HomeCơ Hội Cho TraderFunded Next - Bước Đột Phá Trên Thị Trường Cấp Vốn Khi...

Funded Next – Bước Đột Phá Trên Thị Trường Cấp Vốn Khi Chia 15% Lợi Nhuận Cho Trader Trong Giai Đoạn Đánh Giá

I. Thông tin quỹ

Funded Next là gì?

Funded Next là một công ty cấp quỹ độc quyền quốc tế của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập, được thành lập vào tháng 3 năm 2022.

Hiện tại, Funded Next đã đăng ký và hoạt động ở nhiều quốc gia bao gồm UAE, US, UK và Bangladesh.

Trụ sở chính của Funded Next tại: Office no. 7, AI Robotics HUB, C1 Building, AFZ, Ajman, UAE.

Bạn có thể tham quan văn phòng của Funded Next qua video này.

Thông tin 

Website: https://fundednext.com/

Email: support@fundednext.com

Telegram:https://t.me/FundedNext

Discord: https://discord.gg/na5QRU8z3y

Ưu điểm của Funded Next

– Được ăn chia lợi nhuận 15% trong giai đoạn đánh giá.

– Không giới hạn thời gian đánh giá với tài khoản cấp quỹ nhanh.

– Được hoàn phí khi vượt qua giai đoạn đánh giá.

– Hỗ trợ khách hàng nhanh chóng.

Funded Next có uy tín không?

Hiện tại, Funded Next đang nhận được nhiều đánh giá tích cực của Trader thế giới trên trang Trustpilot

Để xem nội dung chi tiết các đánh giá, bạn nhấn vào đây.

Lưu ý: Bạn nên xem kỹ các đánh giá mới nhất trước khi tham gia Funded Next.

Mã: FOREXPROPREVIEWS giảm 5%

Mã: HOLIDAY150 – giảm 10% phí + thêm 14 ngày vòng 1 + refund 150% – hạn 10/01/2023.

II. Sản phẩm quỹ

Hiện tại, Funded Next có 2 sản phẩm quỹ.

– Tài khoản Evaluation.

– Tài khoản Express.

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết chính sách cụ thể của 2 loại tài khoản này.

1. Tài khoản Evaluation

a. Giai đoạn đánh giá

Với tài khoản này bạn cần vượt qua 2 vòng thử thách.

Vòng 1

– Mục tiêu lợi nhuận 10%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu 5 ngày.

– Thời gian 4 tuần.

– Giới hạn sụt giảm ngày 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản 10%.

Vòng 2

– Mục tiêu lợi nhuận 5%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu 5 ngày.

– Thời gian 8 tuần.

– Giới hạn sụt giảm ngày 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản 10%.

Trong đó

Thời gian bắt đầu được tính khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên.

Giới hạn sụt giảm ngày, giới hạn sụt giảm tài khoản luôn được tính theo số vốn ban đầu. (giống với cách tính của quỹ FTMO).

Ví dụ:

Bạn gia thử thách cấp vốn với tài khoản $100,000. 

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 của bạn là $10,000 (10%), mục tiêu lợi nhuận vòng 2 là $5,000.

Giới hạn sụt giảm ngày là 5% tương đương $5,000

#1 

Bắt đầu ngày giao dịch tài khoản của bạn có Balance = $100,000

$100,000 – $5,000 = $95,000.

>> Bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,000 trong ngày.

#2

Bắt đầu ngày giao dịch tài khoản của bạn có Balance = $102,000.

$102,000 – $5,000 = $97,000.

>> Bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $97,000 trong ngày.

#3

Bắt đầu ngày giao dịch tài khoản của bạn có Balance = $98,000.

$98,000 – $5,000 = $93,000.

>> Bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $93,000 trong ngày.

Giới hạn sụt giảm tài khoản 10% tương đương với $10,000.

$100,000 – $10,000 = $90,000.

>> Bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $90,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

Chính sách gia hạn thời gian

Bạn có thể gia hạn thời gian cho vòng 1, nếu tài khoản đáp ứng được các yêu cầu:

– Tài khoản tăng trưởng tối thiểu 5%.

– Hoàn thành 5 ngày giao dịch.

– Tài khoản không vi phạm bất cứ chính sách nào.

Nếu tài khoản của duy trì được cả ba tiêu chí này thì 3 ngày trước khi kết thúc tuần thứ 4 của chu kỳ giao dịch, nút gia hạn sẽ xuất hiện trên trang tổng quan, bạn chỉ cần nhấn vào đó để gia hạn thêm 14 ngày.

Bạn cần lưu ý:

– Chính sách gia hạn chỉ áp dụng cho vòng 1.

– Tùy chọn gia hạn chỉ có 1 lần cho một tài khoản.

– Bạn không thể yêu cầu gia hạn vào ngày cuối cùng của chu kỳ giao dịch.

Sau thời gian gia hạn, nếu không hoàn thành mục tiêu lợi nhuận bạn vẫn được thử lại miễn phí khi đủ điều kiện.

Chính sách thử lại miễn phí

Trong trường hợp hết thời gian vòng 1, bạn không hoàn thành mục tiêu lợi nhuận, Funded Next sẽ cho phép bạn thử lại miễn phí nếu tài khoản:

– Không vi phạm bất cứ quy tắc nào.

– Tài khoản có lợi nhuận dương. (lớn hơn số vốn ban đầu).

Tùy chọn thử lại miễn phí chỉ được áp dụng cho vòng 1, không áp dụng cho vòng 2.

Số lần thử lại miễn phí không giới hạn.

b. Giai đoạn cấp vốn.

Sau khi bạn vượt qua giai đoạn đánh giá bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn.

Với tài khoản cấp vốn sẽ không có mục tiêu lợi nhuận, giới hạn thời gian hay yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu.

Bạn chỉ cần chú ý không vi phạm 2 quy tắc chính:

– Giới hạn sụt giảm ngày 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản 10%.

Sau 4 tuần bạn có thể yêu cầu rút tiền đầu tiên, trong lần rút tiền lần đầu tiên bạn được hoàn phí đăng ký, nhận 15% lợi nhuận vòng đánh giá và 80% lợi nhuận trên tài khoản cấp vốn.

Có một điều bạn cần lưu ý đó là: Để nhận được khoản tiền thưởng 15% mục tiêu của vòng 1 và vòng 2 bạn cần tăng trưởng tài khoản cấp vốn tổi thiểu 5%.

Kể từ lần rút tiền thứ 2 trở đi, bạn có thể yêu cầu trong vòng 2 tuần.

Ví dụ:

Bạn bắt đầu với tài khoản $100,000. Tổng mục tiêu lợi nhuận ở cả 2 vòng đánh giá là 15% (10%+5%) tương ứng với $15,000.

Mặt khác, trên tài khoản cấp vốn bạn có lợi nhuận là $5000 (5%).

Phí bạn trả tham gia thức thách cấp vốn là $549.

Trong lần rút tiền đầu tiên bạn nhận được các khoản sau:

– 15% mục tiêu lợi nhuận giai đoạn đánh giá:  $15,000* 15% = $2,250. 

– 100% phí hoàn lại là: $549

– 80% lợi nhuận trên tài khoản cấp vốn: $5,000*80% = $4,000.

Tổng số tiền bạn nhận được là: 

 $2,250 + $549 + $4,000 = $6,799.

Lưu ý: Nếu tài khoản cấp vốn của bạn vi phạm trước khi có được lần rút tiền đầu tiên, bạn sẽ không nhận được bất cứ khoản thanh toán nào.

Trong trường hợp bạn tăng trưởng dưới 5% tài khoản cấp vốn, bạn sẽ chưa nhận được khoản tiền tưởng 15% mục tiêu lợi nhuận vòng đánh giá. Nhưng bạn vẫn được nhận 80% lợi nhuận và tiền hoàn phí ở lần rút đầu tiên.

Ví dụ:

Ở lần rút đầu tiên tài khoản cấp vốn $100,000 của bạn tăng trưởng 3% tương ứng với mức lợi nhuận là $3,000 khi đủ 1 tháng bạn có thể yêu cầu rút lợi nhuận lần đầu tiên.

Bạn nhận được phần ăn chia lợi nhuận và hoàn phí.

Sang tháng thứ 2 bạn tăng trưởng tài khoản 2% trên tài khoản cấp vốn, tổng tăng trưởng tích lũy của bạn lúc này là 5%. Bạn đủ điều kiện để rút 15% tiền thưởng mục tiêu lợi nhuận vòng đánh giá kèm với khoản lợi ăn chia.

Funded Next không có giới hạn thời gian để bạn đạt mức tăng trưởng 5%, do đó bạn thể nhận khoản tiền thưởng này trong tháng đầu tiên, tháng thứ 2, thứ 3 ….

Chính sách reset tài khoản

Chính sách reset tài khoản được Funded Next áp dụng khi bạn vi phạm quy tắc trong giai đoạn đánh giá. Nếu vẫn muốn tham gia thử thách cấp vốn bạn cần thanh toán cho thử thách tiếp theo với giá chiết khấu như sau:

Evaluation   $15,000 Fund = $89 

Evaluation   $25,000 Fund = $179 

Evaluation   $50,000 Fund = $269 

Evaluation $100,000 Fund = $494

Evaluation $200,000 Fund = $899

Bạn có thể reset tài khoản của mình bao nhiêu lần tùy thích.

2. Tài khoản Express

Funded Next cho phép bạn chọn 1 trong 2 chế độ cho tài khoản Express.

Consistency: yêu cầu tuân thủ quy tắc giao dịch nhất quán.

Non-Consistency: không áp dụng quy tắc giao dịch nhất quán.

Hai chế độ này sẽ có mức phí khác nhau, chi tiết bạn xem bảng dưới đây:

Với cùng kích thước tài khoản nếu bạn chọn chế độ Consistency sẽ có mức phí thấp hơn Non-Consistency khoảng 20%.

Ngoài ra, còn một điều bạn cần lưu ý đó là nếu bạn chọn chế độ Non-Consistency thì bạn chỉ nhận được tài khoản cấp vốn bằng 25% tài khoản thử thách.

Ví dụ

Bạn tham gia tài khoản thử thách Express (Non-Consistency) $100,000 sau khi vượt qua giai đoạn đánh giá bạn chỉ nhận được tài khoản cấp vốn là $25,000.

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết quy trình cấp vốn của tài khoản Express.

a. Giai đoạn đánh giá

Bạn cần trả qua 1 vòng thử thách để nhận được tài khoản cấp vốn có mức ăn chia lợi nhuận lên tới 90%.

Yêu cầu: 

– Mục tiêu lợi nhuận 25%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 10 ngày trong 4 tuần.

– Không giới hạn thời gian.

– Giới hạn sụt giảm ngày 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản 10%.

Trong đó: 

Mục tiêu lợi nhuận, giới hạn sụt giảm ngày, giới hạn sụt giảm tài khoản cũng được tính tượng như tài khoản Evaluation.

Để cho bạn dễ hình dung chúng ta sẽ đến với một ví dụ cụ thể:

Bạn tham gia thử thách cấp vốn với tài khoản $100,000.

Tháng thứ 1 bạn có lợi nhuận là 10% – $10,000 bạn được rút lợi nhuận và nhận được $750 (15%).

Tháng thứ 2 bạn có lợi nhuận 15% – $15,000 bạn rút lợi nhuận và nhận được $1500 (15%).

Sau 2 tháng lợi nhuận cộng dồn của bạn là 25%, bạn đủ điều kiện để nhận được tài khoản cấp vốn.

Như vậy, với tài khoản này bạn có thể nhận được tài khoản cấp vốn nhanh nhất trong 10 ngày giao dịch.

Quy tắc giao dịch nhất quán

Quy tắc giao dịch nhất quán chỉ áp dụng khi bạn chọn chế độ Consistency.

Nếu có bất cứ vi phạm quy tắc nhất quán, Funded Next sẽ xem xét tài khoản của bạn và có thể tạm dừng các khoản thanh toán cho chu kỳ đó.

Trong trường hợp này tài khoản của bạn sẽ không bị chấm dứt và sẽ được đặt lại về số dư ban đầu.

Quy tắc nhất quán như sau:

Bạn cần duy trì khối lượng và số lượng giao dịch trung bình trong phạm vi +/- 200% mức trung bình hàng tuần của bạn hay độ lệch bằng 2.0.

Ba thông số KPI là số ngày giao dịch, số giao dịch, khối lượng.

Mỗi tuần, Funded Next sẽ lấy giá trị trung bình của các KPI được đề cập và đặt giá trị tối đa (average*2) và tối thiểu (average/2) để tìm ra tính nhất quán mà cần duy trì.

Ví dụ:

Trong tuần đầu tiên,

Ngày thứ 1, bạn thực hiện 10 giao dịch có tổng khối lượng là 12 lot.

Ngày thứ 2, bạn có 15 giao dịch có tổng khối lượng là 11 lot.

Ngày thứ 3, bạn có 19 giao dịch có tổng khối lượng là 15 lot.

Ngày thứ 4, bạn có 26 giao dịch có tổng khối lượng là 18 lot.

Tổng giao dịch của bạn trong tuần là 70 có tổng khối lượng là 56 lot.

Như vậy,

Số lượng giao dịch trung bình 1 ngày là:

70/4 = 17,5 lượt giao dịch

Khối lượng giao dịch trung bình 1 ngày là:

56/4 = 14 lot.

Bây giờ, tính nhất quán của tuần thứ 2 như sau:

Nhất quán về số giao dịch

Số giao dịch tối đa: 17,5*2 = 35.

Số giao dịch tối thiểu: 17,5/2 = 8,75 xấp xỉ 9.

Nhất quá về khối lượng giao dịch:

Khối lượng giao dịch tối đa: 14*2 = 28 lot.

Khối lượng giao dịch tối thiểu: 14/2 = 7 lot.

Từ ví dụ trên, để duy trì sự nhất quán trong giao dịch bạn cần duy trì khối lượng giao dịch trong khoảng từ 7 đến 28 lot và số lượng giao dịch cần thực hiện từ 9 đến 35.

Nếu không, nó sẽ được coi là một vi phạm.

Tương tự, đối với tuần thứ 3, Funded Next sẽ lấy giá trị trung bình của tuần và nhân chia với 2 để đặt giới hạn tối thiểu và tối đa cho cả khối lượng giao dịch và số lượng giao dịch.

Chính sách reset tài khoản Express.

Trong giai đoạn đánh giá bất cứ khi nào bạn vi phạm quy tắc, bạn sẽ có thể reset lại tài khoản của mình.

Mức giá chiết khấu các kích thước tài khoản như sau: 

Express  $15,000 Fund =  $77 

Express  $25,000 Fund = $149 

Express  $50,000 Fund = $246 

Express $100,000 Fund =$454

Chính sách reset tài khoản chỉ áp dụng khi bạn vi phạm trên tài khoản đánh giá.

b. Giai đoạn cấp vốn

Khi nhận được tài khoản cấp vốn có 2 quy tắc chính bạn cần nhớ đó là:

– Giới hạn sụt giảm ngày 5%

– Giới hạn sụt giảm tài khoản 10%.

Ngoài ra, trên tài khoản cấp vốn bạn cần hoàn thành 10 ngày giao dịch trong 1 tháng.

Sẽ không có mục tiêu lợi nhuận hay giới hạn thời gian trong giai đoạn này.

Phí đăng ký sẽ được hoàn ở lần rút tiền đầu tiên trên tài khoản cấp vốn.

Funded Next cho phép bạn rút tiền 1 tháng 1 lần với tài khoản Express. 

Lần rút tiền thứ 1 bạn nhận được 60% lợi nhuận.

Lần rút tiền thứ 2 bạn nhận được 75% lợi nhuận.

Lần rút tiền thứ 3+ bạn nhận được 90% lợi nhuận.

Xem thêm toàn bộ các quy tắc của tài khoản Express

III. Những câu hỏi thường gặp

Nếu tài khoản cấp vốn của tôi bị vi phạm nhưng vẫn có lợi nhuận, tôi có được thanh toán khoản lợi nhuận đó không?

Có, bạn sẽ nhận được 50% lợi nhuận nếu đáp ứng được các tiêu chí sau:

1. Tất cả các giao dịch đều có cài đặt SL.

2. Bạn không được rủi ro quá 1% kích thước tài khoản của mình cho bất kỳ giao dịch riêng lẻ nào.

Nếu tài khoản của bạn đáp ứng được 2 tiêu chí trên thì bạn sẽ có 7 ngày kể từ khi tài khoản bị tạm ngưng để gửi yêu cầu thanh toán 50% lợi nhuận.

Tôi được phép giữ giao dịch qua đêm, qua tuần không?

Tài khoản Evaluation bạn được phép giữ giao dịch qua đêm, qua tuần.

Tài khoản Express bạn được phép giữ giao dịch qua đêm, bạn không được phép giữ giao dịch qua tuần.

Tôi có được phép giao dịch tin tức không?

Với những tin tức quan trọng bạn bị hạn chế đóng và mở giao dịch trước và sau 5 phút phát hành tin. Nhưng xin lưu ý rằng:

– Bạn có thể giữ các giao dịch đang chạy của mình khi có tin tức.

– Funded Next sẽ chỉ xem xét các tin tức có tác động mạnh, bạn có thể tự do giao dịch trong các tin tức có tác động trung bình và thấp.

– Funded Next chỉ xem xét những tin tức có liên quan trực tiếp đến cặp tiền tệ bạn giao dịch, bạn có thể tự do giao dịch với các tin tức không liên quan.

Ví dụ: Bạn muốn giao dịch EURUSD và có một tin tức quan trọng tác động tới CNY. Trong trường hợp này bạn vẫn có thể mở giao dịch EURUSD vì tin tức CNY không liên quan trực tiếp đến cặp tiền tệ bạn đang giao dịch.

Nhưng nếu tin tức đó liên quan tới USD hoặc EUR thì bạn sẽ bị hạn chế đóng, mở giao dịch trước và sau 5 phút.

Tôi có được hợp nhất các tài khoản với nhau không?

Có, bạn được phép hợp nhất các tài khoản cấp vốn, số vốn tối đa là $300k. 

Tôi có thể có bao nhiêu tài khoản?

Funded Next không giới hạn số lượng tài khoản, nhưng giới hạn tổng số vốn là $300k với mỗi Trader. 

Nó cũng bao gồm tất cả các tài khoản Express và Evaluation bạn đang có.

Khi nào tôi được hoàn phí đăng ký?

Bạn sẽ được hoàn phí đăng ký cùng với khoản thanh toán đầu tiên trên tài khoản cấp vốn.

Lưu ý: nếu bạn phải reset tài khoản giữa chừng, bạn chỉ được hoàn lại khoản phí gần nhất mà bạn đã trả để có được tài khoản cấp vốn.

Tôi có thể giao dịch các sản phẩm nào?

Bạn được phép giao dịch tất cả các sản phẩm trong có trong nền tảng giao dịch của mình.

Dưới đây là danh sách các sản phẩm: 

Forex

 AUDCAD.i, AUDCHF.i, AUDJPY.i, AUDNZD.i, AUDSGD.i, AUDUSD.i, CADCHF.i, CADJPY.i, CHFJPY.i, EURAUD.i, EURCAD.i, EURCHF.i, EURDKK.i, EURGBP.i, EURHUF.i, EURJPY.i, EURNOK.i, EURNZD.i, EURPLN.i, EURTRY.i, EURUSD.i, GBPAUD.i, GBPCAD.i, GBPCHF.i, GBPJPY.i, GBPNZD.i, GBPUSD.i, NZDCAD.i, NZDCHF.i, NZDJPY.i, NZDUSD.i, SGDJPY.i, USDCAD.i, USDCHF.i, USDDKK.i, USDHKD.i, USDHUF.i, USDJPY.i, USDMXN.i, USDNOK.i, USDPLN.i, USDSEK.i, USDSGD.i, USDTHB.i, USDTRY.i, USDZAR.i 

Indices and Commodities: 

FRA40.i, EUSTX50.i, JPN225.i, NDX100.i, SPX500.i, UK100.i, US2000.i, USDX.i, VIX.i, AUS200.i, GER30.i, HK50.i, US30.i, UKOUSD, USOUSD, XAUUSD, XAGUSD.

Lưu ý: không có tiền điện tử.

Tôi có được phép giao dịch bằng EA/Bot không?

EA/Bot được phép miễn là do bạn phát triển. Bạn cần cho Funded Next biết nếu có bất kỳ phương pháp giao dịch nào tương tự vậy. 

Bạn có thể dùng EA/Bot để làm cho phong cách giao dịch của mình dễ dàng hơn nhưng không được phép dùng để sao chép giao dịch từ người khác.

Tôi có được sao chép giao dịch không?

Có, bạn được phép sao chép giao dịch của chính mình và không được phép sao chép giao dịch từ người khác.

Giao dịch Hedging có được phép?

Có, tuy nhiên bạn chỉ được phép giao dịch Hedging cùng một sản phẩm tại cùng một thời điểm.

Ví dụ: 

Bạn có thể mua và bán trên cùng một cặp EU. Nhưng nếu bạn muốn thực hiện giao dịch Hedging ở một cặp tiền khác thì bạn cần đóng các lệnh hedging ở cặp EU.

Funded Next có bảng điều khiển không?

Có, bạn có thể xem các thông số giao dịch của bạn ở bảng điều khiển.

Chính sách tăng trưởng tài khoản của Funded Next?

Để mở rộng quy mô cho tài khoản, bạn cần đáp ứng yêu cầu sau:

– Bạn đạt mức tăng trưởng 10% trong 4 tháng liên tiếp (trung bình 2.5%/tháng).

– 2 trong 4 tháng bạn có lợi nhuận và thực hiện 2 lần rút tiền.

– Tháng thứ 4 của bạn kết thúc bằng lợi nhuận.

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu trên thì bạn sẽ được tăng trưởng 40% vốn.

Ví dụ: với tài khoản $100k

Tăng vốn lần 1: $100,000 + $40,000 = $140,000

Tăng vốn lần 2: $140,000 + $40,000 = $180,000

Tăng vốn lần 3: $ 180,000 + $40,000 = $220,000

….

Tăng vốn lần n: $4,000,000

Làm thế nào tôi có thể rút lợi nhuận?

Để rút lợi nhuận bạn chỉ cần thực hiện yêu cầu trên bảng điều khiển. 

Bạn có thể rút lợi nhuận của mình qua:

– Perfect Money.

– Crypto: USDT, BTC

– Deel (Bank Transfer, Coinbase, PayPal, Payoneer, Revolut, Wise, Deel Card).

Quy trình rút lợi nhuận là gì?

Nếu bạn có lợi nhuận vào cuối chu kỳ giao dịch 4 tuần với tài khoản Express và 2 tuần đối với tài khoản Evaluation thì bạn có thể yêu cầu rút lợi nhuận.

Bạn chỉ nhấn vào “withdrawal” trên bảng điều khiển của mình.

Tôi có thể giao dịch trên nền tảng nào?

Funded Next sử dụng nhà môi giới Eightcap.

Tất cả các tài khoản của Funded Next đều được giao dịch trên nền tảng MT4.

Tôi có thể đổi mật khẩu tài khoản MT4 không?

Không, bạn không được thay đổi mật khẩu tài khoản MT4 của mình.

Phí spread và commission tài khoản của Funded Next là bao nhiêu?

Bạn sẽ nhận được mức Spread rất thấp, thấp hơn cả các tài khoản ECN thông thường.

Tôi có thể thanh toán phí tham gia thử thách cấp vốn bằng những hình thức nào?

Bạn có thể thanh toán cho Funded Next bằng:

– Thẻ Credit/Debit.

– Crypto: BTC, ETH, LTC, DOGE, USDC, USDT.

– Bank transfer.

Chính sách hoàn tiền?

Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền trong trường hợp bạn không bắt đầu giao dịch trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký.

Lưu ý: Phí không được hoàn lại sau khi bạn đã bắt đầu thực hiện giao dịch trên tài khoản của mình.

Sau khi thanh toán xong, khi nào tôi sẽ nhận được thông tin tài khoản của mình?

Ngay sau khi thanh toán thành công bạn sẽ nhận được thông tin tài khoản của mình qua email đăng ký. 

Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin tài khoản của mình trong bảng điều khiển của khách hàng. Bạn cần bảo vệ thông tin tài khoản của mình và bạn không được phép ủy quyền cho bất kỳ ai.

Xem thêm toàn bộ câu hỏi thường gặp quỹ Funded Next.

IV. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán

Để đăng ký tham gia thử thách cấp quỹ của Funded Next bạn nhấn vào đây

Tại giao diện chính của website

Bạn nhấn vào Get Funded

Tiếp đó, bạn chọn loại tài khoản bằng cách trượt thanh phía trên cùng.

Bạn chọn kích thước tài khoản và nhấn vào Get Funded bên dưới.

Ví dụ: Tài khoản Evaluation kích thước $200,000 bạn chọn như hình trên.

Tại đây, bạn điền thông tin: họ tên, email, quốc gia.

Mặc dù Funded Next có nhiều lựa chọn để bạn thanh toán phí, để nhanh gọn, bạn nên dùng thẻ Credet/Debit.

Bạn điền thông tin thẻ, thêm mã giảm giá nếu có, tích đồng ý các điều khoản.

Cuối cùng bạn nhấn CONFIRM PAYMENT để hoàn tất qua trình thanh toán.

Thông tin đơn hàng và tài khoản của bạn sẽ nhận được qua email.

Trên đây là những thông tin về quỹ Funded Next để bạn tham khảo nếu có bất cứ thắc mắc nào vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Tham gia cộng đồng Funded Trader tại đây:

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES

2 COMMENTS

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
vu
vu
7 months ago

quỹ này tính từ ngày bắt đầu mua hay tính từ trade đầu tiên

- Advertisment -spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!