HomeCơ Hội Cho TraderQuỹ City Traders Imperium - Cơ Hội Cho Trader Quản Lý Số...

Quỹ City Traders Imperium – Cơ Hội Cho Trader Quản Lý Số Tiền Lên Tới 4 Triệu Đô

I. Thông tin quỹ

City Traders Imperium là gì?

City Traders Imperium(CTI) tên đầy đủ là City Traders Imperium là một công ty hữu hạn được đăng ký tại Anh và Xứ Wales.

City Traders Imperium được thành lập vào năm 2018.

Website: https://www.citytradersimperium.com/

Discord: https://discord.gg/cti

Email: ctisupport@citytradersimperium.com

Địa chỉ: 152-160 Kemp House, City Rd, EC1V 2NX, London, UK.

Lĩnh vực hoạt động của CTI là đào tạo mọi người giao dịch trên thị trường tài chính và tài trợ vốn.

Với chương trình tài trợ vốn CTI cho phép bạn quản lý tối đa 2 tài khoản, số tiền mỗi tài khoản tối đa là $2 triệu, tổng số tiền bạn được phép quản lý tại CTI là $4 triệu. 

Ưu điểm chương trình cấp vốn của CTI là phí trả một lần duy nhất, được ăn chia lợi nhuận ngay. 

Quỹ CTI có uy tín không?

Bạn có thể xem đánh giá về CTI trên Trustpilot tại đây.

Hay những review về CTI của các Trader toàn thế giới trên youtube tại đây.

 Mã giảm giá ctidiscount5% – giảm 5%

II. Các sản phẩm quỹ của CTI

Hiện tại, CTI có 4 sản phẩm quỹ

– Tài khoản Day Trading

– Tài khoản Standard

– Tài khoản Classic

– Tài khoản Direct Funding

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các loại tài khoản này.

1.Tài khoản Day Trading

Có 3 kích thước tài khoản để bạn lựa chọn, mức phí tương ứng bạn xem bảng dưới đây:

a. Giai đoạn thử thách

Bạn cần vượt qua 2 vòng thử thách để nhận tài khoản cấp vốn.

Vòng 1

– Thời gian 45 ngày.

– Số ngày giao dịch tối thiểu 10 ngày.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản tối đa là 10%.

– Mục tiêu lợi nhuận là 10%.

Vòng 2

– Thời gian 45 ngày.

– Số ngày giao dịch tối thiểu 10 ngày.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản tối đa là 10%.

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%.

Ví dụ:

Với tài khoản $50,000.

Thời gian 45 ngày bao gồm cả ngày nghỉ (thứ 7, chủ nhật) và bắt đầu được tính kể từ khi bạn được cấp tài khoản.

Giới hạn sụt giảm ngày là 4% được tính theo số vốn ban đầu và căn cứ vào Balance đầu ngày.

> $50,000*4% = $2,000.

Để hiểu rõ hơn về giới hạn sụt giảm ngày chúng ta sẽ xét các trường hợp sau:

#1. Đầu ngày tài khoản có Balance = $50,000.

> $50,000 – $2,000 = $48,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới $48,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

#2. Đầu ngày tài khoản có Balance = $51,000.

> $51,000 – $2,000 = $49,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới $49,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

Giới hạn sụt giảm tài khoản tối đa 10% được tính theo số vốn ban đầu.

> $50,000 – $50,000*10% = $45,000

Bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới $45,000 trong mọi trường hợp.

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $5,000, vòng 2 là $2,500.

Quy tắc giao dịch

Bạn được phép giữ giao dịch qua đêm, qua tuần, giao dịch tin tức và bắt buộc đặt cắt lỗ cho mọi giao dịch.

Đòn bẩy của tài khoản là 1:33.

Bất cứ khi nào, bạn vượt qua vòng 1 hoặc vòng 2 bạn cần chủ động gửi email thông báo cho CTI và họ sẽ tiến hành xem xét tài khoản của bạn để chuyển tới giai đoạn kế tiếp.

Email gửi về: funding@citytradersimperium.com

Nội dung: cung cấp tên tài khoản (Day Trading), số tài khoản.

Chính sách thử lại miễn phí

Chính sách thử lại miễn phí chỉ áp dụng với vòng 2, bạn được phép thử lại 1 lần duy nhất nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

– Tài khoản có lợi nhuận dương sau khi kết thúc thời gian quy định.

– Tài khoản không vi phạm bất cứ quy tắc nào.

Để yêu cầu thử lại bạn gửi yêu cầu tới địa chỉ email: fund@citytradersimperium.com.

Lưu ý: CTI không có chính sách gia hạn thời gian trong giai đoạn đánh giá.

b. Giai đoạn cấp vốn

Ở giai đoạn cấp vốn sẽ không có mục tiêu lợi nhuận hay giới hạn thời gian, bạn cần nhớ 2 hai quy tắc quan trọng:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản tối đa là 10%.

Bạn sẽ nhận được 70% lợi nhuận đối với 15% lợi nhuận đầu tiên. 

Sau đó bạn sẽ nhận được 80% lợi nhuận.

Ví dụ: 

Bạn nhận tài khoản cấp vốn $50,000, sau một tháng bạn đạt được mức lợi nhuận là $10,000.

$50,000*15% = $7,500.

Khi đó ở bạn nhận được số tiền là: 

$7,500*70%  + $2,500*80% = $7,250.

Ngoài ra, bạn còn nhận được khoản phí hoàn lại trong lần rút tiền đầu tiên.

Chính sách tăng trưởng tài khoản

CTI sẽ tăng 30% quy mô tài khoản nếu bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

– Tài khoản có lợi nhuận tối thiểu 10% trong vòng 4 tháng (trung bình mỗi tháng 2,5%).

– 2 trong 4 tháng có lợi nhuận dương, tháng thứ 4 có lợi nhuận dương.

Cứ 4 tháng được coi là một chu kỳ, chu kỳ đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp tài khoản.

Ví dụ:

Tài khoản cấp vốn của bạn là $50,000

$50,000*30% = $15,000

Tăng vốn lần 1: $50,000 + $15,000 = $65,000.

Tăng vốn lần 2: $65,000 + $15,000 = $80,000.

Tăng vốn lần 3: $80,000 + $15,000 = $95,000.

….

Tăng vốn lần n

Sau lần tăng trưởng thứ 1 bạn sẽ nhận được 90% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Sau lần tăng trưởng thứ 4 bạn sẽ nhận được 100% lợi nhuận.

Chính sách rút tiền

Bạn có thể gửi yêu cầu rút tiền lần đầu tiên, nếu đạt được 1 trong 2 yêu cầu sau:

– Tài khoản có lợi nhuận sau 1 tháng kể từ giao dịch đầu tiên của bạn trên tài khoản cấp vốn..

– Tài khoản tăng trưởng tối thiểu 15%.

Trước khi gửi yêu cầu rút tiền bạn cần đóng tất cả các giao dịch. Nếu đủ điều kiện, CTI sẽ thanh toán phần lợi nhuận của bạn và cung cấp cho bạn một tài khoản mới.

Để yêu cầu rút tiền bạn gửi email với tiêu đề: “Challenge Withdrawal Request”

Nội dung: cung cấp số tài khoản, số tiền muốn rút.

Yêu cầu được gửi về địa chỉ email: funding@citytradersimperium.com.

2. Tài khoản Standard

Có 5 kích thước tài khoản để bạn lựa chọn: 

$2,500; $5,000;$10,000; $12,500; $17,500.

a. Giai đoạn đánh giá

Yêu cầu:

– Thời gian tối đa là 6 tháng.

– Mục tiêu lợi nhuận là 9%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản tối đa là 5% (tính theo Absolute Drawdown).

– Giới hạn lỗ tối đa cho 1 giao dịch là 1.5%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 30 ngày.

– Chia sẻ lợi nhuận là 50%.

Ví dụ 

Bạn tham gia với tài khoản đánh giá $10,000.

Mục tiêu lợi nhuận bạn cần đạt được là $900 (9%).

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $500 (5%).

> $10,000 – $500 = $9,500.

Trong mọi trường hợp, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới $9,500, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

Giới hạn lỗ tối đa cho một giao dịch là $150 (1.5%)

Để vượt qua giai đoạn đánh giá bạn cần thành mục tiêu lợi nhuận và có ít nhất 30 ngày giao dịch, bạn sẽ nhận được 50% lợi nhuận trong giai đoạn này.

b. Giai đoạn cấp vốn – Portfolio Manager (PM)

Vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn sẽ bước vào giai đoạn cấp vốn.

Sẽ không có giới hạn thời gian hay mục tiêu lợi nhuận bắt buộc trong giai đoạn này.

Mức ăn chia được tăng lên 70%, qua mỗi cấp độ cao hơn tỷ lệ ăn chia sẽ được tăng lên, tối đa lên tới 100%.

Tiếp nối ví dụ phía trên các cấp độ tăng trưởng của tài khoản $10,000 trong giai đoạn cấp vốn được mô tả bảng dưới đây:

Bạn có thể thấy để bước sang cấp độ mới bạn cần đạt mức lợi nhuận là 10% trong khi giới hạn sụt giảm tài khoản tối đa vẫn là 5%.

Cấp độ PM40, PM80 bạn nhận được 70% lợi nhuận.

Cấp độ PM160, PM320, PM640, PM 1 Mill bạn nhận được 90% lợi nhuận.

Cấp độ PM 2 Mill, bạn nhận được 100% lợi nhuận.

Dưới đây là các cấp độ tăng trưởng của tất cả các tài khoản:

3. Tài khoản Classic

Phí tham gia của tài khoản Classic thấp hơn tài khoản Standard cùng kích thước.

Chi tiết bạn xem bảng dưới đây:

a. Giai đoạn đánh giá

Sự khác nhau giữa tài khoản Classic và tài khoản Standard chỉ ở giai đoạn đánh giá. 

Cụ thể:

– Thời gian tối đa là 12 tháng.

– Mục tiêu lợi nhuận là 7%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản tối đa là 5% (tính theo Relative Drawdown).

– Giới hạn lỗ tối đa cho 1 giao dịch là 1.5%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 30 ngày.

– Chia sẻ lợi nhuận là 50%.

Ví dụ 

Bạn tham gia tài khoản đánh giá $10,000.

Mục tiêu lợi nhuận bạn cần đạt được là $700 (7%).

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $500 (5%).

Giới hạn sụt giảm được tính theo Relative Drawdown có nghĩa bạn không được phép sụt giảm quá $500 so với mức Balance cao nhất bạn từng đạt được.

Để hiểu rõ hơn chúng ta sẽ xét các trường hợp sau:

#1. Bạn bắt đầu với số vốn là $10,000.

> $10,000 – $500 = $9,500.

Trong mọi trường hợp, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $9,500.

#2. Bạn có lợi nhuận $500, tài khoản ghi nhận mức Balance cao nhất là $10,500.

>$10,500 – $500 = $10,000.

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $10,000.

Giới hạn lỗ tối đa cho một giao dịch là $150 (1.5%)

Để vượt qua giai đoạn đánh giá bạn cần thành mục tiêu lợi nhuận và có ít nhất 30 ngày giao dịch, bạn sẽ nhận được 50% lợi nhuận trong giai đoạn này.

b. Giai đoạn cấp vốn -Portfolio Manager (PM)

Vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn sẽ bước vào giai đoạn cấp vốn. 

Thay đổi quan trọng nhất đó là giới hạn sụt giảm tài khoản tối đa được tính theo Absolute Drawdown thay vì Relative Drawdown như giai đoạn đánh giá.

Các chính sách cũng tương tự như tài khoản Standard, để bước sang cấp độ mới bạn cần tăng trưởng 10% tài khoản và giới hạn sụt giảm tài khoản là 5%.

Chi tiết bạn xem bảng dưới đây:

4. Tài khoản Direct Funding

Về cơ bản, bạn trả phí cao hơn để không phải trải qua giai đoạn đánh giá. 

Với tài khoản Direct Funding, bạn được nhận quỹ ngay lập tức.

Có 4 kích thước tài khoản để bạn lựa chọn:

Chính sách cũng tương tự tài khoản Standard trong giai đoạn cấp vốn.

Các cấp độ tăng trưởng bạn xem bảng dưới đây:

III. Những câu hỏi chung thường gặp.

Chính sách ưu đãi của CTI là thế nào?

Nếu bạn thất bại trong giai đoạn đánh giá (Evaluation) với tài khoản Classic và Standard, bạn sẽ được giảm giá 5% cho lần mua tài khoản tiếp theo.

Nếu bạn thất bại với Direct Funding bạn sẽ được giảm giá 10% cho lần mua tài khoản tiếp theo.

Chi tiết ưu đãi dành cho bạn, hãy liên hệ với CTI qua email: funding@citytradersimperium.com

Nếu tôi vi phạm ở giai đoạn đánh giá nhưng tôi vẫn có lợi nhuận tôi có được thanh toán không?

Có, bạn vẫn sẽ nhận được 50% lợi nhuận.

Tôi có được hoàn phí đăng ký khi hoàn thành giai đoạn đánh giá không?

Có, với các tài khoản đánh giá bạn sẽ được hoàn phí khi hoàn thành giai đoạn đánh giá.

Tuy nhiên, với tài khoản Direct Funding sẽ không được hoàn phí.

Điều gì xảy ra sau khi tôi đăng ký?

Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được một email với các chi tiết đăng nhập của bạn gần như ngay lập tức thông qua hệ thống gửi thư tự động của CTI.

Nếu chưa nhận được thông tin đăng nhập tài khoản được cấp vốn của mình trong 5 phút, vui lòng kiểm tra kỹ thư mục rác của bạn.

CTI có trang tổng quan không?

Trang tổng quan đang được phát triển và sẽ có trong tương lai gần.

Ngay sau khi bạn đăng ký, CTI sẽ cung cấp cho bạn công cụ quản lý rủi ro bắt buộc. 

Bạn có thêm nó trực tiếp vào biểu đồ giao dịch của mình.

CTI có một cộng đồng nào không?

Để tham gia vào cộng đồng của CTI trên discord bạn nhấn vào link sau:

https://discord.gg/V3kQd8tzCJ

Thời gian đánh giá tính khi nào?

Thời gian đánh giá bắt đầu từ ngày cấp tài khoản.

Sau khi nhận tài khoản cấp vốn, bạn có tối đa 2 tháng mà tài khoản không có bất cứ hoạt động giao dịch nào.

Trong trường hợp, hơn 2 tháng tài khoản không hoạt động nào, bạn cần thông báo với CTI qua email: funding@citytradersimperium rằng bạn cần một thời gian nghỉ ngơi và họ sẽ tạm dừng tài của bạn cho đến khi bạn sẵn sàng bắt đầu giao dịch trở lại.

Tôi có thể có tối đa bao nhiêu tài khoản?

Trong giai đoạn đánh giá bạn được phép có tối đa 5 tài khoản.

Trong giai đoạn cấp vốn bạn được phép có tối đa 2 tài khoản.

Giả sử, cả 5 tài khoản đánh giá đều vượt qua, thì bạn chỉ được phép nâng cấp 2 tài khoản mà bạn lựa chọn.

5 tài khoản đánh giá đều được chia sẻ lợi nhuận khi bạn hoàn thành mục tiêu lợi nhuận.

Có được phép sao chép giao dịch không?

CTI khuyến khích các Trader giao dịch độc lập.

Giao dịch sao chép chỉ được phép nếu bạn đang sao chép từ tài khoản cá nhân của mình. 

Bạn cần cung cấp thêm bằng chứng về điều này bằng bảng sao kê MT4/MT5 của tài khoản mà bạn sao chép để khớp với tài khoản giao dịch mà bạn quản lý tại CTI.

Nếu bạn sử dụng sao chép giao dịch từ một bên thứ 3 bạn sẽ bị chấm dứt chương trình cấp vốn của CTI.

Tôi có thể sử dụng EA để giao dịch không?

Bạn có thể giao dịch bằng EA nếu EA đó do bạn tự phát triển, hoặc mua EA đảm bảo được nó chỉ sử dụng mang tính cá nhân.

Những EA được mua trực tuyến sẽ không được chấp nhận, vì nó có thể được nhiều Trader sử dụng cùng lúc, điều này vi phạm chính sách giao dịch giống nhau trên nhiều tài khoản.

Các hoạt động giao dịch EA 1 cá nhân trên nhiều tài khoản, nhiều cá nhân nhiều tài khoản, giao dịch theo nhóm đều bị cấm.

Ngoài ra, CTI cấm:

High-Frequency Trading 

Ultra-Fast Scalping 

Latency Arbitrage Trading 

Any Tick Scalping Strategies

Copy Trading of other person ‎signals

Reverse Arbitrage Trading

Hedge Arbitrage Trading.

Đòn bẩy được sử dụng?

Tài khoản Standard, Classic, Direct Funding đòn bẩy là 1:10.

Tài khoản Day Trading đòn bẩy là 1:33.

Tôi có bị loại ngay nếu tôi vi phạm bất cứ quy tắc nào không?

CTI rất linh hoạt và không cố gắng bắt bạn về những sai lầm thực hiện liên quan đến các quy tắc sau đây:

1. Vượt quá 1.5% rủi ro cắt lỗ tối đa cho một giao dịch.

2. Đóng giao dịch mà không có lệnh cắt lỗ.

Khi vi phạm bất kỳ quy tắc nào ở trên bạn sẽ không bị loại, nhưng bất kỳ khoản lợi nhuận nào bạn kiếm được từ vi phạm một trong các quy tắc trên sẽ không được tính vào mục tiêu lợi nhuận cuối cùng.

Tôi có phải giao dịch trong toàn bộ thời gian đánh giá.

Không, bạn không cần chờ hết thời gian quy định.

Nếu bạn hoàn thành mục tiêu lợi nhuận và đủ số ngày giao dịch tối thiểu, bạn sẽ được chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Điều gì xảy ra nếu tôi đạt được mục tiêu đánh giá sớm và giao dịch ít hơn 30 ngày đối với tài khoản đánh giá Standard, Classic?

CTI tìm kiếm sự nhất quán trong giao dịch của bạn trong ít nhất 30 ngày giao dịch vì điều quan trọng là phải thấy được sự nhất quán trong giao dịch của bạn trong giai đoạn đánh giá.

CTI yêu cầu thời gian để họ thấy được rằng bạn là một Trader có trách nhiệm và họ có thể tin tưởng giao cho bạn số vốn lớn hơn.

Các giao dịch ra vào trong 30 phút nhằm đáp ứng yêu cầu về số ngày giao dịch sẽ không được tính.

Tôi có cần phải đặt lệnh dừng lỗ cho mọi giao dịch không?

Có, CTI yêu cầu bạn đặt lệnh dừng lỗ cho mọi giao dịch. 

Các giao dịch vi phạm sẽ bị gắn cờ và không được tính nếu có lợi nhuận.

Thế nào là một ngày giao dịch?

Một ngày giao dịch là một ngày bạn mở một giao dịch mới. Vì vậy, nếu bạn mở 5 giao dịch trong một ngày thì đó vẫn chỉ là một ngày giao dịch.

Tương tự, nếu bạn giữ một giao dịch trong 3 ngày thì đó vẫn chỉ là một ngày giao dịch.

CTI cung cấp nền tảng giao dịch nào?

Hiện tại, CTI cung cấp nền tảng giao dịch MT5 trên hệ điều hành Window và Max OS.

CTI cung cấp những phương thức thanh toán khi trả lợi nhuận?

Theo chính sách chung, việc rút tiền của bạn phải được xử lý như một khoản hoàn trả vào thẻ mà bạn đã thanh toán.

Khi số tiền vượt quá số tiền thanh toán, CTI sẽ xử lý thanh toán của bạn qua Paypal, Transferwise, Revolut.

Quy trình rút tiền khi tôi ở giai đoạn cấp vốn (PM)?

Bạn cần gửi cho CTI email yêu cầu rút tiền vào cuối tháng, nêu rõ số tiền bạn muốn rút.

Yêu cầu rút tiền mỗi tháng một lần, trong 5 ngày cuối cùng của tháng.

Bạn có thể chọn rút lợi nhuận hoặc giữ lại để có mức rủi ro an toàn hơn, việc rút tiền không ảnh hưởng đến chương trình tăng trưởng tài khoản.

Ví dụ

Giả sử bạn đã vượt qua giai đoạn đánh giá Standard $17,500 và nhận được tài khoản cấp vốn là $70,000.

Trong trường hợp này, bạn có mục tiêu lợi nhuận là $7,000 (10%) nếu bạn kiếm được $3,500 (5%) tài khoản nâng lên $73,500, bạn sẽ có những lựa chọn:

– Rút toàn bộ lợi nhuận.

– Rút một phần lợi nhuận.

– Giữ lại lợi nhuận để có được mức rủi ro an toàn hơn.

Giả sử, bạn yêu cầu rút toàn bộ lợi nhuận thì bạn sẽ nhận được:

 $3,500*70% = $2,450. 

Lúc này, số dư tài khoản sẽ giảm xuống $70,000, mức giới hạn sụt giảm tài khoản tối đa của bạn vẫn sẽ là $66,500.

Sau khi rút tiền, bạn cần đạt được mức lợi nhuận là $3,500 (5%) để đủ điều kiện chuyển tới cấp độ tiếp theo.

CTI cho phép bạn rút tiền ngay cả khi bạn chưa đạt được mục tiêu lợi nhuận cho việc nâng cấp vốn.

Để được nâng cấp vốn, ngoài việc đạt được mục tiêu lợi nhuận 10%, CTI còn có yêu cầu nào khác không?

CTI muốn bạn giao dịch theo tốc độ của riêng bạn và không có bất kỳ hạn chế nào.

Họ không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu hay giới hạn thời gian tối đa để tạo ra 10% lợi nhuận.

Bất cứ khi nào, bạn đạt được lợi nhuận 10%, bạn nên đóng tất cả các giao dịch của mình, CTI sẽ trả cho bạn phần chia sẻ lợi nhuận và nâng cấp tài khoản của bạn lên cấp độ tiếp theo.

Tôi được giao dịch các sản phẩm nào?

Các cặp tiền tệ chính: EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY.

Các cặp tiền tệ chéo: EURGBP, EURNZD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, EURJPY, GBPNZD, GBPAUD, GBPCHF, GBPCAD, GBPJPY, NZDAUD, NZDCHF, NZDCAD, NZDJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDJPY, CADCHY.

Hàng hóa: Gold, Silver, Oil.

Chỉ số: S&P500, US30, US100, DAX, UK100., F40, JP225, STOXX50, AUS200.

Phí Commission và Spread các mã giao dịch?

Commission 1 lot là $4.5 với tài khoản thử thách và $5.5 với tài khoản cấp vốn

Mức Spread bạn tham khảo bảng sau:

Tôi có thể trả phí đăng ký cho CTI bằng những hình thức nào?

Trên website bạn chỉ có thể thanh toán cho CTI bằng thẻ Credit/Debit Card (thẻ visa/master).

Nếu bạn chọn cách thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, Crypto USDT, Paypal hãy liên hệ với họ qua email ctisupport@citytradersimperium.com để được hỗ trợ.

IV. Hướng dẫn đăng ký.

Để đăng ký cấp vốn quỹ CTI bạn nhấn vào đây:

Giao diện chính của website:

Bạn nhấn vào Funding Programs

Bạn chọn loại tài khoản muốn tham gia, ví dụ bạn chọn tài khoản Day Trading bạn chọn như hình trên.

Bạn kéo xuống dưới, chọn kích thước tài khoản sau đó nhấn vào GET FUNDED

Nhấn vào Start

Tại đây, bạn điền đầy đủ thông tin cá nhân, tích chọn các câu trả lời, ký tên, thêm thông tin thẻ tương tư như hình trên.

Cuối cùng, bạn nhấn vào Get Funded để hoàn tất quá trình thanh toán.

Mọi thông tin về đơn hàng sẽ được gửi qua email bạn đăng ký.

Nếu trong 5 phút chưa nhận được email gửi thông tin tài khoản, bạn hãy kiểm tra hộp thư rác (spam) trước khi liên hệ với CTI qua email: ctisupport@citytradersimperium.com để được hỗ trợ.

Trên đây là những thông tin về quỹ CTI để bạn tham khảo, nếu có bất cứ thắc mắc gì vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Xem thêm các quỹ cấp vốn khác cho Trader

Tại sao Trader nên đi theo con đường quản lý quỹ

Tham gia cộng đồng Funded Trader tại đây:

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES

2 COMMENTS

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
kenny hoang
kenny hoang
1 year ago

CTI có cho phép gộp quỹ không ad nhỉ? tk u much

- Advertisment -spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!