HomeCơ Hội Cho TraderMaven Trading quỹ cấp vốn cho phép Giới hạn sụt giảm 10%...

Maven Trading quỹ cấp vốn cho phép Giới hạn sụt giảm 10% và Không giới hạn thời gian đánh giá

I. Thông tin quỹ

Maven Trading là một quỹ cấp vốn ở Canada được thành lập bởi Chris Hunter, công ty bắt đầu ra mắt dịch vụ cấp vốn vào tháng 11 năm 2022.

Nói tới Chris Hunter – CEO của Maven Trading, anh là một Trader có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường đồng thời cũng là một Youtuber. Bạn có thể theo dõi kênh Youtube của anh ấy ở đây.

Maven Trading cho phép mỗi nhà giao dịch quản lý số vốn tối đa lên tới $500,000 bằng hình thức trả phí và không giới hạn số vốn qua chính sách mở rộng.

Ưu điểm của Maven là không giới hạn thời gian đánh giá, mức phí rất cạnh tranh.

“Lưu ý: Maven đang áp dụng hạn chế đối với Trader Việt Nam, do đó bạn chỉ được phép có số vốn tối đa là $100,000”

Thông tin liên hệ

Website: https://www.maventrading.com/

Discord: https://discord.gg/UdQshnyMrV

Youtube: https://www.youtube.com/mavenproptrading

Email: Support@maventrading.com

Địa chỉ: Cornwall Avenue, Vancouver BC, Canada.

Lưu ý: Để nhận được sự hỗ trợ của Maven nhanh nhất bạn nên chat trực tiếp trên website của họ.

Maven Trading có uy tín không?

Tại thời điểm viết bài, Maven có 844 đánh giá và có điểm số trung bình là 4.7.

Lưu ý: Trước khi tham gia quỹ Maven, bạn nên đọc kỹ nội dung các đánh giá tại đây.

Lấy mã giảm giá

II. Sản phẩm quỹ

Các tài khoản Maven Trading đang cung cấp gồm:

– Tài khoản 1-Step.

– Tài khoản 2-Step.

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn.

1. Tài khoản 1-Step

Trong tài khoản 1-Step cho phép bạn lựa chọn 2 chế độ là Standard và Pro, sự khác nhau giữa 2 chế độ này bạn xem bảng sau:

Ở chế độ Standard giới hạn sụt giảm ngày là 3% được tính theo Balance hoặc Equity đầu ngày cái nào lớn hơn tính theo cái đó, còn chế độ Pro chỉ được tính theo Balance đầu ngày, ngoài ra giới hạn sụt giảm tài khoản và mức ăn chia lợi nhuận của chế độ Pro lớn hơn chế độ Standard.

Các kích thước tài khoản 1-Step và mức phí niêm yết bạn xem bảng sau:

Lưu ý: Phí sẽ được hoàn lại ở lần rút tiền đầu tiên khi bạn chọn chế độ Pro, còn nếu bạn chọn chế độ Standard phí sẽ được hoàn lại ở lần rút tiền thứ 3.

Quy trình cấp vốn tài khoản 1-Step (Standard)

a. Giai đoạn đánh giá

Yêu cầu 1 vòng thử thách như sau:

– Mục tiêu lợi nhuận là 8%.

– Không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu.

– Không giới hạn thời gian.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 3%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 5%

Ví dụ

Bạn tham gia tài khoản 1-Step (Standard) kích thước $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận bạn cần đạt được là $8,000 (8%).

Giới hạn sụt giảm ngày là 3% được xác định theo Balance hoặc Equity đầu ngày, mức nào lớn hơn lấy theo mức đó.

Một vài trường hợp để giúp bạn hiểu rõ hơn.

#1.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $100,000.

$100,000 – $100,000*3% = $97,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $97,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

#2.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $104,000, Equity = $102,000.

Trong trường hợp này, bạn giữ giao dịch lỗ qua đêm, tại thời điểm bắt đầu một ngày giao dịch ghi nhận mức Equity = $102,000.

Do Balance > Equity, nên mức giới hạn sụt giảm ngày được xác định theo Balance.

$104,000 – $104,000*3% = $100,880.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $100,880.

#3.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $105,000, Equity = $106,000.

Trong trường hợp này, bạn giữ giao dịch lời qua đêm, tại thời điểm bắt đầu một ngày giao dịch ghi nhận mức Equity = $106,000.

Do Equity  > Balance, nên mức giới hạn sụt giảm ngày được xác định theo Equity.

$106,000 – $106,000*3% = $102,820.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $102,820.

Giới hạn sụt giảm tài khoản $5,000 (5%) được căn cứ vào mức Balance cao nhất bạn từng đạt được.

Một vài trường hợp để bạn dễ hình dung.

#1.

Ngày giao dịch thứ 1, tài khoản có Balance = $100,000

$100,000 – $5,000 = $95,000.

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

#2.

Ngày giao dịch thứ 2, bạn giao dịch có lợi nhuận tài khoản có Balance = $103,000.

$103,000 – $5,000 = $98,000.

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $98,000.

#3.

Ngày giao dịch thứ 3, bạn giao dịch tiếp tục có lợi nhuận, tài khoản có Balance = $107,000.

$107,000 – $5,000 = $102,000.

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $102,000.

Tài khoản 1-Step của Maven không có chính sách cố định mức giới hạn sụt giảm tài khoản ở mức vốn ban đầu khi bạn tăng trưởng lợi nhuận lớn hơn hoặc bằng 5% vốn như các quỹ cấp vốn khác.

Lưu ý: Các mức giới hạn sụt giảm, bạn có thể dễ dàng theo dõi trên bảng điều khiển.

b. Giai đoạn cấp vốn

Sau khi vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn được chuyển tới giai đoạn cấp vốn.

2 quy tắc chính trên tài khoản cấp vốn bạn cần nhớ đó là:

– Giới hạn sụt giảm ngày 3%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản 5%.

Cách tính các mức giới hạn sụt giảm tương tự giai đoạn đánh giá.

Bạn sẽ nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn, nếu bạn chọn chế độ Pro mức ăn chia sẽ là 85%.

Chính sách rút tiền

Lần rút tiền đầu tiên và các lần tiếp theo sau 14 ngày kể từ khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên.

Bạn có thể gửi yêu cầu rút tiền dễ dàng bằng cách thao tác trên bảng điều khiển, tại thẻ “Profit share”.

Yêu cầu rút tiền của bạn có thể được xử lý trong 24h, nếu bạn thực hiện rút tiền trong ngày làm việc.

Lưu ý: Số tiền tối thiểu để rút tiền là $50.

Phương thức rút tiền

Hiện tại, Maven chi trả lợi nhuận cho Trader qua Crypto.

Xem thêm hướng dẫn đăng ký tài khoản Binance để nhận lợi nhuận qua Crypto.

Chính sách mở rộng vốn

Điều kiện để được mở rộng vốn, bạn có tối thiểu 5 lần rút tiền.

Khi đủ điều kiện bạn sẽ được tăng 25% vốn

Ví dụ với tài khoản cấp vốn $100,000.

Mở rộng vốn lần 1: $100,000 + $25,000 = $125,000.

Mở rộng vốn lần 2: $125,000 + $25,000 = $150,000.

Không giới hạn số vốn được mở rộng.

2. Tài khoản 2-Step

Đây là tài khoản yêu cầu bạn vượt qua 2 vòng thử thách trong giai đoạn đánh giá, trước khi nhận được tài khoản cấp vốn.

Cũng giống như tài khoản 1-Step, Maven cũng cho phép bạn lựa chọn chế độ Standard hoặc Pro cho tài khoản 2-Step.

Tài khoản 2-Step giới hạn sụt giảm tài khoản sẽ được tính cố định theo số vốn ban đầu (Static Drawdown).

Các kích thước tài khoản 2-Step và mức phí tương ứng bạn xem bảng sau:

Lưu ý: Phí sẽ được hoàn lại ở lần rút tiền đầu tiên khi bạn chọn chế độ Pro, còn nếu bạn chọn chế độ Standard phí sẽ được hoàn lại ở lần rút tiền thứ 3.

Quy trình cấp vốn tài khoản 2-Step (Pro)

a. Giai đoạn đánh giá

Yêu cầu 2 vòng thử thách như sau: 

Vòng 1

– Mục tiêu lợi nhuận là 8%.

– Không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Vòng 2

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%.

– Không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu.

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản 2-Step (Pro) kích thước $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $8,000 (8%) và vòng 2 là $5,000 (5%).

Giới hạn sụt giảm ngày là 4% theo Balance đầu ngày, còn nếu bạn chọn chế độ Standard cách tính giới hạn sụt giảm ngày tương tự tài khoản 1-Step Standard ở ví dụ phía trên.

Một vài ví dụ để bạn hiểu cách giới hạn sụt giảm theo Balance đầu ngày.

#1.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $100,000.

$100,000 – $100,000*4% = $96,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $96,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

#2.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $102,000.

$102,000 – $102,000*4% = $97,920.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $97,920.

#3.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $99,000.

$99,000 – $99,000*4% = $95,040.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,040.

Với cách tính giới hạn sụt giảm ngày theo Balance đầu ngày, bạn sẽ không gặp bất lợi khi giữ giao dịch lời qua đêm.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $10,000 (10%).

$100,000 – $10,000 = $90,000.

Trong mọi trường hợp, bạn không được phép để Equity tài khoản sụt giảm dưới $90,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

b. Giai đoạn cấp vốn

Sau khi hoàn thành giai đoạn đánh giá, bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn.

Hai quy tắc chính bạn cần nhớ là: 

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Bạn sẽ nhận được 85% lợi nhuận do bạn tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Chính sách rút tiền

Tương tự tài khoản 1-Step

Phương thức rút lợi nhuận

Tương tự tài khoản 1-Step

III. Những câu hỏi thường gặp

Trader Việt Nam được mua tài khoản kích thước bao nhiêu?

Maven giới hạn kích thước tài khoản đối với Trader Việt Nam, do đó bạn chỉ được mua tài khoản kích thước từ $5k – $100k và không được phép mua tài khoản kích thước $200k – $500k.

Nói cách khác, bạn có thể mua bao nhiêu tài khoản tùy thích miễn sao tổng số vốn không vượt quá $100,000.

Tôi có được hoàn phí khi vượt qua giai đoạn đánh giá không?

Chính sách hoàn phí áp dụng cho tài khoản 1-Step và 2-Step, bạn sẽ nhận được khoản hoàn phí ở lần rút lợi nhuận đầu tiên.

Maven cấm những hình thức giao dịch nào?

Dưới đây là những cách giao dịch Maven không cho phép:

1. High Frequency Trading (giao dịch cao tần).

Bạn không được sử dụng Bot/Scalping để thực hiện các giao dịch chỉ trong vài giây để lợi dụng độ trễ (delay), chênh lệch giá (arbitrage).

Scalping khối lượng lớn cũng không được phép.

2. Martingale/Layering/Grid Trading

Maven định nghĩa giao dịch Martingale là một giao dịch đang thua lỗ sau đó thêm các giao dịch khác có kích thước lớn hơn.

Maven cho phép Layering (các giao dịch có khối lượng giống nhau) tối đa 5 giao dịch cùng lúc.

Maven cấm giao dịch Gird (lưới).

Để hiểu rõ thêm về giao dịch lưới bạn xem ở đây.

3. Hedging

Bạn có thể giao dịch Hedging trên một tài khoản, nhưng không được phép Hedging trên nhiều tài khoản của bạn để đảm bảo thắng.

4. Reverse trading

Tượng tự giao dịch Hedging, bạn không được đặt cược ngược với các tài khoản khác nhau để giành chiến thắng.

5. Tự chủ giao dịch

Các giao dịch phải là của bạn, bạn không được phép sao chép tín hiệu giao dịch của người khác hay sử dụng các dịch vụ quản lý tài khoản, vượt qua thử thách.

6. Giao dịch cờ bạc

Maven định nghĩa cờ bạc như sau:

– Hơn 50% giao dịch của bạn được giữ trong thời gian dưới 1 phút.

– Rủi ro nhiều hơn mức thua lỗ trong một giao dịch.

– Mở 5 giao dịch trong một giao dịch thua lỗ.

– Đặt cược 1 hướng cho tới khi bạn đậu hoặc thất bại.

Quy tắc địa chỉ IP là gì?

Địa chỉ IP ở giai đoạn đánh giá và cấp vốn phải khớp cùng một khu vực địa lý. Nếu Maven thấy địa chỉ IP thay đổi, họ sẽ yêu cầu bằng chứng và lý do tại sao điều này xảy ra.

Bằng chứng có thể liên quan đến vé máy bay hoặc kiểm tra trực tiếp thông qua phương tiện khác mà họ thấy phù hợp.

Maven sẽ chấm dứt tài khoản của bạn, nếu bạn không thể cung cấp lý do thỏa đáng tại sao địa chỉ IP của bạn lại thay đổi.

Tôi có được giữ giao dịch qua đêm, qua tuần không?

Có, bạn có thể giữ giao dịch qua đêm, qua tuần.

Tôi có thể giao dịch Crypto vào cuối tuần không?

Có, tuy nhiên sẽ có thời điểm gián đoạn do nhà môi giới thường xuyên bảo trì máy chủ vào cuối tuần.

Tôi có được phép giao dịch tin tức không?

Có, bạn có thể giao dịch tin tức. 

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ dành chiến thắng từ một sự kiện lớn bằng cách đặt cược được ăn cả ngã về không thì điều này không được phép. Đây đơn thuần chỉ là may mắn.

Lời khuyên: Bạn nên tránh giao dịch trước và sau 2 phút khi tin tức có thư mục đỏ ở ForexFactory được phát hành.

Tôi có thể sử dụng EA để giao dịch?

Có, bạn được phép sử dụng EA giao dịch.

Tôi có thể sao chép giao dịch không?

Có, bạn chỉ được phép sao chép giao dịch của chính mình.

Xem thêm phần mềm sao chép giao dịch.

Tôi có bắt buộc phải đặt cắt lỗ không?

Không, bạn có thể giao dịch mà không cần sử dụng cắt lỗ.

Tôi cần cung cấp những giấy tờ nào để xác minh KYC

Bạn cần cung cấp 2 loại giấy tờ sau:

– Xác minh danh tính bằng 1 trong số các giấy tờ sau: chứng minh thư, căn cước, bằng lái, hộ chiếu

– Xác minh địa chỉ bằng 1 trong số các giấy tờ sau: hóa đơn điện,hóa đơn nước, hóa đơn internet, sao kê ngân hàng.

Xem thêm kinh nghiệm KYC thành công

Tôi có thể hợp nhất tài khoản cấp vốn của mình không?

Có, bạn có thể hợp nhất tài khoản của mình.

Tôi có thể sử dụng nền tảng giao dịch nào?

Bạn có thể chọn MT4 hoặc MT5.

Link tải MT4/MT5 và hướng dẫn đăng nhập

Thời gian tài khoản không hoạt động?

Tài khoản sẽ bị tạm ngưng nếu sau 14 ngày liên tiếp không hoạt động. Lúc này bạn cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ để kích hoạt lại.

Nếu bạn dự định không giao dịch trong 28 ngày, bạn cần gửi email để Maven tạm dừng tài khoản của bạn 1 thời gian.

Email: support@maventrading.com

Tôi có thể đổi mật khẩu MT4/MT5 không?

Không, bạn không được phép đổi mật khẩu MT4/MT5.

Tài khoản của Maven sử dụng nhà môi giới nào?

Blueberry Markets là nhà môi giới được Maven lựa chọn để cung cấp thanh khoản.

Đòn bẩy trên các tài khoản của Maven là bao nhiêu?

Mức đòn bẩy như sau:

– Forex là 1:75

– Commodities là 1:30

– Crypto là 1:20

– Indices là 1:10

Mức spread và phí commission trên các tài khoản của Maven là bao nhiêu?

Commission với Forex là $4/lot, với CFD, Commodities và Crypto là 0$.

Mức spread bạn tham khảo bảng sau:

Lưu ý: Bảng trên chỉ đề cập tới các mã giao dịch chính, thực tế nhà môi giới Blueberry cung cấp hơn 400 mã giao dịch.

Tôi có thể thanh toán phí tham gia thử thách cấp vốn bằng những hình thức nào?

Maven cung cấp 2 lựa chọn thanh toán phí:

– Thẻ Credit/Debit.

– Crypto.

Xem thêm hướng dẫn chuyển Crypto để thanh toán

IV. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán

Trước khi tham gia quỹ Maven, hãy đảm bảo bạn đã nắm rõ các quy tắc, để đăng ký bạn nhấn vào đây.

Lấy mã giảm giá

Tại giao diện chính của website bạn kéo xuống, tìm mục “Make Your Choice

Mục 1: Bạn chọn dạng Standard hoặc Pro

Mục 2: Chọn tài khoản 1-Step hoặc 2-Step

Mục 3: Chọn kích thước tài khoản

Ví dụ: Bạn muốn tham gia tài khoản 2-Step Standard kích thước $100,000, bạn chọn như hình trên.

Tiếp đó, bạn nhấn vào “BUY

Tiếp đó, bạn điền đầy đủ thông tin, thêm thông tin thẻ Credit/Debit, thêm mã giảm giá.

Nếu bạn muốn thanh toán bằng crypto bạn tích chọn Cryptocurrency.

Cuối cùng, bạn nhấn vào “Place Order…” để hoàn tất quá trình thanh toán.

Trên đây là toàn bộ thông tin về quỹ Maven Trading để bạn tham khảo, nếu có bất cứ thắc mắc nào, bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Đừng quên tham gia cộng đồng Học Viện Trader để nhận được những chia sẻ quý báu từ ace Trade Quỹ.

Cộng đồng Học Viện Trader

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Discord: https://discord.com/hocvientrader

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

2 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Đăng
Đăng
3 months ago

Maven có quản lí IP hok ad. nếu có thì cụ thể ip họ quản lí là gì. Cám ơn ad trước.

spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!