HomeCơ Hội Cho TraderTopTier Trader - Quỹ cấp vốn có Dịch vụ hỗ trợ khách...

TopTier Trader – Quỹ cấp vốn có Dịch vụ hỗ trợ khách hàng chất lượng

I. Thông tin quỹ

TopTier Trader là gì?

TopTier Trader tên đầy đủ là Top Tier Trader LLC là một công ty cấp vốn ở Hoa Kỳ, được thành lập vào tháng 9 năm 2021.

TopTier cung cấp số vốn tối đa bằng hình thức trả phí là $600,000 và chính sách mở rộng vốn lên tới $2,000,000.

Thông tin liên hệ

Website: https://toptiertrader.com

Telegram: https://t.me/joinchat_TopTierTrader

Discord: https://discord.com/invite/txfrGPeYms

Email: support@toptiertrader.com

Địa chỉ: 8 The Green, Dover, DE 19901, USA.

Ngoài việc trả phí để nhận tài khoản đánh giá, TopTier còn tổ chức cuộc thi giao dịch tài khoản demo hàng tháng, Trader thắng cuộc sẽ có cơ hội nhận tài khoản đánh giá miễn phí, chi tiết cuộc thi bạn xem ở đây.

Ưu điểm của TopTier Trader

– Hỗ trợ, phản hồi khách hàng nhanh chóng.

– Có tùy chọn gia hạn thêm thời gian mà không yêu cầu lợi nhuận tối thiểu.

TopTier Trader có uy tín không?

Hiện tại, trên trang Trustpilot TopTier Trader có rất nhiều đánh giá tích cực.

Với 2,604 đánh giá và có tổng điểm 4.8 phần nào khẳng định sự uy tín của TopTier Trader.

Lưu ý: Trước khi tham gia TopTier Trader bạn cần đọc kỹ các đánh giá mới nhất của họ tại đây.

Lấy mã giảm giá

II. Sản phẩm quỹ

TopTier hiện đang cung cấp 2 sản phẩm quỹ đó là:

– Tài khoản TopTier Challenge

– Tài khoản TopTier Challenge Plus

Cả hai tài khoản này bạn đều cần phải vượt qua 2 vòng thử thách để nhận tài khoản cấp vốn.

1. Tài khoản TopTier Challenge

a. Giai đoạn đánh giá

Tài khoản TopTier Challenge có 2 tùy chọn là: Regular và Swing

Sự khác nhau đó là nếu bạn chọn chế độ Swing, bạn được phép giữ giao dịch qua tuần nhưng đòn bẩy cho phép chỉ là 1:30, còn với chế độ Regular cho phép bạn có mức đòn bẩy cao hơn 1:100 và không được giữ giao dịch qua tuần.

Có 4 kích thước tài khoản để bạn lựa chọn, mức phí tương ứng bạn xem bảng sau:

Yêu cầu giai đoạn đánh giá:

Vòng 1 (Tier 1)

– Thời gian là 40 ngày.

– Mục tiêu lợi nhuận là 10%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 4 ngày.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Vòng 2 (Tier 2)

– Thời gian là 60 ngày.

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 4 ngày.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Trong đó:

– Thời gian được tính kể từ khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên.

– Mục tiêu lợi nhuận, giới hạn sụt giảm tài khoản luôn được tính theo số vốn ban đầu.

– Giới hạn sụt giảm ngày được tính theo Balance đầu ngày.

Ví dụ: 

Bạn tham gia tài khoản $100,000 chế độ Regular.

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $10,000, vòng 2 là $5,000.

Giới hạn sụt giảm ngày 5% được tính theo Balance (Starting) đầu ngày, để hiểu rõ hơn chúng ta sẽ xét các trường hợp.

#1.

Bắt đầu ngày mới tài khoản có Balance = $100,000.

>$100,000*5% = $5,000.

>$100,000 – $5,000 = $95,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản dưới mức $95,000.

#2.

Bắt đầu ngày mới tài khoản có Balance = $104,000.

>$104,000*5% = $5,200.

>$104,000 – $5,200 = $98,800

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản dưới mức $98,800.

#3.

Bắt đầu ngày mới tài khoản có Balance = $98,000.

>$98,000*5% = $4,900.

>$98,000 – $4,900 = $93,100.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản dưới mức $93,100.

Với cách tính này bạn sẽ không gặp bất lợi nếu giữ giao dịch qua đêm.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $10,000 (10%) so với số vốn ban đầu.

>$100,000 – $10,000 = $90,000.

Bạn không được phép để Equity của tài khoản dưới mức $90,000 trong mọi trường hợp.

Chính sách gia hạn thời gian

Nếu bạn cần thêm thời gian ở vòng 1, bạn có thể mua “gia hạn thêm thời gian” ở bảng điều khiển.

Bạn đủ điều kiện gia hạn khi tài khoản không vi phạm bất cứ quy tắc nào và tài khoản vẫn trong thời gian thử thách (chưa hết thời gian 40 ngày vòng 1).

Bạn sẽ được thêm 15 ngày, khi bạn chọn gia hạn thời gian bạn sẽ không nhận được hoàn lại phí đăng ký ban đầu, tuy nhiên bạn được hoàn lại số tiền gia hạn.

Phí gia hạn thời gian bằng 50% phí đăng ký ban đầu.

Lưu ý: Chính sách gia hạn thời gian chỉ áp dụng cho vòng 1, nếu đã gia hạn bạn sẽ không được thử lại miễn phí.

Chính sách thử lại miễn phí

TopTier chỉ cho phép thử lại miễn phí một lần duy nhất nếu bạn kết thúc đánh giá tài khoản đáp ứng các yêu cầu sau:

– Không vi phạm bất cứ quy tắc nào.

– Tài khoản có lợi nhuận dương.

– Hoàn thành đủ 4 ngày giao dịch tối thiểu.

Thử lại miễn phí có nghĩa là bạn sẽ được cấp một tài khoản mới và bắt đầu từ vòng 1.

Lưu ý: Chính sách thử lại miễn phí áp dụng cho cả vòng 1 và vòng 2, ở lần thử lại miễn phí bạn không đủ điều kiện để gia hạn thời gian.

b. Giai đoạn cấp vốn

Sau khi hoàn thành giai đoạn đánh giá bạn sẽ thực hiện xác minh KYC và ký thỏa thuận giao dịch để nhận tài khoản cấp vốn.

TopTier sẽ không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu và mục tiêu lợi nhuận trên tài khoản cấp vốn.

Hai quy tắc chính bạn cần tuân thủ đó là:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Bạn nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Chính sách rút lợi nhuận

Sau 30 ngày kể từ giao dịch đầu tiên bạn có thể yêu cầu rút lợi nhuận lần đầu. 

Phí đăng ký cũng sẽ được hoàn lại trong lần thanh toán đầu tiên.

Các lần thanh toán tiếp theo bạn có thể yêu cầu sau 14 ngày kể từ khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên sau lần thanh toán trước đó.

Để yêu cầu thanh toán bạn chỉ cần thao tác trên bảng điều khiển, TopTier cung cấp thanh toán lợi nhuận qua Crypto (BTC, LTC, ETH, USDC) và Wise.

Chính sách mở rộng vốn

TopTier đánh giá tài khoản của bạn 3 tháng một lần nếu bạn đáp ứng các yêu cầu:

– 2 trong 3 tháng phải có lợi nhuận

– Có lợi nhuận 6% trong 3 tháng (trung bình 2%/tháng)

Tài khoản của bạn sẽ được mở rộng 25% so với vốn ban đầu, số vốn tối đa lên tới $2,000,000.

Ví dụ: 

Tài khoản $100,000

Mở rộng lần 1: $100,000 + $25,000 = $125,000

Mở rộng lần 2: $125,000 + $25,000 = $150,000

Số vốn mở rộng tối đa là $2,000,000.

Lưu ý: Mức ăn chia lợi nhuận vẫn là 80% ngay cả khi bạn được mở rộng vốn.

2. Tài khoản TopTier Challenge Plus

Điểm khác của tài khoản TopTier Challenge Plus so với TopTier Challenge là cho phép bạn giao dịch bằng EA, sao chép giao dịch thoải mái, không giới hạn giao dịch tin tức, được phép giữ giao dịch qua tuần.

a. Giai đoạn đánh giá

Có 5 kích thước tài khoản để bạn lựa chọn.

Yêu cầu giai đoạn đánh giá:

Vòng 1 (Tier 1)

– Thời gian là 40 ngày.

– Mục tiêu lợi nhuận là 8%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 4 ngày.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Vòng 2 (Tier 2)

– Thời gian là 70 ngày.

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 4 ngày.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Trong đó

– Thời gian bắt đầu được tính khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên.

– Mục tiêu lợi nhuận, giới hạn sụt giảm tài khoản được tính theo số vốn ban đầu.

– Giới sụt giảm ngày được tính theo Balance hoặc Equity đầu ngày mức nào lớn hơn lấy mức đó, tương tự với cách tính của quỹ My Forex Funds.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản Top Tier Challenge Plus $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $8,000, vòng 2 là $5,000.

Giới hạn sụt giảm ngày 5% được tính theo Balance hoặc Equity đầu ngày, để hiểu rõ hơn chúng ta sẽ xét các trường hợp.

#1.

Bắt đầu ngày mới tài khoản có Balance = Equity = $100,000.

> $100,000*5% = $5,000

> $100,000 – $5,000 = $95,000

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản dưới mức $95,000.

#2.

Bắt đầu ngày mới tài khoản có Balance = $104,000; Equity = $105,000.

Trường hợp này bạn giữ giao dịch lời qua đêm, thời điểm bắt đầu một ngày mới ghi nhận mức Equity là $105,000. 

Do Equity > Balance nên giới hạn sụt giảm ngày sẽ được tính theo Equity.

> $105,000*5% = $5,250

> $105,000 – $5,250 = $99,750

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản dưới mức $99,750.

#3.

Bắt đầu ngày mới tài khoản có Balance = $102,000; Equity = $100,000

Trường hợp này bạn giữ giao dịch lỗ qua đêm, thời điểm bắt đầu một ngày mới ghi nhận mức Equity là $100,000. 

Do Balance > Equity nên giới hạn sụt giảm ngày sẽ được tính theo Balance.

> $102,000*5% = $5,100

> $102,000 – $5,100 = $96,900

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản dưới mức $96,900.

Nhìn chung, với cách tính này bạn không nên giữ giao dịch qua đêm.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $8,000 (8%) so với số vốn ban đầu.

> $100,000 – $8,000 = $92,000.

Bạn không được phép để Equity của tài khoản dưới mức $92,000 trong mọi trường hợp.

Chính sách gia hạn

Tương tự tài khoản TopTier Challenge nhưng chỉ áp dụng với kích thước tài khoản $25,000 và $200,000.

Chính sách thử lại miễn phí

Tương tự tài khoản TopTier Challenge.

b. Giai đoạn cấp vốn

Sau khi hoàn thành giai đoạn đánh giá bạn sẽ thực hiện xác minh KYC và ký thỏa thuận giao dịch để nhận tài khoản cấp vốn.

TopTier sẽ không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu và mục tiêu lợi nhuận trên tài khoản cấp vốn.

Bạn nhận được 80% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Chính sách rút lợi nhuận

Điểm khác của tài khoản Plus là sau 14 ngày kể từ giao dịch đầu tiên bạn có thể yêu cầu rút lợi nhuận lần đầu tiên. 

Phí đăng ký cũng sẽ được hoàn lại trong lần thanh toán đầu tiên.

Các lần thanh toán tiếp theo, bạn có thể yêu cầu sau 14 ngày kể từ khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên sau lần thanh toán trước đó.

Chính sách mở rộng vốn

Tương tự tài khoản TopTier Challenge, điểm khác là bạn sẽ được tăng tỷ lệ ăn chia lên 90% sau lần mở rộng vốn đầu tiên.

III. Những câu hỏi thường gặp

Sự khác nhau giữa các tài khoản TTT Challenge Regular, TTT Challege Swing, TTT Challenge Plus là gì?

Để hiểu rõ sự khác nhau giữa các tài khoản này bạn xem bảng sau:

Quy tắc giới hạn khối lượng giao dịch là gì?

Quy tắc giới hạn khối lượng giao dịch chỉ áp dụng với tài khoản cấp vốn, cụ thể giới hạn 5 lot đối với tất cả các cặp chỉ số (Indices).

Điều này có nghĩa bạn không được phép mở nhiều hơn 5 lot với các chỉ số sau:

DAX.TTF

ESP35.TTF

EUSTX50.TTF

FRA40.TTF

JPN225.TTF

SPX500.TTF

UK100.TTF

US30.TTF

NAS100.TTF

Lưu ý: Quy tắc này không áp dụng trong giai đoạn đánh giá (vòng 1, vòng 2).

Tôi cần cung cấp những giấy tờ gì để xác minh/KYC?

Hoàn thành giai đoạn đánh giá bạn sẽ nhận được email có liên kết để hoàn tất xác minh KYC/AML.

– Giấy tờ xác minh danh tính do chính phủ cấp: Căn cước, chứng minh, hộ chiếu hoặc bằng lái xe.

– Giấy tờ chứng minh địa chỉ: Hóa đơn tiện ích, sao kê ngân hàng… trong vòng 90 ngày.

– Một bức ảnh Selfie nhằm mục đích xác minh khuôn mặt trùng với giấy tờ bạn cung cấp.

Sau khi xác minh KYC thành công, bạn tiến hành ký thỏa thuận giao dịch. 

Tài khoản cấp vốn sẽ được gửi vào ngày chủ nhật gần nhất kể từ khi bạn hoàn thành thỏa thuận giao dịch.

Tôi có thể hợp nhất tài khoản không?

Bạn có thể hợp nhất tài khoản tối đa là $600k. 

Yêu cầu để được hợp nhất là:

– Tài khoản cấp vốn (Top Tier Funded).

– Tài khoản có số dư lớn hơn số dư ban đầu.

– Các tài khoản cùng loại (Top Tier Funded Regular, Top Tier Funded Swing,  TopTier Funded Plus).

Bạn cần gửi yêu cầu hợp nhất qua email hoặc trò chuyện.

Tôi có thể giao dịch trên nền tảng nào?

TopTier chỉ có nền tảng MT4.

Để tải MT4 của TopTier bạn nhấn vào đây.

Thời gian cho phép tài khoản không hoạt động là bao lâu?

Các tài khoản của TopTier sẽ tự động vô hiệu hóa sau 14 ngày không hoạt động kể từ ngày bạn nhận được tài khoản.

Nếu tài khoản bị vô hiệu hóa, bạn cần gửi email đến support@toptiertrader.com hoặc sử dụng chức năng trò chuyện trên website của TopTier để yêu cầu cấp tài khoản mới khi bạn sẵn sàng bắt đầu thử thách.

Tôi có thể thay đổi mật khẩu tài khoản giao dịch (MT4) không?

Không, bạn không được thay đổi mật khẩu, điều đó sẽ dẫn tới vi phạm.

Tài khoản cấp vốn có phải tài khoản live không?

Không, tất cả đều là tài khoản demo.

Tài khoản cấp vốn của bạn sẽ được liên kết với tài khoản vốn của TopTier thông qua phần mềm sao chép tín hiệu.

TopTier có bảng điều khiển không?

Có, TopTier có bảng điều khiển giúp bạn dễ dàng theo dõi các thông số tài khoản của mình.

Tôi có được giữ giao dịch qua đêm, qua tuần?

Có, bạn được phép giữ giao dịch qua đêm.

Giữ giao dịch qua tuần được phép với tài khoản TopTier Challenge Swing và TopTier Challenge Plus.

Tôi có được phép giao dịch tin tức không?

1.Tài khoản TopTier Challenge & Funded Plus (cả tài khoản thử thách và cấp vốn) không có hạn chế, bạn được phép giao dịch tin tức.

2. Tài khoản TopTier Challenge Swing & Regular (tài khoản thử thách) được phép giao dịch tin tức.

Tuy nhiên tài khoản TopTier Funded Swing & Regular (tài khoản cấp vốn) bị hạn chế giao dịch tin tức như sau:

Bạn không được phép mở các giao dịch mới hay đóng các giao dịch hiện có trước hoặc sau 2 phút khi tin tức quan trọng được phát hành. Các tin tức quan trọng là tin tức có biểu tượng thư mục màu đỏ trên trang forexfactory bạn xem ở đây.

Ví dụ:

Vào lúc 19h00 có tin Non-Farm Employment Change

Trong khoảng thời gian 18h58 – 19h02, bạn không được mở bất cứ giao dịch nào và không có giao dịch nào bạn mở trước đó bị đóng trong khoảng thời gian này.

Nếu vi phạm các khoản lợi nhuận có thể bị thu hồi và bạn sẽ nhận được cảnh báo, sau 3 lần cảnh báo tài khoản sẽ bị chấm dứt.

Lưu ý: Trong một số trường hợp nếu bạn để xảy ra vi phạm nghiêm trọng tài khoản của bạn sẽ bị chấm dứt ngay cả khi bạn chưa nhận đủ 3 cảnh báo.

Tôi có được phép giao dịch Hedging không?

Có, bạn được phép giao dịch hedging.

Tôi có được phép giao dịch bằng EA?

Bạn chỉ được phép giao dịch EA với tài khoản TopTier Challenge Plus. 

Tôi có được sao chép giao dịch không?

1. Bạn được phép sử dụng tài khoản của TopTier làm tài khoản chính để sao chép sang tài khoản cá nhân hoặc tài khoản công ty cấp quỹ khác. 

2. Bạn không được phép sao chép từ tài khoản cá nhân sang tài khoản TopTier Challenge Swing & Regular, bạn được phép sao chép từ tài khoản cá nhân sang tài khoản TopTier Challenge Plus.

3. Không được phép sao chép giao dịch của người khác.

4. Bạn được phép sao chép giữa các tài khoản như sau:

– Sao chép từ tài khoản TopTier Challenge Swing sang tài khoản TopTier Challenge Plus.

– Sao chép từ tài khoản TopTier Challenge Regular sang tài khoản TopTier Challenge Plus.

– Sao chép từ tài khoản TopTier Challenge Plus sang tài khoản TopTier Challenge Plus.

– Sao chép từ tài khoản cá nhân/tài khoản công ty cấp quỹ khác sang tài khoản TopTier Challenge Plus

5. Bạn không được phép sao chép giữa các tài khoản như sau:

– Sao chép từ tài khoản TopTier Challenge Plus sang tài khoản TopTier Challenge Swing.

– Sao chép từ tài khoản TopTier Challenge Plus sang tài khoản TopTier Challenge Regular..

– Sao chép từ tài khoản cá nhân/tài khoản công ty cấp quỹ khác sang tài khoản TopTier Challenge Swing & Regular.

Lưu ý: Tất cả các sao chép giao dịch phải là tín hiệu giao dịch của chính bạn, nếu bạn sử dụng tín hiệu giao dịch của người khác hay dịch vụ tín hiệu sẽ dẫn tới vi phạm.

TopTier sử dụng nhà môi giới nào?

TopTier sử dụng nhà môi giới Vital Markets.

Phí Commission là $5/lot.

Mức Spread bạn có thêm thêm khảo bảng bên dưới:

Để kiểm tra mức Spreads bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của TopTier với thông tin như sau:

– Login: 5000130

– Password: K7lPtjK

– Server: VitalMarkets-Real

MT4 Download

Tôi có thể giao dịch các sản phẩm nào?

TopTier cho phép bạn giao dịch mọi sản phẩm có sẵn trong nền tảng MT4.

Forex, Commodities, Indices và Crypto.

Đòn bẩy được sử dụng trên tài khoản là bao nhiêu?

Chi tiết mức đòn bẩy cụ thể các tài khoản bạn xem bảng sau:

Tôi có thể thanh toán cho TopTier bằng những hình thức nào?

Bạn có thể thanh toán cho TopTier bằng:

– Thẻ Credit/Debit.

– Crypto.

IV. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán.

Để đăng ký tham gia thử thách cấp vốn quỹ TopTier bạn nhấn vào đây.

Lấy mã giảm giá

Tại giao diện chính của website bạn kéo xuống tìm mục “CHOOSE YOUR CHALLENGE

Ví dụ: Bạn tham gia tài khoản TopTier Challenge – Regular $100,000 bạn chọn như sau:

Mục 1: TopTier Challenge

Mục 2: Chế độ Regular

Mục 3: Chọn kích thước $100k

Sau đó bạn nhấn vào “Get $100k

Tại đây bạn điền đầy đủ thông tin: họ tên, email, số điện thoại.

Để đơn hàng xử lý nhanh chóng, bạn nên thanh toán bằng thẻ Credit/Debit (Visa/Master) bạn nhấn chọn vào Credit Card sau đó nhập thông tin thẻ.

Cuối bạn tích chọn đồng ý các điều khoản và nhấn vào “Place Order”.

Thông tin đơn hàng và tài khoản bạn sẽ nhận được qua email.

Nếu bạn muốn thanh toán bằng Crypto bạn tham khảo bài viết này.

Trên đây là những thông tin về quỹ TopTier Trader để bạn tham khảo, nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Tham gia cộng đồng Funded Trader tại đây:

Facebook: https://www.facebook.com/hocvientrader

Group Telegram: https://t.me/hocvientrader

Channel Info: https://t.me/hocvientrader

Youtube: https://www.youtube.com/hocvientrader

RELATED ARTICLES
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

Most Popular

error: Content is protected !!