HomeCơ Hội Cho TraderThe Trading Pit - Quá chặt chẽ với cách tính Giới hạn...

The Trading Pit – Quá chặt chẽ với cách tính Giới hạn sụt giảm tài khoản

I. Thông tin quỹ 

The Trading Pit là gì?

The Trading Pit là một công ty cấp vốn ở Liechtenstein, được thành lập năm 2021.

Bằng cách yêu cầu các nhà giao dịch chứng minh năng lực của mình trong giai đoạn đánh giá, sau khi đáp ứng các yêu cầu về mục tiêu lợi nhuận và tuân thủ quy tắc giao dịch, Trading Pit sẽ cung cấp vốn để nhà giao dịch kiếm lợi nhuận và được ăn chia, trong khi không phải chịu trách nhiệm với các khoản lỗ.

Nói tới Liechtenstein thì đây là một quốc gia nhỏ bé nằm ở giữa Thụy Sĩ và Áo, quốc gia này giàu thứ 2 thế giới tính theo GDP trên đầu người. Đặc biệt nợ công chỉ chiếm 0.5% GDP, bạn có thể tìm hiểu thêm về quốc gia này tại đây.

Thông tin liên hệ

Website: https://www.thetradingpit.com

Discord: https://discord.gg/TdY8adgfdA

Telegram: https://t.me/TheTradingPitOfficial_Telegram

Email: support@thetradingpit.com

The Trading Pit có uy tín không?

Trên trang Trustpilot, bạn có thể thấy The Trading Pit có rất nhiều đánh giá tích cực. Nội dung chi tiết đánh giá bạn xem ở đây.

Tuy nhiên, bạn cần hiểu rõ các sản phẩm của The Trading Pit nếu có ý định tham gia.

II. Sản phẩm

Theo kế hoạch phát triển Trading Pit sẽ cung cấp dịch vụ cấp vốn giao dịch trên 4 thị trường:

– Ngoại hối (forex)

– Hợp đồng tương lai (futures) 

– Tiền điện tử (crypto)

– Chứng khoán (stock)

Hiện tại, Trading Pit đã triển khai được 2/4 thị trường đó là ngoại hối và hợp đồng tương lai, trong bài viết này Học Viện Trader sẽ tập trung vào dịch vụ cấp vốn của Trading Pit được giao dịch trên thị trường ngoại hối.

Giao dịch trên thị trường ngoại hối Trading Pit cung cấp 4 loại tài khoản: Lite, Standard, Executive và VIP.

Tất cả tài khoản của Trading Pit đều chỉ có 1 vòng thử thách trong giai đoạn đánh giá.

Có một điều bạn cần phải chú ý đó là tài khoản Lite, Standard mức giới hạn sụt giảm tài khoản được tính theo Max Trading Drawdown – Open Traders, còn tài khoản Executive, Vip được tính theo Max Trading Drawdown – Close Traders, những khái niệm này sẽ được làm rõ phía dưới.

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết từng tài khoản.

1. Tài khoản Lite

a. Giai đoạn đánh giá

Để nhận được tài khoản cấp vốn Lite bạn cần vượt qua 1 vòng thử thách với yêu cầu sau:

– Số dư ban đầu: 10,000

– Mục tiêu lợi nhuận: €1,000 (10%)

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 3 ngày

– Thời gian là 90 ngày

– Giới hạn sụt giảm ngày là €500 (5%)

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là €1,000 (10%)

– Đòn bẩy 1:30.

Trong đó:

Giới hạn sụt giảm ngày là €500 (5%) được căn cứ vào Equity đầu ngày.

Để hiểu rõ hơn cách tính giới hạn sụt giảm ngày, chúng ta sẽ đến với một vài trường hợp sau đây:

#1.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = Equity = €10,000.

€10,000 – €500 = €9,500

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới €9,500, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

#2.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance =  €10,000; Equity = €10,100.

Ở trường hợp này, bạn giữ giao dịch lời qua đêm, tại thời điểm bắt đầu ngày mới ghi nhận mức Equity = €10,100.

€10,100 – €500 = €9,600

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức €9,600.

Nhìn chung, với cách tính giới hạn sụt giảm ngày theo Equity, bạn không nên giữ giao dịch qua đêm tránh gặp bất lợi và dễ dẫn tới vi phạm.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là €1,000 (10%) được tính theo Max Trading Drawdown – Open Traders.

Max Trading Drawdown – Open Traders được hiểu là nó sẽ căn cứ vào mức Equity cao nhất bạn từng đạt được để xác định giới hạn sụt giảm.

Một vài trường hợp cụ thể để bạn hiểu rõ:

#1. 

Ngày thứ nhất, bạn không mở giao dịch nào, tài khoản có Balance = Equity = €10,000.

€10,000 – €1,000 = €9,000

Lúc này, giới hạn sụt giảm tài khoản là €9,000.

#2.

Sang ngày thứ 2, bạn mở giao dịch và ghi nhất mức lợi nhuận lớn nhất là €500 (Equity = €10,500).

Sau đó, bạn đóng giao dịch với lợi nhuận chỉ là €300 (Balance = €10,300).

Hệ thống sẽ ghi nhận mức Equity cao nhất của bạn là €10,500 và nó được dùng để xác định giới hạn sụt giảm tài khoản. 

€10,500 – €1,000 = €9,500

Đây chính là cách tính giới hạn sụt giảm bằng Max Trading Drawdown – Open Traders (giao dịch đang mở).

Còn nếu xác định bằng Max Trading Drawdown – Close Traders (giao dịch đã đóng) sẽ sử dụng mức Balance cao nhất bạn từng đạt được (€10,300).

Lúc này, Balance hiện tại là €10,300, trong khi mức giới hạn sụt giảm tài khoản là €9,500.

€10,300 – €9,500 = €800

Điều này có nghĩa bạn chỉ được phép sụt giảm €800 thay vì €1,000 như ban đầu.

Kết thúc ngày giao dịch thứ 2 mức Balance của bạn là €10,300.

#3.

Ngày giao dịch thứ 3, bạn giao dịch và thua lỗ €200.

Balance hiện tại của bạn là: €10,300 – €200 = €10,100.

Mặt khác, giới hạn sụt giảm tài khoản vẫn là €9,500.

Lúc này, bạn chỉ được phép sụt giảm €600.

Nhìn chung, với cách tính Max Trading Drawdown – Open Traders mức giới hạn sụt giảm bị thắt chặt dần khiến bạn rất dễ vi phạm. Để giữ được lợi thế bạn luôn phải chốt giao dịch tại thời điểm có mức Equity cao nhất (mức lợi nhuận cao nhất), nhưng điều này lại bất khả thi đối với Trader.

Trading Pit cũng không cố định giới hạn sụt giảm tài khoản ở mức vốn ban đầu khi bạn đạt được lợi nhuận bằng hoặc lớn hơn 10% mà đang được nhiều quỹ áp dụng.

Tùy chọn Reset,  Extend

Reset

Trong trường hợp bạn vi phạm, bạn có quyền được Reset tài khoản với giá chiết khấu. Bạn sẽ nhận được tài khoản mới với thời gian còn lại.

Ví dụ: 

Bạn tham gia tài khoản Lite với phí ban đầu là $99. Sau 5 ngày giao dịch, bạn bị vi phạm, bạn thực hiện Reset tài khoản và trả phí là $49, thì tài khoản mới sẽ có thời gian là 85 ngày.

Số lần Reset tài khoản không giới hạn.

Extend 

Trong trường hợp bạn cần thêm thời gian để hoàn thành mục tiêu lợi nhuận, bạn có thể sử dụng tùy chọn Extend trước 3 ngày kết thúc thời gian đánh giá và trả phí $99 để có thêm 90 ngày nữa.

b. Giai đoạn cấp vốn (bắt đầu từ LV1)

Sau khi hoàn thành giai đoạn đánh giá, bạn sẽ được chuyển sang giai đoạn cấp vốn. 

Bạn cần thực hiện KYC bằng cách cung cấp giấy tờ xác minh danh tính và giấy tờ chứng minh địa chỉ, tương tự như quỹ The Funded Trader.

Hoàn thành KYC bạn sẽ được cấp quyền giao dịch tài khoản cấp vốn.

Không có giới hạn thời gian đối với tài khoản cấp vốn, tuy nhiên để được rút tiền bạn phải hoàn thành 10% mục tiêu lợi nhuận, cùng với đó bạn sẽ được chuyển sang LV tiếp theo.

Các cấp độ của tài khoản cấp vốn Lite, bạn xem bảng dưới đây:

Chú ý:

  • Giới hạn sụt giảm tài khoản được tính theo Max Trading Drawdown – Open Traders
  • Mức ăn chia lợi nhuận được tăng dần qua mỗi LV cao nhất lên tới 70% ở LV10.

2. Tài khoản Standard

a. Giai đoạn đánh giá

Cũng giống như tài khoản Lite, tài khoản Standard chỉ có 1 vòng thử thách trong giai đoạn đánh giá.

Yêu cầu 1 vòng thử thách như sau:

– Số dư ban đầu: €20,000

– Mục tiêu lợi nhuận: €2,000 (10%)

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 3 ngày

– Thời gian là 90 ngày

– Giới hạn sụt giảm ngày là €1,000 (5%)

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là €2,000 (10%)

– Đòn bẩy 1:30.

Trong đó

Cách tính các mức giới hạn sụt giảm tương tự tài khoản Lite.

Tài khoản Standard cũng có các tùy chọn tương tự như tài khoản Lite, mức phí tham gia là $179, mức phí tùy chọn như sau:

  • Phí Reset: $59
  • Phí Extend: $179.

b. Giai đoạn cấp vốn

Tương tự như tài khoản Lite trong giai đoạn này sẽ không có giới hạn thời gian, bạn cần hoàn thành 10% lợi nhuận để đủ điều kiện rút tiền và được chuyển tới LV kế tiếp.

Các cấp độ của tài khoản cấp vốn Standard như sau:

Lưu ý: Giới hạn sụt giảm tài khoản được tính theo Max Trading Drawdown – Open Traders.

3. Tài khoản Executive

a. Giai đoạn đánh giá

Yêu cầu 1 vòng thử thách như sau:

– Số dư ban đầu: €50,000

– Mục tiêu lợi nhuận là €5,000 (10%)

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 3 ngày

– Thời gian là 90 ngày

– Giới hạn sụt giảm ngày là €2,500 (5%)

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là €5,000 (10%)

Trong đó:

Cách tính giới hạn sụt giảm tài khoản là Max Trading Drawdown – Close Traders

Mức phí tham gia là $399, phí tùy chọn như sau:

  • Phí Reset: $120
  • Phí Extend: $399

b. Giai đoạn cấp vốn

Sau khi hoàn thành 8% lợi nhuận ở mỗi cấp độ, bạn sẽ nhận được phần lợi nhuận ăn chia và chuyển tới cấp độ kế tiếp.

Các cấp độ của tài khoản Executive, bạn xem bảng dưới đây:

4. Tài khoản Vip

Quy trình của tài khoản Vip tương tự tài khoản Executive, điểm khác là mục tiêu lợi nhuận thấp hơn trong giai đoạn đánh giá.

a. Giai đoạn đánh giá

Yêu cầu 1 vòng thử thách như sau:

– Số dư ban đầu: €100,000

– Mục tiêu lợi nhuận: €8,000 (8%)

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 3 ngày

– Thời gian là 90 ngày

– Giới hạn sụt giảm ngày là €5,000 (5%)

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là €10,000 (10%)

– Đòn bẩy 1:30.

Mức phí tham gia tài khoản VIP là $999, phí tùy chọn như sau:

  • Phí Reset: $299
  • Phí Extend: $999

b. Giai đoạn cấp vốn

Tài khoản cấp vốn Vip cũng không có giới hạn thời gian, bạn cũng cần đạt được 8% lợi nhuận để đủ điều kiện rút tiền và được chuyển tới cấp độ kế tiếp.

Các cấp độ của tài khoản Vip, bạn xem bảng dưới đây:

III. Những câu hỏi thường gặp

Thời gian được tính khi nào?

Thời gian được tính khi bạn nhận được tài khoản, chứ không phải từ giao dịch đầu tiên như nhiều công ty cấp vốn khác đang áp dụng.

Trading Pit chấp nhận khách hàng nào?

Trading Pit không cung cấp dịch vụ ở các quốc gia sau: Burundi, Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Nga, Nam Sudan, Sudan và Cộng hòa Ả Rập Syria.

Yêu cầu nhà giao dịch phải trên 18 tuổi.

Phí tham gia tính theo tháng phải không?

Không, Trading Pit chỉ tính phí một lần duy nhất.

Tôi có thể mở bao nhiêu tài khoản?

Không có giới hạn về số lượng tài khoản bạn có thể mua, miễn là bạn sử dụng cùng một email. 

Thử thách 90 ngày có bao gồm các ngày cuối tuần và ngày lễ không?

Có, thời gian được tính bao gồm cả ngày cuối tuần và ngày lễ.

Tôi có được phép giao dịch tin tức không?

Có, bạn được phép.

Tôi có thể giao dịch Hedging không?

Có, bạn được phép.

The Trading Pit có bảng điều khiển không?

Có, bạn có thể theo dõi các thông số tài khoản trên bảng điều khiển.

Đâu là sự khác nhau giữa giai đoạn đánh giá và giai đoạn cấp vốn?

Sự khác biệt như sau:

1.Giai đoạn đánh giá diễn ra trên tài khoản demo, còn giai đoạn cấp vốn bạn được cấp tài khoản live.

2.Giai đoạn đánh giá có 1 vòng, trong khi giai cấp cấp vốn có nhiều cấp độ.

3. Lợi nhuận bạn kiếm được trong giai đoạn đánh giá không được thanh toán, còn giai đoạn cấp vốn bạn có thể nhận được phần ăn chia lên tới 80%.

Tôi có thể rút lợi nhuận bằng những hình thức nào?

Hiện, Trading Pit chỉ cung cấp rút tiền qua Bank Wire Transfer. Họ đang có kế hoạch bổ sung thêm các phương thức rút tiền khác.

Yêu cầu rút tiền của bạn được xử lý trong 1 ngày làm việc. Tùy vào nhà cung cấp, sau 2-7 ngày làm việc, tiền sẽ về tài khoản của bạn.

Tôi có thể Refund sau khi đã thanh toán phí tham gia không?

Có, theo chính sách của Trading Pit, bạn được phép hoàn tiền trong vòng 14 ngày kể từ ngày mua tài khoản, miễn là bạn chưa thực hiện bất cứ giao dịch nào trên tài khoản của mình.

Thời gian tài khoản hoạt động?

Với mọi tài khoản Trading Pit cung cấp, nếu không hoạt động trong 30 ngày sẽ tự động bị tạm ngưng và không được mở lại, bạn cũng sẽ không được hoàn phí.

Tôi có thể thanh toán bằng những phương thức nào?

Bạn có thể thanh toán bằng:

– Thẻ visa, master.

– Crypto.

Sau khi thanh toán thành công, bạn sẽ nhận được tài khoản trong vòng 15 phút.

Kết luận

Các sản phẩm của The Trading Pit chưa thực sự hấp dẫn, với mức giới hạn sụt giảm cho phép được tính theo Max Trading Drawdown – Open Traders rất khó có thể kiếm được lợi nhuận và dễ dàng dẫn tới vi phạm. Đồng thời điều kiện rút tiền khi nhận được tài khoản cấp vốn cũng làm khó Trader khi buộc phải đạt được 10% lợi nhuận.

Trên đây là toàn bộ thông tin về quỹ The Trading Pit để bạn tham khảo, nếu có bất cứ thắc mắc nào bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Lưu ý: Bài viết sẽ được cập nhật thường xuyên khi chính sách của The Trading Pit thay đổi.

Đừng quên tham gia cộng đồng Học Viện Trader để nhận được những chia sẻ quý báu từ ace Trade Quỹ.

Cộng đồng Học Viện Trader

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Discord: https://discord.com/hocvientrader

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES

4 COMMENTS

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
HOANG ANH TU
HOANG ANH TU
4 months ago

Trading píp cấm VN trader rồi ad.

admin
Admin
4 months ago
Reply to  HOANG ANH TU

Trading Pips thì cấm, còn The Trading Pit thì không cấm bạn nhé, 2 quỹ khác nhau đó bạn

Thanh
Thanh
1 month ago
Reply to  admin

Quỹ này dùng broker nào vậy ad

admin
Admin
1 month ago
Reply to  Thanh

GBE-Broker bạn nhé!

spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!