HomeCấm VNSurge Trader - Quỹ cấp vốn với Một vòng thử thách và...

Surge Trader – Quỹ cấp vốn với Một vòng thử thách và Không giới hạn thời gian

I. Thông tin quỹ

Surge Trader là gì?

Surge Trader được thành lập vào tháng 6 năm 2021, là một công ty kinh doanh độc quyền tài trợ vốn cho các nhà giao dịch ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa và tiền điện tử.

Sứ mệnh của Surge Trader là cung cấp cơ hội cho các nhà giao dịch, giúp họ tận dụng tối đa thành công của mình để mang lại lợi nhuận lớn nhất.

Chương trình cấp vốn của Surge Trader xây dựng dựa trên 3 trụ cột:

– Quy tắc giao dịch đơn giản, dễ hiểu.

– Không giới hạn thời gian.

– Dịch vụ khách hàng nhanh chóng.

Thông tin liên hệ quỹ Surge Trader:

Website: https://www.surgetrader.com/

Email: support@surgetrader.com

Địa chỉ: 405 5th Ave. South, Naples, Florida 34102

Ưu điểm của Surge Trader

Giai đoạn đánh giá chỉ có duy nhất 1 vòng.

– Không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu.

– Không giới hạn thời gian trong giai đoạn đánh giá.

Surge Trader có phải là một công ty đáng tin cậy?

Trên trang đánh giá Trustpilot, Surge Trader đang nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Lưu ý: Bạn nên xem chi tiết các đánh giá tại đây, trước khi tham gia Surge Trader

II. Sản phẩm quỹ

Hiện tại, Surge Trader cung cấp 2 loại tài khoản đó là:

– Tài khoản 1-Phase

– Tài khoản 2-Phase

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết.

1. Tài khoản 1-Phase

Đây là tài khoản chỉ có 1 vòng thử thách trong giai đoạn đánh giá, tuy nhiên mức sụt giảm tài khoản được tính theo Relative Drawdown.

Có 6 kích thước tài khoản để bạn lựa chọn: từ $25,000 đến $1,000,000.

Quy trình cấp vốn của tài khoản 1-Phase

a. Giai đoạn đánh giá

Yêu cầu 1 vòng thử thách như sau:

– Mục tiêu lợi nhuận là 10%.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Ví dụ: 

Bạn tham gia tài khoản kích thước là $100,000. 

Mục tiêu lợi nhuận là $10,000 (10%). 

Giới hạn sụt giảm ngày 5% là được tính theo Balance đầu ngày.

Để hiểu rõ chúng ta sẽ xét một vài trường hợp sau:

#1.

Bạn bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $100,000.

$100,000 – $100,000*5% = $95,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,000 nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

#2.

Bạn bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $105,000.

$105,000 – $105,000*5% = $99,750.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $99,750, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

Lưu ý: Giới hạn sụt giảm ngày sẽ được reset lại khi bước sang ngày mới (khoảng 5h sáng theo giờ Việt Nam).

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $8,000 (8% số vốn ban đầu).

Mức sụt giảm tài khoản sẽ được tính theo mức Balance cao nhất mà bạn từng đạt được.

#1.

Khi mới bắt đầu, tài khoản của bạn có Balance = $100,000.

$100,000 – $8,000 = $92,000.

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $92,000.

#2.

Sau một thời gian giao dịch, bạn có lợi nhuận $3,000, tài khoản ghi nhận mức Balance cao nhất là $103,000.

$103,000 – $8,000 = $95,000.

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,000.

#3.

Bạn tiếp tục giao dịch và có tổng lợi nhuận $8,000, tài khoản ghi nhận mức Balance cao nhất là $108,000.

$108,000 – $8,000 = $100,000.

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $100,000. Đồng thời mức sụt giảm tài khoản cũng được cố định ở mức $100,000.

Lưu ý: Các mức sụt giảm ngày, sụt giảm tối đa tài khoản bạn có thể xem tại bảng điều khiển.

b. Giai đoạn cấp vốn

Sau khi hoàn thành vòng đánh giá, bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn mà không có mục tiêu lợi nhuận hay giới hạn thời gian.

Hai quy tắc chính bạn cần ghi nhớ là:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Cách tính tương tự như trong giai đoạn đánh giá.

Giới hạn sụt giảm tài khoản 8% sẽ được loại bỏ khi bạn đạt được lợi nhuận tối thiểu 8%.

Ví dụ: 

Với tài khoản cấp vốn $100,000, bạn có lợi nhuận $8,000 tài khoản tăng lên $108,000 khi đó giới hạn sụt giảm tài khoản sẽ cố định ở mức $100,000.

Tương tự, bạn có lợi nhuận $9,000, $10,000… tài khoản tăng lên $109,000, $110,000 … thì giới hạn sụt giảm tài khoản vẫn cố định là $100,000. Bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức này nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

Chính sách rút lợi nhuận

Lần rút tiền đầu tiên, bất cứ khi nào bạn có lợi nhuận.

Lần rút tiền thứ 2 trở đi, sau 30 ngày.

Bạn sẽ nhận được 75% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn, nếu muốn tăng mức ăn chia lên 90% bạn cần thêm tùy chọn add-on 90% Payout Split (trả thêm 20% phí) khi thanh toán tham gia thử thách cấp vốn.

Surge Trader sử dụng Deel để thanh toán lợi nhuận cho bạn.

Có một lưu ý quan trọng bạn cần nhớ đó là bất cứ khi nào bạn thực hiện rút tiền giới hạn sụt giảm sẽ được cố định ở mức vốn ban đầu.

Nó không được đặt lại (reset) như khi bạn bắt đầu nhận tài khoản cấp vốn. 

Ví dụ:

Bạn có tài khoản cấp vốn $100,000 và tạo ra lợi nhuận là $10,000 tài khoản tăng lên $110,000.

Khi bạn rút lợi nhuận, giới hạn sụt giảm tài khoản sẽ được cố định ở mức vốn ban đầu là $100,000.

Bạn có thể lựa chọn các trường hợp sau:

– Nếu bạn rút hết $10,000, bạn nhận được $7,500 tài khoản của bạn bị vi phạm. Do tài khoản đạt tới giới hạn sụt giảm tài khoản ($100,000).

– Nếu bạn rút $7,500, bạn nhận được $5,625, bạn được phép thua lỗ $2,500 trước khi dẫn tới vi phạm.

– Nếu bạn rút $5,000, bạn nhận được $3,750, bạn được phép thua lỗ $5,000. 

– Nếu bạn rút $3,000, bạn nhận được $2,250, bạn được phép thua lỗ $7,000.

Tóm lại, khi bạn rút lợi nhuận, bạn cần duy trì số dư lớn hơn mức vốn ban đầu để tài khoản hoạt động và dự phòng mức rủi ro cho tài khoản bằng lợi nhuận bạn tạo ra.

Xem thêm cách đăng ký tài khoản Deel

Chính sách mở rộng

Sau khi vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn sẽ có 2 lựa chọn

1. Nhận tài khoản cấp vốn với kích thước tương ứng khi bạn đăng ký tài khoản thử thách.

2. Tiếp tục trải qua các vòng đánh giá mở rộng để tăng số vốn được cấp. Bạn cần đạt được mục tiêu lợi nhuận là 10% ở mỗi vòng đánh giá mở rộng. Số vốn mở rộng tối đa là $1,000,000.

2. Tài khoản 2-Phase

Đây là tài khoản mới được Surge Trader ra mắt, nó sẽ có 2 vòng thử thách trong giai đoạn đánh giá.

So với tài khoản 1-Phase thì tài khoản 2-Phase sẽ có cách tính sụt giảm tài khoản cố định.

Quy trình cấp vốn tài khoản 2-Phase.

a. Giai đoạn đánh giá

Trong giai đoạn đánh giá, bạn cần hoàn thành 2 vòng thử thách với yêu cầu sau:

Vòng 1

– Mục tiêu lợi nhuận là 8%

– Không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu

– Thời gian không giới hạn

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Vòng 2

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%

– Không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu

– Thời gian không giới hạn

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Ví dụ

Bạn tham gia tài khoản $100,00.

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $8,000 và vòng 2 là $5,000.

Giới hạn sụt giảm ngày là 5%, cách tính tương tự tài khoản 1-Phase.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $8,000 (8% số vốn ban đầu)

$100,000 – $8,000 = $92,000

Ở mọi thời điểm, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $92,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

b. Giai đoạn cấp vốn

Vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn, có 2 quy tắc chính bạn cần nhớ đó là:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Cách tính các mức sụt giảm này tương tự giai đoạn đánh giá.

Chính sách rút lợi nhuận

Tương tự như tài khoản 1-Phase

Lưu ý:

Bất cứ khi nào bạn rút lợi nhuận, mức giới hạn sụt giảm tài khoản sẽ được cố định ở mức vốn ban đầu.

Bạn cần duy trì số dư lớn hơn mức vốn ban đầu để tài khoản hoạt động và dự phòng mức rủi ro cho tài khoản bằng lợi nhuận bạn tạo ra.

Chính sách mở rộng

Sau khi vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn sẽ có 2 lựa chọn

1. Nhận tài khoản cấp vốn với kích thước tương ứng khi bạn đăng ký tài khoản thử thách.

2. Tiếp tục trải qua giai đoạn đánh giá mở rộng để tăng số vốn được cấp. Giai đoạn đánh giá mở rộng cũng có 2 vòng với mục tiêu lợi nhuận lần lượt là 8% và 5%. Số vốn mở rộng tối đa là $500,000.

III. Những câu hỏi thường gặp

SurgeTrader có tổ chức cuộc thi hàng tháng không?

Có, thông tin về cuộc thi bạn xem ở đây.

Tôi có phải bắt buộc đặt cắt lỗ không?

Có, bạn cần phải đặt cắt lỗ cho mọi giao dịch.

Nếu bạn không muốn đặt cắt lỗ cho các giao dịch, bạn có thể mua thêm tuy chọn add-on No Stop Loss (trả thêm 10% phí).

Tôi có được phép giữ giao dịch qua đêm, qua tuần và giao dịch tin tức.

Bạn có thể giữ giao dịch qua đêm, qua tuần và không có giới hạn giao dịch tin tức.

Nếu bạn giao dịch cổ phiếu, bạn cần tìm hiểu thêm quy tắc này ở đây.

Surge Trader có bảng điều khiển không?

Có, bảng điều khiển tài khoản giao dịch bao gồm các số liệu: giới hạn sụt giảm ngày, mục tiêu lợi nhuận, giới hạn sụt giảm tài khoản, equity, balance, lợi nhuận hàng tháng và lịch sử giao dịch bạn đã thực hiện.

Mất bao lâu để tôi có thể nhận được tài khoản cấp vốn?

Surge Trader không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu, thời gian nhận tài khoản cấp vốn tùy thuộc vào thời gian bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận theo yêu cầu.

Điều gì xảy ra khi tôi vượt qua được giai đoạn đánh giá (Surge Trader Audition)?

Sau khi vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn trong vòng 24-48h.

Tôi cần cung cấp những giấy tờ gì khi thực hiện xác minh KYC?

Bạn cần cung cấp các giấy tờ sau:

– Xác minh danh tính bằng 1 trong số các giấy tờ sau: Chứng minh thư, căn cước, bằng lái hoặc hộ chiếu.

– Xác minh địa chỉ bằng 1 trong số các giấy tờ sau: Hóa đơn điện,hóa đơn nước, hóa đơn internet, sao kê ngân hàng (trong vòng 60 ngày).

Xem thêm kinh nghiệm xác minh/KYC.

Nếu tôi vi phạm quy tắc tôi có cơ hội thứ hai không?

Có 2 loại vi phạm:

Vi phạm cứng (hard breach): ví dụ vi phạm quy tắc sụt giảm ngày, sụt giảm tài khoản.

Vi phạm mềm (soft breach): ví dụ các giao dịch không có cài cắt lỗ.

Nếu vi phạm mềm xảy ra, giao dịch sẽ bị đóng và bạn vẫn có thể tiếp tục giao dịch.

Khi tài khoản vi phạm cứng, bạn sẽ bị mất quyền truy cập tài khoản.

Tuy nhiên, các lần thử lại tiếp theo bạn được giảm giá 20%.

Tài khoản của Surge Trader là tài khoản demo hay live?

Giai đoạn đánh giá là tài khoản demo, ở giai đoạn cấp vốn là tài khoản live.

Tôi được phép sử dụng những chiến lược nào?

Surge Trader không giới hạn chiến lược và phong cách giao dịch của bạn dưới bất kỳ hình thức nào.

Cho dù chiến lược của bạn là discretionary (giao dịch tùy ý), hedging, algorithmic (giao dịch thuật toán), hay bất cứ thứ gì bạn có thể sử dụng. 

Yêu cầu duy nhất là bạn cần tuân thủ các quy tắc giao dịch.

Surge Trader cung cấp tài khoản có đòn bẩy là bao nhiêu?

Forex, Metals, Oils and Indices có mức đòn bẩy lên tới 1:10.

Stock đòn bẩy là 1:5

Cryptocurrencies đòn bẩy là 1:2.

Lưu ý: Surge Trader có tùy chọn add-on (trả thêm phí) để nâng gấp đôi mức đòn bẩy.

Điều gì xảy ra nếu tài khoản của tôi không hoạt động trong thời gian dài?

Nếu tài khoản của bạn không hoạt động trong thời gian 30 ngày, tài khoản sẽ bị vô hiệu hóa. Đây là kết quả của việc nhà môi giới xóa các tài khoản demo không hoạt động trong 30 ngày.

Tuy nhiên, đây chỉ coi là một vi phạm mềm. Nếu Surge Trader có thể khôi phục tài khoản thì họ sẽ khôi phục tài khoản cho bạn, nếu không thì Surge Trader sẽ tạo cho bạn một tài khoản mới và chuyển tiếp bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ tài khoản không hoạt động sang tài khoản mới.

Làm cách nào tôi có thể rút lợi nhuận?

Bạn có thể rút lợi nhuận bất cứ khi nào và được rút 1 lần trong 1 tháng. 

Nếu bạn kiếm được lợi nhuận vào ngày đầu tiên trong tài khoản cấp vốn của mình bạn có thể yêu cầu rút tiền ngay hôm đó.

Khi bạn yêu cầu rút tiền, Surge Trader cũng sẽ rút phần lợi nhuận của họ.

Tôi có thể hợp nhất các tài khoản cấp vốn không?

Không, các tài khoản phải được giao dịch một cách độc lập.

Bạn cũng không được phép sao chép giao dịch với các tài khoản cấp vốn.

Tôi có thể giao dịch trên nền tảng nào?

Bạn có thể chọn MT4 hoặc MT5, cả hai đều được cung cấp thông qua nhà môi giới ThinkMarket.

Các tài khoản của Surge Trader có phí commission là bao nhiêu?

Surge Trader lựa chọn nhà môi giới Eightcap để cung cấp thanh khoản.

Phí commission là $7/lot.

Surge Trader có phí ẩn nào không?

Không, bạn chỉ phải trả phí tham gia thử thách cấp vốn duy nhất một lần.

Tôi có thể có bao nhiêu tài khoản?

Bạn có thể có nhiều thử thách và tài khoản cấp vốn ở một thời điểm, tuy nhiên mỗi lần chỉ có 1 tài khoản có kích thước $1,000,000.

Tôi sẽ nhận được thông tin tài khoản sau bao lâu kể từ khi thanh toán được xác nhận thành công?

Kể từ khi đơn hàng được xác nhận thành công, trong vài phút bạn sẽ nhận được thông tin tài khoản qua email.

Nếu không nhận được bạn hãy kiểm tra thư mục Spam trước khi liên hệ với Surge Trader để được hỗ trợ qua email: support@surgetrader.com.

Tôi có thể thanh toán qua những hình thức nào?

Bạn có thể thanh toán qua thẻ credit/debit, paypal, crypto, banktransfer.

Tôi có thể sử dụng thẻ của người thân để thanh toán phí cho Surge Trader không?

Không, bạn phải sử dụng thẻ đứng tên bạn, điều này nhằm hạn chế gian lận.

IV. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán

Để tham gia thử thách cấp vốn của Surge Trader bạn nhấn vào đây

Lấy mã giảm giá

Giao diện chính của website như sau:

Tại đây, bạn chọn kích thước tài khoản, thêm các tùy chọn add-on nếu cần, nhập mã giảm giá nếu có.

Các tùy chọn nâng cấp tài khoản (Add-ons)

– No Stop Loss (không yêu cầu đặt cắt lỗ) thêm 10% phí.

– 90% Payout Spit (được ăn chia 90% lợi nhuận) thêm 20% phí.

– Double Leverage (nhân đôi đòn bẩy) thêm 25% phí.

Bạn có thể thêm các tùy chọn trên hoặc bỏ qua nếu muốn thanh toán với giá gốc.

Ví dụ: bạn chọn tài khoản $100k, dùng nền tảng MT4 và không có thêm các add-on, bạn chọn như hình trên.

Tiếp đó, bạn nhấn vào “Purchase Now“.

Bạn điền thông tin đơn hàng gồm: họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ và nhấn vào PROCEED.

Bạn nhấn vào Finalize Your Order

Surge Trader đưa ra 2 phương thức thanh toán phí trên website:

– Credit/Debit card

– Paypal.

Để tiện lợi và quá trình xử lý nhanh chóng bạn nên dùng thẻ Debit/Credit, bạn nhấn chọn vào tùy chọn này và điền thông tin thẻ.

Cuối cùng bạn nhấn vào “PAY FOR ORDER” để hoàn thành quá trình thanh toán.

Mọi thông tin đơn hàng sẽ được gửi về email bạn đăng ký, nếu cần được Surge Trader hỗ trợ bạn liên hệ qua email: support@surgetrader.com

Trên đây là những thông tin về quỹ Surge Trader để bạn tham khảo, nếu có bất cứ thắc mắc nào, bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Đừng quên tham gia cộng đồng Học Viện Trader để nhận được những chia sẻ quý báu từ ace Trade Quỹ.

Cộng đồng Học Viện Trader

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Discord: https://discord.com/hocvientrader

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Quách Gia
Quách Gia
2 years ago

quỹ này nó khôn thế , đánh vậy nó ko sợ lổ luôn ta ơi, khôn như vậy Việt Nam đầy

spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!