test
HomeCấm VNQuỹ For Traders - Chia sẻ 90% lợi nhuận ngay từ đầu...

Quỹ For Traders – Chia sẻ 90% lợi nhuận ngay từ đầu cho Trader

I. Thông tin quỹ

For Trader là gì?

For Trader là một quỹ cấp vốn thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập (UAE), được thành lập vào tháng 7 năm 2023, ban đầu quỹ có tên là Billion Club.

Cũng như quỹ cấp vốn khác, For Trader đang tìm kiếm các nhà giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận ổn định trên thị trường.

Bằng cách vượt qua 2 vòng thử thách nhà giao dịch sẽ được quản lý số vốn lên tới $300,000 qua hình thức trả phí và $1,500,000 qua chính sách mở rộng.

Ưu điểm của For Trader đó là ăn chia lợi nhuận lớn, quy tắc giao dịch thoải mái, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng.

Nhược điểm là hạn chế sao chép giao dịch từ bên ngoài, ngay cả khi đó là tài khoản của bạn.

Thông tin liên hệ

Website: https://www.fortraders.com/

Discord: https://discord.com/invite/ze9zgt6VJR

Twitter: https://twitter.com/fortraderscom

Email: support@fortraders.com

Headquarter: Goldcrest Executive Building, Office No. 1210, JLT, Cluster C, Dubai, United Arab Emirates.

For Trader có uy tín không?

Đầu tiên, bạn nên tham gia nhóm Discord này, để tham khảo ý kiến của các Trader Việt Nam trước khi tham gia quỹ For Trader.

Trên Trustpilot, For Trader có 243 đánh giá có điểm số trung bình là 4.8, đặc biệt phần lớn các đánh giá gần đây đều tích cực.

Lưu ý: Trước khi tham gia For Trader bạn nên xem kỹ nội dung đánh giá.

Lấy mã giảm giá

II. Sản phẩm quỹ

Thời điểm hiện tại, For Trader cung cấp 2 sản phẩm quỹ:

– Tài khoản Two-Step

– Tài khoản One-Step

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết.

Two-Step là tài khoản có 2 vòng thử thách trong giai đoạn đánh giá.

Các kích thước tài khoản và mức phí tương ứng bạn xem bảng sau:

Quy trình cấp vốn của tài khoản Two-Step.

a. Giai đoạn đánh giá

Trong giai đoạn đánh giá, bạn cần vượt qua 2 vòng thử thách.

Vòng 1

– Mục tiêu lợi nhuận là 8%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 3 ngày.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 9%.

Vòng 2

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 3 ngày.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 9%.

Ví dụ

Bạn tham gia tài khoản $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $8,000 (8%) và vòng 2 là $5,000 (5%).

Giới hạn sụt giảm ngày (Maximum Daily Loss) là 4%, được xác định theo Balance đầu ngày.

Dưới đây là một vài trường hợp để bạn dễ hình dung.

#1.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $100,000.

$100,000 – $100,000*4% = $96,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $96,000.

#2.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $102,000.

$102,000 – $102,000*4% = $97,920.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $97,920.

#3.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $99,000.

$99,000 – $99,000*4% = $95,040.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,040.

Mức giới hạn sụt giảm ngày sẽ được reset khi bước sang ngày mới.

Giới hạn sụt giảm tài khoản (Maximum Loss) là $9,000 (9% theo số vốn ban đầu).

$100,000 – $9,000 = $91,000.

Ở mọi thời điểm, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $91,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

Lưu ý: Các thông số tài khoản bạn có thể dễ dàng theo dõi trên bảng điều khiển của For Trader.

b. Giai đoạn cấp vốn

Vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn. Trên tài khoản cấp vốn sẽ không yêu cầu mục tiêu lợi nhuận.

Hai quy tắc bạn cần nhớ đó là:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 9%.

Bạn nhận được 90% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Chính sách rút lợi nhuận

– Lần rút đầu tiên đủ điều kiện sau 14 ngày tính từ khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên.

– Lần rút tiền thứ 2 trở đi, bạn có thể rút sau 7 ngày.

Lưu ý: Phí sẽ được hoàn lại ở lần rút đầu tiên qua phương thức bạn chọn rút lợi nhuận.

Phương thức rút lợi nhuận

For Traders trả lợi nhuận cho Trader qua:

– Bank Transfer.

– Crypto (USDC – ERC20), tối đa $2,000.

Note: Yêu cầu số tiền tối thiểu là $100, số tiền tối đa rút qua Crypto là $2,000.

Để gửi yêu cầu rút tiền bạn có thể dễ dàng thực hiện trên bảng điều khiển ở thẻ “Payouts“, For Traders sẽ xử lý yêu cầu rút tiền của bạn trong vòng 2 ngày làm việc.

Xem thêm cách lấy địa chỉ ví để rút lợi nhuận.

Chính sách mở rộng vốn

For Traders sẽ đánh giá tài khoản cấp vốn của bạn 4 tháng 1 lần, nếu tài khoản có lãi bạn sẽ được tăng 25% vốn ban đầu. 

Ví dụ:

Tài khoản cấp vốn $100,000

Mở rộng vốn lần 1: $100,000 + $25,000 = $125,000

Mở rộng vốn lần 2: $125,000 + $25,000 = $150,000

….

Số vốn mở rộng tối đa là: $1,500,000.

Điểm khác biệt trong chính sách mở rộng của For Traders so với quỹ cấp vốn khác đó là họ không yêu cầu mức lợi nhuận tối thiểu trong thời gian 4 tháng.

One-Step là tài khoản có duy nhất 1 vòng thử thách trong giai đoạn đánh giá.

Bạn cần chú ý cách tính giới hạn sụt giảm tài khoản của One-Step khác với Two-Step.

Các kích thước tài khoản và mức phí tương ứng bạn xem bảng dưới đây:

Quy trình cấp vốn tài khoản One-Step

a. Giai đoạn đánh giá

Trong giai đoạn đánh giá, bạn cần vượt qua 1 vòng thử thách với yêu cầu sau:

– Mục tiêu lợi nhuận là 9%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 3 ngày.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 3%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 6%.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận là $9,000 (9%)

Giới hạn sụt giảm ngày là 3% theo Balance đầu ngày, cách tính tương tự tài khoản Two-Step.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là 6% được căn cứ theo mức Balance cao nhất bạn từng đạt được.

Một vài trường hợp để bạn dễ hình dung.

#1.

Ngày giao dịch thứ 1, tài khoản có Balance = $100,000.

$100,000 – $100,000*6% = $94,000.

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $94,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

#2.

Ngày giao dịch thứ 2, bạn kiếm được lợi nhuận là $6,000, tài khoản ghi nhận mức Balance cao nhất là $106,000.

$106,000 – $106,000*6% = $97,760.

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $97,760.

#3.

Bạn giao dịch và tiếp tục có thêm lợi nhuận, đến khi mức giới hạn sụt giảm đạt tới $100,000 bằng số vốn ban đầu nó sẽ được cố định.

Điều này có nghĩa, bạn có kiếm thêm bao nhiêu lợi nhuận, mức Balance cao nhất ghi nhận là 109,000, 110,000… thì mức giới hạn sụt giảm tài khoản vẫn là $100,000.

b. Giai đoạn cấp vốn

Sau khi hoàn thành giai đoạn đánh giá, bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn.

2 quy tắc chính bạn cần nhớ đó là:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 3%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 6%.

Bạn cũng sẽ nhận được 90% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Cũng giống như tài khoản 1 vòng của các công ty cấp vốn khác, giới hạn sụt giảm sẽ không được reset lại như đầu khi bạn rút lợi nhuận, do đó bạn cần bớt lại 1 phần lợi nhuận để tài khoản hoạt động.

Ví dụ:

Bạn có được tài khoản cấp vốn One-step $100,000, bạn tạo ra $7,000 lợi nhuận, tài khoản ghi nhận mức Balance cao nhất là $107,000.

Lúc này, mức giới hạn sụt giảm tài khoản là $100,000 (bằng số vốn ban đầu).

Nếu bạn rút $2,000, bạn sẽ có biên độ sụt giảm tài khoản là $5,000 trước khi dẫn tới vi phạm.

Nếu bạn rút $3,000, bạn sẽ có biên độ sụt giảm tài khoản là $4,000 trước khi dẫn tới vi phạm.

Nếu bạn rút $4,000, bạn sẽ có biên độ sụt giảm tài khoản là $3,000 trước khi dẫn tới vi phạm.

Với chính sách này, bạn nên rút tiền khi mức sụt giảm tài khoản được cố định ở số vốn ban đầu để tránh gặp phải bất lợi, dễ dẫn tới vi phạm.

Chính sách rút lợi nhuận

Tương tự tài khoản Two-Step

Phương thức rút lợi nhuận

Tương tự tài khoản Two-Step

III. Những câu hỏi thường gặp

For Traders có những tùy chọn add-on nào cho tài khoản?

For Trader cung cấp những tùy chọn add-on sau

Tài khoản Two-Step

Payout: Thanh toán lợi nhuận 2 tuần 1 lần (Bi-Weekly) hoặc 1 tuần 1 lần (Weekly).

Max Drawdown: Giới hạn sụt giảm tài khoản là 9% hoặc 10%.

Refund: Hoàn phí 100% hoặc 125%.

Profit Target: Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là 8% hoặc 10%

Lưu ý: Nếu bạn chọn mục tiêu lợi nhuận là 10% thì mục tiêu lợi nhuận vòng 2 sẽ là 7%.

Daily Drawdown: Giới hạn sụt giảm ngày 3%, 4% hoặc 5%.

Profit Split: Ăn chia lợi nhuận 90% hoặc 80%.

Tài khoản One-Step

Nhìn chung, khi bạn trả phí càng cao thì tài khoản càng nhiều quyền lợi.

Có Trader Việt Nam nào nhận được thanh toán từ quỹ For Trader chưa?

Đã có nhiều Trader Việt Nam chia sẻ nhận được thanh toán từ quỹ For Trader.

For Traders có giới hạn thiết bị đăng nhập và địa chỉ IP không?

Không, For Traders không giới hạn thiết bị và địa chỉ IP đăng nhập, miễn sao tất cả giao dịch đều do chính bạn thực hiện.

Điều gì xảy ra khi tôi hoàn thành mục tiêu lợi nhuận?

Nếu bạn hoàn thành vòng 1 hoặc vòng 2 bạn sẽ được tự động chuyển tới giai đoạn tiếp theo.

Thực tế, nếu bạn đáp ứng được các tiêu chí đủ điều kiện và chuyển sang giai đoạn tiếp theo của thử thách, tài khoản sẽ bị đóng và bạn sẽ nhận được thông tin tài khoản mới của mình trong email.

Tôi cần những tài liệu gì để xác minh KYC?

Để thực hiện xác minh KYC, bạn cần cung cấp những tài liệu sau:

– Giấy tờ xác minh danh tính: bạn có thể sử dụng căn cước, hộ chiếu hoặc bằng lái xe.

– Một bức ảnh Selfie.

Tôi có được phép hợp nhất tài khoản không?

Hiện tại, For Traders chưa hỗ trợ hợp nhất tài khoản cấp vốn.

Tôi có thể giao dịch bằng EA hoặc Indicators không?

Có, bạn có thể sử dụng EA hoặc Indicator để giao dịch.

Tôi có thể sao chép giao dịch không?

Có, cụ thể bạn được phép sử dụng tài khoản For Traders của bạn sao chép sang tài khoản cá nhân, tài khoản công ty cấp vốn khác.

Bạn không được phép sao chép từ tài khoản cá nhân, tài khoản công ty cấp vốn khác sang tài khoản của For Traders.

Tóm lại, bạn không được phép sao chép tín hiệu giao dịch từ tài khoản bên ngoài vào tài khoản For Traders cấp cho bạn.

Tôi có thể mua 3 tài khoản kích thước $100.000 và sử dụng EA để sao chép giao dịch giữa các tài khoản này?

Có, bạn có thể làm vậy.

Tôi có thể giao dịch Hedging không?

Có, bạn được phép giao dịch Hedging trong một tài khoản. 

Không được phép Hedging trên hai hay nhiều tài khoản cùng lúc.

Tôi có thể giữ giao dịch qua đêm, qua tuần không?

Có, bạn được phép.

Tôi có thể giao dịch tin tức không?

Có, bạn có thể giao dịch tin tức.

Tôi có bắt buộc phải đặt cắt lỗ không?

Không, bạn không nhất thiết phải đặt cắt lỗ. 

For Traders sử dụng nhà môi giới nào?

Các tài khoản của For Traders được cung cấp bởi Purple Trading.

Tôi có thể giao dịch tiền điện tử vào cuối tuần không?

Không, lý do là các máy chủ của Purple Trading không hoạt động vào cuối tuần.

Tôi có thể chọn nền tảng giao dịch nào?

Bạn có thể lựa chọn MT4 hoặc MT5.

Mức đòn bẩy trên các tài khoản của For Traders là bao nhiêu?

Mức đòn bẩy cụ thể trên các sản phẩm giao dịch (Instrument) bạn xem bảng sau:

Trên tài khoản cấp vốn mức đòn bẩy đối với Forex sẽ được hạ xuống còn 1:40.

Phí Commission và Spread trên tài khoản For Traders là bao nhiêu?

Phí commission như sau:

– Forex, Metal, Commodities là $5/lot

– Stocks là $6/lot.

Indices & Crypto miễn phí commission.

Mức spread bạn có thể tham khảo bảng sau:

Tôi có thể thanh toán phí tham gia thử thách cấp vốn bằng cách nào?

Bạn có thể thanh toán bằng:

– Thẻ Visa/Master.

– Crypto.

IV. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán

Để đăng ký tham gia thử thách cấp vốn quỹ For Traders, bạn nhấn vào đây

Lấy mã giảm giá

Giao diện website hiện lên như sau:

Tại đây, bạn điền đầy đủ thông tin: họ tên, email, địa chỉ, chọn kích thước tài khoản, nhập mã giảm giá nếu có, sau đó nhấn vào “Continue

Bạn nhấn vào “Finalize Your Order

Bạn có thể chọn thanh toán qua thẻ hoặc Crypto, để quá trình thanh toán nhanh chóng bạn nên dùng thẻ bằng cách tích chọn “Pay with card

Sau đó, bạn nhập thông tin thẻ rồi nhấn vào “Pay“.

Mọi thông tin đơn hàng sẽ được gửi qua email bạn đăng ký.

Trên đây là toàn bộ thông tin về quỹ For Traders để bạn tham khảo, nếu có bất cứ thắc mắc nào, bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Đừng quên tham gia cộng đồng Học Viện Trader để nhận được những chia sẻ quý báu từ ace Trade Quỹ.

Cộng đồng Học Viện Trader

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Discord: https://discord.com/hocvientrader

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES

7 COMMENTS

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

7 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ngoc
Ngoc
8 months ago

E tưởng là Deel ko hợp tác với Quỹ nữa hả anh

admin
Admin
8 months ago
Reply to  Ngoc

có 1 số quỹ vẫn được deel cung cấp dịch vụ bạn à

Lonely
Lonely
7 months ago

Quỹ này kyc như thế nào vậy ạ? Có cần phỏng vấn không?

admin
Admin
7 months ago
Reply to  Lonely

không cần phỏng vấn bạn

a tú
6 months ago

quỹ này mới ra uy tín chứ a?

admin
Admin
6 months ago
Reply to  a tú

bạn tham khảo thêm thông tin ở đây: https://www.facebook.com/groups/hocvientrader/posts/1402073920689383/

Lonely
Lonely
6 months ago

Sao e vào phần đăng nhập trang chủ lại không phần đăng ký tài khoản ạ? Hay phải mua tài khoản rồi mới được cấp tài khoản vào trang chủ

spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!