HomeCơ Hội Cho TraderInstant Funding (IF) - Thông tin chi tiết & lưu ý quan...

Instant Funding (IF) – Thông tin chi tiết & lưu ý quan trọng Trader cần nắm rõ khi tham gia

I. Thông tin quỹ

Instant Funding (viết tắt IF) là một công ty cấp vốn có trụ sở tại Vương quốc Anh, công ty bắt đầu ra mắt dịch vụ cấp vốn từ tháng 6 năm 2022. Kể từ đó, hơn 10.000 nhà giao dịch đã đăng ký tham gia IF.

Ban đầu, IF chỉ tập trung vào tài khoản cấp vốn ngay không thử thách, sau đó với sự phát triển của ngành, đồng thời lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng họ đã đang dạng hóa sản phẩm của mình.

IF đưa ra khái niệm Smart Drawdown giúp họ quản trị rủi ro rất tốt, còn với Trader nếu không hiểu được khái niệm này thì bạn không nên tham gia quỹ IF.

Thông tin liên hệ

Website: https://instantfunding.io/

Discord: https://discord.gg/zPynWcMq4V

Telegram: https://t.me/instantfundingio

Facebook: https://www.facebook.com/instantfundingio

Email: support@instantfunding.io

Lưu ý: Để nhận được sự hỗ trợ của IF bạn nên dùng email hoặc sử dụng công cụ trò chuyện trực tiếp trên website.

Instant Funding có uy tín không?

Đầu tiên, bạn nên vào nhóm Discord này để xem thêm những chia sẻ từ ae Trader Việt Nam về quỹ IF.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo đánh giá của các Trader trên thế giới được chia sẻ công khai trên: Youtube, Trustpilot

Tại thời điểm viết bài, IF có 1,229 đánh giá với điểm trung bình là 4.7 ở Trustpilot.

Lưu ý: Bạn nên xem kỹ nội dung chi tiết các đánh giá trước khi tham gia quỹ IF.

Lấy mã giảm giá

II. Sản phẩm quỹ

Hiện tại, Instant Funding đang cung cấp 3 loại tài khoản: 

– Tài khoản Two-Phase

– Tài khoản One-Phase

– Tài khoản Instant Funding

– Tài khoản Static Drawdown

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết các loại tài khoản này.

Đúng như tên của nó, đây là tài khoản bạn cần vượt qua 2 vòng thử thách trong giai đoạn đánh giá.

Lưu ý: IF không có chính sách hoàn phí điều này áp dụng cho tất cả các loại tài khoản.

a. Giai đoạn đánh giá

Yêu cầu 2 vòng thử thách như sau:

Vòng 1

– Mục tiêu lợi nhuận là 8%.

– Không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10% (Smart Drawdown).

Vòng 2

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%.

– Không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10% (Smart Drawdown).

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản $100,000

  • Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $8,000 và vòng 2 là $5,000.
  • Giới hạn sụt giảm ngày là 5% căn cứ vào mức Equity hoặc Balance đầu ngày, cái nào lớn hơn tính theo cái đó.

Một vài trường hợp để bạn dễ hình dung:

#1.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = Equity = $100,000.

Trường hợp này, bạn không giữ giao dịch nào qua đêm, mức giới hạn sụt giảm ngày được xác định như sau:

$100,000 – $100,000*5% = $95,000

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

#2. 

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $99,000; Equity = $101,000.

Trường hợp này, bạn giữ giao dịch lời qua đêm, tại thời điểm bắt đầu ngày giao dịch ghi nhận mức Equity = $101,000.

Do Equity > Balance, nên mức giới hạn sụt giảm ngày được xác định theo Equity.

$101,000 – $101,000*5% = $95,950

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,950.

#3.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $102,000; Equity = $101,000.

Trường hợp này, bạn giữ giao dịch lỗ qua đêm, tại thời điểm bắt đầu ngày giao dịch ghi nhận mức Equity = $101,000.

Do Balance > Equity, nên mức giới hạn sụt giảm ngày được xác định theo Balance.

$102,000 – $102,000*5% = $96,900

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $96,900.

  • Giới hạn sụt giảm tài khoản là $10,000 (10% vốn ban đầu), cách tính được IF gọi là Smart Drawdown, thực chất đây là cách tính kết hợp cả Absolute Drawdown và Relative Drawdown, nó lấy mốc thay đổi khi bạn tạo ra 5% lợi nhuận.

#1.

Thời điểm ban đầu, giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

$100,000 – $100,000*10% = $90,000

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $90,000.

#2.

Khi bạn có lợi nhuận lớn hơn hoặc bằng 5%, giới hạn sụt giảm tài khoản sẽ dịch lên chỉ 1 lần duy nhất là 5% so với số vốn ban đầu.

Cụ thể, bất cứ khi nào tài khoản ghi nhận mức Balance = $105,000, giới hạn sụt giảm sẽ thay đổi từ 10% xuống còn 5% vốn ban đầu.

$100,000 – $100,000*5% = $95,000.

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,000, nó sẽ được cố định.

Lưu ý: IF có bảng điều khiển giúp bạn theo dõi các thông số giao dịch của tài khoản.

b. Giai đoạn cấp vốn

Vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn.

2 quy tắc chính bạn cần nhớ là:

  • Giới hạn sụt giảm ngày 5%
  • Giới hạn sụt giảm tài khoản 10% (Smart Drawdown). 

Cách tính các mức sụt giảm tương tự giai đoạn đánh giá.

Bạn sẽ nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Dưới đây là lưu ý quan trọng khi bạn muốn rút tiền, điều này áp dụng cho tất cả các tài khoản của IF.

Ví dụ

Bạn có tài khoản cấp vốn $100,000 và có lợi nhuận 6%, tài khoản tăng lên $106,000. Lúc này mức giới hạn sụt giảm tài khoản là $95,000.

Bạn thực hiện rút toàn bộ $6,000, tài khoản về mức vốn ban đầu là $100,000, tuy nhiên giới hạn sụt giảm tài khoản vẫn được cố định ở mức $95,000, chứ không reset như lúc bạn được nhận tài khoản cấp vốn lần đầu tiên.

Hay nói cách khác, khi nhận được tài khoản cấp vốn lần đầu, bạn sẽ có giới hạn sụt giảm là 10%, đến lúc bạn có lợi nhuận 5% thì giới hạn sụt giảm tài khoản được giảm xuống còn 5%, nó sẽ được cố định và không thay đổi ngay cả khi bạn rút lợi nhuận.

Câu hỏi đặt ra là nếu lần đầu tiên bạn có lợi nhuận dưới 5% thì có được rút tiền không?

Câu trả lời là không, do IF yêu cầu giới hạn sụt giảm tài khoản cần được khóa lại ở 5% thì mới được phép rút tiền, điều này có nghĩa ở lần rút đầu tiên, bạn cần có lợi nhuận tối thiểu là 5%, các lần rút tiếp theo không yêu cầu. 

Chính sách rút tiền

Lần rút tiền đầu tiên: Bạn đủ điều kiện rút sau 14 ngày kể từ khi thực hiện giao dịch đầu tiên.

Lần rút tiền tiếp theo: Sau 7 ngày, tính từ khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên kể từ lần thanh toán lợi nhuận trước đó.

Lưu ý: Bạn cần thực hiện KYC ở lần rút tiền đầu tiên.

Phương thức rút tiền

IF trả lợi nhuận cho Trader qua các hình thức sau:

Wise, Rise 

Crypto (giới hạn tối đa là $750)

Yêu cầu số tiền rút tối thiểu là $25.

Xem thêm cách lấy địa chỉ ví Crypto để rút lợi nhuận.

Chính sách mở rộng

Bạn đủ điều kiện mở rộng vốn khi:

– Tài khoản tăng trưởng 10% 

– Giữ lại 5% lợi nhuận (hay 50% của 10% lợi nhuận).

Ví dụ:

Tài khoản cấp vốn $100,000 bạn tăng trưởng 10% là $10,000, bạn cần giữ lại $5,000 để được mở rộng vốn.

Việc mở rộng vốn bạn có thể chủ động thao tác trên bảng điều khiển của IF.

Sau khi mở rộng, bạn sẽ được nhân đôi tài khoản và có số vốn mới là $200,000. Tuy nhiên giới hạn sụt giảm tài khoản cho phép chỉ là 5%.

Số vốn mở rộng tối đa cho 1 tài khoản của IF là $1,250,000.

Đây là tài khoản bạn cần vượt qua 1 vòng thử thách duy nhất trong giai đoạn đánh giá.

a. Giai đoạn đánh giá

Yêu cầu 1 vòng thử thách như sau:

– Mục tiêu lợi nhuận là 10%.

– Không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 3%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10% (Smart Drawdown).

Trong đó

Cách tính giới hạn sụt giảm ngày và sụt giảm tài khoản tương tự tài khoản Two-Phase.

b. Giai đoạn cấp vốn

Trên tài khoản cấp vốn, bạn cần chú ý 2 quy tắc sau:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 3%. 

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10% (Smart Drawdown).

Bạn cũng sẽ nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Lưu ý: Tài khoản cấp vốn One-Phase cũng có chính sách tượng tự như tài khoản cấp vốn Two-Phase.

Với tài khoản Instant Funding, bạn không cần trải qua giai đoạn đánh giá, sau khi thanh toán bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn.

Những quy tắc với tài khoản Instant Funding:

– Không có giới hạn sụt giảm ngày.

– Không có giới hạn thời gian.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10% (Smart Drawdown)

– Nhận được 70% lợi nhuận.

Tài khoản Instand Funding có chính sách tương tự tài khoản cấp vốn Two-Phase.

Nếu bạn mong muốn tham gia tài khoản này, để có thể rút tiền sớm thì bạn cần đạt được tối thiểu 5% lợi nhuận ở lần rút tiền đầu tiên, các lần rút tiền tiếp theo không yêu cầu.

Sau lần rút tiền đầu tiên, giới hạn sụt giảm tài khoản chỉ là 5% chứ không phải 10% như ban đầu.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản $10,000 mất khoản phí là $440.

Ban đầu, giới hạn sụt giảm tài khoản là $1,000 (10% vốn ban đầu)

$10,000 – $10,000*10% = $9,000.

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $9,000.

Chẳng hạn, bạn đã lên kế hoạch tạo ra lợi nhuận $650 nhằm thu hồi vốn đã bỏ ra ở lần rút tiền đầu tiên.

Khi bạn có lợi nhuận $500 (5%), mức giới hạn sụt giảm tài khoản sẽ thay đổi:

$10,000 – $10,000*5% = $9,500.

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $9,500.

Bạn thành công trong việc tạo thêm $150 lợi nhuận và có tổng lợi nhuận là $650.

Số tiền bạn nhận được khi rút lợi nhuận là: $650*70% = $455.

Sau đó, tài khoản trở lại số dư ban đầu là $10,000 và có giới hạn sụt giảm tài khoản cố định là 5%.

Đây là sản phẩm mới của IF, đặc điểm của tài khoản này là cách tính giới hạn sụt giảm tài khoản được cố định, giống với tài khoản của quỹ FTMO.

Nó có 3 loại:

– Tài khoản One-Phase Static Drawdown (quy trình cấp vốn tương tự tài khoản One-Phase).

– Tài khoản Two-Phase Static Drawdown (quy trình cấp vốn tương tự tài khoản Two-Phase).

– Tài khoản Three-Phase Static Drawdown.

Ưu điểm: Trên tài khoản cấp vốn bạn có thể rút tiền khi có lợi nhuận, chứ không yêu cầu lợi nhuận tối thiểu 5% như các tài khoản sử dụng Smart Drawdown.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản Two-Phase Static Drawdown kích thước $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $8,000 và vòng 2 là $5,000.

Số ngày giao dịch tối thiểu là 3 ngày.

Giới hạn sụt giảm ngày là $4,000, mức giới hạn sụt giảm ngày được xác định tương tự tài khoản One-Phase phía trên (mục 1).

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $10,000.

$100,000 – $10,000 = $90,000

Ở mọi thời điểm, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $90,000, nó sẽ được cố định ở mức này bất kể bạn có tạo ra bao nhiêu lợi nhuận.

Chính sách rút tiền

Lần rút tiền đầu tiên sau 14 ngày, các lần rút tiền tiếp theo sau 7 ngày.

Dưới đây là bảng so sánh các loại tài khoản quỹ IF đang cung cấp:

III. Những câu hỏi thường gặp

IF cấm những hình thức giao dịch nào?

IF cấm những cách giao dịch sau:

– Grid Trading (giao dịch lưới)

– HFT/Tick Scalping (giao dịch cao tần)

– Hedging/Reversing Between Accounts (đánh cược ngược chiều trên 2 hay nhiều tài khoản khác nhau).

Chi tiết bạn xem thêm các điều khoản của IF ở đây.

Điều gì xảy ra khi tôi hoàn thành giai đoạn đánh giá?

Sau khi hoàn thành giai đoạn đánh giá, IF sẽ liên hệ với bạn để hoàn thành thỏa thuận giao dịch trước khi nhận tài khoản cấp vốn.

Mức vốn tối đa nhà giao dịch có thể có là bao nhiêu?

Số vốn tối đa đối với mỗi nhà giao dịch là $2,500,000.

Tôi có thể giao dịch tin tức không?

IF có hạn chế giao dịch trong thời gian pháp hành tin tức.

Cụ thể: Bạn không được phép giao dịch trước sau 4 phút phát hành tin tức (tổng khoảng thời gian là 8 phút).

Trong khoảng thời gian 8 phút này, bạn không được phép mở giao dịch mới (trực tiếp hay lệnh chờ) hoặc chốt lời, chốt lỗ, mọi khoản lợi nhuận kiếm được trong thời gian này sẽ bị khấu trừ khỏi tài khoản.

Trong một số trường hợp tài khoản có thể bị thiết lập lại nếu hệ thống của IF gắn cờ rủi ro quá cao.

Quy tắc này áp dụng cho các sự kiện tin tức lớn:

Tôi có được giữ giao dịch vào cuối tuần?

Tài khoản One-Phase và Two-Phase.

Bạn được phép giữ giao dịch qua tuần.

Tài khoản Instant Funding

Bạn cần phải đóng các giao dịch trước 1 giờ trước khi thị trường đóng cửa, nếu không hệ thống của IF sẽ tự động đóng các giao dịch này trước 30 phút khi thị trường đóng cửa.

Nếu bạn muốn bật tính năng giữ giao dịch qua tuần, bạn có thể thao tác trên bảng điều khiển, đổi lại đòn bẩy tài khoản sẽ bị giảm từ 1:100 xuống 1:30.

Tôi có được giữ giao dịch qua đêm?

Bạn được phép giữ giao dịch qua đêm, tuy nhiên nếu gặp phải tổn thất do trượt giá khi thị trường có thanh khoản thấp, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và IF không có trách nhiệm hoàn trả tổn thất đó.

Tôi có thể sao chép giao dịch không?

Bạn có thể sao chép vào 1 trong số các tài khoản của IF, tuy nhiên bạn không được sao chép vào nhiều tài khoản của IF với cùng 1 chiến lược.

Lưu ý: 

– IF không cho phép bạn sử dụng nhiều tài khoản của họ với chiến lược giao dịch tương tự hay dùng chung 1 tín hiệu giao dịch.

– Nếu bị phát hiện sử dụng cùng 1 EA trên nhiều tài khoản thì các tài khoản đó sẽ bị gắn cờ.

IF có bảng điều khiển không?

Có, trên bảng điều khiển của IF bạn có thể xem giới hạn sụt giảm, mục tiêu lợi nhuận và nhiều thông số khác.

Tôi có thể sử dụng nền tảng giao dịch nào?

Hiện, IF chỉ có một nền tảng quy nhất là DXTrade.

Xem thêm hướng dẫn cách sử dụng nền tảng DXTrade.

Tôi có thể giao dịch những sản phẩm nào?

Bạn có thể giao dịch: Tiền tệ, chỉ số, hàng hóa, tiền điện tử.

Mức Spread bạn tham khảo bảng sau:

Thời gian tài khoản không hoạt động là bao lâu?

Mặc dù không có giới hạn thời gian trên các tài khoản của IF, tuy nhiên bạn không được phép để tài khoản không hoạt động trong 30 ngày liên tục.

Sau khi mua tài khoản, tôi không muốn tham gia liệu tôi có được hoàn tiền?

Bạn sẽ được hoàn tiền với điều kiện tài khoản chưa thực hiện bất cứ giao dịch nào và không quá 14 ngày.

Tôi có thể thanh toán phí cho IF bằng những hình thức nào?

Bạn có thể thanh toán phí cho IF qua:

– Thẻ Credit/Debit

– Crypto.

– Skrill, Netteller.

IV. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán

Để tham gia quỹ IF bạn nhấn vào đây

Lấy mã giảm giá

Giao diện chính của website hiện lên như sau:

Tại đây bạn điền thông tin: họ tên, email, số điện thoại, đặt mật khẩu, tích chọn đồng ý các điều khoản, sau đó nhấn vào “Crete Account

Một email xác nhận đăng ký thành công sẽ được gửi tới email bạn đăng ký.

Tiếp đó, bạn đăng nhập tài khoản

https://hub.instantfunding.io/Account/Login

Bạn nhập email, mật khẩu và nhấn vào “Login

Ở giao diện chính của bảng điều khiển, bạn nhấn chọn “Get Started

Bạn chọn loại tài khoản tham gia, kích thước, nền tảng giao dịch…

Ví dụ: Bạn muốn tham gia tài khoản Two-Phase kích thước $50k, bạn chọn như hình trên.

Sau đó bạn nhấn vào “Create Order

Bạn lựa chọn phương thức thanh toán, để quá trình thanh toán xử lý nhanh chóng bạn nên dùng thẻ Credit/Debit bằng cách chọn vào Pay by Card

Bạn điền thông tin thẻ và nhấn vào “Pay for order

Mọi thông tin về đơn hàng sẽ được IF gửi qua email bạn đăng ký.

Trên đây là toàn bộ thông tin về quỹ Instant Funding để bạn tham khảo, nếu có bất cứ thắc mắc nào bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Đừng quên tham gia cộng đồng Học Viện Trader để nhận được những chia sẻ quý báu từ ace Trade Quỹ.

Cộng đồng Học Viện Trader

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Discord: https://discord.com/hocvientrader

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!