HomeCấm VNMyFundedFX - Không giới hạn thời gian đánh giá với Tài khoản...

MyFundedFX – Không giới hạn thời gian đánh giá với Tài khoản thử thách 2 vòng

“Thông báo từ ngày 07/06/2023 quỹ MyFundedFX (MFFX) đã ngừng cung cấp dịch vụ với Trader Việt Nam.”

I. Thông tin quỹ

MyFundedFX là gì?

MyFundedFX (MFFX) là một quỹ cấp vốn ở Hoa Kỳ, được thành lập bởi MattL, một doanh nhân và nhà giao dịch trong ngành ngoại hối, quyền chọn, chứng khoán, tiền điện tử.

MattL đã giao dịch từ năm 2018 và hiện là giám đốc điều hành MyFundedFX, DynaProTrading và một số doanh nghiệp khác.

MattL CEO của MyFundedFX

MyFundedFX ra mắt dịch vụ cấp vốn từ tháng 7 năm 2022.

Chương trình cấp vốn của MyFundedFX nhằm mục đích cung cấp cho bạn cơ hội giao dịch mà không gặp rủi ro 

MyFundedFX cho phép bạn quản lý số tiền tối đa là $600,000 qua hình thức trả phí và $1,000,000 với chính sách mở rộng vốn.

Bạn nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra tài khoản cấp vốn của MyFundedFX mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý nào khi để xảy ra thua lỗ.

MyFundedFX còn tổ chức cuộc thi demo hàng tháng giúp bạn có cơ hội nhận tài khoản miễn phí và tiền mặt, chi tiết bạn xem tại đây.

Ưu điểm nổi bật nhất của MyFundedFX đó là không giới hạn thời gian với tài khoản 2-Step (2 vòng).

Thông tin liên hệ

Website: https://myfundedfx.com/

Discord: https://discord.com/invite/Zd8FVT9uSH

Email: support@myfundedfx.com

Lưu ý: Để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất từ MyFundedFX bạn nên sử dụng Discord.

MyFundedFX có uy tín không?

Bạn có thể tự đánh giá mức độ uy tín của MyFundedFX bằng cách tham gia vào nhóm discord của họ, xem cách họ phản hồi với khách hàng và đọc thêm các đánh giá trên Trustpilot.

Trên trang Trustpilot, MyFundedFX đang nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Lưu ý: Trước khi tham gia MyFundFX bạn hãy xem cẩn thận các đánh giá mới nhất tại đây.

Lấy mã giảm giá

II. Sản phẩm quỹ của MyFundedFX

MyFundedFX có 2 tài khoản quỹ đó là:

– Tài khoản 1-Step (1 vòng thử thách)

– Tài khoản 2-Step (2 vòng thử thách)

Cả hai tài khoản đều được hoàn phí khi bạn vượt qua được giai đoạn đánh giá.

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết 2 loại tài khoản này.

1. Tài khoản 1-Step

Đây là tài khoản bạn cần vượt qua 1 vòng thử thách để nhận được tài khoản cấp vốn.

a. Giai đoạn đánh giá

Có 6 kích thước tài khoản để bạn lựa chọn: $5k, $10k, $25k, $50k, $100k, $200k.

Yêu cầu 1 vòng thử thách như sau:

– Mục tiêu lợi nhuận là 10%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu 1 ngày.

– Không giới hạn thời gian.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 6%.

Trong đó

– Giai đoạn đánh giá bắt đầu khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên.

– Mục tiêu lợi nhuận được tính theo số vốn ban đầu.

– Giới hạn sụt giảm ngày luôn được tính theo Equity đầu ngày.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản được tính theo mức Balance cao nhất mà bạn từng đạt được.

Ví dụ

Bạn tham gia tài khoản $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận là $10,000 (10%).

Giới hạn sụt giảm ngày là 4% tính theo mức Equity đầu ngày.

Để hiểu rõ hơn chúng ta sẽ xét các ví dụ sau.

#1.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = Equity =  $100,000

Trường hợp này bạn không có giao dịch nào được giữ qua đêm.

> $100,000 – $100,000*4% = $96,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $96,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

#2.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance =  $100,000; Equity = $102,000.

Trường hợp này, bạn giữ giao dịch lời qua đêm, tại thời điểm bắt đầu một ngày mới ghi nhận mức Equity = $102,000. 

Do giới hạn sụt giảm ngày luôn được tính theo Equity đầu ngày nên:

> $102,000 – $102,000*4% = $97,920.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $97,920.

#3. 

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance =  $100,000; Equity = $99,000.

Trường hợp này, bạn giữ giao dịch lỗ qua đêm, tại thời điểm bắt đầu một ngày mới ghi nhận mức Equity = $99,000.

Do giới hạn sụt giảm ngày luôn được tính theo Equity đầu ngày nên:

> $99,000 –  $99,000*4% = $95,040.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,040.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là 6% so với mức Balance cao nhất bạn từng đạt được.

Để hiểu rõ hơn chúng ta sẽ xét một số trường hợp.

#1.

Khi bạn bắt đầu, tài khoản có Balance = $100,000.

> $100,000 – $100,000*6% = $94,000.

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $94,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

#2.

Bạn giao dịch có lợi nhuận, tài khoản ghi nhận mức Balance cao nhất = $101,000.

> $102,000 –  $102,000*6% = $95,880 

Lúc này, giới hạn sụt giảm tài khoản được nâng lên là $95,880, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,880. 

#3.

Bạn giao dịch có lợi nhuận, tài khoản ghi nhận mức Balance cao nhất = $110,00.

> $110,00 – $110,00*6% = $103,400.

Lúc này, giới hạn sụt giảm tài khoản được nâng lên là $103,400, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $103,400.

Tóm lại: Với tài khoản $100,000 thì giới hạn sụt giảm thấp nhất là $96,000 và nó sẽ được nâng dần lên căn cứ theo mức Balance cao nhất của bạn từng đạt được.

Với cách tính này đòi hỏi bạn phải quản trị rủi ro rất tốt, nếu không rất dễ xảy ra vi phạm so với cách tính cố định theo số vốn ban đầu.

b. Giai đoạn cấp vốn

Sau khi vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn sẽ tiến hành xác minh KYC để nhận được tài khoản cấp vốn.

Tài khoản cấp vốn sẽ không yêu cầu mục tiêu lợi nhuận hay số ngày giao dịch tối thiểu.

Hai quy tắc chính bạn cần tuân thủ là:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 6%.

Bạn sẽ nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Chính sách rút lợi nhuận

Điều kiện để rút lợi nhuận lần đầu tiên và các lần tiếp theo là sau 14 ngày tính từ khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên.

Phí sẽ được hoàn lại ở lần thanh toán lợi nhuận đầu tiên.

Bạn có thể nhận lợi nhuận qua Deel hoặc Crypto, yêu cầu số tiền tối thiểu là $50. Bạn có thể gửi yêu cầu rút lợi nhuận dễ dàng trên bảng điều khiển.

Quá trình xử lý yêu cầu thanh toán trong 5 ngày làm việc.

Sau mỗi lần rút lợi nhuận bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn mới.

2. Tài khoản 2-Step

a. Giai đoạn đánh giá

Bạn cần vượt qua 2 vòng thử thách để nhận tài khoản cấp vốn.

Yêu cầu giai đoạn đánh giá như sau:

Vòng 1

– Mục tiêu lợi nhuận là 8%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 1 ngày.

– Không giới hạn thời gian.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Vòng 2

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 1 ngày.

– Không giới hạn thời gian.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Trong đó

– Thời gian cả 2 vòng thử thách không giới hạn.

– Mục tiêu lợi nhuận, giới hạn sụt giảm tài khoản được tính theo số vốn ban đầu.

– Giới hạn sụt giảm ngày được tính theo Equity đầu ngày (tương tự như cách tính tài khoản 1-Step).

Ví dụ

Bạn tham gia tài khoản $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận bạn cần đạt được vòng 1 là $8,000 và vòng 2 là $5,000.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $8,000 (8%)

> $100,000 –  $8,000 = $92,000 

Bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $92,000 trong mọi trường hợp nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

Giới hạn sụt giảm ngày là 5% luôn được tính theo Equity đầu ngày.

#1.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Equity = $100,000.

> $100,000 – $100,000*5% = $95,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

#2.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Equity = $102,000.

> $102,000 – $102,000*5% = $96,900.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $96,900.

#3. 

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Equity = $99,000.

> $99,000 –  $99,000*5% = $94,050.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $94,050.

Lưu ý: Các thông số tài khoản bạn có thể dễ dàng xem trên bảng điều khiển.

Xem thêm kinh nghiệm vượt qua giai đoạn đánh giá

b. Giai đoạn cấp vốn

Tư tượng như tài khoản 1-Step, sau khi vượt qua giai đoạn đánh giá bạn sẽ tiến hành xác mình KYC để nhận được tài khoản cấp vốn.

Tài khoản cấp vốn sẽ không yêu cầu mục tiêu lợi nhuận hay số ngày giao dịch tối thiểu.

Hai quy tắc chính bạn cần tuân thủ là:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Bạn sẽ cũng nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Chính sách rút tiền

Tượng tự tài khoản 1-Step.

Chính sách mở rộng vốn

MyFundedFX sẽ xét duyệt tài khoản 3 tháng một lần.

Yêu cầu: Tài khoản đạt được mức lợi nhuận 12% trong 3 tháng ( trung bình 4%/tháng).

Bạn sẽ được tăng 25% số vốn ban đầu sau mỗi lần mở rộng.

Ví dụ:

Bạn có tài khoản cấp vốn $100,000

>  $100,000*25% = $25,000.

Mở rộng vốn lần 1: $100,000 + $25,000 = $125,000. 

Mở rộng vốn lần 2: $125,000 + $25,000 = $150,000. 

Mở rộng vốn lần n: Tối đa $1,000,000.

Lưu ý: Hiện tại, chính sách mở rộng vốn chỉ áp dụng trên tài khoản 2 – Step.

III. Những câu hỏi thường gặp

Chương trình VIP của MyFundedFX là gì?

Thông tin chi tiết về chương trình VIP bạn xem ở đây

Các tài liệu để yêu cầu xác minh KYC là gì?

Quá trình xác minh KYC yêu cầu bạn cung cấp:

1. Giấy tờ xác minh danh tính: Hộ chiếu, Căn cước hoặc Bằng lái.

2. Một bức ảnh Selfie bạn cầm 1 trong các loại giấy tờ bạn dùng để xác minh danh tính.

Tôi có thể giao dịch các sản phẩm nào?

Bạn có thể giao dịch tất cả các sản phẩm có sẵn trong nền tảng giao dịch.

Hơn 175 sản phẩm giao dịch bao gồm: Tiền tệ, Chỉ số, Tiền điện tử và Hàng hóa.

MFFX có giới hạn kích thước giao dịch không?

Không, không có giới hạn nào về kích thước giao dịch.

Tôi có thể giao dịch bằng Bot/EA không?

Bạn được phép sử dụng Bot/EA ở tất cả các giai đoạn.

Tuy nhiên, có một số hạn chế được liệt kê dưới đây đối với các loại EA.

Các loại EA bị cấm:

– High frequency trading EA

– News scalping EAs

– Arbitrage EAs (reverse and latency)

– Multi account reverse trading EAs

– Tick scalping

– Any EA designed to abuse a demo server

Lưu ý: Việc sử dụng EA của bên thứ 3 sẽ làm tăng nguy cơ dẫn tới vi phạm quy tắc sao chép giao dịch. Nếu bạn định sử dụng EA của bên thứ 3, bạn nên cài đặt thông số khác nhau để có điểm vào lệnh và thoát lệnh không giống với số đông.

Tôi có được phép sao chép giao dịch không?

Sao chép giao dịch được phép, nếu đó là tài khoản sao chép là của chính bạn. 

Sao chép từ bên thứ 3 hoặc sử dụng tín hiệu giao dịch hàng loạt sẽ dẫn tới việc chấm dứt tài khoản. 

Tôi có được phép giữ giao dịch qua đêm, qua tuần  không?

Có, bạn được phép giữ giao dịch qua đêm, qua tuần.

Tôi có được phép giao dịch tin tức không?

Có, không có hạn chế giao dịch tin tức.

Tôi có bắt buộc phải đặt dừng lỗ không?

Không, bạn không bắt buộc đặt dừng lỗ, tuy nhiên bạn nên có dừng lỗ vì đây là cách quản lý rủi ro tốt nhất.

Tôi có cần giao dịch nhất quán không?

Không, không có bất kỳ quy tắc giao dịch nhất quán nào được thiết lập trong các điều khoản và thỏa thuận.

MFFX có hạn chế nào về phong cách giao dịch không?

Không, không có hạn chế về phong cách giao dịch và chiến lược bạn sử dụng hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.

Bạn có thể giao dịch Scalping Swing, Hedging (trên cùng 1 tài khoản), Martingale…

Tuy nhiên, MFFX nghiêm cấm thực hiện các hành vi gian lận, chi tiết bạn xem ở đây.

Thế nào là một ngày giao dịch?

Một ngày giao dịch là ngày bạn mở ít nhất một giao dịch. Nếu giao dịch được giữ trong nhiều ngày thì ngày thực hiện giao dịch được tính là một ngày giao dịch.

Tôi có thể thay đổi mật khẩu tài khoản không?

Bất kỳ tài khoản nào thay đổi mật khẩu chính hoặc mật khẩu nhà đầu tư tại bất kỳ thời điểm nào trong bất kỳ thử thách nào sẽ tự động thất bại và sẽ không đủ điều kiện để tiếp tục giao dịch.

Tóm lại, bạn không được thay đổi mật khẩu tài khoản giao dịch (MT4).

Tài khoản cấp vốn có phải là tài khoản live không?

Không, tài khoản cấp vốn cũng là tài khoản demo nhưng nó được kết nối với vốn trực tiếp của MFFX.

Tôi có được hợp nhất tài khoản cấp vốn không?

Có, bạn có thể hợp nhất các tài khoản cấp vốn với điều kiện cũng loại và đang có số dư ban đầu.

Tôi được phép có bao nhiêu tài khoản và số vốn tối đa là bao nhiêu?

Bạn được phép có nhiều tài khoản miễn sao tổng số vốn không vượt quá $600,000.

Cụ thể:

Số vốn tối đa cho tài khoản 2-Step là $300,000.

Số vốn tối đa cho tài khoản 1-Step là $300,0000

Tổng số vốn tối đa khi bạn kết hợp có 2 loại tài khoản này là $600,000.

Tôi có thể giao dịch tiền điện tử vào cuối tuần không?

Có, bạn có thể giao dịch tiền điện tử vào cuối tuần.

MFFX có những nền tảng giao dịch nào?

Hiện tại MFFX cung cấp nền tảng MT4/ MT5.

MFFX sử dụng nhà môi giới nào?

MFFX sử dụng 2 nhà môi giới là Eightcap và ThinkMarket để cung cấp thanh khoản.

Phí commission $5/lot đối với Eightcap và $7/lot với ThinkMarket.

Tài khoản của MFFX có Spreads là bao nhiêu?

Mức Spread của Eightcapbạn có thể tham khảo bảng sau:

Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra mức Spread của ThinkMarket với thông tin đăng nhập sau:

– Nền tảng MT5

– Number Account: 3000001

– Password: lal5erom

– Server: ThinkMarkets-Demo (TFGlobalMarkets-Pty)

Tôi có thể thanh toán cho MFFX bằng những hình thức nào?

Bạn có thể thanh toán cho MFFX qua:

– Thẻ Credit/Debit

– Crypto.

IV. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán

Để tham gia thử thách cấp vốn quỹ MyFundedFX bạn nhấn vào đây

Lấy mã giảm giá

Giao diện của website như sau:

1. Choose your challenge: bạn chọn loại tài khoản, kích thước tài khoản, nền tảng giao dịch.

2. Billing Information: bạn điền đầy đủ thông tin cá nhân (họ tên, địa chỉ).

3. Terms and Conditions: bạn tích chọn đồng ý các điều khoản và chính sách của MyFundedFX.

4. Price Summary

Bạn kiểm tra lại thông tin tài khoản.

Discount Code: tại đây bạn thêm mã giảm giá, bạn lấy mã giảm giá tại đây.

Affiliate Code: nếu bạn ủng hộ Học Viện Trader thì bạn nhập mã “hocvientrader“, đây cũng là mã giảm giá 5% nếu bạn không có mã giảm giá nào.

Tiếp đó, bạn nhấn vào “Complete Order

Nhấn vào “Proceed to payment

Bạn có 2 lựa chọn thanh toán:

1. Thẻ Credit/Debit

2. Crypto

Để quá trình xử lý đơn hàng diễn ra nhanh chóng, bạn nên chọn thanh toán bằng thẻ bằng cách tích chọn Pay buy Card with Checkout.com.

Sau đó, bạn điền thông tin thẻ và nhấn vào “PAY FOR ORDER” để hoàn tất.

Thông tin đơn hàng sẽ được gửi qua email bạn đăng ký.

Trên đây là những thông tin về quỹ MyFundedFX để bạn tham khảo, nếu có bất cứ thắc mắc nào vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Tham gia cộng đồng Funded Trader tại đây:

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES

4 COMMENTS

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Vũ Quyết
Vũ Quyết
10 months ago

qua v1 va v2 có dc trả phí thi ko add

Phu
Phu
6 months ago

đến bước thanh toán mình nhập thông tin thẻ của mình vào thì bị báo lỗi như này:”An error has occurred while processing your payment. Please check your card details and try again” ad có biết vì sao ko? mình dùng thẻ visa plantium của MB

spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!