HomeCơ Hội Cho TraderQuỹ The5ers - Chuyên cấp vốn cho Nhà giao dịch ngoại hối

Quỹ The5ers – Chuyên cấp vốn cho Nhà giao dịch ngoại hối

I. Thông tin quỹ

The5ers là gì?

The5ers hay The Five Percenters là một công ty cấp quỹ ở Anh Quốc.

Quỹ được thành lập vào năm 2016, bởi hai nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp là Gil Ben Hur và Snir Ahiel.

Thông tin liên hệ

Website: https://the5ers.com/

Discord: https://discord.gg/WMMQ3yRVas

Email: help.desk@the5ers.com

Địa chỉ: Enstar House, 168, Praed Street, London, United Kingdom, W2 1RH.

The5ers có uy tín không?

Đầu tiên, bạn nên vào nhóm Discord này, để nhận được những chia sẻ của ae Trader Việt Nam đang tham gia quỹ The5ers.

The5ers được biết tới là công ty cấp vốn rất uy tín.

Trên trang Trustpilot, hiện The5ers có 2,244 đánh giá với tổng điểm là 4.8.

Chi tiết nội dung đánh giá bạn có thể xem tại đây.

II. Các sản phẩm

The5ers cung cấp 3 loại tài khoản cho Trader

– Tài khoản Hyper Growth (đổi tên từ tài khoản Instant Funding).

– Tài khoản High Stackes.

– Tài khoản Bootcamp.

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết các tài khoản trên.

1. Tài khoản Hyper Growth

Với tài khoản này để được cấp vốn, bạn cần trải qua 1 vòng đánh giá duy nhất trong thời gian quy định.

a. Giai đoạn đánh giá (LV1)

Tài khoản Hyper Growth có 3 kích thước cho bạn lựa chọn: $10k, $20k, $40k.

Thông tin chi tiết bạn xem bảng sau:

Trong đó

Evaluation Funding Capital: Số dư tài khoản ở vòng đánh giá LV1, ví dụ bạn tham gia tài khoản $20k thì ở vòng đánh giá LV1 bạn sẽ được cấp tài khoản $10k để bắt đầu LV1.

Khi bạn vượt qua vòng đánh giá bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn $20k.

Evaluation Target: Mục tiêu lợi nhuận vòng đánh giá là 10%.

Stop Out Level (6%): Mức giới hạn sụt giảm tài khoản là 6%, được tính theo Balance hiện tại.

Ví dụ: Với tài khoản $10,000

$10,000 – $10,000*6% = $9,400.

Trong mọi trường hợp, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $9,400, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm và tài khoản bị chấm dứt.

Daily Pause (3%): Giới hạn dừng giao dịch trong ngày là 3% được tính Balance đầu ngày.

Ví dụ: Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance $10,000.

$10,000 – $10,000*3% = $9,700.

Khi chạm mức giới hạn dừng giao dịch là $9,700, tài khoản của bạn sẽ không bị chấm dứt, mà dẫn tới vô hiệu hóa giao dịch hết ngày hôm đó. Nó sẽ được mở lại khi bước sang ngày mới lúc 00:00 GMT + 3 hay 4:00 sáng theo giờ Việt Nam.

Profit Split: Ăn chia lợi nhuận, có thể lên tới 100% khi bạn đạt tới LV cao hơn.

Time limit (Unlimited): Thời gian không giới hạn.

Leverage (1:30): Đòn bẩy là 1:30.

One Time Fee: Phí trả 1 lần duy nhất và không được hoàn lại, ngay cả khi bạn hoàn thành vòng đánh giá LV1.

Tóm lại: Ở giai đoạn đánh giá LV1 bạn cần hoàn thành 10% lợi nhuận để chuyển tới giai đoạn cấp vốn và bạn được ăn chia 50% mục tiêu lợi nhuận ở giai đoạn này.

Lưu ý: The5ers không yêu cầu số ngày giao dịch trong giai đoạn đánh giá LV1.

b. Giai đoạn cấp vốn (từ LV2 trở đi)

Sau khi vượt qua giai đoạn đánh giá LV1, bạn sẽ bước sang giai đoạn cấp vốn.

Ở LV2, bạn được nhân đôi số vốn so với LV1, mức ăn chia lợi nhuận từ 50% được tăng lên 75%.

Bạn cần lưu ý 2 quy tắc quan trọng:

– Giới hạn dừng giao dịch trong ngày là 3%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 6%.

Cách tính tương tự trong giai đoạn đánh giá.

Không có giới hạn thời gian hay mục tiêu lợi nhuận trong giai đoạn cấp vốn.

Nếu muốn chuyển sang LV mới để được tăng vốn, tăng tỷ lệ ăn chia, bạn cần đạt mức lợi nhuận tích lũy là 10%.

Chính sách rút tiền

Bạn được phép rút tiền lần đầu tiên sau 14 ngày kể từ khi nhận được tài khoản cấp vốn.

Các lần rút tiền tiếp theo sau 2 tuần.

Phương thức rút tiền

The5ers trả lợi nhuận cho Trader qua:

 • Wise, Rise.
 • Crypto (USDT, USDC, ETH, LTC).

Lưu ý: Phương thức rút tiền áp dụng chung cho tất cả các tài khoản.

Chính sách mở rộng vốn

Dưới đây là quá trình mở rộng của các kích thước tài khoản:

Tài khoản cấp vốn 10k

Tài khoản cấp vốn 20k

Tài khoản cấp vốn 40k

Nhìn chung, để chuyển tới LV cao hơn, bạn chỉ cần đạt được mức lợi nhuận là 10%.

c. Các quy tắc khác được áp dụng với tài khoản Hyper Growth

Được phép giao dịch qua đêm, qua tuần.

– Được phép giao dịch tin tức.

– Nền tảng giao dịch MT5.

– Đối với tài khoản Hyper Growth mỗi Trader chỉ được phép có số vốn tối đa là $40k.

Điều này có nghĩa, bạn có thể có: 04 tài khoảnHyper Growth 10k hoặc 02 tài khoản Hyper Growth 20k hoặc 01 tài khoản Hyper Growth 40k.

– Giai đoạn đánh giá LV1 được hoàn thành khi đạt đủ lợi nhuận.

2. Tài khoản High Stakes

Để nhận được tài khoản cấp vốn bạn cần vượt qua 2 vòng thử thách.

Có 4 kích thước tài khoản để bạn lựa chọn, chi tiết mức phí bạn xem bảng dưới đây:

Lưu ý: Phí sẽ được hoàn lại ở lần rút lợi nhuận lần đầu tiên.

a. Giai đoạn đánh giá

Giai đoạn đánh giá gồm 2 vòng, tương tự như tài khoản của quỹ FTMO.

Yêu cầu 2 vòng như sau:

Vòng 1

– Mục tiêu lợi nhuận là 8%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu có lợi nhuận là 3 ngày.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Vòng 2

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu có lợi nhuận là 3 ngày.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản $100,000.

Ngày giao dịch có lợi nhuận là ngày giao dịch có lợi nhuận dương, mức lợi nhuận tối thiểu là 0.5%.

Với tài khoản $100,000, mỗi vòng bạn cần hoàn thành 3 ngày giao dịch có mức lợi nhuận tối thiểu là $500.

Giới hạn sụt giảm ngày là 5% của Equity hoặc Balance đầu ngày, mức nào lớn hơn lấy theo mức đó.

Một vài trường hợp cụ thể:

#1.

Bắt đầu một ngày giao dịch, tài khoản có Balance = Equity = $100,000.

$100,000 – $100,000*5% = $95,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm và tài khoản bị chấm dứt.

#2.

Bắt đầu một ngày giao dịch, tài khoản có Balance $100,000; Equity = $102,000. 

Trong trường hợp này, bạn giữ giao dịch lời qua đêm, tại thời điểm bắt đầu một ngày giao dịch ghi nhận mức Equity =  $102,000.

Do Equity > Balance nên giới hạn sụt giảm được tính theo Equity.

$102,000 – $102,000*5% = $96,900.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $96,900.

#3.

Bắt đầu một ngày giao dịch, tài khoản có Balance $99,000; Equity = $98,000.

Trong trường hợp này, bạn giữ giao dịch lỗ qua đêm, tại thời điểm bắt đầu một ngày giao dịch ghi nhận mức Equity =  $98,000.

Do Balance > Equity nên giới hạn sụt giảm được tính theo Balance.

$99,000 – $99,000*5% = $94,050.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $94,050.

Lưu ý: Thời gian bắt đầu một ngày giao dịch được tính lúc 00:00 (UTC+3) hay 4:00 sáng theo giờ Việt Nam.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10% được tính theo số vốn ban đầu.

$100,000 – $100,000*10% = $90,000.

Trong mọi trường hợp, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $90,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

b. Giai đoạn cấp vốn

Sau khi vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn sẽ chuyển sang giai đoạn cấp vốn.

Ở giai đoạn này sẽ không có yêu cầu mục tiêu lợi nhuận hay giới hạn thời gian, bạn đạt được lợi nhuận bao nhiêu sẽ được ăn chia bấy nhiêu.

Mức ăn chia khởi điểm là 80% và được tăng dần lên tới 100%.

2 quy tắc giao dịch bạn cần chú ý đó là:

– Giới hạn sụt giảm ngày 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Cách tính các mức sụt giảm này tương tự trong giai đoạn đánh giá.

Chính sách rút tiền

Bạn được phép rút tiền lần đầu tiên sau 14 ngày kể từ khi nhận tài khoản cấp vốn.

Các lần tiếp theo sau 2 tuần.

Phương thức rút tiền

Tương tự tài khoản Hyper Growth

Chính sách mở rộng vốn

Chi tiết quá trình mở rộng vốn bạn xem bảng sau:

Tóm lại:

Bạn cần đạt được lợi nhuận tích lũy 10% để được chuyển sang cấp độ tiếp theo.

Mức mở rộng vốn tối đa là $500,000, từ mức vốn $350,000 bạn sẽ nhận được 100% lợi nhuận cộng với lương cố định hàng tháng là $4,000.

c. Các quy tắc khác được áp dụng với tài khoản High-Stakes

– Đòn bẩy là 1:100.

– Được phép giữ giao dịch qua đêm, qua tuần.

– Nền tảng giao dịch MT5.

– Mỗi Trader được phép có tối đa 2 tài khoản High-Stakes cụ thể: 1 tài khoản kích thước $5k và 1 tài khoản kích thước lớn hơn. Nói cách khác, bạn có thể có tối đa 1 tài khoản $5k và 1 tài khoản $100,000 để đạt được số vốn lớn nhất.

– Tài khoản không hoạt động hơn 21 ngày liên tục sẽ bị đóng, bộ đếm giờ sẽ hoạt động khi bạn nhận được tài khoản.

– Giao dịch tin tức: Bạn không được phép thực hiện các giao dịch mới trước và sau 2 phút khi phát hành tin tức có tác động mạnh.

Tin tức có tác động mạnh là tin có ảnh hưởng mạnh (Impact High), bạn có thể xem ở đây

Lưu ý: Bạn được phép giữ các giao dịch đã mở trước đó qua thời gian phát hành tin tức, nếu giao dịch chạm SL hoặc TP và giao dịch phù hợp với cách giao dịch thông thường của bạn thì không vấn đề.

Mặt khác, nếu The5ers phát hiện Trader nào đặt rủi ro cao với những tin tức có tác động mạnh và có cách giao dịch không nhất quán so với trước đó thì nhóm quản lý ro rủi của The5ers có thể chấm dứt tài khoản.

Nếu Trader tiếp tục vi phạm thì sẽ bị loại khỏi chương trình và có thể bị từ chối sử dụng dịch vụ trong tương lai.

Tóm lại:

Nếu bạn là một nhà giao dịch bình thường, chú ý quản lý rủi ro, thực hiện các kế hoạch của mình như tài khoản cá nhân của bạn thì bạn không có gì phải lo lắng.

Nếu bạn coi tài khoản của The5ers là cách làm giàu nhanh chóng thì bạn cần xem xét lại vì The5ers sẽ chấm dứt tài khoản của bạn do hành vi giao dịch liều lĩnh.

3. Tài khoản Bootcamp

Có 2 kích thước tài khoản Bootcamp để bạn lựa chọn: $100k và $250k.

Mức phí được The5er áp dụng cả ở giai đoạn đánh giá và giai đoạn cấp vốn, chi tiết bạn xem bảng dưới đây:

Lưu ý:

Khi đăng ký tham gia bạn chỉ phải trả khoản phí đánh giá.

Phí cấp vốn bạn sẽ thanh toán sau khi đã vượt qua giai đoạn đánh giá.

Chương trình gồm hai giai đoạn

a. Giai đoạn đánh giá

Trong giai đoạn đánh giá bạn cần vượt qua 3 vòng thử thách, mỗi vòng bạn sẽ được cấp một tài khoản có số vốn khác nhau với yêu cầu:

 • Mục tiêu lợi nhuận là 6%.
 • Giới hạn sụt giảm tài khoản là 5%.
 • Thời gian không giới hạn
 • Đòn bẩy tài khoản là 1:10.
 • Không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu.

Trong đó:

Giới hạn sụt giảm tài khoản được tính tượng như tài khoản Hyper Growth.

Chi tiết 3 vòng thử thách với các kích thước tài khoản, bạn xem bảng dưới đây:

Bootcamp 100k

Bootcamp 250k

Lưu ý: Không có giới hạn thời gian để hoàn thành 3 vòng thử thách.

b. Giai đoạn cấp vốn

Khi bạn vượt qua giai đoạn đánh giá bạn cần trả phí để nhận tài khoản cấp vốn.

Tài khoản cấp vốn có những đặc điểm sau:

 • Tăng trưởng tài khoản để được mở rộng vốn là 5%.
 • Giới hạn sụt giảm tài khoản là 4%.
 • Đòn bẩy tài khoản là 1:10.

Quy trình mở rộng của tài khoản cấp vốn được minh họa bởi bảng sau:

Nhìn chung, bạn cần đạt mức tăng trưởng 5% và giữ mức sụt giảm tài khoản dưới 4% để lên cấp độ mới.

Ở giai đoạn cấp vốn, mức ăn chia lợi nhuận được tăng lên từ 50% lên 75%, tối đa là 100%.

Nếu bạn khởi đầu với tài khoản $100k, khi mở rộng vốn lên 250k mức ăn chia là 75% (75/25)

Chính sách rút tiền

Tượng tư tài khoản Hyper Growth.

c. Các quy tắc khác được áp dụng với tài khoản Bootcamp.

– Tất cả các lệnh giao dịch bắt buộc phải có cắt lỗ, cắt lỗ cần được đặt trong vòng 3 phút khi bạn mở giao dịch.

– Rủi ro mỗi giao dịch tối đa 2% tài khoản.

– Mở một giao dịch mà không đặt SL hoặc rủi ro hơn 2% số dư tài khoản, sẽ bị coi là vi phạm.

– Bất kỳ tài khoản có 5 lần vi phạm sẽ tự động bị chấm dứt.

– Đòn bẩy tài khoản là 1:10.

– Được phép giữ giao dịch qua đêm, qua tuần, giao dịch tin tức.

– Bạn được phép sử dụng EA để giao dịch, nhưng không được phép giao dịch Martingale.

– Các tài khoản không có hoạt động trong hơn 21 ngày sẽ bị đóng.

– Số lượng tài khoản hoạt động tối đa cho mỗi nhà giao dịch là 3 (02 tài khoản Bootcamp 100k và 01 tài khoản Bootcamp 250k). Mỗi tài khoản phải có một phương pháp giao dịch khác nhau.

– Khi lỗ 3% trong 1 ngày tài khoản sẽ bị tạm dừng, điều này chỉ áp dụng cho tài khoản cấp vốn, bạn có thể tiếp tục giao dịch vào ngày hôm sau.

– Bạn được rút tiền lần đầu sau 14 ngày kể từ khi nhận tài khoản cấp vốn, các lần sau đó sau 2 tuần.

– Chu kỳ thanh toán 14 ngày sẽ được đặt lại mỗi khi tài khoản được mở rộng vốn.

Xem thêm công cụ quản lý vốn Position Sizer.

III. Các câu hỏi chung thường gặp

Tôi cần những giấy tờ gì để KYC?

Sau khi hoàn thành đánh giá bạn cần thực hiện KYC, The5ers yêu cầu giấy tờ sau:

 • Giấy tờ xác minh danh tính: Hộ chiếu, Căn cước hoặc Bằng lái.
 • Giấy tờ xác minh địa chỉ: Hóa đơn điện, nước, internet hoặc Sao kê ngân hàng (có mục địa chỉ).

Xem thêm kinh nghiệm xác minh/KYC.

Thời gian không hoạt động là gì?

The5ers cho phép tất cả các tài khoản không hoạt động tối đa là 21 ngày.

Bộ đếm giờ bắt đầu được tính kể từ khi bạn nhận được tài khoản hoặc thời điểm bạn mở, đóng giao dịch gần nhất.

Tôi có bắt buộc phải đặt cắt lỗ (SL) không?

Tài khoản Bootcamp bắt buộc bạn phải đặt cắt lỗ.

Còn với tài khoản Hyper-Growth và High Stakes không bắt buộc đặt cắt lỗ.

Tôi có thể có đồng thời bao nhiêu tài khoản?

Bạn có thể có đồng thời:

03 tài khoản Hyper-Growth – miễn sao tổng số vốn 3 tài khoản là $40k.

03 tài khoản Bootcamp – để có số vốn tối đa bạn có thể có 1 tài khoản $250k và 2 tài khoản $100k.

02 tài khoản High-Stakes – để có số vốn tối đa bạn có thể có 1 tài khoản $5k và 1 tài khoản $100k.

Tôi có được phép giao dịch Hedging không?

Có, bạn có thể giao dịch Hedging trong cùng 1 tài khoản.

Tôi có thể sử dụng Indicator và EA không?

Có, bạn được phép sử dụng.

Tôi có thể sử dụng VPS/VPN không?

Có, bạn có thể sử dụng, miễn bạn là người duy nhất quản lý tài khoản của chính mình.

Tôi có thể sao chép giao dịch được không?

Bạn có thể sao chép từ tài khoản Hyper Growth sang tài khoản High-Stakes và ngược lại.

Mặt khác, bạn có thể sao chép giao dịch từ tài khoản công ty cấp vốn khác, tài khoản cá nhân sang tài khoản Hyper Growth, High-Stakes miễn sao tất cả tài khoản này đều do bạn sỡ hữu và bạn tự giao dịch.

Nếu bạn có 1 tài khoản Hyper Growth, 1 tài khoản High-Stakes, 1 tài khoản Bootcomp bạn có thể sao chép giao dịch trên 3 tài khoản này.

Bạn không được phép sao chép giao dịch từ tài khoản Bootcamp sang tài khoản Bootcamp khác.

Lưu ý: Các tài khoản sao chép đều phải là của bạn.

Xem thêm phần mềm sao chép miễn phí FXBlue.

The5er trả lợi nhuận qua hình thức nào?

The5er cho phép rút tiền qua:

 • Wise, Rise
 • Crypto.

Tôi được phép giao dịch những sản phẩm nào?

– Forex Majors: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF.

– Forex Minor: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY.

– Metals: XAUUSD và XAGUSD.

– Indices: NAS100, US30, SP500, DAX30, UK100, JPN225.

– Crypto: BTCUSD, ETHUSD.

– Commodities: US Oil, UK Oil.

Phí Commisstion là $4/lot.

Để xem trực tiếp mức Spread, bạn có thể đăng nhập tài khoản của The5ers bằng thông tin sau:

ID: 2324783

Pass: investor5ers

Server: FivePercentOnline-Real

Nền tảng giao dịch?

The5ers sử dụng Nền tảng MetaTrader 5 (MT5), được thiết kế bởi MetaQuotes.

Xem thêm hướng dẫn sử dụng MT5

Tôi có thể thanh toán phí cho The5ers qua hình thức nào?

Bạn có thể thanh toán bằng:

– Thẻ Credit/Debit

– Crypto (BTC, ETH, USDT,…).

IV. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán

Để tham gia quỹ The5ers bạn nhấn vào đây.

Giao diện chính của website:

Bạn chọn Client Area

Nếu đăng ký mới hoàn toàn bạn nhấn vào “Create an account

Bạn điền họ tên, email, đặt mật khẩu, chọn quốc gia, tích chọn đồng ý các điều khoản và nhấn vào Sign Up

Tiếp đó, bạn vào hộp thư email để xác nhận tài khoản và tiến hành đăng nhập tài khoản.

Tại bảng điều khiển bạn chọn theo thứ tự 1-2-3 như trên hình nếu muốn tham gia Tài khoản Hyper Growth (Instant)

Tại đây bạn chọn kích thước tài khoản và đơn vị tiền tệ muốn thanh toán.

Bạn điền đủ thông tin cá nhân, tích đồng ý các điều khoản rồi nhấn “Confirm & Proceed to payment

The5ers cung cấp 2 phương thức thanh toán:

1. Thẻ credit/debit

2. Tiền điện tử

Để quá trình xử lý đơn hàng nhanh chóng, bạn nên thanh toán qua thẻ bằng cách nhấn vào “Stripe

Bạn điền thông tin thẻ, cuối cùng nhấn vào “Thanh toán” để hoàn tất.

Mọi thông tin về đơn hàng của bạn sẽ được gửi qua email, nếu cần tới sự hỗ trợ của The5ers bạn hãy chat trực tiếp trên website của họ.

Trên đây là những thông tin quỹ The5ers để bạn tham khảo, nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Lưu ý: Bài viết sẽ được cập nhật liên tục khi chính sách của The5ers thay đổi.

Xem thêm các Quỹ cấp vốn khác

Đừng quên tham gia cộng đồng Học Viện Trader để nhận được những chia sẻ quý báu từ ace Trade Quỹ.

Cộng đồng Học Viện Trader

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Discord: https://discord.com/hocvientrader

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES

11 COMMENTS

5 5 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

11 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Thắng
Thắng
1 year ago

Admin ơi, các tài khoản bootcamp phải có chiến lược khác nhau. Vậy chiến lược khác nhau nghĩa là không vào lệnh và chốt lệnh cùng thời điểm trên 1 cặp có phải ko ạ?

Trương Minh Chánh
Trương Minh Chánh
1 year ago

Nếu tôi mở 2 TK , 1 instant , 1 bootcamp và giao dịch cùng một phương pháp : theo sau xu hướng . Sau đó tôi mở thêm 1 TK bootcamp nữa và copy các giao dịch theo xu hướng từ TK instant sang TK bootcamp thì có thể xem tôi đã dùng 2 phương pháp khác nhau để giao dịch ở 2 TK bootcamp được không ?

Tiêu chuẩn phân biệt 2 hoặc 3 phương pháp khác nhau khi giao dịch ở các TK bootcamp của Quỹ như thế nào ? Trên phần mềm MT5 chỉ thể hiện các mức giá vào , giá SL , giá TP và giá hiện tại vậy Quỹ phân biệt phương pháp khác nhau như thế nào nếu tôi tự mình giao dịch thủ công cùng một phương pháp ở các thời điểm khác nhau ?

Trương Minh Chánh
Trương Minh Chánh
1 year ago

Tôi mở TK100K bootcamp theo hướng dẫn nhưng khi bấm vào nút ” new account” thì mục ” programs loading ” chạy liên tục không ngừng nên không thể mở được TK như mong muốn . Có cách nào xử lý không bạn ?

Trương
Trương
1 year ago

Tôi đã làm theo hướng dẫn mở tài khoản nhưng cứ bấm vào nút “sign up” thì nó cứ hiện lên dòng chữ ” signup failed ” . Anh có cách xử lí cho tôi biết với ! Cảm ơn !

Linh Nguyễn
Linh Nguyễn
9 months ago

The5ers không cho đánh Dầu – USOIL phải không Admin?

admin
Admin
9 months ago
Reply to  Linh Nguyễn

Đúng rồi bạn!

dương phúc hưng
dương phúc hưng
9 months ago

đặt lệnh limit trước tin 2 phút có được ko nhỉ

admin
Admin
9 months ago

Đặt thì đặt được, nhưng nếu nó được kích hoạt trước sau 2 phút ra tin thì sẽ bị coi là vi phạm bạn nhé

dương phúc hưng
dương phúc hưng
9 months ago
Reply to  admin

thank ad, còn điều khoản mở rộng tài khoản thì sao nhỉ? cứ lãi 10% là được tăng hay phải 4 tháng một lần như MFF

Dũng
Dũng
6 months ago
Reply to  admin

không bạn, đặt limit trước hoặc sau 2p là oke, lúc ra tin nó khớp vẫn ko vi phạm

spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!