Free Porn
xbporn
HomeCấm VNTrue Forex Funds TFF quỹ Ngoại hối đích thực cho Trader

True Forex Funds TFF quỹ Ngoại hối đích thực cho Trader

I. Thông tin quỹ True Forex Funds (TFF)

True Forex Funds là gì?

Quỹ True Forex Funds (viết tắt TFF) là một công ty cấp quỹ ở Hungary được thành lập và hoạt động từ ngày 11 tháng 10 năm 2021.

Công ty hướng đến các nhà giao dịch cá nhân, có khả năng kiếm lợi nhuận trên thị trường. TFF sẵn sàng cấp vốn lên tới $400,000 cho nhà giao dịch sau khi vượt qua 2 vòng thử thách.

Thông tin liên hệ

Website: https://trueforexfunds.com/

Email: support@trueforexfunds.com

Discord: https://discord.com/invite/48CvsQ2eG8

Địa chỉ: Móricz Zsigmond 1/B. ground floor 14, 9022 Győr, Hungary

Ưu điểm của TFF

– Quy tắc giao dịch thoải mái.

– Bạn có thể rút lợi nhuận trên tài khoản cấp vốn sau 14 ngày.

True Forex Funds có uy tín không?

Bạn nên tham gia nhóm Discord này, để nhận được những chia sẻ từ ae Trader Việt Nam đã tham gia quỹ TFF.

Ngoải ra, bạn có thể tham khảo thêm các đánh giá của Trader thế giới về TFF trên trang Trustpilot.

TFF hiện có 2,916 đánh giá và có điểm số trung bình là 4.4, nội dung chi tiết các đánh giá bạn xem ở đây.

Lấy mã giảm giá

II. Sản phẩm quỹ True Forex Funds 

Hiện tại, TFF có 4 sản phẩm quỹ:

– Tài khoản Standard.

– Tài khoản Quick Funding.

– Tài khoản Timeless Funding.

– Tài khoản One Phase.

Trong đó, tài khoản Standard, Quick Funding, Timeless Funding là tài khoản có 2 vòng thử thách trong giai đoạn đánh giá, còn tài khoản One Phase chỉ có 1 vòng thử thách.

Dưới đây là bảng so sánh 3 loại tài có 2 vòng thử thách của TFF.

Điểm giống nhau

– Cả ba tài khoản này có mục tiêu lợi nhuận, giới hạn sụt giảm ngày, giới hạn sụt giảm tài khoản như nhau.

Điểm khác:

– Tài khoản Standard và Quick Funding sẽ có giới hạn thời gian đánh giá, vòng 1 là 30 ngày, vòng 2 là 60 ngày, còn tài khoản Timeless Funding không giới hạn thời gian đánh giá.

– Tài khoản Quick Funding không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu, còn tài khoản Standard, Timeless yêu cầu bạn hoàn thành 5 ngày giao dịch mỗi vòng.

Các kích thước tài khoản và mức phí niêm yết bạn xem bạn sau:

Xem tỷ giá EUR/VNĐ

Lưu ý: Phí đăng ký sẽ được hoàn lại khi bạn đủ điều kiện.

Tùy chọn Regular và Swap-free

Nếu bạn chọn tùy chọn Swap-free, tài khoản sẽ được miễn phí qua đêm, còn với tùy chọn Regular tài khoản có phí qua đêm, tất nhiên với tùy chọn Swap-free, bạn cần trả phí thêm. Bảng phí phía trên là mức phí của tài khoản có tùy chọn Regular.

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết tài khoản Standard giúp bạn hiểu tường tận quy trình cấp vốn của TFF, với tài khoản Quick Funding, Timeless Funding quy trình cũng tương tự.

1. Tài khoản Standard

Quy trình cấp vốn của tài khoản Standard như sau:

a. Giai đoạn đánh giá

Yêu cầu 2 vòng thử thách:

Vòng 1

– Mục tiêu lợi nhuận là 8%.

– Yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu là 5 ngày.

– Thời gian 30 ngày.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Vòng 2

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%.

– Yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu là 5 ngày.

– Thời gian 60 ngày.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản $100,000.

Thời gian bắt đầu được tính khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên, nó bao gồm cả ngày nghỉ (thứ 7, chủ nhật).

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $8,000 (8%), vòng 2 là $5,000 (5%).

Giới hạn sụt giảm ngày (Max Daily Loss) là $5,000 (5% tính theo số vốn ban đầu) và được xác định căn cứ theo Equity hoặc Balance đầu ngày, mức nào lớn hơn lấy theo mức đó.

Cách tính giới hạn sụt giảm này của TFF sẽ khác so với FTMO khi họ chỉ lấy theo Balance đầu ngày.

Để hiểu rõ hơn chúng ta sẽ xét 2 trường hợp sau:

#1.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Equity = Balance = $100,000, trong trường hợp này tài khoản không có giao dịch nào được giữ qua đêm.

$100,000 – $5,000 = $95,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

#2.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Equity = $103,000; Balance = $101,000, trường hợp này bạn giữ giao dịch lời qua đêm.

Tại thời điểm bắt đầu ngày giao dịch ghi nhận Equity của tài khoản là $103,000.

Do Equity > Balance nên mức giới hạn sụt giảm ngày được tính như sau:

$103,000 – $5,000 = $98,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $98,000.

Lưu ý: Giới hạn sụt giảm ngày sẽ được reset lúc 0:00 (CET) hay 5:00 sáng theo giờ Việt Nam.

Giới hạn sụt giảm tài khoản (Max Loss)

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $10,000 (10% theo số vốn ban đầu).

$100,000 – $10,000 = $90,000.

Trong mọi trường hợp, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $90,000.

Bất cứ khi nào hoàn thành vòng 1, vòng 2 bạn sẽ nhận được thông báo, khi đó TFF sẽ bắt đầu xem xét tài khoản của bạn và gửi thông tin tài khoản ở giai đoạn tiếp theo.

Lưu ý: Các thông số sụt giảm, bạn có thể dễ dàng xem trên bảng điều khiển.

Chính sách thử lại miễn phí

Trong giai đoạn đánh giá TFF cung cấp số lần thử lại miễn phí không giới hạn áp dụng cả vòng 1 và vòng 2.

Nếu bạn đáp ứng yêu cầu sau: 

– Kết thúc thời gian quy định bạn không vi phạm bất cứ quy tắc nào.

– Tài khoản có lợi nhuận dương.

Tài khoản thử lại miễn phí sẽ được tự động gửi khi bạn đáp ứng đủ yêu cầu.

Lưu ý:

Nếu vòng 2 bạn không đạt được mục tiêu lợi nhuận và đủ điều kiện thử lại, bạn sẽ được cấp một tài khoản mới để bắt đầu lại từ vòng 2 thay vì từ vòng 1 như quỹ FTMO.

– Chính sách thử lại miễn phí chỉ áp dụng với tài khoản Standard và Quick Funding.

– Tài khoản Timeless Funding do không có giới hạn thời gian nên sẽ không có chính sách thử lại miễn phí.

Xem thêm kinh nghiệm vượt qua giai đoạn đánh giá.

b. Giai đoạn cấp vốn

Sau khi vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn. Sẽ không có mục tiêu lợi nhuận, giới hạn thời gian hay yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu trên tài khoản cấp vốn.

Bạn cần chú ý 2 quy tắc quan trọng đó là:

– Giới hạn sụt giảm ngày 5%

– Giới hạn sụt giảm tài khoản 10%.

Cách tính các mức sụt giảm tương tự trong giai đoạn đánh giá.

Chính sách rút lợi nhuận

Bạn sẽ nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn và được hoàn phí ở lần rút tiền đầu tiên.

Phí được hoàn lại bằng phương thức bạn đã sử dụng để thanh toán cho TFF.

Việc phân chia lợi nhuận được thực hiện 2 tuần một lần.

Khoảng thời gian rút tiền 2 tuần một lần được tính kể từ khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên trên tài khoản cấp vốn.

Ví dụ:

Nếu bạn thực hiện giao dịch đầu tiên vào ngày mùng 2 của tháng, thì ngày thanh toán của bạn là ngày 16 của tháng đó.

Trước khi yêu cầu rút lợi nhuận, bạn cần đóng tất cả các giao dịch.

TFF sẽ gửi email thông báo cho bạn vào ngày thanh toán, sau đó bạn có thể thực hiện yêu cầu rút tiền ở bảng điều khiển.

Mặt khác, nếu lợi nhuận không được tạo ra, ngày thanh toán sẽ được tự động chuyển sang ngày kết thúc chu kỳ tiếp theo.

Như ví dụ trên, TFF sẽ cộng thêm 14 ngày vào ngày 16, khi đó ngày thanh toán tiếp theo của bạn là ngày 30 của tháng đó.

Lưu ý: TFF không bắt buộc rút tiền 2 tuần một lần.

Phương thức rút lợi nhuận

TFF trả lợi nhuận qua 2 phương thức chính:

  • Crypto: USDT (ERC20).
  • Advcash.

Lưu ý: TFF yêu cầu số tiền rút tối thiểu là $50.

Chính sách mở rộng vốn

TFF xét duyệt mở rộng vốn 3 tháng một lần với yêu cầu:

  • Trong 3 tháng tài khoản tăng trưởng ít nhất 8% (trung bình 2,66%/tháng).
  • Có ít nhất 3 lần rút lợi nhuận trong 3 tháng.

Nếu đáp ứng được yêu cầu trên tài khoản của bạn sẽ được mở rộng 25%.

Ví dụ:

Tài khoản cấp vốn $100,000.

Mở rộng vốn lần 1: $100,000 + $25,000 = $125,000.

Mở rộng vốn lần 2: $125,000 + $25,000 = $150,000.

….

Không giới hạn số vốn được mở rộng.

Khi bạn được mở rộng vốn thì mức ăn chia lợi nhuận vẫn không đổi, bạn sẽ nhận được là 80% lợi nhuận do mình tạo ra.

2. Tài khoản One Phase

Đây là tài khoản mới được TFF ra mắt nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà giao dịch muốn được cấp vốn nhanh chóng và sớm rút lợi nhuận.

Các kích thước tài khoản và mức phí niêm yết, bạn xem bảng dưới đây:

Quy trình cấp vốn tài khoản One Phase

a. Giai đoạn đánh giá

Trong giai đoạn đánh giá, bạn cần vượt qua 1 vòng thử thách với yêu cầu sau:

– Mục tiêu lợi nhuận là 10%

– Yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu là 5 ngày

– Thời gian 30 ngày

– Giới hạn sụt giảm ngày (Max daily loss) là 3%

– Giới hạn sụt giảm tài khoản (Max loss limit) là 6%.

Ví dụ

Bạn tham gia tài khoản $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận bạn cần đạt được là $10,000.

Giới hạn sụt giảm ngày là $3,000 (3% vốn ban đầu), cách tính tượng tự tài khoản Standard.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $6,000 (6% vốn ban đầu).

$100,000 – $6,000 = $94,000.

Trong mọi thời điểm, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $94,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

Chính sách thử lại miễn phí

Tượng tự tài khoản Standard.

b. Giai đoạn cấp vốn

Vượt qua giai đoạn đánh giá bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn.

2 quy tắc chính bạn cần nhớ là:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 3%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 6%.

Bạn cũng sẽ nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Chính sách rút lợi nhuận, chính sách mở rộng vốn

Tương tự tài khoản Standard.

Kết luận: So với tài khoản 1 vòng của các công ty cấp vốn khác, thì tài khoản One Phase của TFF có ưu điểm là giới hạn sụt giảm tài khoản được tính cố định theo số vốn ban đầu, còn nhược điểm là vẫn giới hạn thời gian đánh giá 30 ngày.

III. Những câu hỏi thường gặp

Các chiến lược giao dịch nào bị cấm?

Các chiến lược khai thác các điều kiện thuận lợi của tài khoản demo so với tài khoản thực đều bị cấm: 

– Tick scalping, arbitrage bots (chênh lệch giá).

– Reverse arbitrage (chênh lệch giá ngược).

– Latency arbitrage (chênh lệch giá trễ).

– Hedge arbitrage, or any emulators are prohibited (chênh lệch giá phòng hộ hoặc dùng trình giả lập).

Sử dụng nguồn cấp dữ liệu bên ngoài để theo dõi khoảng trống trên thị trường và lấp đầy các vị trí của bạn về mức giá không thể có, điều này mâu thuẫn với cách giao dịch được thực hiện trong thị trường thực.

Việc mở đồng thời các giao dịch theo hướng ngược nhau trên các tài khoản của bạn sẽ bị hủy và bạn không đủ điều kiện để hoàn lại tiền.

TFF yêu cầu bạn thực hiện các giao dịch theo điều kiện thực của thị trường.

Thông tin chi tiết bạn có thể đọc Điều khoản ở phần 6 và 7 của TFF.

TFF yêu cầu những giấy tờ nào để xác minh?

Sau khi bạn vượt qua giai đoạn đánh giá bạn cần cung cấp những giấy tờ sau:

– Giấy tờ tùy thân: Căn cước, chứng minh thư hoặc hộ chiếu.

– Một bức ảnh selfie cùng với giấy tờ tùy thân cầm trên tay.

– Giấy tờ chứng minh địa chỉ (không quá 3 tháng): sao kê ngân hàng, hóa đơn tiện ích (hóa đơn điện, hóa đơn nước, hóa đơn internet…), giấy chứng nhận cư trú do chính phủ cấp.

Tôi có thể có nhiều tài khoản cùng lúc không?

Bạn có thể có nhiều tài khoản cùng lúc, miễn sao không vượt quá $400,000.

Tôi có thể hợp nhất các tài khoản không?

Có, bạn được hợp nhất các tài khoản thành một tài khoản với số vốn tối đa là $400,000.

Để yêu cầu hợp nhất bạn cần gửi yêu cầu qua email: support@trueforexfunds.com.

Lưu ý: Việc hợp nhất chỉ áp dụng cho tài khoản cấp vốn.

Tôi có được phép giao dịch EA và Bots không?

Bạn chỉ được phép sử dụng EA hoặc Bots nếu nó được giao dịch theo điều kiện thực.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng EA của bên thứ 3, bạn có thể gặp rủi ro khi các nhà giao dịch được tài trợ khác sử dụng cùng một EA và nếu tổng số vốn của chiến lược vượt quá $400,000 tài khoản của bạn sẽ bị hủy.

Tôi có được phép giữ giao dịch qua đêm, qua tuần không?

Việc giao dịch và nắm giữ các vị thế qua đêm, qua tuần được chấp nhận.

Tuy nhiên, bạn cần chịu trách nhiệm nếu xảy ra vi phạm do thị trường đầu tuần có thể tạo các khoảng trống giá bất thường.

Tôi có thể giao dịch 0.01 lot để hoàn thành đủ số ngày giao dịch?

Có, bạn được phép làm điều này, khi đã hoàn thành đủ mục tiêu lợi nhuận nhưng chưa hoàn thành đủ số ngày giao dịch tối thiểu.

Tôi có thể giao dịch tin tức không?

Có, bạn có thể giao dịch tin tức trong bất kỳ sự kiện kinh tế vĩ mô nào.

Tôi có được phép giao dịch Hedging không?

Có, bạn chỉ được phép giao dịch Hedging trên một tài khoản.

Không được phép mở các giao dịch ngược nhau trên các tài khoản khác nhau.

Tôi có thể sao chép giao dịch không?

Bạn được phép sao chép giao dịch trong các trường hợp sau:

– Sao chép giao dịch giữa các tài khoản của TFF.

– Sao chép từ tài khoản cấp vốn sang tài khoản đánh giá và ngược lại.

– Sao chép từ tài khoản của TFF sang tài khoản bên ngoài.

Tóm lại, bạn không được sao chép từ tài khoản bên ngoài vào tài khoản của TFF.

TFF cung cấp nền tảng giao dịch nào cho Trader?

TFF cung cấp 1 nền tảng giao dịch duy nhất là Ctrader.

Tôi được phép sử dụng đòn bẩy bao nhiêu?

Các tài khoản của TFF có đòn bẩy như sau:

– Tiền tệ (Forex), Kim loại (Metals), Năng lượng (Energies): 1:100

– Chỉ số (Indices): 1:100

– Tiền điện tử (Cryptocurrencies): 1:5

– Cổ phiếu (Stock): 1:10.

Tôi được phép giao dịch các sản phẩm nào?

Bạn được phép giao dịch Forex (tiền tệ), Indices (chỉ số), Energies (năng lượng), Metals (kim loại), Futures (hợp đồng tương lai), Bonds (trái phiếu), Commodities (hàng hóa), Cryptocurrencies (tiền điện tử) và Oil (dầu).

Điều gì xảy ra nếu tôi không tạo ra lợi nhuận trên tài khoản cấp vốn?

Miễn là bạn không vi phạm các quy tắc nào, bạn vẫn được quản lý tài khoản cấp vốn.

Tôi có thể thanh toán phí tham gia thử thách cho TFF bằng những hình thức nào?

Bạn có thể thanh toán cho TFF bằng:

– Thẻ Credit/Debit

– Crypto.

IV. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán quỹ True Forex Funds

Để đăng ký tham gia quỹ True Forex Funds bạn nhấn vào đây.

Lấy mã giảm giá

Giao diện chính website quỹ TFF

Bạn nhấn vào Get started

Tiếp tục nhấn vào Sign Up

Nếu là Nam bạn chọn Mr. nếu là Nữ bạn chọn Mrs.

Bạn điền thông tin gồm: họ tên, email, quốc gia và đặt mật khẩu cho tài khoản.

Sau đó bạn nhấn vào “Sign Up”

Tiếp đó, bạn vào hộp thư để nhấn xác nhận email đăng ký và đăng nhập tài khoản.

Để tham gia thử thách cấp vốn, bạn chọn “New Challenge”

Mục 1: Bạn chọn đơn vị tiền tệ cho tài khoản.

Mục 2: Bạn chọn kích thước tài khoản.

Mục 3: Bạn chọn chế độ Regular hoặc Swap-Free (miễn phí qua đêm), bạn nên chọn chế độ Regular.

Ví dụ:

Bạn đăng ký tài khoản Timeless Funding kích thước $200,000, bạn chọn như hình trên.

Tiếp đó, bạn tích vào đồng ý các điều khoản và nhấn vào “Continue to Checkout”

TFF đưa ra 3 phương thức thanh toán:

– Card (thẻ Credit/Debit)

Cryptocurrency (tiền điện tử)

Bạn nên ưu tiên thanh toán bằng thẻ Credit/Debit, bạn nhấn vào “Card”

Tiếp đó bạn điền thông tin thẻ và nhấn vào Pay… để hoàn thành quá trình thanh toán.

Thông tin xác nhận đơn hàng và tài khoản giao dịch bạn sẽ nhận được qua email.

Trên đây là những thông tin về quỹ True Forex Funds để bạn tham khảo, nếu có bất cứ thắc mắc nào bạn hãy để lại bình luận bên dưới.

Lưu ý: Bài viết sẽ được cập nhật liên tục khi chính sách của TFF thay đổi.


Xem thêm các công ty cấp quỹ khác

Đừng quên tham gia cộng đồng Học Viện Trader để nhận được những chia sẻ quý báu từ ace Trade Quỹ.

Cộng đồng Học Viện Trader

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Discord: https://discord.com/hocvientrader

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES

2 COMMENTS

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
FelixSon
FelixSon
6 months ago

quỹ này giờ còn thi dc k ad

admin
Admin
6 months ago
Reply to  FelixSon

được bạn, bạn có thể trao đổi với ae đang tham gia quỹ này ở đây: https://discord.gg/eqp9YNGXBZ

spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!