HomeCơ Hội Cho TraderQuỹ Fidelcrest - Đưa Ra Những Chính Sách Mới Lạ Cho Funded...

Quỹ Fidelcrest – Đưa Ra Những Chính Sách Mới Lạ Cho Funded Trader.

I.Thông tin quỹ

Quỹ Fidelcrest là gì?

Fidelcrest tên đầy đủ là Fidelcrest Ltd được thành lập vào năm 2018 bởi một nhóm các nhà giao dịch và chuyên gia Forex.

Đội ngũ quản lý của Fidelcrest có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty môi giới quốc tế. 

Fidelcrest đang tìm kiếm, đào tạo, đánh giá các nhà giao dịch ngoại hối, CFD và tiền điện tử để cấp vốn cho họ.

Trụ sở chính của Fidelcrest Ltd đặt tại Nicosia, Cyprus.

Website: https://fidelcrest.com/

Email: support(at)fidelcrest.com

Ưu điểm nổi bật của quỹ Fidelcrest:

– Được ăn chia lợi nhuận từ vòng thứ 2 trong giai đoạn đánh giá.

– Được cấp thêm miễn phí tài khoản thử thách.

– Cứ sau 30 ngày tài khoản cấp vốn được cấp mới và reset lại.

– Cung cấp tài khoản đánh giá lên tới $1,000,000.

Fidelcrest có uy tín không?

Bạn có thể xem những đánh giá của các Trader thế giới trên:

Trustpilot

Youtube

II. Sản phẩm quỹ

Quỹ Fidelcrest có 2 sản phẩm chính:

– Tài khoản Micro

– Tài khoản Pro

Trong đó, mỗi sản phẩm có 2 tùy chọn về chế độ rủi ro: Normal và Aggressive.

– Normal (rủi ro thấp).

– Aggressive (rủi ro cao).

Tất cả các tài khoản của Fidelcrest đều yêu cầu bạn cần phải trải qua 2 vòng đánh giá.

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn.

1. Tài khoản Micro.

Đây là tài khoản kích thước nhỏ, Fidelcrest thiết kế chương trình này dành cho những Trader mới. 

Có 3 kích thước tài khoản để bạn lựa chọn là: $10,000, $25,000, $50,000.

Chế độ Normal

Các giai đoạn để nhận tài khoản cấp vốn:

Vòng 1: vòng thử thách (Challenge)

Vòng 2: vòng xác minh (Verification)

Vòng 3: trở thành nhà giao dịch của Fidelcrest (Fidelcrest Trader).

Để biết yêu cầu của mỗi vòng bạn xem bảng sau:

Trong đó:

Thời gian được tính kể từ khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên, bao gồm cả ngày nghỉ (thứ 7, chủ nhật).

Mục tiêu lợi nhuận được tính theo vốn ban đầu, ví dụ với tài khoản $10,000 thì mục tiêu lợi nhuận vòng 1 và vòng 2 bạn cần đạt được là $500 (5%).

Một ngày giao dịch là ngày bạn mở ít nhất một giao dịch mới. Bạn hoàn thành đủ số ngày giao dịch ở từng vòng. Nếu không bạn sẽ bị coi là vi phạm quy định.

Một giao dịch được tính khi bạn giữ ít nhất trong 10s.

Giới hạn lỗ ngày (maximum daily loss) là giới hạn lỗ tối đa trong một ngày.

Công thức tính:

Giới hạn lỗ ngày = Equity của tài khoản đầu ngày –  Equity hiện tại.

Giới hạn lỗ tối đa bạn cần lưu ý đây là Maximum Drawdown chứ không phải Absolute Drawdown giống như cách tính của quỹ FTMO hay myForexFunds.

Ví dụ:

Ở vòng 1, mức sụt giảm lớn nhất của bạn là 10%, với tài khoản $10,000 tương ứng với $1000.

Mức sụt giảm lớn nhất luôn được tính Balance cao nhất mà bạn từng đạt được.

Giả sử bạn có mức lợi nhuận cao nhất là $1000, tài khoản của bạn có số dư cao nhất (Highest Recorded Balance) là $11,000. 

Bạn không được phép để Equity của tài khoản thấp hơn $9,900.

($11,000 – $11,000*10% = $9,900)

Nếu không bạn sẽ vi phạm quy tắc Maximum Drawdown.

Để hiểu rõ hơn về Maximum Drawdown bạn hãy xem bài viết này.

Ăn chia lợi nhuận tỷ lệ phần trăm lợi nhuận bạn nhận được.

Điểm khác biệt của quỹ Fidelcrest là bạn được ăn chia lợi nhuận từ vòng 2.

Bạn sẽ nhận được 40% lợi nhuận vòng 2 và 80% lợi nhuận vòng 3.

Vòng 3 khi bạn trở thành nhà giao dịch của Fidelcrest sẽ không có mục tiêu lợi nhuận, nhưng bạn cần hoàn thành đủ số ngày giao dịch tối thiểu 10 ngày trong thời gian quy định (30 ngày). Nếu không bạn sẽ bị vi phạm quy định.

Vòng 3 còn áp dụng quy định giao dịch nhất quán về khối lượng. Khối lượng giao dịch tối đa và tối thiểu được tính dựa vào khối lượng giao dịch trung bình ở vòng 2 của bạn.

Giả sử trong vòng 2, bạn có khối lượng giao dịch trung bình trên mỗi giao dịch là 1.0 lot. Trong vòng 3 bạn có thể giao dịch với khối lượng tối thiểu là 0.7 lot (70%) và khối lượng tối đa là 1.3 lot (130%) đối với mỗi giao dịch. Tuy nhiên, bạn có thể mở được nhiều giao dịch cùng lúc.

Cứ sau 30 ngày bạn sẽ được cấp một tài khoản mới và được reset lại.

Chế độ Aggressive

Với chế độ này bạn sẽ có được mức sụt giảm lớn hơn, đồng thời mục tiêu lợi nhuận cũng cao hơn.

So với chế độ Normal cùng kích thước tài khoản thì chế độ Aggressive có mức phí cao hơn.

Bạn cần vượt qua các giai đoạn với yêu cầu sau:

So với chế độ Normal thì chế độ Aggressive Swing có giới hạn sụt giảm, mức ăn chia lợi nhuận lớn hơn.

2. Tài khoản Pro.

Với tài khoản Pro cũng có 2 chế độ rủi ro Normail và Aggressive như tài khoản Micro.

Chế độ Normal

Có 4 kích thước tài khoản ở chế độ này để bạn lựa chọn đó là $150,000, $250,000, $500,000, $1,000,000.

Yêu cầu các giai đoạn như sau:

Điểm chú ý đối với tài khoản này là mặc dù kích thước tài khoản rất lớn lên tới $1,000,000 nhưng mức sụt giảm tối đa cho phép chỉ là 5% đối với vòng 2 và vòng 3.

Chế độ Aggressive

Với chế độ này chỉ có 3 kích thước tài khoản để bạn lựa chọn đó là $150,00, $250,000, $500,000.

Yêu cầu của các giai đoạn như sau:

Chế độ Aggressive bạn cần đạt được mục tiêu lợi nhuận là 20% ở vòng 1 và vòng 2.

Mức ăn chia lợi nhuận là 50% ở vòng 2 và 90% ở vòng 3.

Chương trình tăng trưởng (Fidelcrest Scaling Plan).

Chương trình tăng trưởng được áp dụng ở tất cả tài khoản Micro và Pro. Bạn sẽ có cơ hội nhân đôi số vốn trong tài khoản của mình trong vòng 12 tháng kể từ khi bạn nhận tài khoản cấp vốn (Professional Account).

Fidelcrest sẽ đánh giá 3 tháng 1 lần để được tăng 25% so với số vốn ban đầu.

Yêu cầu: 

– Tăng trưởng tài khoản ít nhất 15% trong vòng 3 tháng (trung bình lợi nhuận 5%/tháng).

– Cả 3 tháng đều có lợi nhuận dương (3 tháng liên tục).

Nếu bạn được tăng trưởng tài khoản thì bạn cũng được tăng mức ăn chia lợi nhuận lên 5% sau mỗi lần.

Ví dụ: với tài khoản $500,000.

Thời gian tối thiểu để bạn nhân đôi vốn ban đầu là 12 tháng.

Chương trình Bonus 

Fridelcrest áp dụng chương trình Bonus khi bạn tiến hành thanh toán phí đăng ký tham gia thử thách cấp vốn. 

Có 3 tùy chọn, bạn có thể lựa chọn:

1. Fast Track: không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu đối với tài khoản Micro Aggression trong vòng 1 và vòng 2.

Lưu ý: tùy chọn này chỉ có với tài khoản Micro ở chế độ Aggressive.

2. Double Your Capital: bạn sẽ được nhận thêm một tài khoản thử thách mới có cùng loại cùng kích thước với tài khoản ban đầu để bắt đầu thử thách cấp vốn từ vòng 1.

Ví dụ: Khi bạn thanh toán tham gia thử thách cấp quỹ cho tài khoản $150k bạn chọn Double Your Capital. Bạn hoàn thành giai đoạn đánh giá và được nhận tài khoản cấp vốn.

Tài khoản cấp vốn của bạn có lợi nhuận và được lần rút tiền lần đầu tiên. 

Khi đó, bạn đủ điều kiện để nhận miễn phí tài khoản thử thách $150k.

Lúc này, bạn sẽ có 01 tài khoản cấp vốn $150k và 01 tài khoản thử thách $150k được cấp miễn phí.

3. Second Chance for Free: Bạn sẽ được thử lại lần 2 nếu thất bại ở lần đánh giá đầu tiên, chính sách này chỉ áp dụng cho vòng 1 không áp dụng cho vòng 2.

Bạn cũng cần lưu ý là Fidelcrest không có chính sách thử lại miễn phí không giới hạn số lần như FTMOmyForexFunds.

III. Câu hỏi thường gặp

Điều gì xảy ra khi tôi hoàn thành giai đoạn thử thách (vòng 1).

Sau khi hoàn thành vòng 1 bạn sẽ bước vào vòng 2. Trước khi vào vòng 2 bạn cần phải tải lên các tài liệu KYC bắt buộc và ký một thỏa thuận giao dịch.

Thời gian xác minh luôn bắt đầu vào 2h chiều thứ 2 theo giờ EE(S)T. Bạn sẽ nhận được thông tin đăng nhập tài khoản mới của mình thông thường ít nhất 4 tiếng trước thời gian thỏa thuận qua email. 

Tôi cần giấy tờ gì để xác minh KYC?

Bạn cần 2 loại giấy tờ.

1.Xác minh danh tính.

Bạn có thể dùng: Căn cước công dân, chứng minh thư, bằng lái xe hoặc hộ chiếu.

2. Xác minh địa chỉ hiện tại.

Bạn có thể dùng: Hóa đơn tiện ích (hóa đơn điện, hóa đơn nước..) hoặc sao kê ngân hàng.

Tôi có được phép giao dịch qua đêm, qua tuần không?

Bạn có thể giữ giao dịch qua đêm.

Vòng 1 bạn có thể giữ lệnh qua tuần,

Vòng 2 và vòng 3 chỉ các tài khoản ở chế độ rủi ro Aggressive mới được giữ lệnh qua tuần. Còn chế độ rủi ro Normal bạn không được phép.

Giao dịch tin tức có được phép không?

Vòng 1 và vòng 2: Có, bạn được phép giao dịch tin tức.

– Vòng 3: Chỉ cho phép tài khoản Micro Aggressive giao dịch tin tức.

Bạn có thể giữ cho các giao dịch hiện tại mở khi có tin tức, không cần phải đóng chúng.

Tuy nhiên, bạn bị cấm mở bất kỳ giao dịch nào trong các sự kiện tin tức có tác động mạnh (màu đỏ), trước hoặc sau 5 phút với các mã giao dịch có mối tương quan.

Tóm lại bạn không được phép mở giao dịch trước và sau 5 phút khi có tin tức, sự kiện lớn phát hành.

Tôi có phải đặt lệnh dừng lỗ không?

Không, bạn không bắt buộc phải sử dụng lệnh cắt lỗ nhưng bạn nên làm vậy.

Tôi có thể sử dụng EA hay robot không?

Để sử dụng EA hay robot bạn cần được sự chấp thuận của Fidelcrest.

Vui lòng gửi yêu cầu tới địa chỉ email: support(at)fidelcrest.com

Tôi có thể sao chép giao dịch (copy-trade) không?

Bạn không được phép sao chép giao dịch từ một tài khoản khác ngay cả khi nó là của bạn, hay sao chép từ một bên thứ ba.

Khi nào tôi đủ điều kiện để tham gia chương trình tăng trưởng vốn (Scaling Plan) của bạn?

Khi bạn vượt qua giai đoạn đánh giá (vòng 1 và vòng 2).

Tới vòng 3 bạn đủ điều kiện để tham gia chương trình tăng trưởng vốn.

Tôi phải mất bao lâu để tăng gấp đôi số dư ban đầu với Fidelcrest Scaling Plan?

Bạn mất tối thiểu 12 tháng để tăng gấp đôi số vốn ban đầu của bạn.

Số tiền tối đa mà tôi có thể giao dịch với Fidelcrest Scaling Plan là bao nhiêu?

Sau 12 tháng, bạn có thể giao dịch $1,000,000.

Tôi phải làm gì để bắt đầu với Fidelcrest Scaling Plan?

Sau khi hoàn thành giai đoạn đầu tiên với tài khoản chuyên nghiệp (Professional Account). Bạn hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Fidel để yêu cầu thỏa thuận cho Gói mở rộng quy mô. Sau khi thỏa thuận được ký kết, bạn sẽ tự động được thêm vào Fidelcrest Scaling Plan.

Tôi có thể giao dịch nhiều tài khoản thử thách cùng lúc không?

Không, bạn không thể – mỗi lần chỉ được phép giao dịch một tài khoản thử thách.

Tôi có thể có bao nhiêu tài khoản?

Với một hồ sơ người dùng – user, bạn được phép có đồng thời.

– 01 tài khoản thử thách (tài khoản ở vòng 1)

– nhiều tài khoản xác minh và tài khoản cấp vốn ( tài khoản ở vòng 2 và vòng 3).

Tôi có được hoàn phí sau khi hoàn thành đánh giá không?

Có, ưu đãi hoàn phí được áp dụng cho tất cả các tài khoản Micro. Bạn chỉ được hoàn lại phí đánh giá vào ví tiền thưởng của mình nếu bạn đã sử dụng mã khuyến mại mang tên “Refund” khi mua tài khoản thử thách.

Còn nếu bạn trả giá bình thường (không sử dụng bất cứ mã khuyến mại nào khác hoặc dùng số dư tiền thưởng) thì sau khi hoàn thành giai đoạn thử thách. Bạn không thể rút tiền từ ví tiền thưởng nhưng bạn có thể sử dụng số dư đó để mua tài khoản thử thách mới.

Tôi có giao dịch những sản phẩm nào?

Bạn có thể giao dịch trên 175 sản phẩm với mức spread và commission độc quyền. 

Bao gồm: Forex, CFDs, Cryptos, Metal, Commodities, Stock CFDs.

Thông tin chi tiết bạn có thể tại đây: https://fidelcrestmarkets.com/products/

Fidel sử dụng nền tảng giao dịch nào?

Meta Trader 4 được Fidelcrest lựa chọn làm nền tảng giao dịch cho Trader.

Điều gì xảy ra nếu tôi bị mất tiền ở tài khoản cấp vốn?

Không có mục tiêu lợi nhuận tối thiểu trong tài khoản cấp vốn.

Nếu bạn kết thúc bằng lợi nhuận âm trong suốt thời gian giao dịch của mình. Bạn có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận trong thời gian tiếp theo.

Hãy nhớ không vi phạm bất kỳ giới hạn hay quy tắc nào được nêu chi tiết trong thỏa thuận với nhà giao dịch chuyên nghiệp của bạn.

Tôi có thể nghỉ ngơi một thời gian và tiếp tục giao dịch tài khoản cấp vốn của mình không?

Nếu bạn cần một thời gian để nghỉ ngơi và tạm dừng giao dịch trên tài khoản cấp vốn, bạn hãy liên hệ và thông báo cho họ.

Khi nào phần lợi nhuận của tôi được thanh toán?

Chia sẻ lợi nhuận của bạn sẽ được cấp cho số dư tài khoản Fidelcrest Ltd (SVG) và bạn có thể rút bất kỳ lúc nào bằng các phương thức thanh toán hiện tại. Sau khi bạn đáp ứng các điều kiện của giai đoạn tài khoản cấp vốn.

Fidelcrest cung cấp những hình thức rút tiền nào cho Trader?

Để rút lợi nhuận từ quỹ Fidelcrest bạn có 3 lựa chọn:

1. Credit/Deposit card – thẻ bạn dùng để trả phí tham gia thử thách.

2. Wire transfer – chuyển khoản ngân hàng (yêu cầu trùng với tên đăng ký).

3. Bitcoin (nếu bạn thực hiện thanh toán phí cho Fidelcrest bằng Bitcoin).

Thời gian xử lý thanh toán từ 1-3 ngày làm việc kể từ khi bạn thực hiện yêu cầu rút tiền.

Fidelcrest có yêu cầu số tiền tối thiểu để được thanh toán lợi nhuận không?

Không, họ không yêu cầu số tiền tối thiểu.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn rút lợi nhuận của mình vào bất kỳ tài khoản ngân hàng nào bên ngoài khu vực SEPA (châu Âu), bạn sẽ phải trả phí cho bên thứ 3 là € 50 cho mỗi giao dịch.

Sau khi thanh toán, nếu tôi không muốn tham gia thử thách cấp vốn tôi có được hoàn tiền.

Có, bạn sẽ được hoàn tiền trong vòng 14 ngày kể từ khi bạn tiền hành thanh toán.

Chính sách này không được áp dụng khi bạn đã mở giao dịch đầu tiên trong tài khoản thử thách.

Tôi có thể thanh toán phí tham gia thử thách bằng cách nào?

Có 4 hình thức thanh toán để bạn lựa chọn.

– Credit/Deposit card

– Wire transfer.

– Bitcoin

– Skrill/Neteller.

IV. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán.

Để đăng ký tài khoản quỹ Fidelcrest bạn nhấn vào đây:

Giao diện chính của website hiện lên như sau:

Bạn nhấn vào “Log In/Sign Up

Tiếp tục nhấn vào Sign Up

Tại đây bạn điền đầy đủ thông tin: họ tên, email, số điện thoại.., tích vào các ô xác nhận, sau đó bấm vào Sign up

Một email xác nhận đăng ký sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn, trong email đó sẽ gửi kèm đường link và mật khẩu để bạn đăng nhập.

Nếu không nhận được email bạn hãy kiểm tra thư mục spam.

Bạn truy cập vào địa chỉ: https://trade.fidelcrest.com/ và tiến hành đăng nhập bằng email đăng ký và mật khẩu được cấp trong email.

Sau khi đăng nhập, phần menu chính bao gồm các tùy chọn sau:

Để đăng ký tài khoản thử thách bạn chọn Fidelcrest Challenge

Trading Program: bạn có thể chọn loại tài khoản Micro hoặc Pro

Initial capital: chọn kích thước tài khoản.

Rish mode: chế độ rủi ro

Bonus option: bạn lựa chọn loại bonus Fast Track, Double Your Capital hoặc Second Chance For Free.

Ví dụ để chọn tài khoản Pro với số vốn $150,000 chế độ rủi ro là Normal thì bạn chọn như trên hình.

Bạn thêm mã giảm giá, kiểm tra lại thông tin, tiếp tục kéo xuống dưới.

Mã giảm giá: đang cập nhật…

Có 4 hình thức thanh toán để bạn lựa chọn, để tiện lợi nhất bạn nên dùng thẻ visa/master.

Bạn chọn như hình trên.

Cuối cùng, bạn điền thông tin thẻ, nhấn vào Pay Now để hoàn thành quá trình thanh toán.

Bạn sẽ nhận được một email với thông tin đăng nhập và liên kết cài đặt MT4. Tài khoản sẽ được giao dịch bình thường trong vòng vài giờ làm việc (thứ 2 – thứ 6).

Tài khoản sẽ được gửi ngay lập tức vì quá trình xử lý tự động hoàn toàn.

Lưu ý: Bạn có thể bắt đầu giao dịch tài khoản của mình vào bất cứ lúc nào nhưng chậm nhất trong vòng 14 ngày kể từ ngày được cấp tài khoản.

Trên đây là những thông tin về quỹ Fidelcrest để bạn tham khảo, nếu có bất cứ thắc mắc nào vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Xem thêm các công ty cấp vốn khác cho Trader

Tham gia cộng đồng Funded Trader tại đây:

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!