HomeCơ Hội Cho TraderQuỹ City Traders Imperium - Cơ hội cho Trader quản lý số...

Quỹ City Traders Imperium – Cơ hội cho Trader quản lý số Tiền lên tới 4 Triệu Đô

I. Thông tin quỹ

City Traders Imperium là gì?

City Traders Imperium (CTI) là một công ty hữu hạn được đăng ký tại Anh và Xứ Wales, được thành lập vào năm 2018.

Lĩnh vực hoạt động của CTI là đào tạo mọi người giao dịch trên thị trường tài chính và tài trợ vốn.

Với chương trình tài trợ vốn CTI cho phép bạn quản lý tối đa 2 tài khoản, số tiền mỗi tài khoản tối đa là $2 triệu, tổng số tiền bạn được phép quản lý tại CTI là $4 triệu. 

Ưu điểm chương trình cấp vốn của CTI là phí trả một lần duy nhất, được ăn chia lợi nhuận ngay. 

Thông tin liên hệ

Website: https://www.citytradersimperium.com/

Discord: https://discord.gg/cti

Email: ctisupport@citytradersimperium.com

Địa chỉ: 152-160 Kemp House, City Rd, EC1V 2NX, London, UK.

Quỹ CTI có uy tín không?

Bạn có thể xem đánh giá về CTI trên Trustpilot tại đây.

Hiện CIT đang có 850 đánh giá, với điểm số trung bình là 4.8 mức điểm khá cao phần nào cho thấy mức độ uy tín của quỹ.

Lưu ý: Trước khi tham gia CTI, bạn nên xem kỹ các đánh giá mới nhất.

 Lấy mã giảm giá

II. Sản phẩm quỹ

Hiện tại, CTI có 3 sản phẩm quỹ

– Tài khoản Challenge

– Tài khoản Instant Funding

– Tài khoản Direct Funding

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các loại tài khoản này.

1.Tài khoản Challenge

Tài khoản này tương đồng với tài khoản Evaluation của quỹ MyForexFunds.

a. Giai đoạn đánh giá

Có 6 kích thước tài khoản để bạn lựa chọn, mức phí tương ứng bạn xem bảng dưới đây:

Trong giai đoạn đánh giá, bạn cần vượt qua 2 vòng thử thách:

Vòng 1

– Thời gian 45 ngày.

– Mục tiêu lợi nhuận là 10%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu 5 ngày.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản tối đa là 10%.

Vòng 2

– Thời gian 45 ngày.

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu 5 ngày.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản tối đa là 10%.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản $100,000.

Thời gian 45 ngày bao gồm cả ngày nghỉ (thứ 7, chủ nhật) và bắt đầu được tính kể từ ngày bạn được cấp tài khoản.

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $10,000 và vòng 2 là $5,000.

Giới hạn sụt giảm ngày là 4% được tính theo số vốn ban đầu và căn cứ vào Balance đầu ngày.

$100,000*4% = $4,000.

Để hiểu rõ hơn về giới hạn sụt giảm ngày, chúng ta sẽ xét vài trường hợp sau:

#1.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $100,000.

> $100,000 – $4,000 = $96,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới $96,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

#2.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $102,000.

> $102,000 – $4,000 = $98,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới $98,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

Giới hạn sụt giảm tài khoản tối đa 10% được tính theo số vốn ban đầu.

> $100,000 – $100,000*10% = $90,000

Bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới $90,000 trong mọi trường hợp.

Quy tắc giao dịch

Bạn được phép giữ giao dịch qua đêm, qua tuần, giao dịch tin tức và bắt buộc đặt cắt lỗ cho mọi giao dịch.

Đòn bẩy của tài khoản là 1:33.

Bất cứ khi nào, bạn vượt qua vòng 1 hoặc vòng 2 bạn cần chủ động gửi email thông báo cho CTI và họ sẽ tiến hành xem xét tài khoản của bạn để chuyển tới giai đoạn kế tiếp.

Email gửi về: funding@citytradersimperium.com

Nội dung: cung cấp tên tài khoản (Challenge), số tài khoản.

Chính sách thử lại miễn phí

Chính sách thử lại miễn phí chỉ áp dụng với vòng 2, bạn được phép thử lại 1 lần duy nhất nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

– Tài khoản có lợi nhuận dương sau khi kết thúc 45 ngày.

– Tài khoản không vi phạm bất cứ quy tắc nào.

Để yêu cầu thử lại bạn gửi yêu cầu tới địa chỉ email: fund@citytradersimperium.com.

Lưu ý: CTI không có chính sách gia hạn thời gian trong giai đoạn đánh giá.

b. Giai đoạn cấp vốn

Ở giai đoạn cấp vốn sẽ không có mục tiêu lợi nhuận hay giới hạn thời gian, bạn cần nhớ 2 hai quy tắc quan trọng:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản tối đa là 10%.

Bạn sẽ nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn

Phí đăng ký được hoàn lại trong lần rút tiền đầu tiên.

Chính sách rút tiền

Bạn có thể gửi yêu cầu rút tiền lần đầu tiên, nếu đạt được 1 trong 2 điều kiện sau:

– Hoàn thành 10 ngày giao dịch trên tài khoản cấp vốn.

– Tài khoản tăng trưởng tối thiểu 10%.

Lưu ý: Nếu lợi nhuận của bạn thấp hơn 10% sau 10 ngày giao dịch, bạn đủ điều kiện rút tiền bất cứ khi nào.

Sau khi tăng trưởng 10% tài khoản, bạn đủ điều kiện rút tiền 2 tuần 1 lần.

Sau 4 lần rút tiền 2 tuần 1 lần, bạn đủ điều kiện rút tiền 1 tuần 1 lần.

Trước khi gửi yêu cầu rút tiền bạn cần đóng tất cả các giao dịch. CTI sẽ thanh toán phần lợi nhuận của bạn và cung cấp cho bạn một tài khoản mới.

Để yêu cầu rút tiền bạn gửi email với tiêu đề: “Challenge Withdrawal Request”

Nội dung: cung cấp số tài khoản, số tiền muốn rút.

Yêu cầu được gửi về địa chỉ email: funding@citytradersimperium.com.

Phương thức rút tiền

Theo chính sách chung, việc rút tiền của bạn phải được xử lý như một khoản hoàn trả vào thẻ mà bạn đã thanh toán.

Khi số tiền vượt quá số tiền thanh toán, CTI sẽ xử lý thanh toán của bạn qua Paypal, Transferwise, Revolut hoặc Crypto (USDC).

Chính sách nhận lương hàng tháng

Bạn đủ điều kiện nhận lương hàng tháng khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đủ điều kiện được rút tiền hàng tuần (xem chính sách rút tiền phía trên)

2. Đạt lợi nhuận trung bình 3% mỗi tháng.

Điều này có nghĩa bạn duy trì được lợi nhuận trung bình 3% mỗi tháng kể từ khi bạn nhận được tài khoản cấp vốn cho tới khi đủ điều kiện để rút tiền hàng tuần.

Mức 3% mỗi tháng không phải đạt một cách nhất quán mà được tính theo trung bình.

Ví dụ:

Kết quả giao dịch trên tài khoản cấp vốn 3 tháng như sau:

Tháng 1: 4%

Tháng 2: -1%

Tháng 3: 6%

(4% – 1% + 6%)/3 = 3%

Khi bạn đáp ứng cả điều kiện (1) và (2) bạn sẽ được nhận khoản lương hàng tháng.

Chính sách mở rộng vốn

CTI sẽ tăng 30% quy mô tài khoản nếu bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

– Tài khoản có lợi nhuận tối thiểu 10% trong vòng 4 tháng (trung bình 2,5%/tháng).

– 2 trong 4 tháng có lợi nhuận dương, tháng thứ 4 có lợi nhuận dương.

Cứ 4 tháng được coi là một chu kỳ, chu kỳ đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp tài khoản.

Ví dụ:

Tài khoản cấp vốn của bạn là $50,000

$50,000*30% = $15,000

Mở rộng vốn lần 1: $50,000 + $15,000 = $65,000.

Mở rộng vốn lần 2: $65,000 + $15,000 = $80,000.

Mở rộng vốn lần 3: $80,000 + $15,000 = $95,000.

….

Mở rộng vốn lần n

Sau lần mở rộng thứ 1, bạn sẽ nhận được 90% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Sau lần mở rộng thứ 4 bạn sẽ nhận được 100% lợi nhuận.

C. Câu hỏi thường gặp với tài khoản Challenge

Tôi có thể có bao nhiêu tài khoản Challenge?

Không có giới hạn tài khoản đánh giá Challenge, giới hạn tài khoản cấp vốn là 2, số vốn tối đa là $200,000.

Tôi có thể hợp nhất tài khoản không?

Có, bạn có thể hợp nhất tài khoản ở giai đoạn cấp vốn.

Điều gì xảy ra khi tài khoản của tôi vi phạm quy tắc?

Bất cứ khi nào tài khoản vi phạm quy tắc, tài khoản của bạn sẽ bị chấm dứt.

Tôi có phải giao dịch trong toàn bộ thời gian đánh giá.

Không, bạn không cần chờ hết thời gian quy định.

Nếu bạn hoàn thành mục tiêu lợi nhuận và đủ số ngày giao dịch tối thiểu, bạn sẽ được chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Thế nào là một ngày giao dịch?

Một ngày giao dịch là một ngày bạn mở một giao dịch mới. Vì vậy, nếu bạn mở 5 giao dịch trong một ngày thì đó vẫn chỉ là một ngày giao dịch.

Tương tự, nếu bạn giữ một giao dịch trong 3 ngày thì đó vẫn chỉ là một ngày giao dịch.

2. Tài khoản Instant Funding

Khác với tài khoản Challenge, tài khoản Instant Funding giai đoạn đánh giá chỉ có 1 vòng thử thách.

a. Giai đoạn đánh giá

Có 6 kích thước tài khoản để bạn lựa chọn: $20k, $15k, $10k, $5k, $2k, $1k.

Yêu cầu 1 vòng thử thách như sau:

– Mục tiêu lợi nhuận là 9%.

– Không giới hạn thời gian.

– Không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản tối đa là 5% (tính theo Absolute Drawdown).

– Đòn bẩy là 1:10.

– Chia sẻ lợi nhuận 50%.

Ví dụ 

Bạn tham gia tài khoản $10,000.

Mục tiêu lợi nhuận bạn cần đạt được là $900 (9%).

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $500 (5%).

> $10,000 – $500 = $9,500.

Trong mọi trường hợp, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới $9,500, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

Tóm lại, để vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn cần thành mục tiêu lợi nhuận 9% mà không có giới hạn thời gian, không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu, bạn sẽ nhận được 50% lợi nhuận trong giai đoạn này.

b. Giai đoạn cấp vốn – Portfolio Manager (PM)

Vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn sẽ bước vào giai đoạn cấp vốn.

Sẽ không có giới hạn thời gian hay mục tiêu lợi nhuận bắt buộc trong giai đoạn này.

Đặc biệt là tài khoản cấp vốn sẽ tăng lên 5 lần so với kích thước tài khoản đánh giá ban đầu.

Mức ăn chia lợi nhuận được tăng lên 70% – 100%.

Tiếp nối ví dụ phía trên, các cấp độ mở rộng của tài khoản $10,000 trong giai đoạn cấp vốn được mô tả bảng dưới đây:

Để bước sang cấp độ mới, bạn cần đạt mức lợi nhuận là 10% trong khi giới hạn sụt giảm tài khoản tối đa luôn là 5%.

– Cấp độ PMLV1, bạn nhận được 70% lợi nhuận.

– Cấp độ PMLV2, bạn nhận được 70% lợi nhuận

– Cấp độ PMLV3, bạn nhận được 80% lợi nhuận.

– Cấp độ PMLV4 – PMLV6, bạn nhận được 90% lợi nhuận.

– Cấp độ PMLV7, bạn nhận được 100% lợi nhuận.

Dưới đây là các cấp độ mở rộng của tất cả kích thước tài khoản Instant Funding:

3. Tài khoản Direct Funding

Về cơ bản, bạn trả phí cao hơn để không phải trải qua giai đoạn đánh giá. 

Với tài khoản Direct Funding, bạn được nhận tài khoản cấp vốn ngay lập tức.

Có 6 kích thước tài khoản để bạn lựa chọn: $100k, $75k, $50k, $25k, $10k, $5k

Chính sách cũng tương tự tài khoản Instant Funding trong giai đoạn cấp vốn.

Các cấp độ mở rộng của tài khoản Direct Funding, bạn xem bảng dưới đây:

III. Những câu hỏi chung thường gặp.

Tôi có phải bắt buộc đặt cắt lỗ không?

Có, bạn phải sử dụng lệnh cắt lỗ cho mọi giao dịch trong vòng 5 phút, nếu không làm vậy sẽ dẫn tới việc chấm dứt tài khoản.

Tôi có được phép giữ giao dịch qua đêm, có tuần không?

Có, bạn được phép.

Tôi có được phép giao dịch tin tức không?

Có, bạn được phép giao dịch tin tức.

Tôi có được phép sao chép giao dịch không?

CTI khuyến khích các Trader giao dịch độc lập.

Giao dịch sao chép chỉ được phép nếu bạn đang sao chép từ tài khoản cá nhân của mình. 

Bạn cần cung cấp thêm bằng chứng về điều này bằng bảng sao kê MT4/MT5 của tài khoản mà bạn sao chép để khớp với tài khoản giao dịch mà bạn quản lý tại CTI.

Nếu sử dụng dịch vụ tín hiệu từ một bên thứ 3 để sao chép, bạn sẽ bị chấm dứt tài khoản.

Tôi có được phép giao dịch Martingale không?

Không, bạn không được phép giao dịch Martingale.

Tôi có thể sử dụng EA để giao dịch không?

Bạn có thể giao dịch bằng EA nếu EA đó do bạn tự phát triển, hoặc mua EA đảm bảo được nó chỉ sử dụng mang tính cá nhân.

Những EA được mua trực tuyến sẽ không được chấp nhận, vì nó có thể được nhiều Trader sử dụng cùng lúc, điều này vi phạm chính sách giao dịch giống nhau trên nhiều tài khoản.

Các hoạt động giao dịch EA 1 cá nhân trên nhiều tài khoản, nhiều cá nhân nhiều tài khoản, giao dịch theo nhóm đều bị cấm.

Ngoài ra, CTI cấm:

High-Frequency Trading 

Ultra-Fast Scalping 

Latency Arbitrage Trading 

Any Tick Scalping Strategies

Copy Trading of other person ‎signals

Reverse Arbitrage Trading

Hedge Arbitrage Trading.

Đòn bẩy được sử dụng?

Tài khoản Instant Funding, Direct Funding đòn bẩy là 1:10.

Tài khoản Challenge đòn bẩy là 1:33.

CTI cung cấp nền tảng giao dịch nào?

Hiện tại, CTI cung cấp nền tảng giao dịch MT5 trên hệ điều hành Window và MaxOS.

Tôi cần cung cấp những giấy tờ gì để KYC?

Để nhận được tài khoản cấp vốn bạn cần cung cấp những giấy tờ sau:

1.Giấy tờ xác minh danh tính: Hộ chiếu, Giấy phép lái xe hoặc Căn cước công dân.

2. Giấy tờ xác minh địa chỉ: Hóa đơn tiện ích (hóa đơn điện, nước, internet…) hoặc Sao kê ngân hàng, giấy tờ xác minh đỉa chỉ cần có thời gian phát hành không quá 3 tháng.

CTI có trang tổng quan không?

Trang tổng quan đang được phát triển và sẽ có trong tương lai gần.

Ngay sau khi bạn đăng ký, CTI sẽ cung cấp cho bạn công cụ quản lý rủi ro bắt buộc. 

Bạn có thêm nó trực tiếp vào biểu đồ giao dịch của mình.

Thời gian tài khoản không hoạt động?

Sau khi nhận tài khoản cấp vốn, bạn có tối đa 2 tháng mà tài khoản không có bất cứ hoạt động giao dịch nào.

Trong trường hợp, hơn 2 tháng tài khoản không hoạt động nào, bạn cần thông báo với CTI qua email: funding@citytradersimperium rằng bạn cần một thời gian nghỉ ngơi và họ sẽ tạm dừng tài của bạn cho đến khi bạn sẵn sàng bắt đầu giao dịch trở lại.

Quy trình rút tiền khi tôi ở giai đoạn cấp vốn (PM) tài khoản Instant Funding, Direct Funding?

Từ LV1 – LV2: Yêu cầu rút tiền mỗi tháng một lần, trong 5 ngày cuối cùng của tháng.

Từ LV3 trở lên: bạn có thể yêu cầu rút tiền vào thứ 6 hàng tuần.

Để được nâng cấp vốn tài khoản Instant Funding & Direct Funding, ngoài việc đạt được mục tiêu lợi nhuận 10%, CTI còn có yêu cầu nào khác không?

CTI muốn bạn giao dịch theo tốc độ của riêng bạn và không có bất kỳ hạn chế nào.

Họ không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu hay giới hạn thời gian tối đa để tạo ra 10% lợi nhuận.

Bất cứ khi nào, bạn đạt được lợi nhuận 10%, bạn nên đóng tất cả các giao dịch của mình, CTI sẽ trả cho bạn phần chia sẻ lợi nhuận và nâng cấp tài khoản của bạn lên cấp độ tiếp theo.

Tôi được giao dịch các sản phẩm nào?

Các cặp tiền tệ chính: EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY.

Các cặp tiền tệ chéo: EURGBP, EURNZD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, EURJPY, GBPNZD, GBPAUD, GBPCHF, GBPCAD, GBPJPY, NZDAUD, NZDCHF, NZDCAD, NZDJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDJPY, CADCHY.

Hàng hóa: Gold, Silver, Oil.

Chỉ số: S&P500, US30, US100, DAX, UK100., F40, JP225, STOXX50, AUS200.

Thông tin chi tiết bạn xem ở đây

Phí Commission và Spread các mã giao dịch?

Commission 1 lot là $4.5 với tài khoản đánh giá và $5.5 với tài khoản cấp vốn

Mức Spread bạn tham khảo bảng sau:

Tôi có thể hoàn tiền ngay sau khi đăng ký không?

Bạn được phép yêu cầu hoàn tiền trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký, với điều kiện bạn chưa thực hiện bất cứ giao dịch nào trên tài khoản mà CTI cung cấp cho bạn.

Điều gì xảy ra sau khi tôi đăng ký?

Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được một email với các chi tiết đăng nhập của bạn gần như ngay lập tức thông qua hệ thống gửi thư tự động của CTI.

Nếu chưa nhận được thông tin đăng nhập tài khoản của mình trong 5 phút, vui lòng kiểm tra kỹ thư mục rác của bạn.

Tôi có thể trả phí đăng ký cho CTI bằng những hình thức nào?

Trên website bạn chỉ có thể thanh toán cho CTI bằng thẻ Credit/Debit Card (thẻ visa/master).

Nếu bạn chọn cách thanh toán bằng Bank Wire, Crypto USDT, Paypal hãy liên hệ với họ qua email ctisupport@citytradersimperium.com để được hỗ trợ.

IV. Hướng dẫn đăng ký.

Để đăng ký tham gia thử thách cấp vốn quỹ CTI bạn nhấn vào đây:

 Lấy mã giảm giá

Giao diện chính của website như sau:

Mục 1: Bạn chọn loại tài khoản

Mục 2: Bạn chọn kích thước tài khoản rồi nhấn vào GET FUNDED

Ví dụ bạn chọn tài khoản Challenge kích thước $50,000, bạn chọn như hình trên.

Nhấn vào Start

Tại đây, bạn điền đầy đủ thông tin cá nhân, tích chọn các câu trả lời, ký tên, thêm thông tin thẻ tương tư như hình trên.

Cuối cùng, bạn nhấn vào Get Funded để hoàn tất quá trình thanh toán.

Mọi thông tin về đơn hàng sẽ được gửi qua email bạn đăng ký.

Nếu trong 5 phút chưa nhận được email gửi thông tin tài khoản, bạn hãy kiểm tra hộp thư rác (spam) trước khi liên hệ với CTI qua email: ctisupport@citytradersimperium.com để được hỗ trợ.

Trên đây là những thông tin về quỹ CTI để bạn tham khảo, nếu có bất cứ thắc mắc gì vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Xem thêm các quỹ cấp vốn khác

Tại sao Trader nên đi theo con đường quản lý quỹ

Tham gia cộng đồng Funded Trader tại đây:

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES

4 COMMENTS

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
kenny hoang
kenny hoang
1 year ago

CTI có cho phép gộp quỹ không ad nhỉ? tk u much

Tamlong
Tamlong
2 months ago

Tài khoản thử thách 2 vòng CTI có bắt buộc đặt sl trên mỗi lệnh và có giới hạn risk 1,5 hay 2% trên mỗi lệnh ko ad?
Có cho martingale: lệnh sau lơn hơn lệnh trc, nhồi lệnh âm ko ad?

Cảm ơn ad nhiều!

spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!