test
HomeCông cụFX Blue Personal Trade Copier For MT4 - Phần mềm Sao chép...

FX Blue Personal Trade Copier For MT4 – Phần mềm Sao chép tín hiệu giao dịch cho Trader

Trong bài viết hôm nay, Học Viện Trader sẽ giới thiệu với các bạn công cụ sao chép tín hiệu giao dịch sang nhiều tài khoản MT4. Đây thật sự là công cụ hữu dụng đối với các bạn đang quản lý nhiều tài khoản MT4. 

Công cụ này giúp bạn giao dịch nhất quán trên tất cả các tài khoản của mình, mở và đóng giao dịch một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, khi bạn đang giao dịch nhiều tài khoản bạn dễ có tâm lý đưa quyết định giao dịch khác nhau trên các tài khoản, điều này làm bạn bị phân tâm khi phải quan sát quá nhiều thị trường để theo dõi và xử lý lệnh giao dịch.

Công cụ này còn cho phép bạn thiết lập các mức rủi ro khác nhau ở các tài khoản.

Có 2 khái niệm bạn cần nắm vững đó là:

– Tài khoản gửi tín hiệu giao dịch gọi tắt là tài khoản gửi (Sender).

– Tài khoản nhận tín hiệu giao dịch gọi tắt là tài khoản nhận (Receiver).

Xem thêm FX Blue Personal Trade Copier for MT5

I. Thông tin về phần mềm 

FX Blue Personal Trade Copier for MT4 (PTC) 

PTC là gì?

PTC là công cụ giúp bạn sao chép giữa 2 hay nhiều tài khoản MT4 cùng chạy trên một máy tính. Đây là công cụ cực kỳ hữu dụng cho Trader khi đang quản lý nhiều tài khoản. 

Những tính năng của PTC

– Sao chép giao dịch tài khoản MT4 sang MT4.

– Sao chép giao dịch từ 1 tài khoản gửi sang nhiều tài khoản nhận.

– Sao chép giao dịch từ nhiều tài khoản gửi sang 1 tài khoản nhận.

– Sao chép tài khoản demo – live, demo – demo, live – demo, live – live.

II. Cách thức hoạt động của PTC

1. Đặt và đóng lệnh giao dịch.

EA của tài khoản gửi sẽ gửi tín hiệu đến EA của tài khoản nhận khi phát hiện ra có một giao dịch mới mở trong phần mềm MT4. 

Tài khoản nhận sẽ nhận tín hiệu giao dịch và thực hiện giao dịch cùng một lúc. Tốc độ truyền tín hiệu là ngay tức thì.

Thời gian sao chép tín hiệu gần như phụ thuộc hoàn toàn vào môi giới, chứ không phải vào tốc độ truyền tải giữa hai phần mềm giao dịch.

Điều tương tự cũng áp dụng cho việc đóng các giao dịch. Ngay sau khi phát hiện rằng lệnh mở trước đó đã bị đóng, tài khoản gửi sẽ phát tín hiệu đóng giao dịch tài khoản nhận cũng sẽ thực thi điều đó ngay lập tức.

Theo mặc định PTC bỏ qua bất kỳ giao dịch nào đã mở khi nó bắt đầu chạy. Bạn cũng có thể sao chép các lệnh này nhưng bạn cần điều chỉnh mức trượt giá của hệ thống.

2. Tốc độ xử lý. 

Khi tài khoản nhận nhận được tín hiệu từ tài khoản gửi, nó sẽ đưa ra yêu cầu đến nhà môi giới gần như ngay lập tức.

3. Cắt lỗ và chốt lời trên tài khoản nhận. 

Các mức cắt lỗ và chốt lời tài khoản nhận đều sao chép từ tài khoản gửi. 

Tài khoản nhận có thể điều chỉnh mức cắt lỗ và chốt lời. Nếu muốn bỏ qua tín hiệu chốt lệnh từ tài khoản gửi bạn hãy bật tham số IgnoreAllExitSignals.

4. Khả năng chịu trượt giá và gia nhập thị trường.

Theo mặc định, có một giới hạn về chênh lệch giá mà PTC sẽ chấp nhận giữa giá của tài khoản gửi và giá của tài khoản nhận – được kiểm soát bởi thông số AllowSlippagePips.

Nếu chênh lệch giá giữa tài khoản gửi và tài khoản nhận lớn hơn mức này, thì tài khoản nhận sẽ cố gắng lấy giá của người gửi bằng cách đặt lệnh chờ thay vì vào lệnh trực tiếp tại giá thị trường.

Bạn có thể thay đổi hành vi của PTC theo bốn cách:

– Tăng hoặc giảm dung sai AllowSlippagePips.

– Tắt cài đặt PlaceLimitOrderIfSlipped (false) trong tài khoản nhận. Khi đó nếu chênh lệch giá giữa tài khoản gửi và tài khoản nhận lớn hơn AllowSlippagePips, tài khoản nhận sẽ từ chối giao dịch thay vì cố gắng đặt lệnh đang chờ xử lý.

– Bật TradeAllOrdersAtMarket (true) trong tài khoản nhận. Điều này có nghĩa tài khoản nhận bỏ qua bỏ trượt giá và chấp nhận bất kỳ sự chênh lệch giá nào giữa tài khoản gửi và tài khoản nhận.

– Bật BroadcastAllOrdersAtMarket (true) trong tài khoản gửi. Điều này có tác dụng tương tự như TradeAllOrdersAtMarket ở tài khoản nhận.

III. Cài đặt kích thước giao dịch và mức độ rủi ro cho tài khoản nhận.

PTC đưa ra nhiều chế độ lựa chọn giao dịch khi nhận được tín hiệu từ tài khoản gửi. 

Các chế độ bao gồm:

  • UseFixedLotSize
  • UseRiskFactor
  • LotSizeMultiplier
  • EquityPerLot
  • BalancePerLot
  • CashRiskFixed
  • CashRiskEquityPercent
  • CashRiskBalancePercent
  • NotionalDepositVolume

Lưu ý: Khi thiết lập lựa chọn chế độ nào thì bạn phải tắt các chế độ còn lại bằng cách đặt giá trị thành 0.

1.UseFixedLotSize

Với chế độ này, tài khoản nhận sẽ giao dịch với kích thước cố định, bất kể tài khoản gửi giao dịch với kích thước bao nhiêu.

Ví dụ:

Đặt UseFixedLotSize = 1 (lot) thì tài khoản gửi có giao dịch kích thước (0.01, 0.05 hay 2 lot) bao nhiêu thì tài khoản nhận luôn giao dịch với kích thước cố định là 1 lot.

2.UseRiskFactor

Bạn có thể giao dịch cùng một kích thước tương đối cho tài khoản gửi và nhận bằng cách sử dụng tham số UseRishFactor. Đây là cài đặt mặc định của phần mềm.

UseRishFactor có nghĩa kích thước giao dịch sẽ được điều chỉnh giữa tài khoản gửi và tài khoản nhận dựa trên equity.

Ví dụ:

Thiết lập UseRishFactor = 1.

Tài khoản gửi có Equity = $5000 và giao dịch với kích thước là 0.2 lot thì tài khoản nhận có Equity = $2500 sẽ giao dịch với kích thước là 0.1.

Nếu UseRishFactor = 3. Thì mức độ rủi ro ở tài khoản nhận sẽ gấp ba tài khoản gửi. Khi đó nếu tài khoản gửi giao dịch với kích thước 0.2 lot thì tài khoản nhận giao dịch với kích thước 0.3.

Hay nói cách khác, nếu UseRishFactor = 1, tài khoản gửi rủi ro 1% thì tài khoản nhận cũng có mức rủi ro 1%. 

UseRishFactor = 0.5, tài khoản gửi rủi ro 1% thì tài khoản nhận rủi ro 0.5%.

Tài khoản gửi rủi ro 2% thì tài khoản nhận rủi ro 1%.

UseRishFactor = 3, tài khoản gửi rủi ro 1% thì tài khoản nhận có mức rủi ro là 3% (tính theo Equity của tài khoản).

3. LotSizeMultiplier

Bạn có thể giao dịch nhiều kích thước lot của người gửi bằng cách sử dụng tham số LotSizeMultiplier. 

LotSizeMultiplier = 1, có nghĩa là tài khoản gửi và tài khoản nhận giao dịch cùng một kích thước lot.

Ví dụ:

LotSizeMultiplier = 1, tài khoản gửi giao dịch 0.5 lot thì tài khoản nhận cùng giao dịch 0.5 lot.

LotSizeMultiplier = 2, tài khoản gửi giao dịch 0.5 lot thì tài khoản nhận giao dịch 0.5×2 = 1 lot.

LotSizeMultiplier = 0.5, tài khoản gửi giao dịch 0.5 lot thì tài khoản nhận giao dịch 0.5×0.5 =0.25 lot.

4. EquityPerLot và BalancePerLot

Bạn có thể sử dụng kích thước lot cố định dựa trên Equity hoặc Balance. Nó sẽ bỏ qua kích thước của tài khoản gửi.

EquityPerLot = 5,000 ($5000 được giao dịch 1 lot), Equity của tài khoản nhận là 10,000. Khi nhận được tín hiệu giao dịch của tài khoản gửi thì tài khoản nhận sẽ giao dịch với kích thước: 10000/5000 = 2 lot.

Với BalancePerLot cũng tương tự nhưng được tính theo Balance của tài khoản nhận.

5. CashRiskFixed, CashRiskEquityPercent, CashRiskBalancePercent.

CashRiskFixed: chỉ định một số tiền rủi ro cho mỗi giao dịch.

Ví dụ:  

CashRiskFixed = 100, rủi ro cho mỗi giao dịch tài khoản nhận là $100.

CashRiskFixed = 500, rủi ro cho mỗi giao dịch tài khoản nhận là $500.

CashRiskEquityPercent: tỷ lệ phần trăm rủi ro theo Equity

Ví dụ:

CashRiskEquityPercent = 2,5 – có nghĩa khi nhận được tín hiệu từ tài khoản gửi, tài khoản nhận sẽ tính toán mức rủi ro là 2,5% theo equity của tài khoản. 

CashRiskBalancePercent: tỷ lệ phần trăm rủi ro theo Balance.

Ví dụ: 

CashRiskBalancePercent = 2, có nghĩa mỗi giao dịch thực hiện ở tài khoản nhận có mức rủi ro là 2% theo Balance.

Để sử dụng 3 cài đặt trên, lệnh giao dịch của tài khoản gửi phải có mức cắt lỗ hoặc bạn sử dụng tham số FixedSLPips để thiết lập mức dừng lỗ cố định của tài khoản nhận.

Sau đó EA tài khoản nhận sẽ điều chỉnh kích thước lot của giao dịch sao cho việc chạm mức cắt lỗ không vượt quá mức rủi ro đã thiết lập.

6. Kích thước tối đa và tối thiểu.

Bạn có thể giới hạn kích thước lot bằng cách thiết lập cài đặt:

MaxLots: Kích thước lot tối đa.

MinLots: Kích thước lot tối thiểu.

7. Tên và hậu tố ký hiệu của mã giao dịch.

Tên ký hiệu mã giao dịch không được tiêu chuẩn hóa và có thể khác nhau giữa các nhà môi giới.

Ví dụ: sàn môi giới A có thể là EUR/USD thì một sàn môi giới B có thể là EUR/USD.pro hoặc EUR/USD+.

Khi nhận được tín hiệu giao dịch PTC cần biết nó nên sử dụng mã giao dịch nào và phiên bản nào, nếu có nhiều hơn một ký hiệu.

– PTC hầu như có thể nhận dạng các mã tiền tệ mà không cần phải có thao tác can thiệp thủ công nào.

– PTC thường xử lý các chỉ số kim loại, dầu, chỉ số nhưng có thể yêu cầu ghi đè thủ công với các cài đặt của nó.

– Các thị trường khác, đặc biệt cổ phiếu riêng lẻ như Apple hoặc Google, hầu như sẽ luôn yêu cầu ghi đè thủ công trừ khi bạn đang sao chép giữa 2 tài khoản chung một nhà môi giới.

Các cặp tiền tệ được xử lý bởi tham số ForexSymbolSuffix. 

PTC thường có thể tự động phát hiện mã giao dịch tiền tệ tương đồng ở sàn môi giới khác, nó sẽ thông báo cho bạn nếu không thể.

Nếu bạn thay đổi cài đặt này theo cách thủ công, bạn cần sử dụng hậu tố cho các ký hiệu mã giao dịch bạn muốn giao dịch.

Ví dụ: 

Bạn muốn giao dịch EURUSD.xyz, GBPUSD.xyz thì bạn đặt ForexSymbolSuffix thành .xyz.

Các thị trường khác yêu cầu các ghi chú trong danh sách CustomSymbolMappings.

Ví dụ:

Tên mã giao dịch S&P 500 ở tài khoản gửi là SPX500 và ở tài khoản nhận là US500, thì bạn cần thêm vào mục CustomSymbolMappings là:

SPX500 = .US500

IV. Những câu hỏi thường gặp

Tôi có thể sao chép từ nhiều tài khoản không?

Bạn có thể sao chép (nhận tín hiệu giao dịch) từ nhiều tài khoản.

Tôi có thể giao dịch từ điện thoại của mình không?

Có, bạn có thể giao dịch từ điện thoại của mình với điều kiện bạn cũng đang chạy đồng thời phần mềm MT4 của mình trên máy tính hoặc sử dụng VPS.

Bất kỳ giao dịch nào bạn thực hiện trên tài khoản gửi từ điện thoại của bạn sẽ được phiên bản MT4 cập nhật và tiến hành sao chép sang các tài khoản nhận.

Tôi có thể sao chép lệnh chờ (Pending Orders) không?

Có, để sao chép lệnh chờ phần thiết lập EA nhận tín hiệu bạn chọn True ở mục IncludePendingOrders.

Tôi nên sử dụng Personal Trade Copier hay Trade Mirror?

Nếu bạn chỉ sử dụng vì mục đích cá nhân, bạn nên sử dụng PTC vì nó dễ thiết lập hơn và nó sao chép các giao dịch nhanh hơn vì nó không cần gửi tín hiệu qua internet.

Nhưng cũng vui lòng ghi nhớ các điều kiện giấy phép. Bạn không được phép sử dụng PTC cho mục đích thương mại. Bạn phải sử dụng Trade Mirror để thay thế.

Tôi có thể đăng nhập vào tài khoản nhà môi giới bằng mật khẩu “nhà đầu tư” – investor password.

Bạn có thể đăng nhập mật khẩu chỉ xem với tài khoản gửi.

Còn tài khoản nhận bạn cần phải đăng nhập bằng mật khẩu chính.

Tôi có thể sao chép giữa tài khoản demo và tài khoản tiền thật.

Có, bạn có thể sao chép giữa bất kỳ sự kết hợp nào giữa tài khoản demo và tài khoản tiền thật.

Demo – demo, demo – live, live – demo, live – live.

Tôi có thể sao chép giữa các tài khoản từ các nhà môi giới khác nhau không?

Có, bạn có thể sao chép giữa bất kỳ tài khoản MT4 nào với bất kỳ nhà môi giới MT4.

Tuy nhiên, nếu bạn đang gửi tín hiệu giữa các nhà môi giới khác nhau thì điều đó làm tăng khả năng bạn cần thay đổi hai cài đặt trong PTC.

– Thay đổi khả năng chịu trượt giá do chênh lệch giá giữa các nhà môi giới.

– Thêm bản dịch cho các tên ký hiệu khác nhau trên hai nhà môi giới.

Tôi có cần một máy ảo (VPS) riêng không?

PTC hoạt động yêu cầu các phần mềm MT4 luôn trong trạng thái bật, bạn có thể chạy trên máy tính.

Nếu bạn sử dụng một VPS sẽ tiện lợi hơn rất nhiều.

Khi đó, dù bạn ở bất cứ nơi đâu chỉ cần thao tác trên điện thoại với tài khoản gửi bạn có thể giao dịch cho tất cả các tài khoản bạn đang có.

V: Hướng dẫn đăng ký, cài đặt và sử dụng.

Để tải file cài đặt bạn nhấn vào đây.

Giao diện sẽ hiện lên như sau:

Tiếp đó bạn nhấn vào Fee download

Bạn điền email, đặt username và password sau đó nhấn vào Register

FX Blue sẽ gửi cho bạn một email.

Bạn nhấn vào link như trên hình để xác nhận email.

Tiếp đó bạn cần kích hoạt tài khoản bằng cách gửi email tới: support@fxblue.com

Với nội dung như sau:

Sau khi họ xác minh tài khoản của bạn thành công, bạn đăng nhập và tải phần mềm.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng bạn xem video sau:

Trong quá trình cài đặt và sử dụng nếu có bất cứ thắc mắc nào, bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Đừng quên tham gia cộng đồng Học Viện Trader để nhận được những chia sẻ quý báu từ ace Trade Quỹ.

Cộng đồng Học Viện Trader

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Discord: https://discord.com/hocvientrader

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES

10 COMMENTS

5 3 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

10 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Lâm
Lâm
2 years ago

Xin chào!
Anh chị vui lòng cho hỏi, thường sau bao lâu thì họ xác minh tài khoản xong nhỉ? Tôi đã làm theo đúng như hướng dẫn, gửi mail cho họ đầy đủ mà đến giờ vẫn chưa thấy thành công việc xác minh
Trân trọng cám ơn

Lâm
Lâm
2 years ago
Reply to  forex trader

Cám ơn chủ thớt nhiều nhé

joey
joey
2 years ago

Cho minh hoi lam sao de copy lenh pending a?

Khang
Khang
1 year ago

sao mình mail cả buổi sáng rùi mà chưa xác nhận được thế ad

Nguyen
Nguyen
1 year ago

cho mình hỏi là có thể dùng 2-3 tài khoản gửi được ko. Vì mình vừa đánh quỹ, với tk cá nhân nên mình muốn có 2 tài khoản gửi.

Tuan Anh
Tuan Anh
3 months ago

Nếu 2 tài khoản nhận thuộc cùng một broker thì có cần tạo tradecopy và tradecopy1 như hướng dẫn không bạn?

admin
Admin
3 months ago
Reply to  Tuan Anh

có bạn nhé

spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!