được phép giao dịch qua đêm với tất cả các loại tài khoản.

Tài khoản Experienced được phép giữ giao dịch qua tuần.

Tài khoản Master và Advanced không được phép giữ lệnh qua tuần. Bạn cần đóng giao dịch trước khi thị trường đóng cửa vào cuối tuần.

Tôi có phải đặt cắt lỗ cho mọi giao dịch?

Với tài khoản Advanced – bạn phải đặt cắt lỗ cho mọi giao dịch.

Tài khoản Experienced và Master không bắt buộc đặt cắt lỗ.

Tôi có được phép giao dịch tin tức không?

Có, bạn được phép giao dịch tin tức với tất cả các loại tài khoản của FTP.

Tôi có được giao dịch Hedging không?

Có, bạn được phép giao dịch hedging, trong cùng một thị trường cùng một thời điểm.

Tôi có thể giao dịch những sản phẩm nào?

Bạn được phép giao dịch

Forex (tiền tệ).

Indices (chỉ số).

Commomdities (hàng hóa).

Crypto (tiền điện tử).

Để xem chi tiết các sản phẩm được giao dịch bạn xem tại đây.

Tôi có được phép sao chép giao dịch không?

Có, bạn được phép sao chép giao dịch của chính mình.

Bạn không được sao chép giao dịch từ người khác và chỉ được phép sao chép cho 1 tài khoản duy nhất của FTP.

Thời gian đánh giá có giới hạn không?

Không, bạn không bị giới hạn thời gian trong giai đoạn đánh giá.

FTP không muốn bạn bị áp lực và đưa ra mức rủi ro mạo hiểm.

FTP cung cấp nền tảng giao dịch nào?

Bạn có thể chọn nền tảng giao dịch MT4 hoặc MT5.

Tải MT4Tải MT5

Tôi có thể chuyển tài khoản MT4 sang MT5 hoặc MT5 sang MT4 không?

Có, tuy nhiên bạn cần trả một mức phí là $25 để thực hiện yêu cầu này.

Bạn cần thanh toán cho yêu cầu chuyển đổi nền tảng giao dịch tại đây.

Spread, commissions trên tài khoản của FTP là bao nhiêu?

FTP chọn nhà cung cấp thanh khoản là Eightcap, phí Spread, Swap, Commission của họ rất cạnh tranh trên thị trường. 

FTP sử dụng tài khoản Raw của Eightcap, để xem chi tiết mức phí bạn có thể xem tại đây.

Tôi có thể tải phần mềm quản lý vốn của FTP ở đâu?

Phần mềm quản lý vốn cho MT4 – Tải ở đây.

Phần mềm quản lý vốn cho MT5 – Tải ở đây.

FTP có bảng điều khiển không?

Có, bạn có thể xem bảng điều khiển của FTP ở hình bên dưới:

Tôi có thể thanh toán phí tham gia thử thách bằng những phương thức nào?

Bạn có thể thanh toán phí cho FTP qua:

– Paypal.

– Thẻ credit/debit.

– Crypto

V. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán thử thách cấp vốn

Trước khi tham gia thử thách cấp vốn quỹ Funded Trading Plus hãy đảm bảo bạn đã nắm rõ các quy tắc.

Để đăng ký bạn nhấn vào đây

Tại giao diện chính của website bạn tìm tới mục Our Programs

Đầu tiên bạn chọn loại tài khoản và kích thước, sau đó nhấn vào Start

Ví dụ: Bạn có thể chọn như hình trên để tham gia thử thách cấp vốn tài khoản Experienced với kích thước $100,000.

Tiếp đó bạn chọn nền tảng giao dịch, bạn nên chọn nền tảng MT5 vì có nhiều ưu điểm hơn so với MT4.

Bạn nhấn vào Start Now

Nhấn vào Click Here To Enter Your Code, để thêm mã giảm giá.

Mã: hocvientrader10 – giảm 10%

Bạn điền thông tin: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email.

Bạn chọn hình thức thanh toán.

TFP cho phép bạn thanh toán qua:

– Paypal.

– Thẻ credit/debit.

– Crypto

Để tiện lợi bạn nên dùng thẻ credit/debit, bạn tích chọn vào Credit Card (Stripe) và điền thông tin thẻ.

Tiếp đó, tích chọn đồng ý các điều khoản, cuối cùng nhấn vào Place Order để hoàn thành quá trình đăng ký và thanh toán.

Thông tin xác nhận đơn hàng và tài khoản sẽ được gửi qua email, nếu không nhận được thông tin tài khoản của FTP, bạn hãy kiểm tra hộp thư rác (spam) trước khi liên hệ với FTP qua email info@fundedtradingplus.com để được hỗ trợ.

Trên đây là những chia sẻ về quỹ Funded Trading Plus để bạn tham khảo, nếu có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Tham gia cộng đồng Funded Trader tại đây:

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES

2 COMMENTS

4 3 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
dong
dong
2 months ago

Tăng trưởng đến mức nào cũng chỉ giới hạn sụt giảm do chính mình tạo ra, vậy thì khác giờ lừa bịp người tham gia; vậy mà cũng đc 4,9*

spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!