HomeCơ Hội Cho TraderSure Leverage - Quỹ cấp vốn cho phép giao dịch cao tần

Sure Leverage – Quỹ cấp vốn cho phép giao dịch cao tần

I. Thông tin quỹ

Sure Leverage là gì?

Sure Leverage là một quỹ cấp vốn được đăng ký hoạt động ở quần đảo Cayman, thành lập vào tháng 10 năm 2023.

Các thành viên điều hành quỹ gồm có: Sebastian Ness, Peter Papadeas, Connor St-Louis và Azmain.

Tham gia Sure Leverage cho phép bạn quản lý số vốn tối đa lên tới $800,000 và nhận được 80% lợi nhuận.

Thông tin liên hệ

Website: https://sureleverage.com

Discord: https://discord.com/sureleverage

Twitter (X): https://twitter.com/SureLeverage

Email: support@sureleverage.com

Address: 5th floor genesis building, Genesis close George Town, Cayman Islands

Sure Leverage có uy tín không?

Đầu tiên, bạn nên tham gia nhóm Discord này, để nhận được những chia sẻ của ae Trader Việt Nam về quỹ Sure Leverage.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các đánh giá của Trader trên thế giới về Sure Leverage ở Trustpilot.

Hiện tại, Sure Leverage có 49 đánh giá với điểm số trung bình là 4.7, nội dung chi tiết các đánh giá bạn xem ở đây.

Lưu ý: Bạn nên chấp nhận rủi ro nếu muốn tham gia quỹ cấp vốn mới như Sure Leverage.

Lấy mã giảm giá

II. Sản phẩm quỹ

Hiện tại, Sure Lever cung cấp 2 loại tài khoản.

– Tài khoản 2 Step

– Tài khoản 1 Step

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết.

Đúng như tên gọi của nó, tài khoản này bạn cần trải qua 2 vòng thử thách để nhận được tài khoản cấp vốn.

Trong tài khoản 2 Step có 2 chế độ để bạn lựa chọn là Power và Supper Elite, sự khác nhau giữa 2 chế độ này đó là mức giới hạn sụt giảm cho phép.

Nếu chọn Power, tài khoản sẽ có giới hạn sụt giảm ngày là 5% và giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%, còn chế độ Supper Elite cho phép sụt giảm ngày là 6% và sụt giảm tài khoản là 12%.

Dưới đây là các kích thước tài khoản và mức phí niêm yết của tài khoản 2 Step.

Lưu ý: Mặc định Sure Lever không có chính sách hoàn phí, tuy nhiên họ thường có các ưu đãi giảm giá kèm theo hoàn phí.

Quy trình cấp vốn

Phần quy trình cấp vốn, chúng ta sẽ xét tài khoản 2 Step Power, còn đối chế độ Supper Elite, bạn suy luận tương tự.

a. Giai đoạn đánh giá

Trong giai đoạn đánh giá, bạn cần vượt qua 2 vòng thử thách với yêu cầu sau:

Vòng 1

– Mục tiêu lợi nhuận là 10%

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 5 ngày

– Thời gian không giới hạn

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Vòng 2

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 5 ngày

– Thời gian không giới hạn

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản kích thước $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $10,000 và vòng 2 là $5,000

Giới hạn sụt giảm ngày là 5%, được xác định theo Balance đầu ngày.

Một vài trường hợp để bạn dễ hình dung:

#1.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = Equity = $100,000.

Trường hợp này, bạn không giữ giao dịch nào qua đêm.

$100,000 – $100,000*5% = $95,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

#2.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $102,000; Equity = $100,000.

Trường hợp này, bạn giữ giao dịch lỗ qua đêm, tại thời điểm bắt đầu một ngày giao dịch ghi nhận mức Equity = $100,000.

Do mức giới hạn luôn được xác định theo Balance đầu ngày:

$102,000 – $102,000*5% = $96,900.

Trong ngày, bạn không được phép để tài khoản sụt giảm dưới mức $96,900, điều này cũng có nghĩa nếu khoản lỗ của bạn sụt giảm thêm $3,100 thì sẽ dẫn tới vi phạm.

#3.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $99,000; Equity = $101,000.

Trường hợp này, bạn giữ giao dịch lời qua đêm, tại thời điểm bắt đầu ngày giao dịch ghi nhận mức Equity = $101,000.

Do mức giới hạn luôn được xác định theo Balance đầu ngày:

$99,000 – $99,000*5% = $94,050.

Trong ngày, bạn không được phép để tài khoản sụt giảm dưới mức $94,050.

Nhìn chung, cách tính giới hạn sụt giảm theo Balance đầu ngày, bạn sẽ không gặp bất lợi khi giữ giao dịch lời qua đêm.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $10,000 (10% vốn ban đầu).

$100,000 – $10,000 = $90,000

Ở mọi thời điểm, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $90,000.

b. Giai đoạn cấp vốn

Sau khi vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn. Trên tài khoản cấp vốn, bạn cần chú ý 2 quy tắc sau:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Cách tính các mức giới hạn sụt giảm tương tự giai đoạn đánh giá.

Bạn sẽ nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Chính sách giao dịch nhất quán

Chính sách này chỉ áp dụng ở giai đoạn cấp vốn, không áp dụng cho giai đoạn đánh giá.

– Nhất quán lợi nhuận

Điều này có nghĩa, bất kỳ khoản lợi nhuận nào cũng không được vượt quá 25% tổng lợi nhuận bạn đạt được.

Ví dụ: Bạn có khoản lợi nhuận là $10,000 thì không có bất cứ giao dịch nào có lợi nhuận vượt quá $2,500.

– Nhất quán về khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch trung bình (Lot size Average) = Tổng khối lượng (Total Lot)/ Số giao dịch (Trades Executed).

Khối lượng các giao dịch cần nằm trong khoảng từ 0.25*Lot size Average đến 2.0

Ví dụ: Bạn giao dịch có tổng khối lượng là 100 lot với 50 giao dịch.

Khối lượng giao dịch trung bình = 100/50 = 2 lot.

Để đảm bảo tính nhất quán khối lượng, các giao dịch cần nằm trong khoảng 0.5 lot đến 4 lot.

Chính sách rút tiền

Lần rút tiền đầu tiên, bạn có thể rút sau 30 ngày, yêu cầu hoàn thành 5 ngày giao dịch tối thiểu.

Từ lần rút thứ 2 trở đi, bạn có thể rút sau 14 ngày.

Bạn có thể chủ động gửi yêu cầu rút tiền trên bảng điều khiển, bạn sẽ nhận được khoản thanh toán của mình trong vòng 10 ngày làm việc.

Lưu ý: Sure Leverage yêu cầu số tiền tối thiểu là $100.

Phương thức rút tiền

Sure Leverage trả lợi nhuận cho Trader qua 2 phương thức chính:

  • Bank wire transfer
  • Crypto.

Tài khoản 1 Step, bạn chỉ cần vượt qua một vòng thử thách để nhận tài khoản cấp vốn, tuy nhiên nó sẽ có mức phí cao hơn so với tài khoản 2 Step cùng kích thước.

Các kích thước tài khoản và mức phí niêm yết, bạn xem bảng sau:

Trong tài khoản 1 Step có 3 chế độ để bạn lựa chọn, chế độ Power cho phép tài khoản có giới hạn sụt giảm là 10% còn Supper Elite là 12%.

Đặc biệt chế độ HFT chỉ có một kích thước duy nhất là $100,000 được thiết kế để phục vụ các nhà giao dịch cao tần (High-Frequency Trading), cho phép giao dịch EA. Tuy nhiên, giới hạn sụt giảm tài khoản cho phép chỉ là 8%.

Quy trình cấp vốn

Chúng ta sẽ xét tài khoản 1 Step Power, các chế độ còn lại bạn suy luận tương tự.

a. Giai đoạn đánh giá

Giai đoạn đánh giá bạn cần vượt qua một vòng thử thách với yêu cầu sau:

– Mục tiêu lợi nhuận là 10%

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 5 ngày

– Thời gian không giới hạn

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản $100,000

Mục tiêu lợi nhuận 1 vòng duy nhất là $10,000.

Giới hạn sụt giảm ngày là 5%, cách tính tượng tự tài khoản 2 Step.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $10,000

$100,000 – $10,000 = $90,000

Trong mọi trường hợp, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $90,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

Tương tự tài khoản 2 Step, 2 quy tắc giao dịch chính bạn cần nhớ trên tài khoản cấp vốn là:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Bạn cũng nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra.

Chính sách giao dịch nhất quán

Tương tự tài khoản 2 Step.

Chính sách rút tiền, phương thức rút tiền 

Tương tự tài khoản 2 Step.

III. Những câu hỏi thường gặp

Quy trình cấp vốn tài khoản 1 Step HFT thế nào?

Đây là tài khoản duy nhất của Sure Leverage cho phép bạn giao dịch HFT (High-frequency trading), EA, nó sẽ có mức đòn bẩy cao hơn nhưng có giới sụt giảm ngày, sụt giảm tài khoản thấp hơn tài khoản 1 Step Power. Yêu cầu các giai đoạn như sau:

Tôi đã hoàn thành vòng 1 hoặc vòng 2 điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Bạn sẽ tự động nhận được tài khoản ở vòng kế tiếp khi qua vòng 1, vòng 2.

Tôi có được phép giao dịch tin tức không?

Không, bạn không được phép giao dịch trước và sau 5 phút khi tức tin quan trọng phát hành.

Tôi có phải đặt cắt lỗ không?

Có, bạn cần phải đặt cắt lỗ trong vòng 1 phút sau khi mở giao dịch.

Việc không đặt cắt lỗ khi giao dịch được coi là một vi phạm mềm, nó không dẫn tới việc chấm dứt tài khoản, tuy nhiên nếu bạn vi phạm nhiều lần Sure Leverage đưa ra các hình thức xử lý nặng tay hơn.

Tôi có được phép sao chép giao dịch không?

Có, bạn được phép sao chép giao dịch, miễn sao tín hiệu giao dịch của chính bạn.

Lưu ý: Bất cứ giao dịch nào giống nhau trên các user khác nhau sẽ dẫn tới vi phạm chính sách của Sure Leverage. Điều này có thể xảy ra khi bạn sử dụng EA giao dịch được cung cấp bởi bên thứ 3.

Tôi có thể giao dịch EA hoặc ALgos?

Có, bạn được phép giao dịch EA hoặc HFT dành riêng cho tài khoản 1 Step HFT, tùy chọn này không áp dụng cho các tài khoản còn lại.

Sure Leverage không cho phép sử dụng EA, chỉ báo, bao gồm các công cụ quản lý rủi ro và hệ thống giao dịch tự động trong các tài khoản thông thường.

Các chiến lược sau đây bị nghiêm cấm:

• High-frequency trading (manually or using a bot)

• Hedge arbitrage trading

• Tick scalping

• Grid trading

• Martingale

• One-sided betting

• Latency arbitrage trading

• Reverse arbitrage trading

• Copying trades from other traders

Nếu phát hiện thấy bất kỳ chiến lược nào trong số này trong tài khoản cấp vốn, chiếc lược đó sẽ bị coi là vi phạm quy tắc sẽ dẫn tới chấm dứt tài khoản.

Tôi có thể hợp nhất tài khoản được không?

Không, Sure Leverage không cho phép hợp nhất tài khoản trong thời gian này.

Tuy nhiên, bạn có thể tham gia nhiều thử thách cùng một lúc với tổng số vốn là $800,000.

Tôi có thể giao dịch 0.01 để hoàn thành số ngày giao dịch trong giai đoạn đánh giá không?

Có, bạn có thể làm vậy.

Sure Leverage sử dụng nhà môi giới nào?

Eightcap được Sure Leverage lựa chọn để cung cấp thanh khoản cho Trader.

Tôi có thể giao dịch trên nền tảng nào?

Sure Leverage cung cấp nền tảng duy nhất là MT4.

Tôi có thể giao dịch những sản phẩm nào?

Bạn có thể giao dịch: Tiền tệ, Kim loại, Chỉ số và Tiền điện tử.

Phí commission đối với tiền tệ là $7/lot.

Tôi có thể thanh toán phí tham gia cho Sure Leverage bằng những cách nào?

Bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sau:

– Thẻ Credit/Debit

– Crypto.

IV. Hướng dẫn dẫn đăng ký và thanh toán

Để đăng ký tham gia thử thách cấp vốn của Sure Leverage, bạn nhấn vào đây.

Lấy mã giảm giá

Giao diện chính website hiện lên như sau:

Bạn nhấn vào “Start Trading

Bạn kéo xuống tìm tới mục “Choose Starting Balance“, bạn chọn loại tài khoản, chế độ và kích thước tài khoản.

Ví dụ: Bạn muốn tham gia tài khoản 2 Step Power kích thước $100,000, bạn chọn như hình trên.

Tiếp đó, bạn nhấn vào “$498

Tại đây, bạn điền đầy đủ thông tin như hình trên, nhập mã giảm giá nếu có.

Để quá trình xử lý nhanh chóng, bạn nên thanh toán qua thẻ bằng cách tích chọn “Credit Card“, sau đó nhập thông tin thẻ.

Cuối cùng, bạn tích chọn đồng ý các điều khoản và nhấn vào “Place order” để hoàn tất quá trình thanh toán.

Mọi thông tin liên quan tới đơn hàng sẽ được gửi tới email bạn đăng ký, nếu cần sự hỗ trợ của Sure Leverage, bạn liên hệ với họ qua email: support@sureleverage.com

Trên đây là toàn bộ thông tin quỹ Sure Leverage để bạn tham khảo, nếu có bất cứ thắc mắc nào, bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Lưu ý: Bài viết sẽ được cập nhật khi Sure Leverage thay đổi chính sách!

Đừng quên tham gia cộng đồng Học Viện Trader để nhận được những chia sẻ quý báu từ ace Trade Quỹ.

Cộng đồng Học Viện Trader

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Discord: https://discord.com/hocvientrader

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!