HomeCơ Hội Cho TraderFinotive Funding - Quỹ Cấp Vốn Áp Dụng Nhiều Quy Tắc Khắt...

Finotive Funding – Quỹ Cấp Vốn Áp Dụng Nhiều Quy Tắc Khắt Khe Cho Trader

I. Thông tin quỹ

Finotive Funding công ty cấp quỹ của Hungary, đây là công ty thứ tư trực thuộc Finotive Group được thành lập vào ngày 23 tháng 4 năm 2021. 

Finotive Group dự kiến hoạt động trong 4 lĩnh vực:

Hiện tại, họ đang triển khai được 2 trong 4 dự án trên:

– Finotive Funding: quỹ cấp vốn cho Trader.

– Finotive Markets: nhà tạo lập thị trường (broker).

Các tài khoản mà Finotive Funding cấp cung cho khách hàng đều sử dụng Broker của chính họ.

Dưới đây là thông tin đăng ký của Finotive Funding

Website: https://finotivefunding.com/

Telegram: https://t.me/finotivefundingchat

Discord: https://discord.com/invite/vE2quMDSEq

Email: support@finotivefunding.com

Địa chỉ: Honvéd utca 8. 1. em. 2., Budapest, 1054, Hungary

Finotive có uy tín không?

Bạn có thể xem đánh giá của các Trader trên thế giới về Finotive Funding trên

YouTube

Trustpilot

Trên trang trustpilot, Finotive Funding hiện có 108 đánh giá, với điểm số trung bình là 4.0 – không được cao đối với một công ty Prop Firm.

Lưu ý: Bạn cần xem các đánh giá cẩn thận trước khi tham gia.

II. Sản phẩm quỹ

Finotive có 3 loại tài khoản

– Tài khoản Classic Challenge.

– Tài khoản One Step Chanllenge.

– Tài khoản Instant Funding.

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các tài khoản trên.

1. Tài khoản Classic Challenge

a, Giai đoạn đánh giá

Tài khoản này có 7 kích thước để bạn lựa chọn từ $2,500 đến $200,000, mức phí và đòn bẩy cụ thể bạn xem bảng sau:

Yêu cầu bạn cần vượt qua 2 vòng thử thách để nhận tài khoản cấp vốn.

Vòng 1

– Mục tiêu lợi nhuận 7.5%.

– Không giới hạn thời gian.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản 10%.

– Giới hạn sụt giảm ngày 5%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu 5 ngày.

– Áp dụng chính sách giao dịch có trách nhiệm.

Vòng 2

– Mục tiêu lợi nhuận 5.0 %.

– Không giới hạn thời gian.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản 10%.

– Giới hạn sụt giảm ngày 5%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu 5 ngày.

– Áp dụng chính sách giao dịch có trách nhiệm.

Trong đó

Mục tiêu lợi nhuận, giới hạn sụt giảm tài khoản đều được tính theo số vốn ban đầu.

Giới hạn sụt giảm ngày được tính theo Balance đầu ngày.

Không có giới hạn thời gian ở cả vòng 1 và vòng 2.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản có kích thước là $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $7,500 (7.5%), vòng 2 là $5,000 (5%).

Giới hạn sụt giảm ngày 5% được tính căn cứ vào Balance cuối ngày hôm trước hay Balance đầu ngày mới. Bạn không được phép sụt giảm vượt quá 5% Balance đầu ngày.

Để hiểu rõ hơn chúng ta sẽ xét các trường hợp sau:

#1.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $100,000.

> $100,000 – $100,000*5% = $95,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

#2.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $105,000.

> $105,000 – $105,000*5% = $99,750.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $99,750.

#3.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $99,000.

> $99,000 – $99,000*5% = $94,050.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $94,050.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $10,000 (10%) so với số vốn ban đầu.

> $100,000 – $10,000 = $90,000.

Bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $90,000 trong mọi trường hợp, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

Áp dụng chính sách giao dịch có trách nhiệm

Bạn xem chi tiết phần III.

Lưu ý: Ở bất kỳ giai đoạn nào nếu tài khoản của bạn không hoạt động trong 14 ngày, tài khoản sẽ bị chấm dứt.

b, Giai đoạn cấp vốn

Khi vượt qua giai đoạn đánh giá bạn sẽ được yêu cầu KYC (xác minh) và ký hợp đồng. 

2 quy tắc chính bạn cần nhớ trên tài khoản cấp vốn là:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Sau 30 ngày nhận tài khoản cấp vốn, bạn được phép rút nếu tài khoản có lợi nhuận.

Phí cũng sẽ được hoàn lại ở lần rút tiền đầu tiên.

Mức ăn chia lợi nhuận ban đầu là 75%.

Finotive sử dụng các phương thức thanh toán lợi nhuận sau:

– Bank Transfer.

– Deel.

Lưu ý: Bạn không được thua lỗ 3 tháng liên tiếp trên tài khoản cấp vốn, nếu không tài khoản sẽ bị chấm dứt.

Chính sách mở rộng vốn

Quá trình mở rộng vốn của từng kích thước tài khoản bạn xem bảng dưới đây:

Ví dụ:

Với tài khoản cấp vốn $100,000 bạn sẽ nhận được 75% lợi nhuận, yêu cầu bạn cần đạt mục tiêu lợi nhuận 8% ($8,000) để bước vào Phase 1 với số vốn được mở rộng là $170,000. Có điều bạn cần đánh đổi lợi nhuận để lấy sự tăng trưởng.

Mức vốn mở rộng tối đa cho kích thước tài khoản $100,000 là $1,420,000, mức ăn chia lợi nhuận tối đa là 95%.

2. Tài khoản One Step Challenge

Đây là tài khoản bạn cần trải qua 1 vòng thử thách để nhận tài khoản cấp vốn.

a. Giai đoạn đánh giá

Các kích thước tài khoản, đòn bẩy và mức phí tương ứng bạn xem bảng sau:

Mặc dù, tài khoản One Step Challenge có ưu điểm là 1 vòng thử thách nhưng mức giới hạn sụt giảm cho phép thấp hơn so với tài khoản Classic Challenge.

Yêu cầu 1 vòng thử thách như sau:

– Mục tiêu lợi nhuận 10%.

– Không giới hạn thời gian.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản 7.5%.

– Giới hạn sụt giảm ngày 4%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu 5 ngày.

– Áp dụng chính sách giao dịch có trách nhiệm.

Trong đó:

Mục tiêu lợi nhuận được tính theo số vốn ban đầu.

Cách tính giới hạn sụt giảm ngày, giới hạn sụt giảm tài khoản tương tự tài khoản Classic Challenge.

b. Giai đoạn cấp vốn

3. Tài khoản Instant Funding 

Với tài khoản Instant Funding sẽ có 2 chế độ là Standard và Aggressive

a, Chế độ Standard

Kích thước tài khoản và mức phí tương ứng bạn xem bảng sau:

Yêu cầu

– Mục tiêu lợi nhuận để rút tiền 2.5%

Giới hạn sụt giảm là 8%.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%

– Ăn chia lợi nhuận 55%

– Thời hạn của tài khoản là 90 ngày.

– Áp dụng chính sách giao dịch có trách nhiệm.

Trong đó:

Mục tiêu lợi nhuận được tính theo số vốn ban đầu.

Ví dụ:

Tài khoản $100,000 bạn cần đạt được mức lợi nhuận tối thiểu $2,500 (2,5%) để được rút lợi nhuận, khi đó bạn nhận được $1,375 – tương ứng với 55% lợi nhuận do bạn tạo ra.

Giới hạn sụt giảm tài khoản, giới hạn sụt giảm ngày cách tính tương tự tài khoản Classic Challenge.

Thời hạn tài khoản là 90 ngày, có nghĩa tài khoản sẽ hoạt động trong 90 ngày kể từ khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên.

Trong 90 ngày, bạn có khả năng rút lợi nhuận 12 lần, cơ hội mở rộng quy mô tài khoản và chia sẻ lợi nhuận tối đa.

Mỗi khi mở rộng quy mô tài khoản, bạn được đặt lại 90 ngày nữa từ số vốn mới của mình và tiếp tục được mở rộng nếu đủ điều kiện.

Nếu sau 90 ngày, bạn không vi phạm bất kỳ quy tắc nào, bạn có lợi nhuận thì tài khoản của bạn sẽ được đặt lại từ số vốn ban đầu và thời gian hoạt động 90 ngày.

Tuy nhiên, nếu kết thúc 90 ngày tài khoản của bạn âm, bất kể bạn đã rút tiền hay mở rộng quy mô trước đó, tài khoản sẽ bị chấm dứt.

Chính sách mở rộng vốn

Quá trình mở rộng vốn của từng kích thước tài khoản bạn xem bảng dưới đây:

b, Chế độ Aggressive

Các kích thước tài khoản, đòn bẩy và mức phí tương ứng, bạn xem bảng sau:

Yêu cầu

Trong đó

Cách tính giới hạn sụt giảm và chính sách cũng tương tự tài khoản Instant Funding Standard.

Chính sách mở rộng vốn

Quá trình mở rộng vốn của từng kích thước tài khoản, bạn xem bảng dưới đây:

III. Chính sách giao dịch có trách nhiệm

Đây là các điều khoản chính của Finotive Funding bạn cần nắm vững, nó được áp dụng ở tất cả các tài khoản.

1. Bất cứ ở giai đoạn nào nếu tài khoản của bạn không hoạt động trong 14 ngày (kể cả tài khoản cấp vốn), tài khoản sẽ bị vô hiệu hóa vĩnh viễn.

2. Giới hạn số giao dịch mở cùng lúc.

Tài khoản Classic Challenge và Instant Funding Standard số giao dịch tối đa mở cùng lúc là 3 giao dịch.

Tài khoản Instant Funding Aggressive số giao dịch tối đa mở cùng lúc là 6 giao dịch.

Nếu vượt quá giới hạn tài khoản sẽ dẫn tới vi phạm.

3. Bạn sẽ bị gắn cờ vi phạm khi rủi ro lớn hơn 50% giới hạn sụt giảm cho một giao dịch hoặc lớn hơn 100% giới hạn sụt giảm cho tất cả các giao dịch.

Ví dụ: 

Giới hạn sụt giảm ngày là 5%, nếu bạn đặt một lệnh có rủi ro lớn hơn 2.5% thì sẽ bị vi phạm.

Mặt khác, nếu tổng tất cả giao dịch đang mở có rủi ro lớn hơn mức sụt giảm ngày, tài khoản của bạn cũng bị vi phạm.

Vi phạm này thường được phát hiện bằng cách thủ công và được kiểm tra kỹ lưỡng khi đến kỳ thanh toán.

4. Không sử dụng cắt lỗ sẽ dẫn tới vi phạm.

5. Các tài khoản Instant Funding hết hạn trong 90 ngày, sau 90 ngày tài khoản âm sẽ bị chấm dứt. 

Nếu tài khoản cấp vốn Classic Challenge thua lỗ liên tiếp 3 tháng sẽ bị chấm dứt.

6. Để được tăng trưởng tài khoản bạn cần đánh đổi bằng lợi nhuận hay nói cách khác bạn không được phép rút lợi nhuận nếu muốn mở rộng quy mô tài khoản.

Để tìm hiểu chi tiết các điều khoản của Finotive Funding bạn xem tại đây

IV. Những câu hỏi thường gặp

Tài khoản của Finotive có đòn bẩy là bao nhiêu?

Finotive cung cấp đòn bẩy cho khách hàng của mình trên tất cả các sản phẩm lên đến 400:1 cho các cặp tiền chính.

Tôi có thể giao dịch những sản phẩm nào?

Finotive có hơn 100 sản phẩm giao dịch bao gồm tiền tệ, chỉ số, hàng hóa, cổ phiếu và nhiều loại tiền điện tử.

Finotive có cung cấp tài khoản Islamic (Swap Free) không?

Có, tài khoản Islamic sẽ có giá cao hơn một chút.

Tôi có thể giữ giao dịch qua tuần?

Có, bạn được giữ giao dịch qua tuần.

Tôi có thể giao dịch tiền điện tử vào cuối tuần?

Có, tài khoản của Finotive cho phép bạn giao dịch tiền điện tử vào cuối tuần.

Finotive có giới hạn khối lượng giao dịch và số lượng giao dịch không?

Bạn có thể mở tối đa từ 50 – 100 lots tùy thuộc vào mỗi sản phẩm, bạn chỉ được mở tối đa 3 giao dịch cùng lúc trên cùng một sản phẩm, nếu có giao dịch thứ 4 trên sản phẩm đó tài khoản của bạn sẽ bị vi phạm.

Ví dụ: Bạn đang mở 3 giao dịch trên cặp tiền EURUSD, nếu bạn mở thêm giao dịch thứ 4 tài khoản sẽ bị vi phạm.

Tôi có thể có bao nhiêu tài khoản?

Bạn có thể có bao nhiêu tài khoản tùy thích, miễn sao tổng số vốn của tài khoản thử thách và tài khoản cấp vốn không vượt quá $600,000.

Tôi có thể rút lợi nhuận qua hình thức nào?

Bạn có thể lựa chọn rút lợi nhuận thông qua Bank Transfer hoặc Deel.

Xem thêm cách đăng ký tài khoản Deel.

Tôi có thể mở rộng quy mô tài khoản của mình không?

Có, chúng tôi có chính sách tăng trưởng tài khoản cấp vốn.

Khi đạt đủ mục tiêu lợi nhuận tôi có cần chờ hết thời gian?

Không, bất cứ khi nào bạn đạt đủ mục tiêu lợi nhuận và hoàn thành đủ số ngày giao dịch bạn sẽ được chuyển tới vòng tiếp theo.

Tôi có thể thanh toán phí tham gia bằng những hình thức nào?

Bạn có thể thanh toán bằng.

– Thẻ Credit/Debit.

– Tiền điện tử.

Finotive sử dụng Broker nào?
Finotive sử dụng dịch vụ môi giới nội bộ Finotive Markets, điều này cho phép chúng tôi cung cấp thị trường tốt nhất với commission và spread rất thấp.

Khi nào tôi sẽ nhận được khoản thanh toán của mình?

Bạn sẽ nhận được khoản thanh  toán của mình từ 1-3 ngày làm việc sau khi thực hiện yêu cầu rút tiền.

Finotive sử dụng nền tảng giao dịch nào?

MT4/MT5  được chọn làm nền tảng giao dịch cho các tài khoản của Finotive.

Tôi có được phép sao chép giao dịch không?

Bạn có thể sao chép giữa các tài khoản của Finotive hoặc sao chép tài khoản của Finotive sang tài khoản bên ngoài khác của bạn.

Bạn không được phép sao chép giao dịch từ tài khoản bên ngoài vào tài khoản Finotive dưới bất cứ hình thức nào.

Tôi có được phép giao dịch EA?

Để giao dịch bằng EA hoặc dùng EA cho mục đích khác bạn cần gửi yêu cầu cho Finotive trước khi sử dụng.

V. Kết luận

Finotive Funding tỏ ra kém hấp dẫn so với các công ty cấp quỹ khác do họ đưa ra khá nhiều quy tắc rất khắt khe cho Trader.

Hãy đảm bảo đọc kỹ các điều khoản của họ nếu bạn muốn tham gia.

Trên đây là toàn bộ thông tin về quỹ Finotive Funding để bạn tham khảo, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Tham gia cộng đồng Funded Trader tại đây:

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!