Free Porn
xbporn
HomeCơ Hội Cho TraderFinotive Funding - Thông tin chi tiết & Quy trình cấp vốn...

Finotive Funding – Thông tin chi tiết & Quy trình cấp vốn cho Trader

Finotive Funding là gì?

Finotive Funding công ty cấp quỹ của Hungary, đây là công ty thứ tư trực thuộc Finotive Group được thành lập vào ngày 23 tháng 4 năm 2021. 

Finotive Group dự kiến hoạt động trong 4 lĩnh vực:

Hiện tại, họ đang triển khai được 3 trong 4 dự án trên:

– Finotive Funding: Quỹ cấp vốn cho Trader.

– Finotive Markets: Nhà tạo lập thị trường (broker).

– Finotive Pay: Cung cấp giải pháp thanh toán nhà giao dịch.

Các tài khoản mà Finotive Funding cấp cung cho khách hàng đều sử dụng Broker của chính họ.

Dưới đây là thông tin đăng ký của Finotive Funding

Thông tin liên hệ

Website: https://finotivefunding.com/

Telegram: https://t.me/finotivefundingchat

Discord: https://discord.com/invite/vE2quMDSEq

Email: support@finotivefunding.com

Địa chỉ: Honvéd utca 8. 1. em. 2., Budapest, 1054, Hungary

Finotive Funding có uy tín không?

Đầu tiên, bạn nên tham gia vào nhóm Discord này để nhận thêm những chia sẻ từ ae Trader Việt Nam về Finotive Funding.

Ngoài ra, bạn có thể xem thêm các đánh giá của Trader trên thế giới về Finotive Funding trên YouTube, Trustpilot

Finotive Funding hiện có 409 đánh giá, với điểm số trung bình là 4.2, nội dung chi tiết các đánh giá bạn xem ở đây.

Lưu ý: Bạn cần xem các đánh giá cẩn thận trước khi tham gia.

Lấy mã giảm giá

II. Sản phẩm quỹ

Finotive có 3 loại tài khoản

– Tài khoản Challenge.

– Tài khoản Finotive Pro.

– Tài khoản Instant Funding.

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các tài khoản trên.

Trong tài khoản Challenge, bạn có thể chọn:

 • 1-Step Challeng có 1 vòng thử thách
 • 2-Step Challenge có 2 vòng thử thách

1.1 Tài khoản 2-Step Challenge

Các kích thước tài khoản 2-Step Challenge và mức phí tương ứng bạn xem bảng sau:

Trong đó:

Tài khoản Swap-Free là tài khoản miễn phí phí qua đêm, do đó sẽ có mức phí cao hơn Standard.

Lưu ý: Phí tham gia tài khoản 2-Step Challenge sẽ được hoàn lại sau 30 ngày nếu tài khoản cấp vốn có lãi.

Quy trình cấp vốn của tài khoản 2-Step Challenge

a. Giai đoạn đánh giá

Trong giai đoạn đánh giá, yêu cầu bạn vượt qua 2 vòng thử thách như sau:

Vòng 1

– Mục tiêu lợi nhuận 7.5%

– Thời gian không giới hạn

– Giới hạn sụt giảm ngày 5%

– Giới hạn sụt giảm tài khoản 10%.

Vòng 2

– Mục tiêu lợi nhuận 5%

– Thời gian không giới hạn

– Giới hạn sụt giảm ngày 5%

– Giới hạn sụt giảm tài khoản 10%.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản có kích thước là $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $7,500 vòng 2 là $5,000.

Giới hạn sụt giảm ngày là 5% được tính căn cứ vào Balance đầu ngày.

Để hiểu rõ hơn chúng ta sẽ xét các trường hợp sau:

#1.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $100,000.

$100,000 – $100,000*5% = $95,000

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

#2.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $105,000.

$105,000 – $105,000*5% = $99,750

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $99,750.

#3.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $99,000.

$99,000 – $99,000*5% = $94,050

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $94,050.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $10,000 (10%) so với số vốn ban đầu.

$100,000 – $10,000 = $90,000.

Bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $90,000 trong mọi trường hợp, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

Lưu ý: Ở bất kỳ giai đoạn nào nếu tài khoản của bạn không hoạt động trong 30 ngày, tài khoản sẽ bị chấm dứt.

b. Giai đoạn cấp vốn

Khi vượt qua giai đoạn đánh giá bạn sẽ được yêu cầu KYC (xác minh) và ký hợp đồng. 

2 quy tắc chính bạn cần nhớ trên tài khoản cấp vốn là:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Bạn sẽ nhận được 75% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Chính sách rút lợi nhuận

Bạn có thể rút tiền sau 7 ngày kể từ khi thực hiện giao dịch đầu tiên trên tài khoản cấp vốn.

Yêu cầu số tiền tối thiểu là $25.

Phương thức rút lợi nhuận

Finotive sử dụng Finotive Pay để chi trả lợi nhuận, bạn có thể rút tiền bằng những phương thức sau:

 • Transfer Wise, Revolut
 • Paypal
 • Crypto.

c. Chính sách mở rộng vốn

Quá trình mở rộng vốn của từng kích thước tài khoản bạn xem bảng dưới đây:

Ví dụ:

Tài khoản cấp vốn $100,000 bạn sẽ nhận được 75% lợi nhuận, nếu tài khoản đạt mục tiêu lợi nhuận 8% ($8,000), tài khoản sẽ vào Phase 1 với số vốn được mở rộng là $170,000.

Tuy nhiên, bạn cần đánh đổi lợi nhuận để lấy quyền lợi mở vộng vốn.

Mức vốn mở rộng tối đa cho kích thước tài khoản $100,000 là $1,420,000, mức ăn chia lợi nhuận tối đa là 95%.

1.2. Tài khoản 1-Step Challenge

Đây là tài khoản bạn cần trải qua 1 vòng thử thách để nhận tài khoản cấp vốn.

Các kích thước tài khoản và mức phí tương ứng bạn xem bảng sau:

Cùng như tài khoản 2-Step Challenge, bạn có thể lựa chọn Standard hoặc Swap-Free nếu muốn miễn phí phí qua đêm.

Lưu ý: Phí tham gia tài khoản 1-Step Challenge sẽ không được hoàn lại.

Quy trình cấp vốn tài khoản 1-Step Challenge

a. Giai đoạn đánh giá

Yêu cầu 1 vòng thử thách như sau:

– Mục tiêu lợi nhuận 10%

– Không giới hạn thời gian

– Giới hạn sụt giảm tài khoản 7.5%

– Giới hạn sụt giảm ngày 4%

– Số ngày giao dịch tối thiểu 5 ngày.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận bạn cần đạt được là $10,000

Giới hạn sụt giảm ngày là 4%, mức giới hạn sụt giảm ngày được xác định theo Balance đầu ngày, tương tự tài khoản 2-Step Challenge.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $7,500.

$100,000 – $7,500 = $92,500

Ở mọi thời điểm bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $92,500, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

b. Giai đoạn cấp vốn

Sau khi vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn.

2 quy tắc chính trên tài khoản cấp vốn bạn cần nhớ đó là:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 7.5%

Bạn cũng sẽ nhận được 75% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Chính sách rút lợi nhuận

Tương tự tài khoản 2-Step Challenge

c. Chính sách mở rộng vốn

Tương tự tài khoản 2-Step Challenge

Tài khoản Finotive Pro có chính sách gần giống với tài khoản Challenge, điểm khác đó là có thêm khoản lương cố định trả theo tháng cho nhà giao dịch, điều kiện đi kèm với quyền lợi này là bạn cần tuân thủ quy tắc giao dịch nhất quán.

Tài khoản Finotive Pro cũng có loại 1-Step, 2-Step và Standard, Swap-Free, các kích thước tài khoản và mức phí tương ứng bạn xem bảng sau:

Lưu ý: Phí trả 1 lần duy nhất và sẽ được hoàn lại sau 30 ngày nếu tài khoản cấp vốn có lãi.

a. Quy trình cấp vốn tài khoản Finotive Pro

Nhìn chung, các yêu cầu của tài khoản Finotive Pro tương tự tài khoản Challenge, chi tiết bạn xem bảng dưới đây:

b. Quy tắc giao dịch nhất quán

Quy tắc giao dịch nhất quán này áp dụng cho tài khoản Finotive Pro, đây là 1 trong số các điều kiện để bạn có thể được Finotive trả lương hàng tháng.

Quy tắc nhất quán được triển khai để đảm bảo nhà giao dịch duy trì chiến lược giao dịch giống nhau ở cả giai đoạn đánh giá và cấp vốn, nó bao gồm:

 • Nhất quán số lượng giao dịch

Trong bất kỳ tuần nào, tổng số lượng giao dịch hàng tuần của bạn không được sai lệch quá ±25% so với giới hạn được chỉ định.

 • Nhất quán sản phẩm và khối lượng giao dịch

Bạn chỉ được phép giao dịch 5 sản phẩm có khối lượng giao dịch lớn nhất trong giai đoạn đánh giá, ngoài ra bạn không được phép giao dịch ngoài 5 sản phẩm này.

Trong bất kỳ tuần nào, tổng khối lượng của bạn trên các sản phẩm được phép giao dịch không được thay đổi quá ±25% so với giới hạn được chỉ định.

Lưu ý: Việc không tuân theo các quy tắc nhất quán trong vòng một tuần kể từ khi nhận tài khoản cấp vốn sẽ không dẫn tới chấm dứt tài khoản. Thay vào đó, bạn sẽ bị khấu trừ số tiền lương một tuần từ tiền lương hàng tháng, được tính dựa trên mức lương hàng ngày.

Ví dụ:

Trong giai đoạn đánh giá, bạn giao dịch EURUSD, GBPUSD, EURJPY, XAUUSD, USDJPY có khối lượng lớn nhất thì trong giai đoạn cấp vốn bạn chỉ được phép giao dịch 5 sản phẩm trên.

Một số yêu cầu khác:

 • Tài khoản phải đạt được lợi nhuận tích lũy 5% mỗi quý (3 tháng).
 • Bạn nhận được mức ăn chia khởi điểm là 75%.
 • Bạn có thể rút tiền lần đầu bất cứ khi nào, các lần tiếp theo sau 7 ngày.
 • Finotive sẽ giáng cấp tài khoản nếu nhà giao dịch cố tính phá vỡ quy tắc nhất quán.

c. Quá trình mở rộng vốn và mức trả lương (Monthly Salary) của tài khoản Finotive Pro

Ví dụ:

Bạn có tài khoản cấp vốn $100,000, nếu bạn đạt được 8% lợi nhuận và tuân thủ quy tắc nhất quán, bạn đủ kiều kiện để mở rộng vốn ở Phase 1 với số vốn mới là $170,000, đồng thời bạn sẽ nhận được $1,700 tiền lương hàng tháng.

Tài khoản Instant Funding sẽ không có giai đoạn đánh giá, sau khi thanh toán bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn ngay, điều này cho phép bạn rút lợi nhuận từ rất sớm, lần rút lợi nhuận đầu tiên bất cứ khi nào bạn có lãi, các lần rút tiếp theo sau 7 ngày kể từ lần rút trước đó.

Tất nhiên, tài khoản Instant Funding cũng có nhược điểm đó là mức phí tham gia cao.

Các kích thước tài khoản và mức phí tương ứng bạn xem bảng dưới đây:

Trong đó:

 • Standard/Aggressive là tài khoản có chế độ rủi ro bình thường/cao.
 • Standard/Swap-Free là tài khoản có phí qua đêm/miễn phí qua đêm.

Lưu ý: Phí tham sẽ không được hoàn lại.

a. Quy tắc giao dịch của tài khoản Instant Funding

Tài khoản Instant Funding ngoài quy tắc sụt giảm ngày và sụt giảm tài khoản, còn phải tuân thủ tổng rủi ro cho một ý tưởng giao dịch đối với chế độ Standard là 2.5%, còn chế độ Aggressive là 5%.

b. Quá trình mở rộng vốn

Chi tiết quá trình mở rộng vốn của tài khoản Instant Funding bạn xem bảng sau:

Instant Funding Standard

Instant Funding Aggressive

IV. Những câu hỏi thường gặp

Quy tắc chung (General Trading Rule) của Finotive là gì?

Khi tham gia Finotive, các quy tắc giao dịch khá nhiều và nó được trình bày ở điều khoản, nếu bạn tham gia quỹ Finotive bạn nhất định phải đọc điều khoản này, chi tiết bạn xem ở đây.

Các quy tắc quan trọng nhất được đề cập ở mục 7, quy tắc chung được đề cập ở mục 7.1 tất cả tài khoản đều phải tuân thủ những quy tắc này.

Thời gian tài khoản không hoạt động?

Nếu tài khoản của bạn không hoạt động trong 30 ngày liên tiếp, tài khoản sẽ bị chấm dứt.

Tôi có phải đặt cắt lỗ không?

Có, bạn luôn phải đặt cắt lỗ cho mọi giao dịch, bạn có 60 giây để thiết lập mức cắt lỗ sau khi đặt lệnh.

Tôi có được phép giao dịch tin tức không?

Có, bạn được phép giao dịch tin tức.

Tôi có thể giữ giao dịch qua tuần?

Có, bạn được giữ giao dịch qua tuần.

Tôi có thể giao dịch tiền điện tử vào cuối tuần?

Có, tài khoản của Finotive cho phép bạn giao dịch tiền điện tử vào cuối tuần.

Tôi có thể có bao nhiêu tài khoản và số vốn tối đa là bao nhiêu?

Bạn có thể có bao nhiêu tài khoản tùy thích, miễn sao số vốn đối với mỗi tài khoản không vượt quá:

 • Tài khoản Challenge số vốn tối đa là $600,000.
 • Tài khoản Finotive Pro số vốn tối đa là $600,000.
 • Tài khoản Instant Funding số vốn tối đa là $200,000.

Tổng số vốn tối đa là $1,400,000.

Tôi có thể mở rộng quy mô tài khoản của mình không?

Có, các tài khoản của Finotive đều có chính sách mở rộng vốn.

Finotive sử dụng Broker nào?

Finotive sử dụng dịch vụ môi giới nội bộ Finotive Markets, điều này cho phép họ cung cấp thị trường tốt nhất với commission, spread rất thấp.

Tôi cần những giấy tờ gì để thực hiện KYC?

Finotive yêu cầu bạn cung cấp cả giấy tờ xác minh danh tính và xác minh địa chỉ, chi tiết bạn xem ở đây.

Khi nào tôi sẽ nhận được khoản thanh toán của mình?

Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán của mình từ 1-3 ngày làm việc sau khi thực hiện yêu cầu rút tiền.

Tài khoản của Finotive có phải tài khoản tiền thật?

Không, tài khoản của Finotive ở tất cả các giai đoạn đều là tài khoản có số vốn ảo.

Tài khoản của Finotive có đòn bẩy là bao nhiêu?

Finotive cung cấp đòn bẩy cho khách hàng của mình trên tất cả các sản phẩm lên đến 400:1 cho các cặp tiền chính.

Finotive có cung cấp tài khoản Swap-Free (miễn phí phí qua đêm) không?

Có, tài khoản Swap-Free sẽ có giá cao hơn một chút so với Standard.

Tôi có thể sử dụng nền tảng giao dịch nào?

Bạn có thể chọn MT4 hoặc MT5.

Tôi có được phép giao dịch EA?

Có, bạn có thể giao dịch bằng EA.

Tôi có thể giao dịch những sản phẩm nào?

Bạn có thể giao dịch: Tiền tệ, chỉ số, hàng hóa và tiền điện tử.

Tôi có thể thanh toán phí tham gia bằng những hình thức nào?

Bạn có thể thanh toán bằng.

– Thẻ Credit/Debit.

– Tiền điện tử.

Trên đây là toàn bộ thông tin về quỹ Finotive Funding để bạn tham khảo, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Đừng quên tham gia cộng đồng Học Viện Trader để nhận được những chia sẻ quý báu từ ace Trade Quỹ.

Cộng đồng Học Viện Trader

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Discord: https://discord.com/hocvientrader

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!